• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true

רבבות פורשים זכאים להחזרי מס

15.06.2008

רבבות פורשים זכאים להחזרי מס

אמיר גבאי, רו"ח

קביעה חדשה של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 04.06.08 מאפשרת לפורשים רבים אשר פרשו במסגרת פרישה מוקדמת לתבוע את זכאותם לפטור ממס ועד לתקרה בגין "קצבה מזכה" גם בטרם הגיעו לגיל הפרישה לפי החוק במידה ופרשו מעבודתם עד ליום 01/04/2004 (יום כניסתו לתוקף של חוק גיל הפרישה) והכל בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה טרם שינויין.

המחלוקת שנדונה בבית המשפט המחוזי בחיפה בפני השופטת וסרקרוג נוגעת לזכאות לפטור ממס על "קצבה מזכה" לפורשים אשר פרשו פרישה מוקדמת. כידוע, בשנת 2004 נעשו תיקונים לחוק כך ש"גיל הפרישה" נדחה ובוטלה האפשרות ליהנות מפטור ממס על "קצבה מזכה" לפני "גיל הפרישה" על פי החוק.

בסעיף 71 (ב) לחוק המדיניות הכלכלית הוראת מעבר נקבע כי הוראות סעיף 9 (א) ו- (ב) לפקודת מס הכנסה בנוסח החדש שלהן יחולו על קצבה המשתלמת לתקופה שתחילתה ביום התחילה ואילך.

יום התחילה נקבע בסעיף 115 לחוק המדיניות הכלכלית ליום 1/1/2004. חוק גיל הפרישה קבע את יום התחילה ליום 1/4/2004.

כאמור, עד לפסיקתו של בית המשפט המחוזי בחיפה, לא נעשתה הבחנה בין פורשים אשר פרשו מעבודתם עד ליום 01/04/2004 לבין פורשים אשר פרשו מעבודתם החל ביום 01/04/2004 והתיקון לחוק (דחיית הזכאות לפטור ממס על "קצבה מזכה" לגיל הפרישה החדש) חל על כל הקצבאות ששולמו החל מיום 01/04/04 ללא הבחנה ביניהן.

על כך ערערו שני פורשים, מר ריכנבך אליעזר, יליד 30/3/1950, אשר פרש מעבודתו בבנק לאומי ביום 01/12/1996 בגיל 46, לאחר למעלה מ- 30 שנות עבודה ותאריך תחילת תשלומי הפנסיה שלו היה 1/12/1996 ומר אברהם קביצל, יליד 8/12/1946, אשר גם הוא פרש מעבודתו בבנק לאומי ביום 30/11/1996 בגיל 50, לאחר למעלה מ- 30 שנות עבודה. תאריך התחלת תשלומי הפנסיה שלו היה 1/12/1996.

נדגיש כי נכון למועד פרישתם וטרם תוקן החוק בשנת 2004 היה זכאי כל אחד מהם לפטור ממס בגין 35% מקצבה מזכה.

עם כניסת תיקון החוק לתוקף, קבע פקיד השומה כי יש לשלול את הפטור ממס שניתן להם בגין קצבה מזכה, וזאת מאחר שלעמדתו, לאור התיקון לחוק ואופן תחולתו אין המערערים עוד בגדר מי שהגיע לגיל הפרישה ויש להוציאם ממעגל "הפורשים".

המחלוקת בין הצדדים התמקדה למעשה בשאלת מועד תחולתו של התיקון לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה שביטל את החלופה של פרישה מוקדמת על-פי שנות עבודה לצורך פטור ממס.

מהו השינוי בפקודת מס הכנסה שבעטיו נשלל הפטור ממס על "קצבה מזכה" לאותם הפורשים ?

סעיף 9א לפקודת מס הכנסה לפני התיקון לחוק -

"גיל הפרישה" – 55 שנה באישה ו- 60 שנה בגבר, אולם יראו אדם כאילו הגיע לגיל הפרישה אף אם נתמלאה בו אחת מאלה:

(1) עברו 25 שנים באישה ו- 30 בגבר מהשנה הראשונה שבעדה משתלמת הקצבה; או שהוא זכאי על-פי דין לקצבת פרישה, והכול בתנאי שאין לו הכנסה לפי סעיף 2(1) או 2(2); לעניין זה לא יראו הכנסת בן זוג שאיננו בן-הזוג הרשום כהכנסת בן-הזוג הרשום;

(להלן: פרישה מוקדמת)

(2) ...

סעיף 9א לפקודת מס הכנסה לאחר התיקון לחוק -

"גיל פרישה" כהגדרתו בסעיף 1; ואולם לעניין סעיף זה יראו אדם כאילו הגיע לגיל פרישה אף אם:

(1) נמחק

(2) הוא פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה 75% או יותר שנקבעה על-פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א) על-פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב);

(ב) הקצבה המוכרת או 35% מקצבה מזכה, לפי הגבוה מביניהם, שמקבל אחד מאלה, פטורים ממס [עד לתיקון מס' 120 הייתה הרישא 35% מהקצבה המזכה שמקבל אחד מאלה פטורים ממס]:

(1) מי שהגיע לגיל פרישה;

(2) נמחק"

בסעיף 1 לפקודה הוגדר "גיל הפרישה"- גיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס"ד-2004".

בסעיף 3 לחוק גיל הפרישה נקבע: "הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור, הוא גיל 67 לגבר, ובכפוף להוראות פרק ד' – גיל 62 לאישה (בחוק זה – גיל הפרישה)" (להלן: פרישה על-פי גיל).

בנוסף נקבע בחוק גיל הפרישה הסדר הדרגתי לעניין גיל הפרישה, לתקופת המעבר (סעיפים 6-8 והתוספת לחוק).

עמדת הפורשים

"לעמדת המערערים התיקון האמור, לפיו אין עוד פרישה על-פי שנות עבודה, כך שעובד במעמדם של המערערים אינו מושווה עוד ל"פורש על-פי גיל", חל על מי שפרש החל מ- 1 בינואר 2004, מועד יום התחילה של חוק מדיניות כלכלית. באופן זה, משפרשו המערערים בטרם נכנסו תיקוני החקיקה לתוקף, יש לראותם כממשיכים להיות זכאים לפטור על 35% מהקצבה המזכה."

עמדת מס הכנסה

"לעמדת מס הכנסה, תיקוני החקיקה חלים על מי שמקבל קצבה מזכה החל מיום 1/4/04, ואין הבדל אם פרש לפני שנכנסו התיקונים לתוקף או לאחריהם. כך לגבי המערערים, מאחר ששונה חוק גיל פרישה ובוטלה החלופה של פרישה מוקדמת, המערערים אינם יכולים להמשיך וליהנות מהפטור וזאת עד הגיעם לגיל פרישה."

ציטוטים נבחרים מפסק הדין - ריכנבך אליעזר / אברהם קביצל נגד פקיד שומה חיפה - עמ"ה 804 - עמ"ה 830 - (ההדגשות אינן במקור)

· "אין להתיר יצירת "חלל במשפט" המביא ככלל לתוהו ובוהו. הסדר משפטי אינו יכול כך סתם להיעלם לפתע שעה שהסדר חלופי אינו בא תחתיו"

· "אין הסדר חדש יכול לשלול קיומו של מעמד, אשר על-פי מהותו הוא בבחינת "מעמד אל-חזור"."

· "ככול שמדובר בביטול הסטאטוס של אדם שרכש כדין, תיקון החקיקה אינו יכול לחול באופן רטרואקטיבי."

· "אין מדובר בשינוי מותר של שיעור המס או ביטול הפטור, אלא בביטול מעמדם – מעמד שנרכש כדין. פגיעה בזכות מוקנית כזו –אין להתיר."

· "שינוי "גיל הפרישה" לפי תיקון חוק גיל הפרישה, בהקשר לפטור ממס, אינו ישים לגבי המערערים, ואין להחילו על מי שפרש כדין קודם לתיקוני החקיקה. מכאן שדין הערעורים להתקבל והמערערים זכאים ליהנות מן הפטור האמור, בהיות התשלום החודשי המשולם להם, בגדר "קצבה מזכה"."

