• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • בהתאם לנוהל גילוי מרצון החדש, ניתן להגיש בקשה במסלול אנונימי עד ליום  31.12.2018 

  טל' 073-2181818
 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

ספר הוצאות מוכרות במס

דף הביתמדורים מקצועייםספר הוצאות מוכרות במס
 • פקודת מס הכנסה מאפשרת הכרה מלאה בהוצאות למניעת נזקי טבע ולשיטתנו, גם בהוצאות לשמירת איכות הסביבה כגון: מניעת סחף קרקע, מניעת נזקי שטפונות, מניעת שריפות, מניעת נזקי מחלת הסרטן ועוד. הוצאות אלו כאלו הן בדרך כלל הוצאות חד פעמיות בסכומים גבוהים...

 • נדחה ערעורה של חברת ג.פ.ח.מ (עשר) בע"מ, אשר ביקשה לתקן את דוחותיה לשנת 1998, על מנת להוסיף הפרשה בגין חוב תלוי בשל תביעת תשלום לה נדרשה ממינהל מקרקעי ישראל. בין היתר, כי ההפרשה לא עומדת במבחנים שנקבעו להכרה למס בחוב תלוי ואף לא דווחה במועד ...


 • לפעמים דווקא הפרשנות הלשונית יכולה להביא לתוצאות מפתיעות לפיהן אין כלל סמכות למנהל מיסוי מקרקעין לבדוק סבירותן הכלכלית של הוצאות שנתבעו בניכוי לצורך חישוב השבח, אפילו אם הן לכאורה לא סבירות באופן אובייקטיבי. מהלכת גבריאלי עולה שכל ההוצאות ה...

 • נראה כי בית המשפט העליון סבור שלמדינה קשה לעמוד בסעיפי חוק מע"מ אולם לאזרח קל יותר. בכך הושם קץ לשורה של החלטות שהתירו, קודם לכן, קיזוז תשומות על ידי יזמים וקבלנים שרכשו מגרשים מחברות כלכליות ורשויות מקומיות. כעת כל קבלן המבצע עבודות פיתוח ...

 • ביום 16.7.2009 פורסם תיקון 170 לפקודת מס הכנסה לפיו נקבע כי הוצאות פרטיות לרבות הוצאות הבית, הוצאות פרטיות, הוצאות נסיעה לעבודה וחזרה והוצאות להשגחה על ילדים או להשגחה על אדם אחר, הן הוצאות שאינן מוכרות למס. לדעתנו, כמנומק במאמר זה, התיקון ...

 • ניכוי הוצאות "פרטיות", ירידת ערך מלאי (קרקע, ניירות ערך), הוצאות רכב לאור הרפורמה, הפרשות והתחייבויות תלויות, חובות אבודים ומסופקים, התרת הוצאות רעיוניות, מכר מוניטין והפחתתו, עודפות, רכישת חברה בהפסדים, העמדת ערבויות ובטחונות כהוצאות מוכרו...

 • ב 30 באפריל 2009 פסק בית המשפט העליון בע"א 4243/08 הלכה מהפכנית בנושא הכרה בהוצאות הטיפול בילדים.מאמר זה בא לנתח את פסק הדין.
  ליאור וורסל, רו"ח

 • ביהמ"ש קבע היום בפסק דינו, כי הוצאות להשגחה על ילדים שמוציאים הורים עובדים, הן הוצאות מוכרות במס. פסיקה זו מאשרת את פסיקתו של בית המשפט המחוזי משנה שעברה ודוחה את ערעור המדינה שהוגש עליה. להלן מדריך ליישום פסק הדין הלכה למעשה.
  רמי אריה, עו"...

 • לדעתנו תקנות מס הכנסה בעניין תאום הוצאות רכב ושווי רכב צמוד אינן חלות על רובם של כלי הרכב המסחריים והגיפים בעלי מרכב לא אחוד אף אם משקלם הכולל נמוך מ-3.5 טון. זאת ועוד, התקנות בהיותן גורפות וכוללניות לא יחולו לדעתנו גם על כלי רכב פרטיים אשר...

 • על עסקאות למימוש שוטף של נכסי מקרקעין או על עסקאות בעלת אופי מסחרי במקרקעין יחול חלק א' לפקודת מס הכנסה המטיל חבויות מיסוי מלאות על העסקה עד המס השולי המרבי החל על המוכר ובנוסף צפויה גם חבות בדמי ביטוח לאומי על הרווח מהעסקה. זאת למרות החבות...

 «   ‹   ..  3  |  4  |  5  |  6  |  7  ..   ›   »