• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמיסוי מקרקעיןמע"מ על מקרקעיןעדכונים במיסוי מקרקעין ומס ערך מוסף מאי 2015

עדכונים במיסוי מקרקעין ומס ערך מוסף – מאי 2015

מאיר מזרחי, עו"ד

 |  07.06.2015

עדכונים במיסוי מקרקעין ומס ערך מוסף – מאי 2015

מאיר מזרחי, עו"ד

 

ע"א 914/14 מידטאון בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין אזור ת"א (31.5.2015)

לא ניתן להוון תשלומים שנקבעו בעסקת מקרקעין אלא אם החוזה מלמד על כך שהקדמה או איחור בתשלום כרוכים בהוזלה או ייקור של התמורה, דבר המעיד על כך שהעסקה כוללת מרכיב מימוני. בהיעדר ביטוי לכך בחוזה ניתן להוכיח כי נסיבות העסקה מעידות על קיומו של מרכיב מימוני; יש להוסיף לשווי המכירה בחישוב מס רכישה התחייבויות שנטלה על עצמה הרוכשת בהסכם, שהן במהותן התחייבויות של המוכרת כלפי העיריה לביצוע עבודות כתנאי לניצול זכויות בנייה.

ע"א 1830/14 רובומטיקס טכנולוגיות בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים (2.4.2015)

ניתן להעלות טענות חדשות בהליך ערעור לבית המשפט המחוזי, שמטרתן להביא לבירור מס אמת, בכפוף לכך שאפשרות זו לא תנוצל לרעה ובהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט המחוזי.

רע"א 6012/14 כדורי נ' בנק המזרחי טפחות (30.4.2015)

כונס נכסים שמונה למימוש דירה שמושכנה לטובת בנק, יכול לעשות שימוש בפטור אישי של חייב למרות שאין כל תנאי המקנה לו זכות זו בשטר המשכנתא, ועל אף שמדובר בזכות קניינית-אישית של החייב, שכן בנסיבות המקרה לא הצביע החייב על נזק שייגרם לו אם תחתם בקשת הפטור ומנגד לבנק ייגרם נזק אם לא ייעשה שימוש בפטור.

ו"ע (מחוזי מרכז)  54905-05-13 רפפורט נ' מנהל מיסוי מקרקעין מחוז מרכז (14.5.15)

בני זוג חתמו על הסכם ממון בטרם נישואיהם. לאשה דירות מלפני הנישואין. במהלך הנישואין רכש הבעל דירת מגורים על שמו בלבד מכספי דירה שהייתה בבעלותו לפני הנישואין ונמכרה. נקבע, כי הבעל עמד בתנאי הלכת שלמי – קיומו של הסכם ממון לצד הוכחת קיומה של הפרדה רכושית בפועל - ועל כן יש לראות בדירה הנרכשת כדירת הבעל בלבד לעניין מדרגות מס רכישה של דירה יחידה.

עע"מ 2894/14 הר שמש נ' הממונה על חוק חופש המידע ברשות המיסים (10.5.2015)

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (אגרות בגין פעולות ושירותים), התש"ע-2009 גוברות על חוק חופש המידע, כך שקבלת מידע מרשויות המס מחייב תשלום אגרה כקבוע בתקנות ולא ניתן לקבלו ללא תמורה כקבוע בחוק הנ"ל.

ו"ע (מחוזי מרכז) 17240-10-12 יחד הבונים נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות (27.4.15)

אין לכלול בשווי המכירה לעניין חישוב מס הרכישה את ההוצאות המשפטיות שנוטל על עצמו רוכש דירה מקבלן לשלם לב"כ הקבלן.

ו"ע (מחוזי חי') 4631-12-13 גולדברג נ' מנהל מיסוי מקרקעין חדרה (14.5.15)

המוכרים, הזכאים להירשם כחוכרים בקרקע מנהל, ואשר אין ביניהם לבין המנהל הסכם חכירה בתוקף, מכרו את זכויותיהם בקרקע. למוכרים הייתה זכות הרשאה להחזיק ולהשתמש במקרקעין באופן ייחודי, מסוג שנהוג לחדש מעת לעת. נקבע כי מדובר במכירה של זכות במקרקעין החייבת במס לפי חוק מיסוי מקרקעין.

 

 

ו"ע (מחוזי ת"א) 37007-04-14 אבו זמיל נ' מנהל מס שבח מקרקעין ת"א (20.5.15)

אישה רכשה דירה והתחייבה למכור את דירתה הראשונה בתוך 24 חודשים לצורך קבלת הקלה במס רכישה לדירה יחידה. האישה מכרה את הדירה הראשונה בתוך 7 חודשים, אך לאחר שנתיים ורבע בוטלה עסקת המכירה לפי סעיף 102 לחוק. נקבע כי מאחר שתוצאות הביטול הן למפרע, האישה אינה זכאית להקלה במס רכישה.

ו"ע (מחוזי ת"א) 18806-07-11 האחים סבירסקי נ' מנהל מיסוי מקרקעין ת"א (25.5.15)

שותפות שכרה מקרקעין במחצית הראשונה של המאה העשרים. בשלב כלשהו לאחר קום המדינה הפכה השותפות ל"דייר מוגן" במקרקעין, ובשנת 2001 רכשה את הבעלות במקרקעין. נקבע כי במכירת המקרקעין על ידי השותפות, יום הרכישה לצורך קביעת שיעור המס הוא יום רכישת הבעלות בשנת 2001 וכי היא אינה זכאית לשיעור מס היסטורי.

החלטת מיסוי 6698/15 חלוקת נכסי עיזבון

בין שני אחים נחתם בשנת 1999 הסכם חלוקה של נכסי עיזבון הוריהם המנוחים, שלאחריו חולקו ביניהם בחלקים שווים כפי חלקם בירושה חלק מנכסי העיזבון. כעת מבקשים האחים לחלק ביניהם בחלקים שווים חלק נוסף מנכסי העיזבון – מגרש בייעוד חקלאי, אשר לגביו נקבע בהסכם החלוקה, כי יישאר בבעלות משותפת עד להפשרתו. רשות המיסים אפשרה לראות בחלוקה בשלבים של נכסי ירושה בין אחים בחלקים שווים לפי חלקם בירושה, כחלוקה ראשונה לפי סעיף 5(ג)(4) לחוק.

החלטת מיסוי 1587/15 העברה אגב גירושין

א' רכשה בנאמנות עבור חברה בשליטתה מניות בחברת בית. העברת המניות מא' לבן זוגה במסגרת הסכם גירושין שאושר בפסק דין, תיחשב להעברה אגב גירושין מכוח סעיף 4א לחוק, למרות שהמניות מוחזקות בחברה. במכירת המניות על ידי בן הזוג לצד ג' הוא יחויב במס על הרווח הנוסף לפי סעיף 71א לחוק.

החלטת מיסוי 3589/15 העברה בין אחים של נכס שהתקבל במתנה מאחות אחרת

אחות 1 קיבלה מאמה נכס במתנה. לאחר מכן העבירה אחות 1 את הנכס במתנה לאחיה. כיום מבקש האח להעביר במתנה את הנכס לאחות 2. בהחלטה נקבע כי על העברה זו לא חל סעיף 62 לחוק, שכן הנכס התקבל במתנה אצל האח מאחותו ולא מהורה או הורי הורה. בנוסף, אין מדובר בוויתור פטור ממס לפי סעיף 63 לחוק.

החלטת מיסוי 3637/185 מכירת חלק ממתחם פינוי בינוי מיזם ליזם

מכירת זכויות יזם בחלק ממתחם פינוי בינוי לרוכשת היא עסקה החייבת במס הכנסה או מס שבח וכן במס רכישה, למרות שטרם הגיע יום המכירה בעסקה בין היזם ומרבית הדיירים. הסכם הפינוי בינוי בין היזם לדיירים מהווה הסכם אופציה, ולכן שווי המכירה בעסקה בין היזם לרוכשת ייקבע לפי שווי האופציה; ההקלות לפי פרק חמישי 4 יחולו על כל דיירי המתחם, בין אם הדירות שיקבלו יינתנו על ידי היזם ובין אם על ידי הרוכשת; יראו את היזם ואת הרוכשת כ"יזם" לעניין פרק חמישי 4 לחוק.

 

 

עדכונים במס ערך מוסף

ע"א 1830/14 רובומטיקס טכנולוגיות בע"מ נ' פשמ"ג (2.4.2015)

אין מקום לחסום דרכם של עוסקים המבקשים להעלות טענות חדשות במסגרת ההליך הערעורי לפני בימ"ש, ובלבד שאפשרות זו לא תנוצל לרעה. מנגד, אין באמור כדי לאפשר לנישום העלאת טענות חדשות ללא הגבלה, כאשר ההחלטה אלו טענות חדשות ישמעו ובאיזה שלב, נתונה לבימ"ש.

ע"א 4160/13 סלע בנגב חברה לעבודות עפר בע"מ נ' מנהל מע"מ ב"ש (10.5.2015)

בימ"ש אינו רשאי להורות למנהל מע"מ להוציא שומה לפי מיטב השפיטה מקום בו שומה זו לא הובאה לפתחו של בימ"ש.

