ralc.co.il

true

מצגת: מיסוי השכרת דירות מגורים ופחת

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  19.12.2017

מצגת מערב עיון – לשכת עורכי הדין בישראל:

"מיסוי השכרת דירות מגורים

פחת לדירה בחישוב מס השבח"

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

לפניכם מצגת של רמי אריה עו"ד ורו"ח, מערב עיון של לשכת עורכי הדין בישראל אשר נערך ביום 19.12.2017, הכוללת בין היתר, את הנושאים הבאים:

 

מקור החיוב, סיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים,

מסלולי מיסוי להכנסות מדמי שכירות, חלופות מיסוי שכ"ד מגורים,

מהי "דירת מגורים"? השכרה על ידי חברה משפחתית,

ביטוח לאומי, המבחנים לזיהוי הכנסה "פירותית" או "הונית",

סמכות פקיד השומה אל מול סמכות מנהל מיסוי מקרקעין, חישוב שווי דמי שכירות, השפעת הפחת על חישוב מס השבח , התא המשפחתי והחייב בתשלום מס, הקלות מיוחדות בפקודה, סוגיות שונות במיסוי נדל"ן ועוד...

 

לצפייה במצגת מפורטת לחצו כאן

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4939-מצגת-מיסוי-השכרת-דירות-מגורים-ופחת.aspx

© כל הזכויות שמורות