ralc.co.il

true

פיצוי דחוף לאולמות וגני אירועים באזור הדרום לאור מבצע "עמוד ענן"

15.11.2012

פיצוי דחוף לאולמות וגני אירועים באזור הדרום

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

מכוח ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, חל איסור מוחלט על בעלי האולמות וגני האירועים לקיים אירועים, כנסים והתקהלויות. הכרזה זו מביאה לשיתוק מוחלט של האולמות וגני האירועים, מפרוץ מבצע "עמוד ענן".

משכך, ביום 15.11.2012 פנה משרדנו אל מר בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, וד"ר יובל שטייניץ, שר האוצר, בבקשה דחופה ביותר לקבוע תקנות לפיצוי בעלי העסקים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה בכלל ופיצוי לאולמות השמחות וגני האירועים בפרט. זאת לאור בקשת מרשתנו התאחדות בעלי האולמות וגני האירועים בישראל ולאור האירועים האחרונים והמצב הביטחוני על תחילת מבצע "עמוד ענן".

נכון להיום, בעלי העסקים אינם זכאים לפיצוי בגין נזקי מלחמה בטווח הטילים של עד 40 ק"מ, למעט אלו המצויים ברשימה מוגבלת של יישוביי ספר באזור.

התאחדות בעלי האולמות וגני האירועים בישראל מבקשת לקבוע בתקנות מס רכוש וקרן הפיצויים שיותקנו לעניין מבצע "עמוד ענן" ובכלל, פיצוי הולם לבעלי עסקים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה ובכלל זה לבעלי האולמות וגני האירועים שהם הנפגעים העיקריים כתוצאה מצו אלוף פיקוד העורף המורה על איסור כל התקהלות של למעלה מ- 100 איש ועל סגירת האולמות וגני האירועים בטווח זה.

תכליתו של חוק מס רכוש וקרן פיצויים הינו להעמיד את הניזוק במצב בו היה עומד אילולא נפגע. ההתאחדות מבקשת לקבוע מסלולי פיצוי מיוחדים לאולמות וגני האירועים כפי שנקבע בתקנות בעניין "מבצע עופרת יצוקה". ההתאחדות מבקשת לאפשר לענף להמשיך להתקיים על בסיס פיצוי הולם ומהיר, לרבות תקופת התאוששות הנדרשת עד לתחילת קבלת הזמנות חדשות וחזרה לפעילות.

מדובר בנזק כספי רב, הנובע מביטולי אירועים ואי קבלת הכנסות לעומת הצורך להמשיך ולשלם את ההוצאות הקבועות הכבדות, כגון: הוצאות תחזוקה, ארנונה, פרסום ושכר עבודה. בנוסף, האולמות וגני האירועים מתאפיינים בהשקעה כספית גבוהה, לפיכך הם נאלצים להתמודד יחד עם אובדן ההכנסות גם עם נטל כבד מנשוא של עלויות מימון. כל אלו מביאים לתוצאה לפיה: אי קבלת פיצוי מהיר והולם, עלול להביא לקריסה כספית של האולמות וגני האירועים.

זאת ועוד, לאירועי מלחמה יש אפקט מתמשך במיוחד לגבי אולמות השמחות וגני אירועים. לקוחות המעוניינים באירועי שמחות ישליכו את סיכוני ביטול האירוע היקר שלהם, גם לתקופה ממושכת של חצי שנה ואף יותר במטרה למנוע ביטול האירוע ככל שסיכון המלחמה יחזור, דבר שיגרום לנזק מתמשך בנוסף לנזקים הממשיים שכבר נגרמים להם.

לצפייה במכתב לחץ כאן

לחצו כאן לקבלת מידע נוסף רב על הזכויות של ניזוקים

לפיצויי בשל נזקי מלחמה ופעולות איבה

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3139-פיצוי-דחוף-לאולמות-וגני-אירועים-באזור-הדרום-לאור-מבצע-עמוד-ענן.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú