ralc.co.il

true

החל מינואר 2016 - תשלום ודיווח למע"מ באופן מקוון

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  28.12.2015

מינואר 2016 יכול כל עוסק לדווח ולשלם למע"מ באינטרנט

רמי אריה, עו"ד  רו"ח

החל מיום 1.1.2016, כל עוסק מורשה יוכל לדווח ולשלם למע"מ באמצעות האינטרנט.

עוסקים החייבים בהגשת דוח מפורט לרשות המסים על פי חוק מע"מ, יחויבו להגיש את הדוח התקופתי באופן מקוון בלבד, באמצעות האינטרנט. הם לא יוכלו יותר להגיש דוחות תקופתיים באמצעות שוברים, כפי שהיה נהוג עד כה.

עוסקים קטנים אשר אינם חייבים להגיש דוח באופן מקוון, יוכלו לדווח ולשלם למע"מ באמצעות האינטרנט, או להמשיך לדווח ולשלם בשוברי הדיווח בדואר או בבנקים, כפי שהיה עד היום.

הקלה במועדי הדיווח למדווחים באמצעות האינטרנט

כל עוסק המדווח ומשלם באופן מקוון באינטרנט, יוכלו לעשות זאת עד ליום ה-19 לחודש.

עוסקים שבוחרים שלא לשלם באופן מקוון, ידווחו עד ליום ה-15 לחודש.

 

תיאור השירות

דיווח המע"מ מיועד לעוסקים יחידים וחברות. כדי לדווח למע"מ דרך האינטרנט יש לקבל קוד משתמש וסיסמא לפני הדיווח הראשון.

את קוד המשתמש והסיסמא ניתן לקבל:

באינטרנט ביישום "רישום לשירות", בקטגוריה - מע"מ.

בתחנת מע"מ.

בטלפון לדלפק הסיוע 02-6663757.

הדיווח למע"מ ימשיך להיות חודשי או דו חודשי.

הדיווח באינטרנט יוכל להיות עד ה-19 לחודש בשעה 18:30.

ניתן לדווח עד חצי שנה אחורנית. כשנכנסים ליישום מתקבל חלון בחירה של תקופות הדיווח שעדיין לא דווח בחצי השנה האחרונה. ניתן לבחור את תקופת הדיווח.

יש למלא את פרטי הדו"ח ולקבל אחת מ-3 אפשרויות: דו"ח לתשלום, דו"ח "אפס" ודו"ח להחזר.

אם הדו"ח הוא לתשלום, יש לעבור למסך התשלום בו ניתן לבחור בין 2 אפשרויות תשלום :

העברה בנקאית - העוסק מועבר לאתר הבנק ומבצע שם את התשלום. כדי לשלם בהעברה בנקאית יש לעשות הסדר תשלומים עם הבנק.

בכרטיס אשראי – מוגבל לסכום של 15,000 ₪  ובלאומי קארד ל-25,000 ₪.

לאחר התשלום מתקבל מסך אישור וכדאי להדפיסו. אם התשלום נעשה בהעברה בנקאית יש לחזור לאתר רשות המסים להדפסת האישור.

ניתן לדווח דו"ח אפס או דו"ח להחזר. אם הדו"ח הוא לתשלום, חובה לשלם דרך האתר. אם לא משלמים זה ייחשב כאי הגשת דו"ח.

באחריות העוסק להסדיר את הקישור לבנק והתשלום דרכו.

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4292-החל-מינואר-2016-תשלום-ודיווח-למע-מ-באופן-מקוון.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú