• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • בהתאם לנוהל גילוי מרצון החדש, ניתן להגיש בקשה במסלול אנונימי עד ליום  31.12.2018 

  טל' 073-2181818
 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

מס שבח

 • "עסקת קומבינציה", בגדרה הוגדר הממכר כיחידות מסוימות בבניין הבנוי על המקרקעין אך יתרת המקרקעין נותרה בידי המוכרים, הינה עסקת "מכר חלקי" ולא "מכר מלא". לפיכך, יש להחיל את סעיף 49א(ב) לחוק מיסוי מקרקעין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם עדכוני חקיקה, פסיקה והוראות ביצוע - במיסוי מקרקעין מס הכנסה ומע"מ - נכון לחודש פברואר 2017. סקירה ממוקדת ותמציתית של חידושים חשובים.

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • הסכם שומות עם פקיד השומה מחייב לעניין מנהל מיסוי מקרקעין, כך לעניין שינוי ייעוד של מקרקעין ממלאי עסקי לרכוש קבוע, לאחר מכן עוברת סמכות המיסוי למיסוי מקרקעין בכפוף להסכם עם פקיד השומה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • דיירות מוגנת אינה מהווה זכות במקרקעין כהגדרת מונח זה בחוק מיסוי מקרקעין, ולכן, על תקופת הדיירות המוגנת לא חלות הוראות החוק.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם עלון המפרט תמציות פסיקה וחקיקה מהחודשים 9-12/2016 במיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע"מ שחשוב לדעת.

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • הוצאות שמטרתן פגיעה בחוק או פגיעה בתקנת הציבור לא תמיד יוכרו כהוצאות מוכרות, אפילו אם הן הוצאו בייצור ההכנסה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • פסק בורר כי עסקת קומבינציה שנערכה בין הצדדים בטלה, אינו מחייב לעניין דיני המס ובוודאי לא לעניין סעיף 102 לחוק מסמ"ק העוסק בביטול עסקה. ביטול עסקה לעניין דיני המס תבחן לפי המבחנים שנקבעו בפסיקה הרלבנטית בלבד.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מסתבר שמס ריבוי דירות המתוכנן יחול במקרים רבים יותר מאשר תחולת ממס שבח או מס רכוש. נראה כי המס עשוי לחול על אוכלוסייה גדולה בהרבה מכפי שניתן היה לסבור, וזאת עקב תחולתו הרחבה במספר מישורים.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • הוצאות לרכישה/בנייה של בית מגורים המשמש גם לעסק, מוכרות כהוצאות הוניות המזכות בפחת. בנוסף, כשנעשה שימוש מעורב בדירת מגורים, ניתן להכיר בהוצאות המימון המתייחסות לחלק העסקי כהוצאות מוכרות.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • החזקה של חלק בדירה שאינו עולה על שליש, בנוסף לדירה אחרת, אינו שולל את הטבות המס המוקנות לבעלי דירה יחידה, לצורך מס שבח ומס רכישה. במסגרת תיקון 85 הורחב השיעור המותר להחזקה עד לחצי לגבי חלק דירה שהתקבל בירושה.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 «   ‹   ..  3  |  4  |  5  |  6  |  7  ..   ›   » 
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר