• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

עמותות מאמרים ווניהול תקין

 • רשות מקומית פועלת לרווחת תושביה שלא למטרת רווח. עם זאת, ייתכן כי פעולות מסוימות שעושה הרשות המקומית יהיו למטרה של הפקת רווחים ולכן גם חייבות במע"מ. בהמ"ש קובע בעניין עיריית אשקלון (27.9.2012), כי מכירת מגרשים לאנשים פרטיים בידי העירייה חייב...

 • קיים הבדל בין יישום ההגדרות שבסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה בהקשר של מישור מס הכנסה לבין יישומן בהקשר של מישור התרומות, אשר מתבטא בדרישות הנוספות הכלולות בסעיף 46(א) לפקודה.
  רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 • תוצאות המס נגזרות על פי מהותה הכלכלית האמתית של העסקה. הצורה הפורמאלית אינה קובעת את תוצאות המס.
  רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 • כחלק ממדיניות כוללת להגברת התרומות למוסדות ציבור, נקבע כי הסכום המזערי לקבלת זיכוי ממס עבור תרומה הופחת מ- 420 ₪ ל- 180 ₪, והסכום הכולל המאפשר זיכוי עלה ל-9,000,000 ₪.
  רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 • ביום 22.4.2012 פרסמה רשות התאגידים הודעה, לפיה, נקבע סדר אורכות בנוגע להגשת דוחות כספיים לשנת 2011 של עמותות ומלכ"רים.
  רמי אריה, עו"ד רו"ח

 • חברה כלכלית של רשות מקומית או כל מלכ"ר נמצאים תמיד בבחינת משקפי מנהל מע"מ, האם הם "מלכ"ר" כהגדרתו בחוק מע"מ ואזי אינם חייבים במע"מ ואינם זכאים להחזרי מע"מ, אלא רק חייבים במס שכר, או הם "עסק" החייב בכל הוראות חוק מע"מ !
  רמי אריה, עו"ד רו"ח

 • רוב קבוצות הספורט בישראל רשומות בדרך כלל כעמותות הפועלות ללא כוונת רווח, אך לפעמים הצורך במקור מימון לקבוצה, מביא לרצון להפוך אותה לעסק שירוויח ויממן את עצמו. מאז שמשחקים כדורגל בישראל מכבי תל אביב כדורגל היא קבוצת דגל בישראל. בעליה רצו ...

 • קבלת כספים עבור ברכות ונומרולוגיה חייבת במס מלא, אפילו אם לכאורה פעל המקבל בשם עמותה אם הכספים נכנסו לקופתו הפרטית של מנהל העמותה, כך קבע בהמ"ש העליון בעניינו של מומחה לקבלה ונומרולוגיה שבמשך שנים עשה שימוש בידע זה למתן יעוץ, ברכות (בלווי ק...

 • רשות המיסים פרסמה את רשימת הנספחים הדרושים לצרף לבקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות- לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
  רשות המיסים בישראל

 • אישור ניהול תקין, קנסות מנהליים, דוח מילולי, מוסדות חובה בעמותה, מאפיינים עיקריים של עמותה, מטרות העמותה, קובץ נהלים בכתב, פנקס תורמים, קרבה משפחתית, ניגוד עניינים, שימוש בכרטיס אשראי, ועוד.
  יהל יעקב רביע, רו"ח