ralc.co.il

true

נשואים ועובדים יחד - מגיע החזרי מס

02.02.2005

1.2.2005

נשואים ועובדים יחד - וזכאים להחזרי מס

אתם בני זוג העובדים יחד באותו עסק או באותה חברה שבבעלותכם, כדאי שתדעו כי הנכם זכאים להחזרי מס הכנסה וביטוח לאומי.

הכללים הבסיסיים לקבלת החזר ממס הכנסה וביטוח לאומי לבני זוג הנם:

1. לבני זוג העובדים ביחד באותו עסק או באותה חברה שבבעלותם מגיע החזר ממס הכנסה.

2. סכום ההחזר המכסימלי לכל שנת מס הנו בסך של כ- 45,000 ₪.

3. החזר המס ניתן לתביעה רטרואקטיבית משנת 1999 (החזר מרבי בסך של 270,000 ₪).

4. נדרש להרים את נטל ההוכחה כי בני הזוג אכן עבדו בעסק ובשכר ראוי.

5. החל מינואר 2004, על אף התיקון לחוק המגביל את החזר המס, עדיין ניתן לתבוע החזר מס כאמור.

6. מגיעות הזכויות לקצבאות ולגמלאות מביטוח לאומי, לכל אחד מבני הזוג העובדים יחד.

7. מגיע החזר ביטוח לאומי כאשר לא נעשה דיווח נכון על הכנסת בני הזוג לביטוח לאומי.

8. אין הגבלה על מספר השנים לתביעת ההחזרים מביטוח לאומי.

משרדנו מטפל בתביעות החזרי המס ממס הכנסה ומביטוח לאומי.

המגיעים לבני זוג העובדים יחד.

לפרטים נוספים נא לפנות למשרדנו:

בטל' 03-5626333 או במייל rami@ralc.co.il .

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-401-נשואים-ועובדים-יחד-מגיע-החזרי-מס.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú