• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמיסוי מקרקעיןטבלאות מידעדיווח ומיסוי הכנסות מהשכרת דירות למגורים בישראל

דיווח ומיסוי הכנסות מהשכרת דירות למגורים בישראל

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  20.01.2016

דיווח ומיסוי הכנסות מהשכרת דירות למגורים

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

ביום 18.1.2015 פירסמה רשות המיסים בישראל, מדריך אשר נועד להציג את החלופות הקיימות בחוק לתשלום ולקבלת הקלות במס ליחידים על הכנסותיהם מהשכרת דירה למגורים בישראל, ממנו ניתן ללמוד את הדברים הבאים:  

ראו התייחסותנו להוראות המדריך בסוגריים במודגש, בכל מקום אשר נדרשה הבהרה נוספת - ר.א.

 

מסלולי המיסוי לתשלום ולהקלות במס:

 1. פטור ממס (מלא או חלקי)
 2. חיוב במס מופחת בשיעור של 10%
 3. חיוב במס לפי מדרגות המס

בכפוף לתנאים להלן, רשאי המשכיר לבחור בכל אחד מהמסלולים עבור כל אחת מהדירות שברשותו.

נציין כי : לפי הפסיקה, ניתן לעבור ממסלול למסלול אחר מידי שנה – ר. א. .

 

מסלול הפטור ממס (מלא או חלקי)

בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים), התש"ן – 1990 נקבעו מספר תנאים מצטברים למתן פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים בישראל:

 1. הדירה מיועדת לשמש  למגורים לפי טיבה;
 2. הדירה איננה רשומה בספרי העסק של המשכיר או איננה חייבת ברישום כאמור;
 3. הדירה מושכרת לשוכר שהוא יחיד. ניתן גם להשכיר לחבר בני אדם, אך נדרש כי  עיקר פעילותו של חבר בני האדם הוא למטרות של מתן דיור לזכאים שקבע משרד הבינוי והשיכון, לקליטת עליה, לבריאות ולסעד ופעילותם אינה לצורכי רווח ובלבד שהתקבל אישור מנהל רשות המסים לחבר בני האדם השוכר.
 4. הדירה משמשת לשוכר למגורים בלבד, ברשותו של המשכיר ישנה הצהרה בכתב על כך  או לחילופין חוזה שכירות לפיו ברור כי הדירה משמשת לשוכר למגורים בלבד.

הכנסה חודשית משכר דירה כוללת את ההכנסות מכל דירות המגורים המושכרות על ידי  המשכיר, בן זוגו המתגורר עמו או של ילדו עד גיל שמונה עשרה. בין אם הדירה מושכרת למגורים, ובין אם למטרה עסקית (כגון דירת מגורים המושכרת לעו"ד).

 חישוב הפטור:

פטור מלא : אם סכום ההכנסה החודשית משכר דירה אינו עולה בכל חודש במהלך השנה על סכום של 5,070 ₪ בשנת 2015 (להלן "תקרת הפטור"), יחול פטור מלא על הכנסה מהשכרת דירה למגורים העומדת בתנאים לעיל.

פטור חלקי : כאשר סכום ההכנסה החודשית משכר דירה גבוה מתקרת הפטור (5,070 ₪) אולם אינו עולה על כפל תקרה זו (10,140 ₪) , יש לחשב את הפטור באופן הבא:

 1. מפחיתים מסכום ההכנסה החודשית משכר דירה שהתקבלה בפועל את סכום תקרת הפטור, ההפרש ביניהם יחשב כסכום עודף.
 2. מפחיתים מסכום תקרת הפטור את הסכום העודף. ההפרש המתקבל הוא הסכום הפטור.
 3. מסכום ההכנסה החודשית משכר דירה למגורים שהתקבל בפועל מפחיתים את הסכום הפטור. ההפרש המתקבל הוא הסכום החייב במס.

לדוגמה :

סכום ההכנסה החודשית משכר דירה למגורים שהתקבל בפועל היה 6,000 ₪, גבוה מתקרת הפטור אך נמוך מכפל התקרה.

 

תיאור

סכום

א.

סכום ההכנסה משכ"ד למגורים בפועל

תקרת הפטור

סכום העודף על התקרה

6,000 ₪

(5,070 ₪)

930 ₪

ב.