אב"ע (מחוזי) 13792-02-14 ליאת דוידי נ' מנהל מע"מ רחובות (26.3.2015)

סעיף 95 לחוק מע"מ מקנה למנהל מע"מ גם את הסמכות לפסול ספריו של עוסק ולא רק את הסמכות להטיל על העוסק קנס בשיעור 1% ממחזור עסקאותיו, כקבוע בו.

ע"מ (מחוזי חי') 8122-01-14 אגבריה נ' פ"ש חדרה (19.4.2015)

רישום תקבולים על גבי דפי נייר הנושאים את לוגו העוסק, שאינם כרוכים וממוספרים בהתאם להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג – 1973, אינם מהווים "רישום חלופי".

ע"מ (מחוזי מרכז) 33946-04-11 דלתא להשקעות ולמסחר נ' מנהל מע"מ פ"ת (10.5.2015)

בימ"ש חזר על הלכות רדקו ( ע"א 6014/14 ) וחוף הכרמל ( ע"א 1306/99 ) וקבע, כי אספקת שירותים של ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות ציבוריות שהאחריות לביצוען מוטלת על הרשות המקומית, כאשר הרשות אינה גובה היטלי פיתוח מהיזם או מרוכשי הדירות  הינה בגדר "עסקה" בין היזם – מספק השירות לבין הרשות המקומית, החייבת במס עסקאות.

החלטת מיסוי 3963/15 השכרת מקרקעין בין מלכ"רים לצורך פעילות דומה

מלכ"ר אשר משכיר מקרקעין למלכ"ר אחר לצורך פעילות דומה לפעילותו של המשכיר, חייב במס בגין עסקת אקראי שהוא מבצע במקרקעין, ולפי סעיף 43א' לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1976, רשאי לנכות את סכומי המע"מ ששילם בגין רכישת והשבחת המקרקעין.

החלטת מיסוי 3936/15 – החבות במע"מ של מתן שירותים משפטיים בהליך המתנהל בחו"ל

שכ"ט המשולם לעו"ד ישראלי בגין ניהול תביעה כנגד תושב חוץ בחו"ל, יחויב במע"מ בשיעור אפס בהתאם להוראות סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ, למרות שנעשו פעולות הכנה בישראל, מהטעם שפעולות אלו טפלות לשירות העיקרי שניתן מחוץ לישראל.

הוראת פרשנות 3/15 – הסיווג לצרכי חוק מע"מ של החברות המנהלות קופות גמל

במשק פועלות מספר חברות המנהלות קופות גמל, כאשר חלקן מסווגות כ"מלכ"ר" לצורך חוק מע"מ וחלקן מסווגות כ"מוסד כספי". עפ"י הוראת הפרשנות דנא, על החברות המנהלות של הקופות להיות מסווגות אך ורק כמלכ"ר, מהטעמים המנויים בהוראה.

 

 

הוראת פרשנות 4/15 – הגשת רשימון יצוא מרוכז במקרים של יצוא טובין בסכומים נמוכים

עפ"י סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ, יצוא טובין מוחשיים מישראל חייב במע"מ בשיעור אפס ובלבד שהותר לגביהם רשימון יצוא או מסמך אחר שאישר המנהל. בהתאם להוראת הפרשנות, עוסקים ישראלים המייצאים טובין מוחשיים בערכים נמוכים ובתדירות גבוהה יכולים להגיש רשימון ייצוא חודשי מרוכז הכולל את כל העסקות שבוצעו בחודש החולף.

טיוטת חוזר מס הכנסה – מס XX /2015 – פעילות חברות זרות בישראל באמצעות האינטרנט

הטיוטה מתייחסת לפעילותם של תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט מול לקוחות ישראליים ולמתן שירותים אינטרנטיים. בהתייחס לחיוב ברישום לצרכי חוק מע"מ נקבע, כי החיוב חל כאשר מדובר בתאגיד זר המקיים פעילות עסקית בישראל העולה לכדי עסק של ממש וכאשר קיימת זיקה ישירה והדוקה בין השירותים המסופקים בהיקפים משמעותיים באמצעות האינטרנט ללקוחותיו הישראליים לבין ישראל.

נוהל מעודכן להגשת בקשות להחלטות מיסוי מקדמיות 

ביום 21.04.2015, פרסמה רשות המסים נוהל מעודכן להגשת בקשות להחלטות מיסוי מקדמיות לפיו, מעתה ואילך מייצגים יוכלו להגיש בקשות להחלטות מיסוי מקדמיות, אך ורק באמצעות המודול אשר מופיע ברשות המסים. נכון למועד כתיבת שורות אלה, הנוהל הנ"ל טרם הוחל על הגשת בקשות בענייני מע"מ.

 

 

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר