• כדאי לבדוק את השלכות חוק ההתיעלות בתוקף מיום 1.1.2017 - משיכות בעלים, חברות ארנק, דיבידנד מוטב.
  טל' 073-2181818

מס רכישה

 • סנקציות נוספות על מוכרי דירות מגורים. הצעת חוק שפורסמה ביום 28.10.2015 מטעם הממשלה, שבה ומחייה הוראה המצמצמת את פרק הזמן המוקצב למשפרי דיור למכור את דירתם הקיימת, על מנת שיוכלו ליהנות מהטבות ממס שבח ומס רכישה.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • בפסק דין חדש וסותר לקודמים, נקבע, כי כל תשלום ששילם הקונה למוכר או למי מטעמו, לרבות התשלומים לעורכי הדין של הקבלן המטפלים בעסקה עבור המוכר ועבור הקונה, יצורף לתמורה וחייב במס רכישה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • במסגרת תזכיר חוק ההסדרים לשנות הכספים 2015-2016, יחולו שינויים בהוראות המיסוי על דירות מגורים ועל מקרקעין לבנייה לדירות מגורים. בנושאים: צמצום תקופת הפטור בין מכירה לרכישת דירה יחידה, הגבלת תקופת הפטור לדירה שנתקבלה בירושה. יהיו גם כמה הטבו...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם תמצית חקיקה ופסיקה - במיסוי מקרקעין ומע"מ - נכון לחודש אוגוסט 2015, כולל תמציות פסיקה ותמצית החידושים האחרונים המוצעים בחוק ההסדרים לשנים 2015-2016 בעניין מיסוי מקרקעין

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • באיזה אופן כדאי לרכוש דירת מגורים – באופן פרטי כיחיד או באמצעות חברה בע"מ? בהחלטה יש לקחת בחשבון את היתרונות והחסרונות לכל חלופה, כפי שמפורט במאמר זה המענה לשאלה צריך להיות ספציפי, בהתאם לאופי הפעילות של הרוכש ולתנאי העסקה הפרטניים.

  ירון גינדי, יועץ מס ונשיא לשכת יועצי המס


 • הפטור ממס רכישה אשר ניתן על פי חוק לילדי נכים, יינתן להם לתא משפחתי. הפטור לא יינתן לכל אחד מבני הזוג הנכים בנפרד, למרות ששני בני הזוג הינם ילדי נכים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הסכם שיתוף בין חברי "קבוצת רכישה", אינו מהווה התחייבות לבניית דירה ומס הרכישה יוטל רק על שווי הקרקע שנרכשה ולא על שווי שירותי הבנייה שטרם באו לעולם.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • העלאת מס הרכישה על דירה שאינה דירה ראשונה ל – 8% ול – 10%, מחדדת ומחריפה ניגוד אינטרסים אפשרי העלול להיווצר בין מוכרי דירה לבין רוכשי דירה, בכל הנוגע לסיווג הדירה כדירת מגורים לצרכי מס.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • כאשר היקף עסקה גדל בעקבות שינויים אשר הוסכמו בין הצדדים לאחר חתימת הסכם המכר קיימת הצדקה להטלת מיסוי נוסף. אולם הדבר איננו כך כאשר מרכיב עסקה מסוים מוחלף במרכיב אחר שווה ערך.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מס רכישה מוקטן ברכישת דירה חדשה בזמן שקיימת דירת מגורים קודמת, לא ינתן במקרים בהם נעשתה מכירה של הדירה הקודמת והיא לא הושלמה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 «   ‹   ..  3  |  4  |  5  |  6  |  7  ..   ›   » 
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר