ralc.co.il

true

יום עיון - מיסוי דמי שכירות למגורים ונדל"ן מניב

07.06.2006

ועד מחוז תל-אביב והמרכז

לשכת עורכי הדין בישראל

 

יום עיון בנושא:

מיסוי השכרות נדל"ן –

דירות מגורים, חכירה ושיפורים במושכר (בעקבות פס"ד בר בנין ושלמה בר).

 

 

יתקיים ביום ראשון, טו' בסיון תשס"ו, 11/6/2006, בשעה 16:30, בבית הפרקליט, רח' דניאל פריש 10, תל-אביב.

 

מנחה ודברי פתיחה : מר יחזקאל פלומין, עו"ד, רו"ח

מרצים:

 

17:00 – 16:30

עו"ד (רו"ח) רמי אריה -

הנושא: "השכרת דירת מגורים" (מסלולי המיסוי, ניכוי הוצאות מימון, ניכוי פחת).

 

 

17:00 – 17:3 0

מגיבים: רו"ח גידי בר זכאי סמנכ"ל בכיר לענינים מקצועיים, רשות המיסים.

עו"ד ורד אולפינר, מנהלת תחום מקרקעין, רשות המיסים.

- הפסקה-

 

 

18:30  – 18:00

איתי הכהן, עו"ד

הנושא: חכירה ושיפורים במושכר (פיתוח מקרקעין של בעל שליטה ע"י החברה בשליטתו).

 

19:00 – 18:30

רו"ח גידי בר זכאי/עו"ד ורד אלפינר

הנושא: עמדת רשות המיסים בעקבות פס"ד בר בנין ושלמה בר (סיווג דמי חכירה כהכנסה הונית, שיפורים במושכר כהכנסת המשכיר,  היחס בין הכללים לניכוי הוצאות להתאמת המושכר לכללים לניכוי דמי חכירה, החכרה ע"י בעל שליטה). 

 

 

 

*          ההרשמה פתוחה גם למי שאינם חברי לשכת עורכי הדין.

הכניסה לימי העיון, לאחר הרשמה מוקדמת ואישור במזכירות ועד מחוז ת"א והמרכז טל. 03-6918691,או בלשכת הקשר במועדון עורכי הדין שבהיכל המשפט טל. 03-6951138 ובאמצעות אתר האינטרנט בכתובת: www.tabar.org.il

ו/או בלשכת הקשר שבפתח-תקוה אצל זיוה בטל: 03-9311555, פקס 03-9301153.

*מספר המקומות מוגבל.                                                                         *  שינויים אפשריים

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-678-יום-עיון-מיסוי-דמי-שכירות-למגורים-ונדל-ן-מניב.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú