ralc.co.il

true

מצגת: סוגיות מיוחדות בהצהרות הון

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  24.07.2019

מצגת בנושא :

סוגיות מיוחדות בהצהרות הון

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

לפניכם מצגת מקיפה   של עו"ד ורו"ח רמי אריה, מערב עיון בלשכת רואי חשבון בישראל סניף נצרת והעמקים, אשר נערך ביום 24.7.2019,
הכוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:

 

מטרת הצהרת ההון,  מהי הצהרת הון ?
הגשת דין וחשבון על רכוש והתחייבויות,

אופן הצגת נכסים והתחייבויות בהצהרת הון, והקשיים ביישום !

מקורות, שימושים והוצאות מחייה, נטל ההוכחה להסבר הפרשי ההון,

ייחוס גידול בהון לשנים פתוחות/סגורות,

התא המשפחתי - מי נכלל בהצהרת ההון ?

הצהרת הון לתא משפחתי מורחב ("חמולה"),
כמה משפחות המנהלות משק בית משותף,

הלוואות/מתנות מבני משפחה/חברים - במזומן ? או בהעברות בנקאיות,

טיפים מיוחדים וסקירה נרחבת של הפסיקה בנושא הצהרות הון,

טיפול בהכנסות רעיוניות מחנ"ז, חב' משפחתית/בית, תיאום הוצאות פחת,

סנקציות "חייב ולא ניהל" ועוד...

 

לצפייה במצגת המלאה –  לחץ כאן!

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5329-מצגת-סוגיות-מיוחדות-בהצהרות-הון.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú