• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס הכנסהתכנוני מס מיוחדיםמשכירי דירות למגורים צפויים לשלם מס מוגדל במכירתן

משכירי דירות למגורים צפויים לשלם מס מוגדל במכירתן

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  02.03.2016

משכירי דירות למגורים צפויים לשלם מס מוגדל במכירתן

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

בפסיקה מפתיעה, קובעת ועדת הערר שעל יד בית המשפט המחוזי בחיפה, כי הדורש פטור על ההכנסות מהשכרת דירה למגורים, חייב במס שבח מוגדל בעת מכירת הדירה. למרות שהמחוקק העניק פטור על הכנסות משכ"ד עד התקרה שנקבעה בחוק, רשות המיסים דורשת כי בעת המכירה יש ל-"התחשבן" עם המוכר על הפחת התיאורטי אשר "גלום בפטור", כך, שהפטור אינו פטור אמיתי, אלא למעשה "דחיית מס".

הקביעה שיש להפחית את הפחת שלא הופחת מהכנסות מההשכרה, מאיינת את הפטור ממס, ולמעשה מטילה חיוב במס שבח נוסף, במכירת דירות להשכרה.   

זאת, לאור החלטת ועדת הערר לעניין מס שבח, אשר קיבלה ברוב דעות, את עמדת מנהל מיסוי מקרקעין, לפיה, בחישוב השבח במכירת זכויות בדירת מגורים שהושכרה, כאשר ניתן פטור מלא על דמי השכירות, יש להפחית משווי הרכישה את הסכום השווה לפחת הנצבר בגין הדירה ואין להתיר בניכוי את הוצאות הכרוכות בהחזקת הדירה לרבות את הוצאות המימון ששולמו בגין המשכנתא לדירה.

כך פסק בית המשפט המחוזי בעניין וימן (ו"ע 10216-07-14 אביגדור וימן נגד מנהל מיסוי מקרקעין חיפה, ניתן ביום 14.2.2016).

כבוד השופטת אורית וינשטיין (בדעת רוב) קבעה כי כאשר יחיד רוכש דירת מגורים ומשכיר אותה למטרת מגורים, בסכום שאינו עולה על תקרת הפטור ממס הכנסה, ובהתאם, אינו משלם מס הכנסה על דמי השכירות, יהיה חייב בתשלום מס שבח מוגדל בעת מכירת הדירה, עקב הפחתת הפחת הרעיוני שהוא היה יכול לדרוש בגין הדירה, מתוך שווי הרכישה של הדירה.  

כידוע, נישום יחיד, בעל דירת מגורים שהושכרה למטרת מגורים, יכול לבחור באחד משלושת מסלולים אלה:

מסלול מס מלא - לשלם את המס השולי החל על הכנסת דמי השכירות שהופקה על ידו מדירת מגורים, לאחר ניכוי הוצאות מותרות לפי סעיף 17 ולאחר ניכוי פחת. בעת מכירת הדירה על ידי נישום שבחר במסלול זה, לא יותר לו לנכות מן השבח את ההוצאות השוטפות ויופחת משווי הרכישה סכום הפחת שנוכה על ידו כאמור בסעיפים 39 ו-47 לחוק מיסוי מקרקעין.

מסלול מס מופחת - לשלם שיעור מס מופחת של 10% על הכנסת דמי השכירות, כאשר לפי סעיף 122(ג) לפקודת מס הכנסה הוא לא יהיה זכאי לנכות פחת או הוצאות שוטפות מן ההכנסה, ובעת מכירת הדירה, יתווסף לשווי המכירה הסכום המרבי של הפחת שניתן היה לנכות לפי כל דין.

מסלול פטור מלא - לקבל פטור מתשלום מס על הכנסת דמי השכירות עד גובה התקרה המתואמת הקבועה בחוק הפטור ממס על שכר דירה, כאשר השאלה מה הדין שצריך לחול במכירת דירה שהושכרה במסלול זה, ביחס לניכוי הוצאות שוטפות ופחת מן השבח.

בו"ע 1005/09 לילי שמשון נ' מיסוי מקרקעין באר שבע דנה ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בבאר שבע בשאלה האם יש להפחית משווי הרכישה של העוררת סכומי פחת שלא נוכו בפועל על ידיה.

ועדת הערר שם קיבלה את הערר וקבעה כי: "לא סביר ולא הגיוני הוא להורות על הפחתת המס משווי הרכישה כדי להגדיל את הרווח בין שווי הרכישה לשווי המכירה, לצורך הטלת מס השבח על פי החוק, במקום שלא נוצלה הזכות להפחתת הפחת מן הרווחים."

קביעה זהה נקבעה גם על ידי ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בחיפה בעניין ו"ע 18232-05-11, ו"ע 46641-06-11 ברמן ושות'.

ביום 27.2.2007 פורסמה על ידי רשות המסים הוראת ביצוע 5/2007 – לפיה, נישום שבחר במסלול הפטור המלא על הכנסותיו מדמי שכירות, לא יותר לו ניכוי הוצאות שוטפות והפחת ינוכה משווי הרכישה לעניין חישוב מס השבח.

הוראת ביצוע 5/2007 גורסת כי הרציונל שעומד בבסיס הוראת סעיף 122 לפקודת מס הכנסה תקף גם כאשר ניתן פטור מלא ממס על ההכנסות מדמי שכירות. תוספת 1 להוראת ביצוע 5/2007 קובעת באשר לנישומים שבחרו במסלול הפטור המלא, כי " בעת מכירת הדירה יחושב השבח בהתבסס על הוראה זו רק לגבי מכירות שנעשו מיום פרסומה לציבור – 27.2.2007 – או לאחריו".

סיכומו של דבר, קבעה כבוד השופטת וינשטיין, כי בחישוב השבח במכירת זכויות העורר בדירת המגורים נשוא הערר, יש להפחית משווי הרכישה של העורר את הסכום השווה לפחת הנצבר בגין הזכויות בדירה, ונוכח הוראת ביצוע 5/2007 ותוספת 1 לה – חישוב הפחת יעשה מיום 27.2.2007 ועד ליום המכירה.

בנוסף נקבע כי בחישוב השבח של העורר במכירת זכויותיו בדירת המגורים נשוא הערר אין מקום להתיר לעורר ניכוי הוצאות שוטפות – הוצאה בגין מחמם מים והוצאה בגין החלפת הדוד.

הכול, מאחר והכנסתו של העורר מדמי השכירות מהשכרת דירת המגורים הנ"ל הייתה פטורה ממס לפי חוק הפטור ממס על שכ"ד.

רו"ח שמעון פסטנברג (בדעת מיעוט ): חוק (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) שותק בנושא הפחת במועד המכירה. ברור כי לעיני המחוקק עמד הנוסח הברור והחד משמעי של סעיף 122 הישן יותר, ולמרות זאת לא התייחס כלל במועד חקיקת חוק הפטור לעניין הוספת הפחת לשווי התמורה במועד המכירה. יש לראות בכך "הסדר שלילי הקובע פטור מהוספת הפחת לשווי המכירה / או הפחתתו ממחיר הרכישה".

חוק הפטור נועד לתת פטור מלא ממס על הכנסות מהשכרה למגורים, על מנת לעודד בעלי דירות ריקות להשכירן עקב מצוקה של מחסור בדירות.  

שינוי מדיניות רשות המיסים כפי שהובעה בחוזר 5/2007 הינה בניגוד גמור לתכלית החקיקה ובוודאי אין מקום להשוות אותה להוראות סעיף 122 לפקודה. ראשית, יש בה משום הטלת מס שלא על ידי המחוקק הראשי, ושנית, יש בה פרשנות הסותרת את תכלית החוק, שכן תכלית החוק הייתה ללא ספק לעודד את השכרת הדירות על ידי הקלת עול המיסוי בהשכרת דירות, ובחוזר 5/2007  יש מגמה הפוכה, של הכבדת המיסוי על הנישום.

הרציונל של חוק הפטור הוא לתת פטור מלא ממס בגין הכנסות מדירה להשכרה למגורים ולא רק לתת דחיית מס. לא הייתה כוונה לנטרל את הפטור במועד מכירת הדירה, באמצעות מיסוי הפחת. הרי ידוע לכל כי דירות מושכרות נמכרות בשוק במחיר נמוך יותר מאשר דירות שלא היו מושכרות. מכאן שהתמורה שמתקבלת במכירה נמוכה, וההכנסה הפטורה הינה מעין פיצוי לירידת הערך שנגרמת בשל רצון המחוקק לעודד את ההשכרה. הקטנת מחיר הרכישה בפחת גורמת לכפל הקטנת התמורה.

המחוקק העניק פטור על הכנסות משכ"ד, לא מס בשיעור מופחת, לא דחיית מס ולא כל מנגנון אחר מלבד פטור. אך עתה, כשהרשות מבהירה לנו, כי בעת המכירה יש ל-"התחשבן" עם המוכר על הפחת התיאורטי אשר "גלום בפטור", נראה כי הפטור אינו פטור אמיתי, אלא למעשה "דחיית מס".

ביהמ"ש המחוזי בת"א, בעמ"ה 1053/05 חב' מודול בטון נגד פשמ"ג מתייחס למנגנון קיזוז הפסדים וקובע, כי "חיוב הנישום לקזז הפסד "רגיל" כנגד הכנסה מועדפת מכרסם בערכו של ההפסד ומעקר את ההטבה הגלומה בפטור ממס שמעניק המחוקק להכנסה המועדפת".

כך גם בענייננו, הקביעה שיש להפחית את הפחת שלא הופחת מהכנסות מההשכרה, מאיינת את הפטור ממס, ולמעשה מטילה חיוב במס שבח נוסף, במכירת דירות להשכרה שהיה מגיע בגינן פטור ממס לכאורה לפי החוק.  

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • גבי זיתוני  (03/03/2016 10:18)
  צריך למסות הכנסות מהשכרת דירה כמו מיסוי הרווחים מהבורסה אולי זה יוזיל את מחירי הדירות סוף סוף יתאפשר לזוג צעיר לקנות דירה במחירים נורמליים במקום לשכור דירה ואולי הבורסה תחזור לאיתנה זה טוב לחסכון הפנסיוני וקופות הגמל
 • שולמית  (06/03/2016 09:16)
  אדון זיתוני מסכימה אתך למעט במקרה הבא כל אזרח זכאי לפנסיה אזרחים שלא הפרישו עבורם פנסיה המעבידים (פעם זו לא הייתה חובה להפריש פנסיה)נוצר מצב מעוות שלמעט בטוח לאומי אין להם הכנסה, השכרת הדירה הינה הפנסיה שלהם מדוע שהמחוקק לא יתחשב בכך והפטור יהיה מלא ללא מיסוי כלל (דירה בפטור ) במכירת הדירה, סכום שכ"ד פטור הנו בערך 5000 ש"ח יש פה עוול שצריך לתקן לא מדובר בהכנסה גבוהה לנפש הגיע הזמן שהחוק יתוקן בהתאם להכנסה הכללית ויתן מענה לאנשים מבוגרים שזו הכנסתם היחידה (למעט קצבת זקנה שהסכום המכסימלי לנפש הנו עד 2500 ₪) ולא רק כאשר האדם אינו מתפקד וחייב להיות בבית אבות גם למבוגרים מגיע לחיות.
 • שולמית  (06/03/2016 09:30)
  יש כמובן לקחת בחשבון את מכלול הנתונים לא יתכן שאדם שמחזיק 2 דירות בעלות נמוכה יחסית גר בצניעות (לא דירת פאר) ימוסה על הדירה ה 2 אשר עלותה נמוכה יש לתת את הדעת גם על מקסימום הסכום של 2 הדירות שברשות האזרח לא יתכן שבאופן גורף תהי עלות נוספת של מס שבח ובכלל כל מס
 • יורם טדסקי  (03/03/2016 09:59)
  לא מדובר בכפל מס כפי שהיה יכול מישהו להבין. לעניין השבח דירה שהושכרה בפטור יחושב לה הפחת כמו לדירה שלא בקשו פטור בהשכרתה. והפוך אם פחת שלא נדרש בשל הפטור לא היה מופחת מערך הנכס , אזי היה מוענק פטור נוסף במכירה שלא צויין במפורש, ואין מקור להסיק שזו הייתה כוונת המחוקק.
 • שאול  (03/03/2016 00:13)
  עקב דרישת האוצר לצמצום תקציבי הרשיות הממשלתיות , גם ברשות המיסים ערכו מערך התיעלות והחליטו לצמצם גם הגדרות ויעדים בעבר הם היו אמורים לגבות "מס אמת" לאור הצמצומים הם גובים כיום רק"מס" האמת קוזזה.
 • איתמר  (03/03/2016 00:04)
  וכבר נאמר בכתובים ... ארץ אוכלת יושביה ... הנהגה ללא מנהיג, הנהגה שפועלת ללא תכנון ובאקדוחנות פיננסית. בלי שום תכנון ארוך טווח, ובלי שום מחשבה . והכי גרוע ... גם בחסות בית המשפט, שנותן גושפנקה לכל הבלות וגחמה שילטונית. עם מדיניות עקומה כזאת, נראה שעדיף שנשקיע במדינות זרות ... שם לא מבקשים דבר אחד, ואחרי שנים ממציאים משהו כדי לקחת בחזרה.
 • רונן  (02/03/2016 21:34)
  אין גבול לחוצפה . בתחבולות תגבה לך יותר מסים אם לאדם יש דירה בשווי 1,000,000 שח ולאדם אחר יש 2 דירות שכל אחת מהן 500,000 שח . כלומר לשניהם יש נכסים בשווי מיליון שח . מי ישלם יותר מס ??? למרות ששניהם באותו ערך נדלן . חה חה חה תתעוררו . עובדים עלינו
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר