• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

    לצפייה - לחץ כאן

  • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

    לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמיסוי מקרקעיןמס שבחמיסוי פיצוי על מקרקעין כשהמס שולם ע י הקונה

מיסוי פיצוי על מקרקעין כשהמס שולם ע"י הקונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  09.04.2018

היבטי מיסוי בגין פיצוי על נכס מקרקעין שהוקנה לאפוטרופוס

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

פיצוי אשר התקבל בגין נכס מקרקעין שהוקנה לאפוטרופוס על נכסי נפקדים, והוא מכר אותו לרשות הפיתוח בשנת 1953, אינו חייב במס שבח, אלא במס הכנסה. הסכמה על תשלום המס החל על המוכר ע"י הקונה אינה מחייבת את רשות המס. המוכר אף יהיה זכאי להחזר מס ככל שהוא שולם בעודף ע"י הקונה.

כך קבעה ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי חיפה בעניין אחמד (ו"ע 10679-02-17 אחמד חמוד נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה, ניתן ביום 21.3.2018), בשאלה מה דינו של פיצוי אשר התקבל בגין נכס מקרקעין שהוקנה לאפוטרופוס על נכסי נפקדים והוא מכר אותו לרשות הפיתוח, והכל טרם חקיקת חוק מיסוי מקרקעין.

במסגרת הסכם פיצוי קיבל אחמד פיצוי בגין הנכס אשר הוקנה לאפוטרופוס לנכסי נפקדים ולאחר מכן נמכר לרשות הפיתוח. אחמד פוצה באופן מלא בגין הנכס. הצדדים להסכם הפיצוי הסכימו כי היה ויחול מס שבח, הוא ישולם על ידי רשות מקרקעי ישראל.

הנכס הוקנה לאפוטרופוס לנכסי נפקדים בהתאם לחוק נכסי נפקדים ביום 7.6.1953. האפוטרופוס מכר את הנכס לרשות הפיתוח ביום 16.7.1953 וזאת בהתאם לסמכותו לפי סעיף 19(א)(1) לחוק נכסי נפקדים. לפיכך, "יום המכירה" של הנכס היה ביום 16.7.1953.

המחלוקת אשר התגלעה בין הצדדים היא האם פיצוי זה חייב במס שבח, ואם לאו – האם זכאי אחמד להחזר מס, בהתחשב בכך שהוא שולם על ידי רשות מקרקעי ישראל בהתאם להסכם הפיצויים.

ועדת הערר פסקה כי הסכם הפיצוי אינו בגדר "עסקה" לצורך מס שבח, ולפיכך לא היה מקום לשלם מס שבח בגין תשלום הפיצוי וכי הדין אינו מאפשר להטיל מס שבח על פיצוי המתקבל בשל נכס אשר נמכר לרשות הפיתוח כבר בשנת 1953.

נפסק כי בנסיבות המקרה דנן, יש מקום להניח כי האפוטרופוס על נכסי נפקדים נהג כדין ושילם את מס השבח המגיע. אולם, גם אם לא היה כך הדבר, והמס לא שולם, ברי כי לצורכי מס שבח לא ניתן למכור את אותו נכס פעם נוספת. דהיינו, במועד אשר בו התקבל הפיצוי או במועד שבו ניתן צו הירושה או צו קיום הצוואה.

עם זאת, נפסק כי לא בהכרח הפיצוי פטור ממס. שכן, בידי אחמד הייתה זכות לקבלת פיצוי, זכות שעל פניה היא בבחינת "זכות ראויה" וממילא בגדר "נכס" לפי סעיף 88 לפקודת מס הכנסה. אולם, מכיוון שועדת הערר עוסקת בעררים לפי חוק מיסוי מקרקעין חויב מנהל מיסוי מקרקעין להעביר את פסק הדין לפקיד השומה על מנת שיקבע את מס רווח ההון על פי פקודת מס הכנסה.

אשר לטענתו של מנהל מיסוי מקרקעין לפיה אין לאחמד זכות להחזר מס שבח מקום שבו הוא שולם על ידי רשות הפיתוח, פסקה הועדה כי החבות במס שבח מוטלת על המוכר וכי הסכמה בין מוכר לקונה לפיה הקונה יישא בתשלום המס, מצויה במישור היחסים החוזיים בין שני הצדדים, ואין לכך נגיעה למישור היחסים שבין הצדדים ובין רשויות המס. לכן, מקום בו הסתבר כי שולם מס שבח שלא היה מקום לשלמו, יש להשיב את המס למוכר, אשר הוא החייב במס על פי דין, אפילו אם המס שולם בפועל על ידי הקונה.

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה