• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true

שומות מס הכנסה

25.05.2004

השתלמות בדיוני שומות סופיות

שלבי ניהול דיון שומות סופיות

תקציר הרצאה

רמי אריה עו"ד , רו"ח

1. הגדרת "שומה"

"שומה" הינה קביעת ההכנסה של נישום וקביעת סכום המס שהוא חייב בו

ע"א 568/78 פ"ש ירושלים נ' יצחק ביר

חישוב אריתמטי אינו שומה, היות ואינו כולל הפעלת שיקול דעת.

2. שלבי דיוני שומות

3.1 שלב ראשון - "שומה עצמית" הגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה (ס' 145 (א) )

או קביעת הכנסה כשלא הוגש דו"ח (ס' 145 (ב))

3.2 שלב שני - "שלב ההשגה", כאשר הנישום מגיש השגה על השומה שנערכה בשלב ראשון

3.3 ביהמ"ש - ערעור לבהמ"ש על שומה שנערכה בצו לפי סעיף 152 לפקודה.

3. שומה עצמית

שומה עצמית אינה שומה כמשמעותה בפקודה – פס"ד חכמי

שומה עצמית הינה פעולת חשבון רגילה, סיכום הספרים לפי כללי חשבונאות והמס.

דין הודעת פקיד השומה כדין שומה לפי סעיף 149 לפקודה- "מס שאינו שנוי במחלוקת".

סעיף 145 (א) (3) – לפקיד השומה הרשות, בתוך חצי שנה מיום שהוגש הדו"ח, לתקן פגמים מסוימים בשומה, שהם:

3.4 תיקון טעות חשבונית בדו"ח – אריתמטית.

3.5 יישום הוראות חוק בשל אי ניהול ספרים

3.6 יישום הוראות חוק בשל פסילת ספרים

4. בקשת נישום לתיקון לאחר הגשת הדו"ח

תיקון דו"ח ייעשה רק באם נתגלו עובדות חדשות מהותיות, או טעויות

לא ינתן לתקן דו"ח בשל שיקולי כדאיות (תכנוני מס רטרואקטיביים?)

5. התיישנות בדיקת השומה העצמית

5.1 עד שנת המס 1995 – תוך 4 שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדו"ח

5.2 משנת המס 1996 - תוך 3 שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדו"ח

5.3 משנת המס 2002 - תוך 4 שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדו"ח

שנה היא 12 חודשים (ולא שנת מס) – עמ"ה 95/91 נוריק ניב נ' פ"ש כפר סבא

6. שומת ההכנסה - ס' 145 (א) (2)

בדיקת השומה העצמית, ומסקנות:

6.1 לאשר את השומה העצמית

6.2 לקבוע לפי מיטב השפיטה, א סכום ההכנסה, הניכויים, הקיזוזים והפטורים, אם יש לו טעמים סבירים להניח שהדו"ח אינו נכון.

6.3 לקבוע שומה לפי מיטב שפיטה בהסכמה.

7. פתיחת שומות ותיקונן

7.1 החלטת נציב מס הכנסה לפי סעיף 147

7.2 תיקון טעות חשבונית בחישוב הניכויים, הזיכויים או הפטורים – סעיף 145 (א)(2א) – תוך שנה מתום התקופה לעשיית שומה לפי סעיף 145 (א) (2) .

8. שומה בהעדר דו"ח – ס' 145 (ב)

ההודעה על שומה זו תישלח לנישום בהתאם להוראות סעיף 149.

השומה תהא חתומה בידי פקיד השומה – ס' 237

יש לפרט את הנימוקים לקביעת השומה.

השומה אינה מפחיתה מאחריות פלילית ואזרחית המוטלת על הנישום להגיש דו"ח.

9. דיון השומות - ס' 158א

לא תעשה שומה לפי מיטב השפיטה ולא יינתן צו

ללא שניתנה לנישום הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו

בנוסף, על פקיד השומה לנמק את אי קבלת השומה העצמית

10. הדיון בהשגה

10.1 השגה לשומה בשלב ראשון תוגש תוך 30 יום + ארכה סבירה - ס' 150 .

10.2 הדן בהשגה לא יהיה המפקח שערך את השומה בשלב ראשון – ס' 150א .

10.3 ניתן לברר שאלה עובדתית עם המפקח בשלב ראשון.

10.4 הדיון בהשגה חייב להיות הוגן, אך סטייה מכך לא תבטל התוצאות בכללותן

עמ"ה דנקנר השקעות בע"מ נ' פשמ"ג

11. הסכם או החלטה בהשגה – ס' 152

11.1 ניתן להגיע להסכמה - ס' 152 (א)

11.2 החלטה על הוצאת צו – קביעת הכנסה לפי מיטב השפיטה – ס' 152 (ב)

12. מגבלת הזמן להחלטה בהשגה – ס' 152(ג)

12.1 השגות שהוגשו עד ליום 17.7.97חמש שנים (60 חודש) המתחילות מתום שנת המס שבה הוגש הדו"ח, או משישה חודשים מהיום שבו הוגשה ההשגה לפי המאוחר.

השגה על קביעת ההכנסה ללא דוח – חמש שנים מיום ההשגה (הגשת הדוח).

12.2 השגות שהוגשו לאחר 17.7.97שנה מיום שהוגשה הודעת ההשגה

השגה על קביעת ההכנסה ללא דוח – שלוש שנים מיום ההשגה (הגשת הדוח).

12.3 השגות לגבי דוחות משנת 2002 ואילךשלוש שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדו"ח, או ארבע שנים באישור הנציב, או בתום שנה מיום שהוגשה ההשגה, לפי המאוחר ביניהם.

12.4 מגבלות זמן אלו יחולו גם לגבי שומה שהוחזרה לדיון על ידי בהמ"ש.

12.5 דו"ח חלקי אינו מתחיל את תקופת ההתיישנות – פס"ד שבי.

13. בקשת ביטול שומה בהסכם על ידי הנישום

חלים דיני החוזים –

13.1 העילה לביטול חייבת להיות מהותית ויורדת לשורשו של עניין – פס"ד פרסמן.

13.2 נפלה טעות משפטית חמורה.

13.3 עילות נוספות מדיני החוזים – הטעייה, כפיה, עושק.

מפתח סימולי שומות מס הכנסה

הסימול

סעיף בחוק

סוג

13

טרום שומה

00

סעיף 145 (א) (1)

שומה עצמית

00

סעיף 133

הנמקה 20 – מס על פי דו"ח משוער

01

סעיף 145 (א) (2) (א)

שומה ע"פ דו"ח

02

סעיף 145 (א) (2) (ב)

שומה בהסכם

03

סעיף 145 (א) (2) (ב)

שומה לפי מיטב שפיטה לאחר דו"ח

04

סעיף 145 (ב)

שומה לפי מיטב שפיטה בהעדר דו"ח

05

סעיף 147 (א)

תיקון שומה בהוראת הנציב

07

סעיף 152 (א)

שומה בהסכם לאחר השגה (צו)

09

סעיף 152 (ב)

שומה שלא בהסכם לאחר השגה (צו)

11

סעיף 156

שומה לפי פס"ד של בית משפט

15

סעיף 183

דרישת יתרת מס שאינה שנויה במחלוקת - בהשגה

17

סעיף 183

כנ"ל – בהשגה על שומה בהעדר דו"ח

19

סעיף 184

כנ"ל - בערעור

מפתח סימולי הנמקה בשומות מס הכנסה

לסעיף שומה

קוד הנמקה

מהות ההנמקה

00

13

שומה עצמית ששודרה ע"י מייצג

00

56

תיקון דו"ח (שומה עצמית) ע"י פקיד השומה, תוך 6 חודשים מיום הגשתו – סעיף 145 (א) (3)

00

75

עיכוב החזר מס בשל אי ביסוס הדו"ח על מסמכים נאותים

00

81

עיכוב החזר מס בעקבות אי הגשת דוחות שנתיים

00

55

עיכוב החזר המס בעקבות אי הגשת דוחות אחרים

00

77

דו"ח סתמי (לא בחברה משפחתית), לא ינתן החזר מס

04

77

הוצאת שומה 04 עקב דוח סתמי

00

87

דוח סתמי בחברה משפחתית

00

20

הוצאת דרישה לתשלום המס המגיע לפי דוח משוער

00

89

דוח משוער בחברה משפחתית

00,01

71

ליחיד, הפרש מס חד-פעמי עקב מס שבח

כולם

88

הנמקה מיוחדת בחברה משפחתית, להעברת ההכנסות לשומת מנהל החברה הנישום

03,09

31

ליחיד - הוצאת שומה 03 או 09 עקב הפרשי הון

03,09

32

ליחיד - הוצאת שומה 03 או 09 בשל אי הגשת הצהרת הון

00,03,09

35

ליחיד - הוצאת שומה 00, 03 או 09 תוך אי התרת ניכויים ו/או זיכויים

03,09

43

ליחיד – הוצאת שומה 03 או 09 בשל אי המצאת אישורים על משכורת

03,09

63

הוצאת שומה 03 או 09 בשל אי הופעה לדיון

03,09

64

הוצאת שומה 03 או 09 בשל אי המצאת פרטים לפי בקשה

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • חזן רמזי  (05/07/2007 15:20)
  תודה על תוכן ההרצאה שפירסמתם
 • כהן רוני  (07/06/2006 20:37)
  על ההשקעה ופירוט ההליכים בתמצות מירבי, חזק ואמץ
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר
לא רשומים אירועים לחודש אוקטובר
לא רשומים אירועים לחודש נובמבר