ralc.co.il

true

חברות בקפריסין בעלות קניין רוחני ישלמו מס נמוך מאד

03.07.2012

חברות בקפריסין בעלות קניין רוחני ישלמו מס נמוך מאד

יניב כהן

בחודש מאי האחרון אישר הפרלמנט בקפריסין להטמיע תיקון בחוקי המס המקלים על חברות המחזיקות בקניין רוחני המצמיח רווחים לחברה. חברות כאלו יכולות להיות חברות תוכנה המקבלות תמלוגים שנתיים או חברות ייעוץ המספקות ידע שמוגדר כקניין רוחני או כל חברה בעלת רכוש המוגדר כקניין רוחני.

התיקון בחוק מתייחס לגביית המס על הכנסות מקניין רוחני של חברות בקפריסין ומעניק פטור ממס עד 80% מההכנסות המגיעות מקניין רוחני ואילו על ה-20% הנותרים יוטל המס המקורי בסך 10% כרגיל בקפריסין. התיקון בחוק מעמיד את תשלום המס האפקטיבי עבור חברות בעלות קניין רוחני על 2% בלבד.

בנוסף על כך, מעתה, חברה בקפריסין שבבעלותה קניין רוחני, תוכל להפחית משמעותית את הסכומים שהיא משלמת עבור רכישת הקניין וזאת לתקופה של 5 שנים למרות שמדובר בהוצאה הונית.

התיקונים החדשים המדוברים יחולו רטרואקטיבית מה-1 בינואר 2012 ולמעשה קפריסין תהפוך לאחת המדינות האטרקטיביות ביותר עבור חברות זרות המתכננות הפקת רווחים מקניין רוחני כלשהו. מיסוי אפקטיבי של 2% בלבד, מעמיד את קפריסין כמתמודדת ראויה מול מקלטי המס המפורסמים בקאריביים.

www.חברה-בקפריסין.com מאמר זה נכתב ע"י:

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3014-חברות-בקפריסין-בעלות-קניין-רוחני-ישלמו-מס-נמוך-מאד.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú