• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • בהתאם לנוהל גילוי מרצון החדש, ניתן להגיש בקשה במסלול אנונימי עד ליום  31.12.2018 

  טל' 073-2181818
 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

מאמרים מע מ

 • סוגיית תחולת חוק מע"מ על מסחר בניירות ערך המתבצע בהון העצמי (נוסטרו) של הסוחר, הגיעה לפתחו של בית המשפט המחוזי בעניין אקוויטס, שהינה חברה אשר רוב פעילותה במסחר בניירות ערך מההון העצמי שלה ושל בעלי מניותיה בלבד

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מתן שירות בישראל לתושב חוץ אינו חייב במע"מ, אלא אם השירות ניתן גם לתושב ישראל. האיפיון של השירות וסוגי הפעילות הנעשים בישראל, ישליכו על חבות המע"מ, וכדאי לבחון אותם לפי המבחנים שנקבעו בפסיקה כדלהלן

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • מנהל רשות המיסים הודיע על ארכה לדיווח התקופתי למע"מ, בגין חודש אוגוסט - עד ליום 27.9.2017 - זאת רק לחייבים בדיווח מפורט במע"מ שאינם חייבים מדווחים באופן מקוון

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • נותני שירותים חייבים לדווח למע"מ על בסיס מזומן בעת קבלת התמורה. אולם, שיטה זו מקשה עליהם כאשר הם מקבלים חלק מהתמורה מראש כפיקדון להבטחת התשלום בעתיד. חוק מע"מ מאפשר גמישות מסויימת בקביעת מועד הדיווח למע"מ

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • עוסק או מלכ"ר או מוסד כספי חייבים בניכוי מע"מ מנותן שירותים שעיקר הכנסתו ממשכורת, קצבה או גמלה. אולם, עוסק פטור פטור ממע"מ, כך שלעיתים נוצרה סתירה בין שתי ההוראות, אותה באה החלטת המיסוי החדשה לפתור

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • לאחר שנים רבות של אי ודאות לגבי חיובי מע"מ בגין מכר כרטיסי טיסה ומכר שירותי קרקע בחו"ל, נחתם ביום 15.6.2017 הסכם פשרה הקובע כללים ברורים להסדרי חיוב מע"מ אשר יחולו בגין תקבולים משירותי תיירות יוצאת

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • בהחלטת מיסוי חדשה קובעת רשות המיסים עקרונות מקלים לגבי מועד החיוב במע"מ בגין תשלומים של קוני דירות המשולמים ישירות לחשבון ליווי בנקאי

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן עו"ד


 • למנהל מע"מ סמכות להוציא שומה לפי מיטב שפיטה רק בתוך חמש שנים ממועד הגשת הדו"ח התקופתי הרלבנטי, אך מסתבר כי לגבי הטלת כפל מס, לא ברורה תקופת ההתיישנות ואף לא תמיד הוא מוטל לפי הדין

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן עו"ד


 • אין חולק כי ליועצי מס כמו גם למייצגים אחרים בפני רשויות המס יש אחריות לדיווחים של הלקוחות שלהם לרשויות המס. אך אחריות זו אינה בלתי מוגבלת, כפי שעולה מפס"ד חדש בעניין

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן, עו"ד


 • שירות לתושב חוץ ע"י עוסק בישראל חייב בשיעור מע"מ אפס, על התקבולים מתושב החוץ. אך, אם יש נהנה מהשירות שהוא גם תושב ישראל, יחול שיעור מע"מ אפס אם השירות הניתן לתושב ישראל הוא אגבי וזניח לשירות שניתן לתושב החוץ.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 «   ‹   ..  2  |  3  |  4  |  5  |  6  ..   ›   » 
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר