ralc.co.il

true

הקלות מהותיות בדרישות הדיווח לישראלים בעלי אזרחות אמריקאית

18.07.2012

ישראלים בעלי אזרחות אמריקאית- הקלות מהותיות בדרישות הדיווח

אריק רוזן , רו"ח

תכנית חדשה עליה הודיע מנהל רשות המיסים האמריקאית מאפשרת לישראלים בעלי אזרחות אמריקאית שלא הגישו דוחות מס בשנים האחרונות להימנע מתשלום קנסות ולהגיש את הדוחות.

בשנים האחרונות החמירו רשויות המס האמריקאיות, ה-INTERNAL REVENUE SERVICE  עם בעלי אזרחות אמריקאית המתגוררים מחוץ לארה"ב. דרישות הדיווח מהם הורחבו מאוד וכיום כוללים דיווח מפורט על כל הכנסותיהם הזרות וכן דיווח מלא על חשבונות בנק המנוהלים מחוץ לארצות הברית.

בנוסף, העלה המחוקק האמריקאי בצורה משמעותית (ואפילו ניתן לומר "דרקונית") את הקנסות הניתנים לאזרחי ארה"ב החיים מחוץ למדינה ואשר לא דיווחו במועד על הכנסותיהם וחשבונות הבנק שלהם או לא דיווחו כלל. הקנסות הללו עלולים להגיע לעד 50% מהיתרה הגבוהה ביותר בחשבונות הבנק הזרים של אזרח אמריקאי ושעליהם לא דווח.

ההחמרה באכיפה של חוקי המס על אזרחי ארה"ב ואשר מרכז חיים נמצא מחוץ לארצות הברית (לעיתים נקראים EXPATRIATES) באה לידי ביטוי בהגשת תביעות פליליות של ה-IRS  נגד נישומים כאלו שלא עמדו בדרישות החוק האמריקאי ותביעות פליליות נגד יועצי מס ובנקאים שה-IRS  טוען שפעלו בניגוד לחוק בכך שעזרו ללקוחותיהם להעלים מידע ולהעלים מס מהרשויות האמריקאיות.

במקביל להחמרה באכיפה, החל ה-IRS  בפעולות נרחבות בכדי לאסוף מידע רב ככל שניתן על אזרחים אמריקאים החיים מחוץ לארה"ב. בין היתר, דורשת רשות המיסים האמריקאית מבנקים זרים לדווח אליה על חשבונות המנוהלים על ידם עבור אזרחי ארה"ב. בין הבנקים הזרים אליהם הגיעה דרישה כזו, נמצאים גם הבנקים הישראלים הגדולים: פועלים, לאומי, דיסקונט ועוד. בנק זר שמעוניין בקשרים עם ארה"ב או בפעילות עסקית בארה"ב יהיה מחויב לעמוד בדרישה זו. ניתן לומר כמעט בוודאות שבתוך מספר שנים יקבל ה-IRS  מידע על רוב (ואולי כל) הישראלים שלהם אזרחות אמריקאית.

ישראלים רבים שלהם אזרחות אמריקאית מצאו עצמם במצב קשה ביותר, לאחר שנים בהן לא הגישו דוחות מס בארה"ב, ולא דיווחו על חשבונותיהם הזרים, שנים שבהן ה-IRS  כלל לא אכף את הדרישה הזו, הפכו ל"עברייני מס", שמעליהם מרחף איום פלילי ותשלום קנסות גבוהים במיוחד. רבים מהם אף שקלו ויתור מלא על אזרחותם האמריקאית מתוך אמונה כי אז לא יהיו חייבים בדיווח ההיסטורי (אמונה זו היא חסרת בסיס מכיוון שויתור כזה לא פוטר מהגשת הדוחות ההיסטוריים).

לאחר "מבול" החדשות הרעות, מגיעה חדשה אחת טובה מה-IRS  שתהפוך את התמונה על פיה ותביא להקלה משמעותית אצל מיליוני האמריקאים המתגוררים מחוץ לארה"ב (מספרם מוערך במעל ל-5 מיליון שמתוכם אלפים המתגוררים בישראל).

ב-26 ביוני 2012 הודיע מר דאג שולמן, מנהל רשות המיסים האמריקאית, על הליך חדש ומיוחד שמיועד להקל על אזרחי ארה"ב החיים מחוץ לגבולות המדינה ואשר לא הגישו דוחות מס אמריקאים ולא דווחו על חשבונותיהם הזרים בשנים האחרונות.

להבדיל מתוכניות AMNESTY  שהופעלו בעבר (תכניתAMNESTY  היא מעין תכנית כופר בה מדווח הנישום על השנים החסרות ומשלם קנס גבוה אך לא את הקנס המקסימאלי שהחוק מאפשר) התוכנית החדשה מאפשרת לישראלים בעלי האזרחות האמריקאית להשלים את הדיווחים מבלי לשלם קנס כלשהוא. התוכנית חלה על אלו שחבות המס האמריקאית שלהם הינה $1,500 או פחות בכל שנת מס בשלושת השנים האחרונות.

תחת התוכנית, אזרחי ארה"ב המתגוררים במדינה זרה, יכולים להגיש דוחות מס ל-3 השנים האחרונות, לדווח על חשבונות בנק זרים עבור 6 השנים האחרונות, ובכך ייחשבו כמי שעמדו בכל דרישות החוקי המס האמריקאי מבלי שישלמו קנסות על אי הגשה או על הגשה מאוחרת.

על מנת לוודא שהנך עומד בקריטריונים של התוכנית, אנא פנה למשרדנו עם הנתונים הבאים עבור שלושת השנים האחרונות:

1.   - טפסי 106  מהמעביד או תלושי שכר

2.   - טפסי 867 מהבנקים הישראלים או דוחות על הכנסותיך מריבית, דיבידנד ורווחי הון.

3.   - דוחות על הכנסות משכירות

4.   - דוחות על הכנסות מעסק, משותפות או מקור עסקי אחר

5.   - דוחות על הכנסות אחרות (גם אם לא דווח עליהם בישראל)

 משרדנו, TAX USA, מתמחה בייעוץ מס עבור ישראלים בעלי אזרחות אמריקאית, בין עם חיים בישראל ובין עם חיים בארה"ב. תהליך הכנת הדוחות תחת התוכנית החדשה, הינו פשוט יחסית לשנים קודמות, וניתן לעשותו במהירות ובליווי מלא של רו"ח אמריקאי דובר עברית. TAX USA  משרתת לקוחות ישראלים משנת 2005 וסייעה לרבים להגיע להסדרים עם רשויות המס האמריקאיות ולהתחיל דף חדש ללא חשש מקנסות וסנקציות אחרות.

אריק רוזן (Arik Rozen) הוא רואה חשבון אמריקאי בחברת TAX USA המתמחה במתן ייעוץ מס לחברות ישראליות הפועלות בארה"ב ולישראלים בעלי אזרחות אמריקאי. השירותים ניתנים בכל  50 המדינות של ארה"ב. השירות ניתן מהשלב הראשוני .ייעוץ ותכנון מס לגבי הקמת החברה האמריקאית, רישום והקמת החברה ולאחר מכן פעילות שוטפת הכוללת: הנה"ח, משכורות, תשלום לספקים, עריכת דוחו"ת כספיים, דיווח לחברת האם בישראל ויעוץ מס.

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3032-הקלות-מהותיות-בדרישות-הדיווח-לישראלים-בעלי-אזרחות-אמריקאית.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú