ralc.co.il

true

הרצאה: יחסי גומלין בין מיסוי מקרקעין לבין מ"ה ומע"מ

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  29.06.2016

ערב עיון - לשכת עורכי דין בישראל
יחסי גומלין בין מיסוי מקרקעין לבין פקודת מס הכנסה ומע"מ "
והיבטי מיסוי בעסקאות לפי תמ"א 38 

הנכם מוזמנים להרצאה מקיפה של עו"ד ורו"ח רמי אריה בנושא:
"יחסי גומלין בין מיסוי מקרקעין לבין פקודת מס הכנסה ומע"מ + מיסוי עסקאות תמ"א 38"

אשר תעסוק בהכרה במיסוי עסקאות במקרקעין:
לפי חוק מיסוי מקרקעין - מס שבח ?
או לפי פקודת מס הכנסה - מס שולי
ומע"מ ?   -
סקירת חידושי הפסיקה האחרונים והחשובים לעניין זה.

וכן: הוצאות בחישוב השבח כאשר הן מוכרות גם לעניין מס הכנסה, פריסת השבח לצורכי מס, המבחנים לזיהוי הכנסה כ"הכנסה הונית" או כ"הכנסה פירותית", העברת נכסי מקרקעין מיחיד לחברה, חברה בית וחברה משפחתית, מע"מ על עסקאות נדל"ן - חייבות או פטורות, תמ"א 38 וכו'.

 

ההרצאה תערך ביום 5.7.2016 , בשעות 18:00-20:00
ברחוב העצמאות 67, בת ים (בניין בנק לאומי).

להרשמה להרצאה ולפרטים נוספים
ניתן ליצור קשר עם מר אסף כהן (יו"ר ועדת הקשר של לשכת עו"ד בבת ים)
בטלפון: 03-5040003 , 050-7755466 או בכתובת מייל:
asafclaw@gmail.com

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4499-הרצאה-יחסי-גומלין-בין-מיסוי-מקרקעין-לבין-מ-ה-ומע-מ.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú