• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

    לצפייה - לחץ כאן

  • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

    לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםספר "הוצאות מוכרות במס"זכאות תושב חוץ לפריסת מס השבח

זכאות "תושב חוץ" לפריסת מס השבח

רמי אריה עו"ד רו"ח

 |  22.08.2017

זכאות "תושב חוץ" לפריסת מס שבח

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

למרות הוראת סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, המאפשרת את פריסת מס שבח מקרקעין על פני ארבע השנים המסתיימות בשנת המכירה, רק ל–"תושב ישראל", נזכיר כי לפי הנחייה שניתנה ביום 8.8.2011 על ידי סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים, תינתן הזכאות לפריסת השבח גם ל-"תושב חוץ".

למוכר ישנה האופציה לבקש כי חישוב המס על השבח הריאלי יבוצע על דרך של פריסה, המאפשרת למוכר "לנצל" שיעורי מס נמוכים ו/או נקודות זיכוי אשר לא נוצלו בשנות הפריסה המבוקשות.

הפריסה נותנת הקלות משמעותיות במיוחד למוכר זכות במקרקעין אשר היו לו הכנסות חייבות במס נמוכות בארבע השנים שקדמו למכירה, או בחלק מהן. כך ובמיוחד ל-תושב חוץ" שבכלל אין לו הכנסות חייבות שוטפות בישראל.

הוראת ביצוע 4/2011 במיסוי מקרקעין, קובעת כי כל בקשה לפריסת מס השבח, לרבות בקשה אשר הוגשה לאחר תום שנת המס שבה בוצעה המכירה, תטופל לראשונה בידי מנהל מיסוי מקרקעין.

לאחר עריכת שומה במיסוי מקרקעין, יועבר הדיווח לפקיד השומה במס הכנסה לצורך התחשבנות סופית, שכן חוק מיסוי מקרקעין קובע כי מס השבח הינו מקדמה על חשבון מס הכנסה.

עם זאת, ככל שלמבקש פריסה אין תיק במערכי המס, הוא יידרש להגיש דוחות שנתיים מלאים לפקיד השומה בגין שנות הפריסה, בטרם יקבל את הפריסה במשרדי מיסוי מקרקעין.

לכן, בהתאם להבהרה דנן מטעם רשות המסים, וכל עוד לא בוצע תיקון חקיקה הקובע אחרת, תושבי חוץ זכאים לפריסת מס השבח אצל פקידי השומה במס הכנסה, על פי הוראות פקודת מס הכנסה, זאת לאחר הגשת דו"חות למס הכנסה ביחס לשנות המס הרלוונטיות לפריסה המבוקשת. מניסיוננו מדובר בהליך פשוט יחסית שכדאי ליישמו כדי לנצל את הטבת המס.

 

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה