• סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

הסכמי עובד מעביד

 • עובד שפנה למעסיקו וביקש לצאת לחופשה ללא תשלום למשך חודש וחצי עקב רצונו לנסוע לירח דבש וקיבל תשובה שנראתה לו חיובית, קיבל הודעה מהמעסיק כי יציאה זו לחופשה ללא תשלום תראה כהודעה על הפסקת עבודה.

  נטע סלע, עו"ד


 • סעיף 6 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, קובע כי החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת או במשך שנת העבודה שלאחריה. אין בסעיף כל התייחסות לשאלה מי יכול להחליט על מועד החופשה - המעביד או העובד.

  הילה פורת, עו"ד


 • סעיף 2(9) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, קובע כי: "הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עובד ומעביד או הפסקה תוך ניתוק יחסי עובד ומעביד שאינה עולה על 6 חודשים" - לא תפגע ברציפות בעבודה לעניין פיצויי פיטורים.

  הילה פורת, עו"ד


 • לאור הפסיקה, יש לערוך את חישוב פיצויי הפיטורים לפי השכר ברוטו, כל עוד לא היתה הסכמה מפורשת לחישוב פיצויי הפיטורים בנטו.

  עינב כהן, עו"ד


 • כאשר המעסיק מבקש מהעובד להמשיך עבודתו בתקופת ההודעה המוקדמת, מותרת חפיפה בין תקופת החופשה השנתית לתקופת ההודעה המוקדמת. במקרה בו המעסיק מודיע לעובד על פיטוריו תוך ניתוק מיידי של יחסי עובד מעביד, נשללת האפשרות לחפיפה בין החופשה וההודעה המ...

 • עובד זכאי לפיצויי פיטורין גם בעת שהוא מתפטר מרצונו לאחר הגיעו לגיל פרישה.
  על מנת לבדוק הזכאות לפיצויי הפיטורים בגיל הפרישה, יש לבדוק מהו גיל הפרישה כמשמעותו בחוק.
  הילה פורת, עו"ד


 • מה משמעות סיווג העבודה כ"עבודת לילה וכמה צריך לשלם לעבוד עבור עבודת לילה, לפי כמה שעות עבודה ושעות נוספות ועוד במאמר זה.
  הילה פורת, עו"ד

 • עפ"י סעיף 20א לחוק שעות עבודה ומנוחה, החל מיום 1.1.2010, עובד זכאי, במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו.
  הילה פורת, עו"ד • בפני מעביד המעונין לנתק יחסי עבודה עם עובד ישנן שתי אופציות: להודיע לעובד על פיטוריו ולדחות את מועד ניתוק יחסי העבודה לתאריך עתידי או להודיע לעובד על ניתוק יחסי העבודה לאלתר.
  הילה פורת, עו"ד

 • במקרה שמטרת ההתקשרות בין הצדדים לא הייתה לשם יצירת יחסי עובד-מעביד, אלא לשם הכשרה מעשית שהינה חלק מתוכנית הלימודים, הכשרה זו אינה בגדר "עבודה" המזכה בשכר.
  הילה פורת, עו"ד