• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • בהתאם לנוהל גילוי מרצון החדש, ניתן להגיש בקשה במסלול אנונימי עד ליום  31.12.2018 

  טל' 073-2181818
 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

ספר הוצאות מוכרות במס

דף הביתמדורים מקצועייםספר הוצאות מוכרות במס
 • לפעמים דווקא הפרשנות הלשונית יכולה להביא לתוצאות מפתיעות לפיהן אין כלל סמכות למנהל מיסוי מקרקעין לבדוק סבירותן הכלכלית של הוצאות שנתבעו בניכוי לצורך חישוב השבח, אפילו אם הן לכאורה לא סבירות באופן אובייקטיבי. מהלכת גבריאלי עולה שכל ההוצאות ה...

 • נראה כי בית המשפט העליון סבור שלמדינה קשה לעמוד בסעיפי חוק מע"מ אולם לאזרח קל יותר. בכך הושם קץ לשורה של החלטות שהתירו, קודם לכן, קיזוז תשומות על ידי יזמים וקבלנים שרכשו מגרשים מחברות כלכליות ורשויות מקומיות. כעת כל קבלן המבצע עבודות פיתוח ...

 • ביום 16.7.2009 פורסם תיקון 170 לפקודת מס הכנסה לפיו נקבע כי הוצאות פרטיות לרבות הוצאות הבית, הוצאות פרטיות, הוצאות נסיעה לעבודה וחזרה והוצאות להשגחה על ילדים או להשגחה על אדם אחר, הן הוצאות שאינן מוכרות למס. לדעתנו, כמנומק במאמר זה, התיקון ...

 • ניכוי הוצאות "פרטיות", ירידת ערך מלאי (קרקע, ניירות ערך), הוצאות רכב לאור הרפורמה, הפרשות והתחייבויות תלויות, חובות אבודים ומסופקים, התרת הוצאות רעיוניות, מכר מוניטין והפחתתו, עודפות, רכישת חברה בהפסדים, העמדת ערבויות ובטחונות כהוצאות מוכרו...

 • ב 30 באפריל 2009 פסק בית המשפט העליון בע"א 4243/08 הלכה מהפכנית בנושא הכרה בהוצאות הטיפול בילדים.מאמר זה בא לנתח את פסק הדין.
  ליאור וורסל, רו"ח

 • ביהמ"ש קבע היום בפסק דינו, כי הוצאות להשגחה על ילדים שמוציאים הורים עובדים, הן הוצאות מוכרות במס. פסיקה זו מאשרת את פסיקתו של בית המשפט המחוזי משנה שעברה ודוחה את ערעור המדינה שהוגש עליה. להלן מדריך ליישום פסק הדין הלכה למעשה.
  רמי אריה, עו"...

 • לדעתנו תקנות מס הכנסה בעניין תאום הוצאות רכב ושווי רכב צמוד אינן חלות על רובם של כלי הרכב המסחריים והגיפים בעלי מרכב לא אחוד אף אם משקלם הכולל נמוך מ-3.5 טון. זאת ועוד, התקנות בהיותן גורפות וכוללניות לא יחולו לדעתנו גם על כלי רכב פרטיים אשר...

 • על עסקאות למימוש שוטף של נכסי מקרקעין או על עסקאות בעלת אופי מסחרי במקרקעין יחול חלק א' לפקודת מס הכנסה המטיל חבויות מיסוי מלאות על העסקה עד המס השולי המרבי החל על המוכר ובנוסף צפויה גם חבות בדמי ביטוח לאומי על הרווח מהעסקה. זאת למרות החבות...

 • תמציות פסיקה וחקיקה במיסוי מקרקעין שנתקבלו במחצית השנייה של שנת 2008 ותחילת 2009.
  הלכות ותקדימים במיסוי מקרקעין בתמצית ולעניין
  מאיר מזרחי, עו"ד יוני כהן, עו"ד


 • מהותן של הוצאות שכר עבודה, סוגי הוצאות שכר ונלוות, בונוסים ומענקים לעובדים, טובות הנאה והחזרי הוצאות לעובדים, דמי חופשה הבראה חגים מחלה וכדומה, כללים להפקדות בקופות גמל, תשלומי פיצויי פרישה, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח אנשי מפתח, גילום...

 «   ‹   ..  3  |  4  |  5  |  6  |  7  ..   ›   » 
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר