• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

קיזוז הפסדים

 • פעולות שנעשו ברכישת זכויות שותף בחברה מפסידה, העברת הזכויות לבן זוג במתנה, לצורך קיזוז הפסדי החברה מהכנסות שוטפות שיש לו מעסקו, נפסלו ע"י בימ"ש וגרמו סוף דבר לתאונת מס קשה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • החל מיום 1.1.17 יש חובה לדווח למנהל מיסוי מקרקעין על כל עסקה בזכות במקרקעין, לרבות באיגוד מקרקעין, בתוך 30 ימים ממועד חוזה העסקה. הדיווח יכלול את "השומה העצמית" שתפרט את חישוב השבח ומס השבח החל על העסקה ועוד.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • האם הכנסה בגין ויתור על אופציה במקרקעין היא בגדר הכנסה שבפירות (מעסק או מעסק אקראי) ולחלופין, בגדר "ריווח הון בעסק", ולפיכך ניתן לקזז כנגדה הפסד עסקי מועבר, או שמא מדובר בהכנסה שבהון ולפיכך לא ניתן לקזז כנגדה הפסד כאמור?

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בעניין אלון חברת הדלק לישראל נקבע כי זיכוי בגין מס על הכנסות מחו"ל יינתן רק אם המס שולם בפועל בחו"ל. לא יותרו הוצאות הנהלה לחברת אחזקות והחובה לקזז הפסדים מדיבידנדים

  רמי אריה , עו"ד ורו"ח


 • פעם נוספת קובע בית המשפט העליון, בעניין דמארי והירשזון כי במקרים מסוימים ניתן לקזז הפסדים שנוצרו בשנים מאוחרות, באופן רטרואקטיבי כנגד רווחים שנוצרו בשנים קודמות. זאת לאחר שקבע כי כספי מעילה וגניבה הם הכנסה חייבת במס כהכנסה ממשלח יד. אולם, ח...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • במקרים מסויימים נקבע כי כאשר קיימת חוסר בהירות בדבר היקף תחולת דיני קיזוז הפסדים, יש להעדיף, בדרך כלל גישה שתוצאתה הרחבת זכות קיזוז ההפסדים, על פני גישה שתוצאתה צמצום זכות הקיזוז. ובמקרים אחרים הפוך.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • תכנון מס לניצול מיטבי של קיזוז הפסדים לאור הטלת מס שבח במכירת דירות מגורים החל מיום 1.1.2014, קביעת רכיב פטור בנוסחה הליניארית החדשה מאפשרת הפחתת הפסדים רק כנגד רכיב מס השבח החייב אשר יוטל במכירת דירת המגורים.
  זיו שרון, עו"ד וניר הורנשטיין...

 • להלן הבהרה בדבר נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחו"ל לישראל (הוראת שעה)- קיזוז הפסדים מחו"ל, שפורסמה ביום 02.12.2012 על ידי רשות המיסים בישראל.
  רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 • ביום 28.10.2012 פורסמה הבהרה בהמשך לנוהל מיום 15.11.2011, להארכת המועד מיום 26.6.2012 ולמכתב ההבהרות מיום 27.8.2012, בנושא "קיזוז הפסדים מחו"ל" במסגרת נוהל הגילוי מרצון.
  רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 • הפסדים נצברים למס על פי פקודת מס הכנסה הם "נכסים" בעלי ערך כלכלי לנישום, כך נקבע כבר בעבר בעניין מודול בטון וכך נקבע שוב כעת בעניין גזית החזקות. לפיכך, החלטה לא לאפשר את קיזוז ההפסד למס שנצבר כמוה לכאורה כשלילת אותו נכס. ויודגש, תפיסת ההפסד...