ralc.co.il

true

מצגת: היערכות לביקורת ניכויים של מ"ה וב"ל

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  28.11.2017

מצגת מכנס התאחדות המלונות בישראל :


"היערכות לביקורת ניכויים של מס הכנסה וביטוח לאומי"

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

לפניכם מצגת של רמי אריה עו"ד ורו"ח, מכנס התאחדות המלונות בישראל
אשר נערך ביום 28.11.2017, במלון רנסנס תל-אביב, הכוללת בין היתר,
את הנושאים הבאים:

הגדרת "שומה", הסמכות להוצאת שומת ניכויים, שלבי דיון שומות,

נימוקים לשומה לפי מיטב השפיטה, דין שומת ניכויים כדין שומה עצמית,

התיישנות בדיקת הניכויים ודיווחם, שומה בהעדר דו"ח, זכות הטיעון וחובת הנימוק, שלב ההשגה בשומות ניכויים, הסכם או החלטה בהשגה, מגבלת הזמן להחלטה בהשגה, מגבלת זמן להשגה על שומה ללא דו"ח, פתיחת שומות ותיקונן, בקשת ביטול שומה בהסכם ע"י נישום, ערעור לבית המשפט, הגשת דוחות ניכויים מתקנים תוך כדי ניהול הליך פלילי, היבטי ביטוח לאומי לשומת ניכויים, סמכות לדרוש דוחות, ידיעות ומסמכים ועוד...


לצפייה במצגת מפורטת -  לחצו כאן

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4926-מצגת-היערכות-לביקורת-ניכויים-של-מ-ה-וב-ל.aspx

© כל הזכויות שמורות