• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

    לצפייה - לחץ כאן

  • בהתאם לנוהל גילוי מרצון החדש, ניתן להגיש בקשה במסלול אנונימי עד ליום  31.12.2018 

    טל' 073-2181818
  • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

    לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 167), התשס"ח- 2008

04.08.2008

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 167), התשס"ח–2008

רמי אריה, עו"ד רו"ח

תכלית הסעיף

סעיף 97(ב2) לפקודת מס הכנסה קובע פטור ממס לתושב חוץ על מכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל.

תכלית הסעיף - חיוב תושב חוץ במס במצב בו נייר הערך נרכש טרם רישומו לבורסה, החיוב במס הינו בשל עליית הערך מיום הרכישה ועד ליום רישומו של נייר הערך למסחר בבורסה.

טעות בניסוח

בסיפא של הסעיף, שהוספה בתיקון 147, נפלה טעות שממנה עולה כי אם ישנה עליה בערכו של נייר הערך מיום הרישום ועד מועד המכירה בפועל, לא תחויב במס עליית הערך שעד יום הרישום - משמע, ההיפך ממה שהתכוון הסעיף לקבוע.

מטרת התיקון

הוחלט להתאים את נוסח הסעיף ולקבוע כי המס יוטל על רווח ההון שנצבר בתקופה שבין יום הרכישה לבין יום הרישום של נייר הערך.

כמו כן, נקבע במסגרת החוק כי חלק רווח ההון שיחויב במס לא יהיה גבוה יותר מרווח ההון שהנישום היה מחויב בו במס אילו הוא לא היה זכאי לפטור לפי הסעיף.

נוסח התיקון

בפקודת מס הכנסה, בסעיף 97(ב2), אחרי "נמכר לפני יום רישומו למסחר בבורסה" יבוא "ולא יותר מסכום רווח ההון במועד מכירת נייר הערך", ובמקום "ובלבד ששוויו ביום האמור אינו נמוך מהתמורה במועד מכירתו" יבוא "ובלבד ששוויו ביום הרישום גבוה משוויו ביום רכישתו ושהתמורה במועד מכירתו גבוהה משוויו ביום רכישתו".

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה