• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

    לצפייה - לחץ כאן

  • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

    לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםספר "הוצאות מוכרות במס"עדכונים לחלק ב - החזרי מע"מהוצאת תעודת זיכוי באופן חד צדדי אינה מחייבת בהשבת התשומות

הוצאת תעודת זיכוי באופן חד צדדי אינה מחייבת בהשבת התשומות

18.05.2008

הוצאת תעודת זיכוי באופן חד צדדי אינה מחייבת בהשבת התשומות

רמי אריה עו"ד רו"ח

ביום 03.03.2008 קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בע"ש 1031/05 שגשוג מקרקעין ונדלן נ' מדינת ישראל אגף המכס והמע"מ כי הוצאתה של תעודת זיכוי באופן חד צדדי תיבחן בהתאם לחוק החוזים וכי במידה וזו הוצאה שלא בהתאם לחוק החוזים, תעודת הזיכוי לא תחייב את הצד שכנגד בהשבת התשומות. להלן תקציר פסק הדין:

1. חברת שיגשוג מקרקעין ונדל"ן (להלן: "המערערת") וחברת אפרודיטה חתמו הסכם עם חברת אפריליה. אפריליה התחייבה לבצע עבודות תכנון ובנייה, כאשר התמורה תשולם מראש במועד ההסכם וכנגדה הוציא הספק ערבות בנקאית.

2. לאחר זמן מה, משהופסקה הבנייה ע"י אפריליה, הודיעו המערערת ואפרודיטה למנהל העבודה על הפסקת העבודה, משכך פנו המערערת ואפרודיטה לבנק למימוש הערבויות לאחר הליך משפטי המערערת ואפרודיטה חילטו את הערבויות.

3. בין הצדדים הייתה מחלוקת לעניין סכום הזיכוי. כאשר בשלב מסוים, הוציאה אפרודיטה למערערת הודעת זיכוי על סכום של כ- 1.9 מליון ₪. המערערת סירבה לקבל חשבונית זיכוי זו.

4. מנהל מע"מ (להלן: "המנהל") הוציא למערערת שומת עסקאות, המנהל טען כי לפי תקנה 23 קיימת חובה לעוסק להשיב באופן אוטומטי לידי המשיב את מס התשומות הנקוב בחשבונית הזיכוי. אפילו אם חולקת המערערת על עצם הוצאת הזיכוי או על תוכנה וחולקת על הפרשנות שיש ליתן למימוש הערבויות, הרי שעה שהתקבלה אצלה הודעת זיכוי, מחויבת הייתה לפעול בהתאם להודעה זו ולהחזיר את מס התשומות.

5. המערערת טענה כי הסכומים הרשומים בתעודת הזיכוי אינם משקפים את סכום הערבות שחילטה המערערת בעוד חולטה ערבות בסך של 524,000 ₪ תעודת הזיכוי הינה על סכום של כ- 1.9 מליון ₪. סכומים אלה אינם מתייחסים להחזרים הנובעים מהעסקה, מדובר בסכומי פיצוי אשר אינם חייבים במע"מ הנובעים מהפרות אפריליה את ההסכם, אין מקום להוצאת תעודת זיכוי באופן חד צדדי ו לשנות את מס התשומות או העסקאות. עוד נטען כי צד איננו יכול להודיע על דעת עצמו על ביטול העסקה ובכך לחייב באופן מיידי את הצד השני בהשבת מס התשומות שקיזז.

6. בית המשפט קבע, תנאי ביטול הסכם בין הצדדים נקבעים לפי חוק החוזים. בית המשפט העליון קבע בפס"ד אסא פלדות כי הצד המפר איננו רשאי להוציא הודעת זיכוי באופן עצמאי וכי אין בכוחו של תיעוד חשבונאי לבטל עסקה, עולה גם מסקנה נוספת על פיה אין הצד המפר רשאי לקבוע באופן חד צדדי את הסכום הנקוב בתעודת הזיכוי. במקרה דנא הופר החוזה כלפי המערערת ומכן שזכות הביטול שמורה למערערת, חשבונית הזיכוי אינה משקפת את ההשבה אשר נבעה כתוצאה מביטולו של ההסכם. לפיכך, הסכומים שנכתבו על חשבוניות הזיכוי לא אילו שיחייבו בסכום העסקה, זו תחושב בהתאם להפרש שבין הסכום המקורי שבגינו נוכה המס לבין סכום העסקה בפועל.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה