• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס הכנסהקרנות גמל,פנסיה, השתלמותעדכונים בסכומי מדרגות המס והניכויים לשנת המס 2010

עדכונים בסכומי מדרגות המס והניכויים לשנת המס 2010

03.01.2010

שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2010

רשות המיסים בישראל

ביום 28.12.2009 פרסמה רשות המיסים את העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2010. הנתונים עודכנו עפ״י סעיף 120ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 3.81%.

א. שיעורי המס, תקרות הכנסה - בש״ח

להלן תקרות ההכנסה ושיעורי המס כפי שפורסמו בספר החוקים 2203 מיום 23/7/2009 בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס״ט - 2009.

תקרות ההכנסה כפי שנוסחו בחוק הנ״ל, תואמו ממדד הידוע ב- 1/1/2009 (מדד 11/2008) ועד מדד הידוע ב- 1/1/2010 (מדד 11/2009) בהתאם להוראות סעיף 120ב לפקודה.

1 - מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית

מדרגות חודשיות (יגיעה אישית)

שיעור המס

מדרגות שנתיות (יגיעה אישית)

שיעור המס

עד 4,770

10%

עד 57,240

10%

מ-4,771 עד 8,470

14%

מ-57,241 עד 101,640

14%

מ-8,471 עד 12,720

23%

מ-101,641 עד 152,640

23%

מ-12,721 עד 18,250

30%

מ-152,641 עד 219,000

30%

מ-18,251 עד 39,340

33%

מ-219,001 עד 472,080

33%

מכל שקל נוסף

45%

מכל שקל נוסף

45%

2 - מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית

מדרגות חודשיות (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

מדרגות שנתיות לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

עד 12,720

30%

עד 152,640

30%

מ-12,721 עד 39,340

33%

מ-152,641 עד 472,080

33%

מכל שקל נוסף

45%

מכל שקל נוסף

45%

ב. הסכומים המתואמים מינואר 2010 - בש"ח

קופות גמל וקרנות השתלמות

1.

קצבה מזכה

7,810 לחודש

2.

פטור מקצבה לפי סעיף 9א - 35%

2,734 לחודש

3.

סכום פטור לפי סעיף 9א(ב) לפקודה

109

4.

תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה (סעיף 47)

8,100 לחודש

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה - למי שיש הכנסת עבודה - בניכוי הכנסת העבודה או 8,100 לפי הנמוך.


11,400 לחודש

הכנסה מזכה לקצבה - סעיף 47(א)(5)

32,400 לחודש

הכנסה לעמית עצמאי-סעיף 47(א)(3) ו-(5)

8,100 לחודש

5.

הסכום לפי סעיף 45 א(ד) לפקודה

156 לחודש

הסכומים לפי סעיף 45 א(ה)

156 לחודש

16,200 לחודש

6.

משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה


טרם פורסם

7.

הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי)

243,000 לשנה

8.

הפקדה מוטבת - 9(16א) ו-9(16ב)

17,040

9.

"שכר מינימום" לצורך משיכה מקופת גמל בפטור

3,850 לחודש

10.

ההפרשה לקופת גמל לקצבה או לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה בשנת המס לפי סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה

11,390 לשנה

11.

תקרת הפקדה מוטבת בגיל הזכאות לעניין פטור על ריבית ורווחים לפי סעיף 9(18א)(קופת גמל לתגמולים)

22,200 לשנה

12.

"השכר הממוצע במשק" - 4 פעמים השכר הממוצע במשק לצורך סעיף 3(ה 3)


טרם פורסם

הנחות מהמס ופטורים

1.

החלק הפטור של מענק פרישה ששולם מיום 1.1.10 ואילך


11,390 לכל שנת עבודה

החלק הפטור של מענק כאמור ששולם במקרה של מוות


22,800 לכל שנת עבודה

2.

הכנסת עיוור ונכה 100%

סכום ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(א)):

עד 184 יום - אין פטור

185-364 יום חלק יחסי עד לתקרה של 67,920

365 יום או יותר חלק יחסי עד לתקרה של 566,400

כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365

הכנסה שלא מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(ב)):

עד 184 יום - אין פטור

185-364 יום - חלק יחסי עד לתקרה של 67,920

365 יום או יותר - חלק יחסי עד לתקרה של 67,920

כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365

אם מדובר בהכנסה מריבית לפי סעיף 9(5)(ב) שמקורה בפיצויים עבור נזקי גוף - התקרה תהיה 242,160.

כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.

3.

זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים - 35% מהתרומה אם התרומה עולה על


300 לשנים 2009 ו-2010

הסכום המרבי בעדו ניתן זיכוי או 30% מההכנסה החייבת - הנמוך ביניהם


7,500,000 לשנים 2009 ו-2010

4.

הוצאות לינה באזור פיתוח - למי שאושר לכך

1,650 לחודש

5.

הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחוץ לארץ

300 ליממה

6.

משכורת למומחה חוץ

12,300 לחודש

7.

הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים

300 ליממה

8.

משכורת מרבית שמלכ"ר משלם, הפטורה ממס שכר


166,107 לשנה

9.

הוצאות מותרות בניכוי: כיבודים

80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום

מתנות

200 לאדם לשנה

10.

פיצויי הלנת שכר הפטורים ממס (סעיף 9(21) לפקודה)

פיצויי הלנת שכר המשולמים לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק, אם משכורתו של העובד לא עלתה באף אחד מ-24 החודשים האחרונים של עבודתו על:


7,440

11.

שכר דירה

שכר דירה החייב במס בשיעור 10% עפ"י סעיף 122 לפקודה - אין תקרה.

פטור על הכנסות משכר דירה למגורים


4,680 לחודש

12.

הנחה ממס לכוחות הביטחון ולתושבי ישובים מיוחדים

5% - עד לתקרת ההכנסה החייבת: (כוחות הבטחון)

148,200 לשנה

הכנסה חייבת לישובים לפי התוספת הראשונה לפקודה (סעיף 11), קריית שמונה:


222,480 לשנה

פג תוקפה של הוראת שעה המקנה הנחה לישובי קו עימות ביום 31.12.2009

הכנסה חייבת לתושבי ישובים אחרים עפ"י רשימה המופיעה בסעיף 11 לפקודה וחלק ב' של תוספת הראשונה:148,200 לשנה

13.

הטבות על הכנסה בעד עבודה במשמרות

תקרת הכנסה

9,880 לחודש

זיכוי מגיע - 15%

865 לחודש

14.

סעיפים 45, 44 לפקודה

תקרת הכנסה של נטול יכולת

ליחיד

156,000 לשנה

לזוג

249,000 לשנה

15.

פדיון מניות באגודה שיתופית

317,000

16.

ניכוי למשקיע בסרט ישראלי (מותנה באישור)

649,572

זיכויים

1.

סכום נקודת הזיכוי

205 לחודש

ניכויים

1.

ניכוי מריבית - 125ד

תקרה מוטבת - 125ד(א)

57,840 לשנה

פטור למיעוטי הכנסה - 125ד(ב)

9,000 לשנה

פטור גיל פרישה ליחיד - 125ד(ג)(1)

8,880 לשנה

פטור גיל פרישה לזוג - 125 ד(ג)(2)

13,320 לשנה

פטור מירבי של 35% לפי סעיף 125ה

32,802 לשנה

2.

הוצאות לינה בארץ

לינה שעלותה נמוכה מ-107$

מלוא הסכום

לינה שעלותה גבוהה מ-107$ - 75% מההוצאה, אך לא פחות מ-


107$

ולא יותר מ-

182$=(243$ X 75%)

סכומים אחרים

1.

תשלום "בתקופת הבחירות"

8,100

2.

סכום הלוואה לעניין 3(ט) שחל עליה רק שיעור עליית המדד


7,200

3.

תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור משירותים או נכסים


4,560

4.

חישוב נפרד - סעיפים 57(ב) 66(ה)

46,680 לשנה

5.

סכום ההכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח (לשנת המס 2009)


69,580 לשנה

6.

פטור מהגשת דין וחשבון (לשנת 2009)

משכורת (תוספת א)

599,000 לשנה

הכנסה נוספת (תוספת ב)

311,000 לשנה

הכנסה - קצבת חוץ (תוספת ד)

311,000 לשנה

הכנסה מריבית (תוספת ה)

594,000 לשנה

הכנסה ממכירה ניירות ערך (תוספת ו)

1,713,000 לשנה

נכסי חוץ (תקנה 3)

1,728,000 לשנה

7.

שווי שימוש ברדיו טלפון נייד (רט"ן)

95 לחודש

8.

הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד

1. אם סכום ההוצאה נמוך מ-

22,000

סכום ההוצאה המוכרת מעל

2,200

(או 80% מההוצאה לפי הנמוך)

2. אם סכום ההוצאה מעל-

22,000

סכום ההוצאה המוכרת מעל

4,400

9.

הגרלות והימורים (תקרת הפטור)

57,120 להגרלה

10.

מתנדב במוסד ציבורי

כיבוד קל לאירוע

24 לאדם

נסיעות בתחבורה ציבורית

210 לחודש

הוצאות דלק

620 לחודש

שיחות טלפון מביתו/נייד

100 לחודש

11.

ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים מ-1.1.2010

מחזור עסקי בשנת מס 2008

4,900,000

מחזור של חברה בת בשנת מס 2008

960,000

מחזור של מוסד ציבורי בשנת מס 2008

3,000,000

12.

ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים מ-1.1.2010

מחזור עסקי בשנת מס 2008

15,800,000

13.

הוצאות נסיעה לחו"ל

הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארצות הברית של אמריקה. שיעור העלייה בשנת 2009 מסתכם ב-1.84%.

סכומי ההוצאה המעודכנים יהיו אפוא כלהלן:

לינה לפי קבלות - סכום מזערי

107$ ללילה

סכום מירבי

243$ ללילה

הוצאות שהייה: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות

68$ ליממה

אם לא הוגשו קבלות על לינה

114$ ליממה

שכר לימוד בבי"ס יסודי או תיכון עבור ילד שטרם מלאו לו 19 שנה


610$ לחודש

הוצאות נסיעה ברכב פרטי שכור לשם יצור ההכנסה עד


53$ ליממה

רשימת הארצות בהן ניתן להגדיל ב-25% את סכום הוצאות הלינה:

אוסטריה

יוון

אוסטרליה

יפן

איטליה

לוקסמבורג

איסלנד

נורווגיה

אירלנד

ספרד

אנגולה

עומאן

בלגיה

פינלנד

גרמניה

צרפת

דובאי

קאטר

דנמרק

קוריאה

הולנד

קמרון

הונג קונג

קנדה

הממלכה המאוחדת (בריטניה)

שבדיה

טיוואן

שוויץ

14.

שווי השימוש ברכב

1.

סכומי שווי שימוש שפורסמו בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)(תיקון), התשס"ח-2007, תואמו בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ב-1.1.2010 (מדד 11/2009) לעומת מדד הידוע ב-1.1.2007 (מדד 11/2006).

קבוצת מחיר

שווי שימוש לחודש

1

2,140

2

2,330

3

3,120

4

3,770

5

5,220

6

6,750

7

8,650

אופנוע L3*

840

*אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.

2.

שווי שימוש ברכב צמוד - המודל הליניארי:

החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש.

שיעורי שווי השימוש החודשי בשנת 2010 הינם:

2.04% לגבי כלי רכב שמחיר המחירון שלהם אינו עולה על 130,000 ש"ח, 2.48% לגבי כלי הרכב שמחיר המחירון שלהם מעל 130,000 ש"ח.

תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש 467,180 ש"ח.

שווי השימוש יתואם למדד המחירים לצרכן (למעט בשנה הראשונה), לעניין החישוב, יילקח מחיר המחירון של הרכב, תוך התאמות נדרשות למחיר הממוצע בפועל בשנת המס בה הוא נרשם לראשונה.

הנוסחה לחישוב שווי שימוש:

שיעור שווי שימוש *מחיר מתואם* הצמדה למדד - 520 ש"ח לרכב היברידי.

הנחיה מפורטת בנושא תפורסם באתר רשות המיסים.

15.

עיצום כספי - סעיף 195ב (קנס על אי הגשת דוח מקוון)

יחיד:

1,090 לחודש

מעביד:

1,630 לחודש

ג. הנחיות נוספות

1.

תיקון סעיפים 45א ו-47 לפקודת מס הכנסה

ביום 22.12.2009 אישרה מליאת הכנסת תיקון הסכומים בסעיפים 45א ו-47 לפקודת מס הכנסה שפורסמו בתיקון 153. תיקון הסכומים הינו בתחולה רטרואקטיבית מיום 1.1.2009. ראו פרוט הסכומים לעיל.

2.

טפסים

טופס 101 - כרטיס עובד

עובד שקיבל בשנת 2009 הקלות במס לפי סעיף 11, המבקש לקבל הקלה זו גם בשנת 2010, חייב למלא טופס 101, גם אם בידי המעביד פטור מחובת מילוי הטופס.

עובד שהמציא בשנת 2009 אישור תושבות בישוב מזכה על גבי טופס 1312/א ולא שינה ממועד קבלת אישור תושבותו את ישוב מגוריו, וממשיך לעבוד אצל אותם מעבידים, יהיה פטור מהגשת אישור תושבות חדש לשנת 2010.

לא חל כל שינוי בטופס לעומת שנת 2009.

טופס 106 לשנת המס 2009

מבנה טופס 106 חדש פורסם באינטרנט.

לא בוצעו שינויים מהותיים בטופס, למעט תיקונים קלים בנושא הקצאת מניות לעובדים על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

*הנחיות נוספות תפורסמנה בלוח ניכויים ינואר 2010.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • 11@11  (07/01/2010 12:30)
  תיקון סעיפים 45א ו-47 לפקודת מס הכנסה " ביום 22.12.2009 אישרה מליאת הכנסת תיקון הסכומים בסעיפים 45א ו-47 לפקודת מס הכנסה שפורסמו בתיקון 153. תיקון הסכומים הינו בתחולה רטרואקטיבית מיום 1.1.2009. " מה השינוי ואים יש הארכה להפקדות עקב ההודעה בשבוע האחרון של השנה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר
לא רשומים אירועים לחודש אוקטובר
לא רשומים אירועים לחודש נובמבר