• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • בהתאם לנוהל גילוי מרצון החדש, ניתן להגיש בקשה במסלול אנונימי עד ליום  31.12.2018 

  טל' 073-2181818
 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

מס שבח

 • כדי לקבל את ההטבה של חישוב מס נפרד במס רכישה/ במס שבח, יש להוכיח כי הוסכם ע"י בני הזוג על הפרדה רכושית בהסכם יחסי ממון וכי ההפרדה הרכושית מתקיימת בפועל ביחסים ביניהם

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הסכם אופציה אמור להיות בהיר ופשוט, כאשר מדובר בהסכם "מפותל", שיש צורך בתמרוני פרשנות כדי לפרשו לכאן ולכאן, עולה מפלס החשדנות המיסויית כי בעצם מדובר בהסכם מכר של זכויות במקרקעין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • במכר מקרקעין מוטל מע"מ על עסקת המכר, רק אם המוכר הוא בעל עסק למכר מקרקעין. מוכר שאינו בעל עסק למכירת מקרקעין, ואף אם מכר המקרקעין היה במסגרת עסקת אקראי, נחשב כ-"אדם פרטי" ואינו חייב במע"מ בגין עסקת המכר.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אחד הפתרונות לחסוך במס ריבוי דירות, שהוטל על בעל 249% לפחות בדירות, משנת 2017 עד הודעה חדשה, הוא למכור את חלקן. מכירה שעשויה להיות, ללא תשלום מס על השבח לחלוטין, ככל שהמכירה תעשה בתנאים שנקבעו בתקנות ההתייעלות הכלכלית.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הענקת פטור לנכה על פי סעיף 9(5) לפקודה אינה מעניקה לו גם פטור ממס שבח מקרקעין. כך גם לגבי פטורים אחרים ממס הכנסה שאינם רלבנטיים לעניין דיני מס אחרים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • קביעת התמורה בעסקת מקרקעין כוללת את כל התמורות המתקבלות לרבות הוצאות שיישאו בהם הקונים עבור המוכרים. מהו הנטל הנדרש כדי להוכיח הוצאות השבחה, הוצאות מימון וכו', כדי להפחית את מס השבח החל במכירת הזכות במקרקעין ?

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • איגוד שכל נכסיו הינם בגדר נדל"ן מניב וכל הכנסותיו נובעות מתשואה אותה הוא מקבל מהשכרת הנכסים, הינו בגדר "איגוד מקרקעין". אף אם יש לו חברות מוחזקות בעלות הכנסות שעיקרן ממקרקעין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • "עסקת קומבינציה", בגדרה הוגדר הממכר כיחידות מסוימות בבניין הבנוי על המקרקעין אך יתרת המקרקעין נותרה בידי המוכרים, הינה עסקת "מכר חלקי" ולא "מכר מלא". לפיכך, יש להחיל את סעיף 49א(ב) לחוק מיסוי מקרקעין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם עדכוני חקיקה, פסיקה והוראות ביצוע - במיסוי מקרקעין מס הכנסה ומע"מ - נכון לחודש פברואר 2017. סקירה ממוקדת ותמציתית של חידושים חשובים.

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • הסכם שומות עם פקיד השומה מחייב לעניין מנהל מיסוי מקרקעין, כך לעניין שינוי ייעוד של מקרקעין ממלאי עסקי לרכוש קבוע, לאחר מכן עוברת סמכות המיסוי למיסוי מקרקעין בכפוף להסכם עם פקיד השומה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 «   ‹   ..  3  |  4  |  5  |  6  |  7  ..   ›   »