• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • בהתאם לנוהל גילוי מרצון החדש, ניתן להגיש בקשה במסלול אנונימי עד ליום  31.12.2018 

  טל' 073-2181818
 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

עמותות מאמרים ווניהול תקין

 • ביום 16.8.2015 פורסם חוזר מס הכנסה 8/2015 של רשות המסים בנושא "קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה", המבהיר את התנאים לקבלת זיכוי מס בגין תרומות לעמותות או לחברות לתועלת הציבור.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • תשלום מראש עבור הזכות להעסיק "שחקן" מהווה תשלום הוני. היישום מעלה כי תשלום מראש עבור העסקת עובד עם התחייבות לעבודה, מהווה נכס הוני, ולכן, העובד חייב בגינו רק במס רווח הון ולא במס מלא כהכנסת עבודה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • למרות ההנחה הטבעית שפעילות של רשות מקומית עירונית או מועצה אזורית, אמורה להיות לטובת הציבור ולכן היא פעילות ללא כוונת רווח הפטורה ממע"מ, ייתכן כי פעילויות מסוימות המבוצעות ע"י רשויות מקומיות, יהיו חייבות במע"מ

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בהחלטת מיסוי מקדמית חדשה מיום 1.4.2015 מגלה רשות המיסים את דעתה, בדבר יישום המבחנים לקביעה אימתי תיחשב פעילות מסוימת, כפעילות ללא כוונת רווח, או כפעילות של "מוסד כספי", או כפעילות עסקית לכל דבר.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ככל שאתם נמצאים ברשימה של מעסיקים מסוימים, אתם צפויים לביקורת מס בשנת 2015. כך לגבי המשתמשים ביומן רכב ממוחשב, חברות המעסיקות עובדים זרים, מוסדות כספיים, חברות עירוניות ועוד כמפורט להלן. כדאי להיערך לביקורת אלו מראש לרבות עיון מחדש בחוות דע...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הודעה בדבר הסדר אורכות להגשת דוחות כספיים למלכ"רים לשנת המס 2013.הסדר האורכות להגשת דוחות 2013 של עמותות וחברות לתועלת הציבור, ימשיך לחול במתכונתו גם בשנת 2014, בדומה לשנים קודמות.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • להלן הנספחים הנדרשים לצורך חידוש אישור ההכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות.
  רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 • ארגונים רבים פועלים לטובת קבוצות וקהלים מוגדרים ללא כוונה ליצור רווחים מפעילותם. אולם, עצם הכוונה לא ליצור רווחים אינה מבטיחה כי מס הכנסה יראה בארגון כזה כ-"מוסד ציבורי" הפטור ממס על הכנסותיו בהכרח.
  רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 • ביום 3.4.2013 הודיעה רשות התאגידים (רשם העמותות) על כוונתם להמשיך להחיל בשנת 2013 את הסדר האורכות בנוגע להגשת דוחות כספיים לשנת 2012 של עמותות וחברות לתועלת הציבור.
  רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 • ביום 31.10.2012 קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב את ערעור המלכ"ר כנגד החלטת ועדת מס רכוש וקרן הפיצויים תל אביב וקבע כי יש לראות במענק יובל, מענק שחיקה, בדמי שתייה ובקרן השתלמות כתשלומים בגין מתן שירותים. על כן זכאית המערערת לפיצויי נזקי מלחמה...