תקרת הפטור

סכום העודף על התקרה

הסכום הפטור

5,070 ₪

(930 ₪)

4,410 ₪

ג.

סכום ההכנסה משכ"ד למגורים בפועל

הסכום הפטור

הסכום החייב במס

6,000 ₪

(4,140 ₪)

1,860 ₪

 

על הסכום החייב במס יחול שיעור המס השולי של המשכיר בהתחשב במכלול הכנסותיו. (לגבי הכנסות משכ"ד, מדרגת המס הראשונה היא 31%, למעט מי שמלאו לו בשנת המס ששים שנה, שלגביו מדרגת המס הראשונה היא 10%).

נציין כי : קיימת פרשנות אפשרית, לפיה על הסכום החייב ניתן להחיל את מסלול שיעור מס של 10% בלבד - ר.א. .

 

המשכיר רשאי לנכות כנגד הסכום החייב במס הוצאות שוטפות הקשורות להפקת ההכנסה משכר דירה כגון: שכר טרחת עו"ד שערך את חוזה השכירות, תיקונים שוטפים ששילם המשכיר בשנת המס וכן פחת בשיעור של 2% מעלות רכישת המבנה המושכר (ללא עלות הקרקע).

נציין כי : שיעור הפחת בבנייה המקובלת בישראל של שלד ובלוקים, צריך להיות 4% מעלות המבנה (ללא 1/3 מרכיב הקרקע)– ר.א. .

 

יחיד שבחר במסלול הפטור המלא או החלקי  לא יוכל ליהנות מהוראות "תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ"ט - 1989 ", דהיינו לא יוכל לנכות פחת (שיעור מסוים משווי הדירה) מהכנסתו בהשכרת הדירה מאותה שנה.

ההוצאות יותרו כיחס שבין סכום ההכנסה החייב במס משכר דירה, לבין סך ההכנסה משכר דירה.

אם בעת מכירת דירת המגורים לגביה נבחר מסלול הפטור יחול חיוב במס שבח, ינוכה משווי הרכישה, הפחת שאותו היה ניתן לדרוש כנגד ההכנסה הפטורה/ חייבת משכר דירה. 

נציין כי : אנו חולקים על פרשנות זו של רשות המסים, ולדעתנו במקרה כזה אין להפחית את הפחת משווי הרכישה, בהיעדר הוראה ברורה לעניין זה בחוק. בכל מקרה, גם לדעת רשות המסים מדובר בגריעת הפחת רק מחודש פברואר 2007 ואילך בלבד – ר.א.

 לידיעתכם, על מנת להסדיר את תשלום המס במקרה של "פטור חלקי" יהיה עליכם לפתוח תיק, המיועד לדיווח על השכרת נכסים במשרד השומה הקרוב לאזור מגוריכם.

היעדר פטור : כאשר סכום ההכנסה החודשית משכר דירה עולה על כפל תקרת הפטור (10,140 ₪), לא יחול כל פטור וכל סכום ההכנסה החודשית משכר דירה יהיה חייב במס. במקרה זה, ניתן יהיה לבחור במסלול חיוב במס מופחת בשיעור של 10% או במסלול מדרגות המס (ראה להלן).

נציין כי : ההסברים והדוגמאות לעיל, מדברים על הכנסות וחישובים חודשיים, אך בסופו של דבר, הדיווח נעשה על בסיס שנתי, כך שכלל לא ברור איך ייעשו החישובים, כאשר היו תנודות בהכנסות מהשכרה במהלך חודשי השנה, או כאשר היו מספר חודשים שבהם הדירה לא הושכרה כלל, אך בחודשים אחרים היא הושכרה בסכום שהוא מעל תקרת הפטור. האם החישוב ייעשה על בסיס ממוצע חודשי ?  חבל שהדברים לא הובהרו – ר.א.

 

מסלול חיוב במס מופחת בשיעור של 10%

מסלול חיוב במס מופחת בשיעור של 10%: על פי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, ניתן לשלם מס מופחת בשיעור של 10% בשל הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל.
מסלול זה יחול בתנאים הבאים:

 1. הדירה משמשת למגורים בישראל.
 2. ההכנסה מדמי השכירות איננה הכנסה מעסק כמשמעותה בסעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה.

 

 לתשומת לבכם, אם בחרתם במסלול הזה אינכם זכאים לנכות הוצאות שהוצאו בייצור הכנסה משכר דירה, או פחת בשל הדירה ולא תהיו זכאים לקיזוז, זיכוי או פטור (לרבות הפטור במסלול הפטור) בגין ההכנסה משכר דירה או מהמס החל עליה. אם מכירת דירת המגורים לגביה נבחר מסלול המס המופחת תהיה חייבת במס שבח, ייווסף לשווי המכירה הפחת אותו היה ניתן לדרוש כנגד ההכנסה בשיעור המס המופחת.

יודגש, כי במסלול זה יש לשלם את המס לכל המאוחר תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה משכר דירה. תשלום לאחר המועד לעיל יחייב את המשכיר בתשלום ריבית והצמדה על חוב המס.

משכירים, להם יש תיק במס הכנסה, יכולים לשלם באתר האינטרנט של הרשות ביישום "תשלום 10% מס בגין הכנסות משכ"ד - דירות מגורים".

משכירים, להם אין תיק במס הכנסה, ישלמו  באמצעות שובר דיווח מקוצר "בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרת דירה" שיינתן במשרד השומה באזור מגוריהם ואותו יש לשלם בבנק הדואר. בגב השובר מפורטות הנחיות למילוי השובר.

נציין כי : חבל שדווקא משכירים שאין להם תיק במס הכנסה, ייאלצו לכתת רגליהם למשרד פקיד השומה כדי לדווח, במקום לאפשר גם ובמיוחד להם לחסוך את הטרדה ולשלם באמצעות האינטרנט – ר.א.

 

לידיעתכם, אם הכנסתכם השנתית משכר דירה, בגינה שילמתם מס מופחת בשיעור 10% אינה עולה על 334,000 ₪ בשנת 2015 ואינכם חייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, לא תידרשו להגיש דו"ח שנתי על כלל הכנסותיכם, אלא אם כן פקיד השומה ידרוש זאת מכם.

למען הסר ספק, לא ניתן לדרוש פטור מכוח "חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים), התש"ן - 1990" וגם שיעור מופחת של 10% על הכנסת שכ"ד מאותה דירת מגורים.

 נציין כי : לדעתנו, בהחלט אפשרית הפרשנות, לפיה ניתן לשלב את הוראות חוק הפטור יחד עם הוראות מסלול 10%, כך שעל חלק הסכום הפטור יהיה פטור ממס, ועל החלק העודף ישולם מס בשיעור של 10% בלבד – ר.א.

 

מסלול חיוב במס לפי מדרגות המס

במסלול זה יחול שיעור המס השולי של המשכיר בהתחשב במכלול הכנסותיו. נזכיר כי לגבי הכנסות משכר דירה, מדרגת המס הראשונה היא 31%, למעט מי שמלאו לו בשנת המס ששים שנה, שלגביו מדרגת המס הראשונה היא 10%. במסלול זה ניתן לדרוש הוצאות שוטפות שהוצאו בייצור ההכנסה. 

אם מכירת דירת המגורים לגביה נבחר מסלול זה תהיה חייבת במס שבח, ינוכה משווי הרכישה הפחת שנדרש כנגד ההכנסה החייבת משכר דירה. 

לידיעתכם, בחירה במסלול זה תחייב אתכם בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

נציין כי: בחירה דווקא במסלול זה כדאית, כאשר מסתבר כי בחישוב ההכנסות מהשכרה בניכוי הוצאות ההשכרה, הפחת והמימון על המשכנתא, נוצר הפסד שנתי. במקרה זה, ניתן יהיה לתבוע את ההפסד בקיזוז מההכנסות מהשכרה בשנות המס הבאות, או בקיזוז מהשבח בעת מכירת הדירה ובכך לחסוך מס בעתיד – ר.א.

 

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • שמואל ענבי  (27/01/2016 13:11)
  זיכויים מהמס המגיע המיע הכנסת שכ"ד 10%
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר
לא רשומים אירועים לחודש אוקטובר
לא רשומים אירועים לחודש נובמבר