• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

דיוני שומות

 • ביהמ"ש העליון קבע כי את סמכות נציב מס הכנסה לפתוח שומה על פי סעיף 147 יש לפרש בצמצום ולהתירה רק בנסיבות מיוחדות וחריגות. בשל סופיות השומה עליה מסתמך הנישום, פתיחת השומה תעשה רק כאשר השיקולים והאינטרסים הציבוריים יצדיקו פגיעה בהסתמכות הנישום...

 • בית המשפט המחוזי בבאר שבע קובע כי הפטור ממס הכנסה החל על "בדרן ציבורי" ובכלל הגדרה זו גם ספורטאים זרים תושבי ארה"ב, לפי האמנה למניעת כפל מס ישראל-ארה"ב, עד סך של 400$ ליום, מוגבל רק לגבי אלו מהם ששהו בישראל פחות מ- 183 יום בשנה. בעקבות כך צ...

 • ביום 3.8.2008 קבע בית המשפט המחוזי בחיפה בעמ"ה 600/04 יורם ביטון נ' פקיד שומה חיפה כי ניתן לסטות מהתדריך הכלכלי של מס הכנסה וכי ככל שהתגלה פער, יהא נטל ההוכחה מועבר אל כתפי הנישום.
  רמי אריה, עו"ד רו"ח

 • ביום 30.07.2008 החליט בית המשפט העליון בע"א 1651/08- א' צביון בע"מ נ' ממנה מע"מ גוש דן, להתיר למערער לעיין בטיעונים של נישום בתיק מס אחר שנידון בבית המשפט העליון, זאת על מנת ללמוד את הטענות המשפטיות שבתיק, למרות התנגדות רשות המיסים.
  רמי אר...

 • ביום 3/07/2008 קבע בית משפט השלום תל אביב יפו בא' 73268/04 פור טואה בע"מ נגד פקיד שומה תל אביב יפו 3 כי מותר ליועץ מס לייצג חברה ומותר לפקיד שומה להתנות הסכם שומות סופיות בערבויות אישיות של צדדי ג'.
  רמי אריה, עו"ד רו"ח

 • ביום 26.5.2008 קבע בית המשפט המחוזי בחיפה בעמ"ה 871/06 פואד מג'יד קדור נ' פקיד שומה חיפה כי במידה ויפגין בעל דין את אי הסכמתו להחלטת הרשות ייתכן בהחלט כי אי ההסכמה כשלעצמה תהווה " טעם מיוחד" שיאפשר ארכה בערעור על שומות.
  רמי אריה עו"ד רו"ח

 • ביום 10.04.2008 קבעה ועדת ערר בוע 008053/07 עמית נח ותמר נ' מנהל מס רכישה כי במידה ומנהל מס רכישה לא בצע דרישה מוקדמת מהנישום טרם הוצאת שומה אומנם תבוטל השומה אך לא תשלול מהמשיב לבקש דרישה ולשום בהתאם לחוק.
  רמי אריה עו"ד רו"ח

 • ביום 16.03.2008 קבע בית המשפט המחוזי בתא אביב יפו בעמ"ה 1129/05 פנט אריק נ' פקיד שומה תל אביב יפו 4 כי ערעור ייחשב כנמסר מהיום שהוגש במשרדי השומה לראשונה. כמו כן, קבע כי לעניין בטלות צווים, ישנה הבחנה בין טענות משפטיות לטענות אחרות וכי הליך...

 • לאחר החלטת בית המשפט שלפיה על המדינה להכיר בהוצאות טיפול בילדים, הכריזה הרשות כי לא תיישם את פסק הדין ותחכה לתוצאות העירעור לעליון. אך המומחים משוכנעים: אסור לרשות מינהלית להתעלם מפסיקת המחוזי.
  מערכת מיסים ועסקים

 • חובה על רשות המיסים לגלות כל מסמך שיש ברשותה הנוגע לנישום מסוים, כולל תרשומות פנימיות שנערכו בעניין התיק על ידה. בכל מקרה של מחלוקת יש לבחון את המסמך שאותו לא רוצה רשות המיסים לגלות באם אכן יש בגילויו משום סיכון של ממש לאינטרס הציבורי.
  רמי...

 «   ‹   ..  16  |  17  |  18  |  19  |  20  ..   ›   » 
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר