• סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםגילוי מרצוןגילוי מרצון על נכסים הכנסות וחשבונות בנקים לא מדווחים בחו ל ובישראל

גילוי מרצון על נכסים הכנסות וחשבונות בנקים לא מדווחים בחו"ל ובישראל

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  10.02.2015

גילוי מרצון על נכסים הכנסות וחשבונות בנקים לא מדווחים בחו"ל ובישראל

רמי אריה , עו"ד ורו"ח

על רקע הגברת המאבק ב"הון השחור" בארץ ובעולם, פרסמה רשות המיסים בתאריך 7.9.2014  נוהל חדש "הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 11/2014", הנקרא "נוהל גילוי מרצון- הנחיות לפעולה", נוהל זה מחליף את הנוהל הקודם. תוקפו של הנוהל החדש מיום 7.9.2014  ועד ל- 31.12.2016.

מטרתו של הנוהל החדש לעודד ישראלים אשר עברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם לבצע הליך של "גילוי מרצון", לשלם את המסים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים.

עם פרסום הנוהל החדש פורסמה הוראת שעה למשך שנה בלבד. כלומר עד 6.9.2015.

הוראת השעה מאפשרת הגשת בקשות ל-"גילוי מרצון" בשני מסלולים נוספים:

1.       בקשה אנונימית אשר תוגש לפקיד השומה לבירור חבות המס.

2.       מסלול מקוצר לגבי סכומי הון נמוכים יחסית, בהליך  מזורז ומקוצר.

 בהוראת הביצוע נקבעו ההוראות הבאות:

1.       כל הבקשות במסגרת הנוהל החדש והוראת השעה, יופנו לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין, אשר יהיה  אחראי לתפעול הנוהל.

2.       שומות והסכמים בתיקי גילוי מרצון יאושרו על ידי פקיד השומה או סגנו , על ידי חתימתם על התרשומת ו/או ההסכם במקומות המתאימים.

3.         על פי הנוהל החדש, במידה ולא תאושר הבקשה, רשות המיסים מתחייבת לא לעשות שימוש במידע אשר נחשף על ידי הנישום גם לא בהליך אזרחי.

 

"מסלול רגיל"

בשלב ראשון, לאחר הגשת בקשה לגילוי מרצון עם המסמכים הנדרשים, יודיע הגורם המוסמך על "אישור" או "דחיה" של הבקשה ועל אי נקיטת הלכים פליליים נגד הנישום במידה  ויסדיר את תשלום המס המתבקש לאור הבקשה.

במידה ונתקבל אישור מהגורם המוסמך, על הנישום לפנות לפקיד השומה אילו הוא שייך, ובאם לא מתנהל לו תיק באחד מפקידי השומה, יפנה לקרוב לעסקו או למקום מגוריו, זאת לצורך השלמת הטיפול השומתי.

בתוך 90 יום על פקיד השומה לסיים את הטיפול בבקשה, במידה ותידרש לו ארכה יודיע על כך לנישום ולגורם המוסמך ברשות המיסים.

פקיד השומה יערוך תרשומת ויחתום עם הנישום על סיום הליכי השומה, פקיד השומה רשאי לחתום על הסכם חלקי על מרכיבי הגילוי בלבד.

"מסלול אנונימי"

מסלול זה תקף עד לתאריך 6.9.2015 על פי הוראת השעה.

במסלול זה הנישום יגיש את מסמכי הבקשה עם המסמכים הנדרשים לגורם המוסמך. עם קבלת הבקשה תשלח לנישום הודעה על אישור הבקשה עם מספר מיוחד לצורך מעקב אחר הטיפול בבקשה.

במידה ואושרה הבקשה, יופנה הנישום לפקיד השומה המתאים.

הטיפול בבקשה לא יארך על-ידי פקיד השומה מעבר ל-90 יום, אך במידה ויידרש זמן נוסף תשלח הודעה על כך הן לנישום והן לגורם המוסמך. הארכה מקסימלית נוספת של עד 90 יום.

לאחר בדיקת פקיד השומה את חבות המס, יחשוף הנישום את פרטיו בפני פקיד השומה או הגורם המוסמך וישלם את המס בתוך 30 יום תוך אי נקיטת הליכים פליליים נגדו. 

פקיד השומה יערוך תרשומת ויחתום עם הנישום על סיום הליכי השומה, פקיד השומה רשאי לחתום על הסכם חלקי על מרכיבי הגילוי בלבד.

במידה ומצא פקיד השומה את הבקשה מתאימה יותר ל"מסלול מקוצר", רשאי הוא להפנות את הנישום למסלול זה. במקרה זה, הבטחת החסינות תהיה בהתאם ל"מסלול המקוצר". פקיד השומה יכול להעביר את תיק הנישום ממסלול אנונימי ל"מסלול המקוצר" אף טרם חשף הנישום את פרטיו.

"מסלול מקוצר"

ה-"מסלול המקוצר" נועד לזרז טיפול בבקשות  אשר היקף ההון הגלום בהן נמוך יחסית.

עם הגשת דו"חות שנתיים מתוקנים או דו"חות אחרים רלבנטיים יגיש הנישום את הבקשה לגורם המוסמך.

במסלול זה לא תתאפשרנה הגשת בקשות אנונימיות .

לאחר בדיקת הגורם המוסמך את הבקשה יודיע לנישום על אישור או דחיית הבקשה ואי נקיטת הליך פלילי נגדו, בכל הקשור לבקשה וזאת בכפוף להסדרת התשלום אצל פקיד השומה המתאים.

זמן הטיפול בבקשות המוגשות במסלול זה, לא יעלה על 30 יום, מיום הגעת הבקשה והדוחות לפקיד השומה.

ה"מסלול המקוצר" נועד למקרים בהם הוחלט ברמת המטה לא לערוך ביקורות ושומות. עם זאת, במקרים חריגים (באופן מדגמי), בהם מצא המפקח כי יש מקום לטיפול שומתי בתיק, יקבל את אישורו של פקיד השומה אשר יכניס את התיק לתכנית עבודה. החלטה כאמור אין בה כדי לעכב את סיום הטיפול בבקשה.

דחיית הבקשה כמסלול מקוצר והעברתה למסלול רגיל.

הגורם המוסמך, רשאי לא לאשר את הבקשה במסגרת מסלול זה, ולהעבירה לפקיד השומה הרלבנטי להמשך טיפול במסלול רגיל.

לאור העמקת גביית ההון השחור וחתימתם לאחרונה של הסכמי חילופי המידע בינלאומיים חדשים אנו ממליצים על גילוי מרצון על הכנסות, נכסים וחשבונות בחו"ל בישראל שלא דווחו לרשויות המס, בבחינת הקדם תרופה למכה. נא צרו קשר דחוף עם משרדנו לתאום פגישה דיסקרטית בנושא.

 

 

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה