• סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

הטבות סוצייאליות

 • נחתם הסכם בין הממשלה, לשכת התאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות הכללית החדשה לגבי עקרונות ההסדר לפיצוי עקיף של עצמאים ומפעלים בצפון שנפגעו עקב המצב הביטחוני, וכן הסדר לתשלום שכרם של העובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני. תהליך זה נמצא כע...


 • בהמשך להודעת שר האוצר, על ההסדר לפיצוי בשל נזק עקיף באזור שהושפע מהלחימה בצפון, הנמצא תחת מתקפת טילים רחבה ומתמשכת, שבעקבותיו הוכרז מצב מיוחד בעורף וניתנו הנחיות לתושבים על ידי כוחות הביטחון (להלן- המצב הביטחוני), הגיעו הממשלה, לשכת התיאום ...


 • דף מידע בדבר ההוראות המחייבות מעסיקים כלפי עובדיהם, לפי דיני העבודה: בקבלת עובד, במהלך עבודתו, התנאים הסוצייאלים המגיעים לפי כל דין לעובד וזכויות העובד בעת ניתוק יחסי עובד מעביד. מועדי תשלום השכר והסוציאליות. ריכוז זכויות וחובות המעסיק / עו...


 • החל ממשכורות חודש יוני 2006 , מועלה שכר המינימום במשק, למבוגר ולנוער .
  ראה בדף המידע את הגידול הצפוי בשכר המינימום עד שנת 2007 לפי הוראת השעה.


 • סעיף 7(ג)(3) לחוק עבודת נשים, התשי"ד 1954 (להלן – החוק), קובע כי עובדת רשאית להעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חודשים מאותו יום – שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה.במידה והמעביד מנע מהעובדת לנצל את הזכות נראה כי העובדת תה...


 • מצ"ב טבלה המפרטת את השינוי בשכר המינימום החל מהראשון ביוני 2006. הטבלה מחולקת לשכר המינימום שמקבל מבוגר, ולשכר מינימום שמקבל נער. כמו כן מפורט השכר לשעה לפי שישה ימים בשבוע ולפי חמישה ימים בשבוע.
  ארגון לשכות המסחר

 • בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח-1948, נקבע כי חג השבועות הינו אחד ממועדי ישראל. כלומר, לענין ערב שבועות חלות ההוראות הרגילות בדבר מספר שעות עבודה בערב חג, כמפורט במאמר זה.
  הילה פורת, עו"ד

 • ריכוז הזכויות הנצברות לעובדת בתקופת היעדרותה בשל היותה בחופשת לידה: פיצויי פיטורין לפי סעיף 9(5) לחוק הפיטורין, הפרשות לקרן פנסיה / קרן השתלמות / ביטוח מנהחין לקצבה לפי חוק עבודת נשים, דמי הבראה לפי סעיף 6(ה) לצו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד ...

 • הזכאות היחידה ליום בחירה מופיעה בחוק ירושלים –כ"ח באייר –ביום זה נתונה בחירה בידי העובד באם לעבוד, או לצאת לחופשה. יציאה לחופשה ביום ירושלים הינה על חשבון ימי החופשה השנתית של העובד. אולם בתקנות יום ירושלים (עבודות ושירותים שאין להפסיקם), ה...


 • סעיף 25(א) לחוק הפיקוח על נכסים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה – 2005 , קובע הוראה מפורשת ולפיה זכויות העמית אינן ניתנות להעברה לאחר או לשעבוד. אולם ישנם מספר מקרים שבהם לא יחול האמור. מסקנות והערות לגבי קביעה זו מפורטות להלן.
  צביקה משבנק, רו"...