· "קיימת חזקה שתכלית החוק היא כנגד החלה רטרואקטיבית. עיקרון זה מקובל בשיטת המשפט בארץ ובשיטות משפט אחרות והיא מבוססת על הצורך בוודאות ובביטחון ביחסים הבין-אישיים, ומאפשרת יציבות ותכנון מראש של ההתנהגות."

· "זכות המערערים ליציאה לגמלאות בדרך של פרישה מוקדמת והזכות לקבל קצבה, לא נוצרו ביום 1/4/2004, אלא נוצרו והתגבשו במועד פרישתם של המערערים ממקום עבודתם (1/12/96). חוק גיל פרישה לא יצר לגביהם את הזכות האמורה, וממילא, לא יכולה הוראת חוק זו – גם אם הוכנסה כחלק מפקודת מס הכנסה – לאיין את הזכות האמורה (ראו לצורך השוואה פס"ד דוקטורי)."

· "לא ניתן אפוא, לבטל מעמד של מי שפרש לגמלאות על בסיס שנות עבודה, שפרישתו הייתה כדין – על אף היותה פרישה מוקדמת, שאינה מוכרת עוד מיום 1/4/2004. לעומת זאת קיימת אפשרות לקבוע ששיעור הפטור מ"קצבה מזכה" יעמוד על שיעור מופחת מזה שהיה ואף לבטלו לחלוטין, ובלבד שההחלה תהיה על כלל מקבלי קצבאות הפרישה, תוך שמירה על עקרונות שוויון והעדר אפליה, ומבלי לפגוע במעמדם כ"פורשים"."

קביעת בית המשפט

"אשר על כן אני מורה על קבלת הערעור. תיקונים 135 ו- 136 לפקודת מס הכנסה לעניין "מי שהגיע לגיל פרישה" יחולו לגבי מי שפרש ביום 1/4/2004 או לאחר אותו מועד. מכאן, ששינוי גיל הפרישה, אינו ישים לגבי המערערים, ואין להחילו על מי שפרש כדין קודם למועד 1/4/2004. "

"התוצאה מן האמור, שכול אחד מן המערערים זכאי ליהנות מן הפטור לגבי 35% מהקצבה החודשית המשולמת לו בהיותה קצבה מזכה. "

מה פורשים בפרישה מוקדמת רשאים לעשות לאור פסק הדין ?

· על פורשים בפרישה מוקדמת אשר פרשו לפני 01/04/2004 לבדוק מחדש את זכאותם לפטור ממס בגין קצבה מזכה ועד לתקרה והכל בכפוף להוראות סעיף 9א לפקודת מס הכנסה בטרם שונה ובמידת הצורך להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה על מנת לתבוע את החזר המס המגיע להם.

· לתבוע את הפטור ממס המגיע להם באופן שוטף בגין הקצבה המשתלמת להם כיום מאת המעביד או קרן הפנסיה בדרך של המצאת אישור לפטור ממס מפקיד השומה.

מאמר זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לפרישה, פנסיה ומס הכנסה והוא מובא כאן להמחשה בלבד. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.

מאמר זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.

הכותב הוא רו"ח, מומחה למיסוי ופרישה, מנכ"ל B4 - יועצי פרישה בע"מ, עורך אתר האינטרנט : http://www.prisha.co.il

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • BIYM@WALLA.CO.IL  (17/06/2008 23:20)
  איש קבע שהשתחרר בשנת 2004 -האם זה חל עליו? אם איש קבע ביצע פריסה של המס ל6 שנים - האם יכול לבקש החזר לאור פסק הדין?
 • דחר  (17/06/2008 09:06)
  אין ספק כי אלמלא לחץ על משרד האוצר תצא רשות המיסים בהחלטה כי עד לערעור בעליון לא תנתן ההטבה באופן גורף. על כן יש לצאת בלחץ ציבורי . יש לפעול במקביל גם מול ביטוח לאומי
הקש קוד אימות