• כדאי לבדוק את השלכות חוק ההתיעלות בתוקף מיום 1.1.2017 - משיכות בעלים, חברות ארנק, דיבידנד מוטב.
  טל' 073-2181818

לראות לשמוע וללמוד

דף הביתלראות לשמוע וללמוד
 • הרצאה מוקלטת שניתנה ביום 18.11.2013 בחסות "עוקץ מערכות בע"מ" שנערכה במכון מופת במכללת לוינסקי תל אביב.בנושאים: חישוב מס מאוחד/נפרד, שלילת אישורים לניכוי מס במקור ועוד.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הרצאה מוקלטת אשר ניתנה ביום 15.10.2013 בערב עיון שנערך על ידי לשכת רואי חשבון בישראל-מחוז חיפה. ההרצאה עוסקת בנושאים הבאים: נקודות זיכוי והיטל על עובדים זרים, פיצוי אי תחרות כרווח הון, מיסוי רכב צמוד לעובדים, עסקאות מוניטין, מלחמה בהון ...

 • מאמר + יום עיון בחיפה ביום 14.11.2013 במיסוי דירות מגורים. במסגרת מאמר זה נתרכז בסקירת השינויים בחוק מיסוי מקרקעין בשל ההשלכות מרחיקות הלכת בשינויי החקיקה במיסוי דירות המגורים במדינת ישראל.
  קובי צרפתי, עו"ד ורו"ח

 • הרצאה מוקלטת בנושא "תכנוני מס אגרסיביים - לגיטימיים" שניתנה על ידי עו"ד ורו"ח רמי אריה ביום 21.10.2013 במכון למיסים של עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל .
  רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 • הרצאה מוקלטת בנושא: "תכנוני מס חדשים בעקבות השינויים במיסוי דירות מגורים מיום 1.8.2013 ואילך". הערכות לגבי השפעת מיסוי שוק הדירות על שוק הדירות ועל שוק ההון, הגדלת מס רכישה וביטול הפטור ממס שבח על שוק דירות מגורים, הטלת המיסוי על השבחה רטרו...

 • להלן ראיון מוקלט של עו"ד ורו"ח רמי אריה ושל רו"ח אופיר כהן, אשר נערך ביום 2.9.2013 ב-"ערוץ המיסים" של רו"ח אלישע סער, בנושא: "מיסוי דיבידנדים מרווחי שערוך – הוראות חוק חדשות" בעקבות תיקון פקודת מס הכנסה בחוק ההסדרים 2013 ו- 2014.
  רמי אריה,...

 • מצגת: תכנוני מס אגרסיביים, מוניטין, כדאיות לרכוש דירה לחברה, מיזוג חברות - מטרות המיזוג, קיזוז הפסדים, נקודות זיכוי מס והיטל בשל שכר פליטים, הכרה בהפרשות לניהול סיכונים קיזוז הפסדים לשנים קודמות.
  רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 • מצגת: משפט מבויים - נימוקי ערעור שומה למע"מ.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מצגת: חידושי חקיקה ופסיקה וחוק ההסדרים לתום שנת 2013 ואילך, היטל עובדים זרים, מיסוי רכב צמוד לעובדים, החזר מע"מ בגין רכישת ג'יפים,חישוב מס מאוחד/נפרד, חברות משפחתיות, נאמנויות.
  רמי אריה עו"ד ורו"ח

 • הרצאה מוקלטת בנושא ביקורות ושומות ניכויים במס הכנסה שניתנה ביום 18.2.2013 במסגרת יום עיון של "עוקץ מערכות בע"מ", במכון מופת במכללת לוינסקי תל אביב.
  רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 «   ‹   ..  3  |  4  |  5  |  6  |  7  ..   ›   » 
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר