ralc.co.il

true

מאסר בפועל לאדם שלא דיווח על הכנסות מחו"ל

רמי אריה עו"ד רו"ח

 |  01.08.2017

מאסר בפועל לאדם שלא דיווח על הכנסות מחשבונות בנק בחו"ל

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

ישראלים רבים מחזיקים נכסים וחשבונות בנק בחו"ל, וטרם פנו בבקשה לגילוי מרצון על ההכנסות מנכסים ומחשבונות בנק אלו. שימו לב, כי רשות המיסים החלה בפעולות אכיפה אגרסיביות לגבי אלו העולים ברשתה. מוגשים כתבי אישום ולאחרונה אף הוטל מאסר בפועל של 16 חודשים, על יחיד שלא דיווח על הכנסותיו מחו"ל.

ביום 23.7.2017 הטיל בית המשפט השלום בת"א מאסר בפועל על סוויד (ת"פ 13879-02-15, מדינת ישראל נ' סוויד), מנהל בנק לשעבר, אשר הורשע בשבע עבירות של שימוש במרמה, עורמה או תחבולה, במטרה להתחמק ממס, וכן בשתי עבירות של השמטת הכנסה מתוך דו"ח במטרה להתחמק ממס.

בהתאם להודעת רשות המסים מיום  6.8.2013, סוויד נחקר במשרד חקירות של מס הכנסה לאחר שנתקבל מידע מודיעיני שהגיע אליה אודות ישראלים המנהלים חשבונות בנק בשוויץ וכחלק ממהלך של מאבק בהון השחור המחזיקים ישראלים בחשבונות בנק סודיים במדינות שאינן חייבות בדיווח.

על פי העובדות שפורטו בגזר הדין, ביום 17.12.2002 פתח הנאשם חשבון בבנק ספרא בשוויץ ובין השנים 2003 ועד 2011 הפיק הכנסות מריבית על כספים שהפקיד בחשבון זה בסך כולל של 2,467,602 ₪.

על הנאשם הוטלו 16 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי למשך 8 חודשים וקנס בסך של 70,000 ₪ (או שישה חודשי מאסר תמורתו) וזאת למרות שהנאשם הסיר את מלוא מחדלו ע"י תשלום מס בסך כולל של 349,654 ₪.

השופט ציין כי כאשר מדובר בעבירות מס הכוללות יסוד של מרמה, מידת הפגיעה בערכים החברתיים היא חמורה במיוחד, בפרט כשמדובר בהעלמת הכנסות מתמשכת ובסכומים ניכרים. לפיכך, הענישה במקרים אלה צריכה לכלול מאסר בפועל. הסרת המחדל כאמור, אין בה כדי למנוע עונש מאסר בפועל, אלא לצורך התחשבות במשך תקופת המאסר בפועל.

נזכיר כי תיקון 132 לפקודת מס הכנסה חולל רפורמה בשיטת המיסוי של יחידים, כך ששאלת החבות במס בישראל מוכרעת על בסיס פרסונאלי על תושב ישראל. לאור האמור, תושבי ישראל חייבים במס בישראל בגין הכנסותיהם מחוץ לישראל, לרבות בגין הכנסות שהופקו משוק ההון.

הפתרון המומלץ על ידנו, באשר לתושבי ישראל המנהלים חשבונות בנק בחו"ל, לפנות להליך גילוי מרצון על ההכנסות שלא דווחו, ובכך לשלם מס רק בגין הרווחים בפועל בניכוי ההוצאות שהיו להם, ולקבל חסינות מהליך פלילי – לפני שרשות המיסים תגיע אליהם. לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו בדיסקרטיות מלאה בדואר אלקטרוני .  

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4832-מאסר-בפועל-לאדם-שלא-דיווח-על-הכנסות-מחו-ל.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú