ralc.co.il

true

ספר הוצאות מוכרות מהדורה שלישית ומעודכנת

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  23.04.2017

הוצאת מיסים ועסקים בע"מ"הוצאות מוכרות"


רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

 

מהדורה שלישית ומעודכנת לשנת 2016 - כריכה קשה 600 עמודיםרמי אריה, עו"ד ורו"ח מרכז בספר חקיקה, פסיקה ופרשנות של כל ההוצאות המוכרות  לצורכי מס הכנסה, מס ערך מוסף, מיסוי מקרקעין וביטוח לאומי

 

o      למס הכנסה

הרפורמה בהכרה בכלי רכב וליסינג, הרפורמה בהפקדות לקופות גמל, שכר עבודה וסוציאליות, תשלומים לבעלי שליטה, לימודים, הוצאות פחת, מימון, חובות אבודים, גניבות ומעילות, הוצאות לא חוקיות, הוצאות לעסקים מהבית, קבלנים, הוצאות מוכרות לשכירים.

 

o      למס ערך מוסף

החזרי מע"מ, רכישת והחזקת רכב, חשבוניות פיקטיביות, שומות מע"מ לפי מיטב שפיטה, החזרי מע"מ בשל הוצאות תשתיות ופיתוח, חובות אבודים, עסקאות אקראי, מע"מ בעסקאות קומבינציה, התיישנות הזכות להחזר, מקרקעין, מע"מ בתמ"א 38, מלכ"רים.

 

o      למיסוי מקרקעין

מתיקון 50 ועד תיקון 85 – הרפורמה בהכרה בהוצאות בחישוב השבח: רשימה סגורה או פתוחה? הלכת מ.ל. השקעות, גישה לשונית או גישה כלכלית בהכרה בהוצאות המוכרות למס שבח, יחסי הגומלין עם פקודת מס הכנסה, הוצאות מימון, שמאות, חישוב השבח.

 

o       לביטוח לאומי
הפחתת הוצאות מוכרות מהכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי – עקרונות ויישומים.

 

 

במבט חדש לעומק ההוצאות המוכרות!!!

רעיונות, הצעות וטיפים חדשניים שחייבים לדעת..

 

כעת במחיר של 240 ₪ בלבד כולל מע"מ ודמי משלוחלטופס הזמנה - לחצו כאן

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4581-ספר-הוצאות-מוכרות-מהדורה-שלישית-ומעודכנת.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú