• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס ערך מוסףמאמרים - מע"מהיבטי מע מ בהוצאות שכר טרחת עורך דין

היבטי מע"מ בהוצאות שכר טרחת עורך דין

21.09.2005

היבטי מע"מ בהוצאות שכר טרחת עורך דין - הרווח כולו שלך

משה כדר, עו"ד(רו"ח)

מבוא

משהלך לו פלוני ותבע את אלמוני, ורצה הגורל, ואף זכה פלוני בתביעתו, זכאי הוא על דרך הכלל, ליהנות לא רק מפירות הכבוד שבעצם הזכייה בתביעה, כי אם גם בכספי התביעה ולפחות בהחזר דמי הוצאות שכר טרחת עורך הדין הנפסקים לו מאת בית המשפט הנכבד.

שמא, הנאתו של פלוני, אינה כולה שלו, וייאלץ הוא לכבד, שלא בהכרח מרצון, את מנהל מע"מ בפירות זכייתו ?

לא למותר לציין, כי עניין זה המוצג לעיל, נקודת מוצאו והנחת היסוד המותנית בו, היא כי עיקרי התביעה כולה נסובה סביב ובמסגרת מהלך העסקים הרגיל של הנישום/עוסק/לקוח.

הכלל

כלל משפטי ידוע הוא, כי "המוציא מחברו עליו הראיה", ואולם מי שזכה בתביעתו, או חלילה לא צלחה תביעתו, נהנה מן החובה, המוטלת בדרך הכלל על הצד שהוציא מחברו ולא הרים את הנטל, לשלם את הוצאות "חברו".

הצד המפסיד, אשר הוציא מחברו ללא ראיה – יתכבד ויוציא מכיסו דמים, ולעתים דמים רבים, בצורתם המוכרת והידועה של החזר הוצאות משפט והחזר הוצאות שכר טרחת עורכי דין בהם עמד הצד הזוכה.

מה דינם של אותם כספים וממונות המחויבים בדין כלפי הצד המפסיד עת משלם הוא, עפ"י החלטת היושב בדין, הוצאות אלה, לצד הזוכה, והאם אלה חייבים במע"מ?

ומה דינו, על דרך המשל, של עורך דין המייצג את עצמו וזוכה להחזר הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין? האם יחויב בהנפקת חשבונית מס לצד שכנגד? בגין החזר ההוצאות משפט, או בגין החזר שכר טרחת עורכי הדין במסגרת ייצוגו העצמי, או בגין השניים יחד?

לכך תבוא רשימתנו זו.

תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984

במסגרת תקנה 512(ג) נקבע הכלל כי משלא פסק אחרת בית המשפט, יש להוסיף על הסכום שנפסק ע"י בית המשפט כשכר טרחה עורך דין לצד הזוכה סכום מע"מ בגין אותו הסכום.

בפרקטיקה, משלא מגלה בית המשפט את דעתו בעניין המע"מ ומסרב הצד שכנגד לשלם את עלויות המע"מ הנוסף בגין שכ"ט עו"ד, על דרך הכלל מתבקשת פנייה חוזרת לבית המשפט לשם הבהרת החלטתו והוספת המע"מ, אך לא בכך עסקינן.

החיוב במס ערך מוסף

כעקרון וככלל החזר הוצאות משפט אינו בגדר עסקה החייבת במע"מ (והשווה: תקנה 6 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו - 1976), שכן אין המדובר בתמורה בגין "עסקה", ואף הגדרת ה"מכר" או ה"שירות" כמונחי יסוד שבסעיף 1 לחוק מע"מ אינם מתכנסים לכדי תחולה במקרה דנן.

· קביעת בית המשפט – ניתן לחלקה לשניים:

1. החזר הוצאות משפט – הכוונה לאותן אגרות משפט והוצאות כלליות אחרות בהן עמד הזוכה כדי לזכות בזכות העמידה שבבית המשפט.

2. החזר הוצאות שכר טרחת עורך דין – הכוונה לאותן הוצאות אשר לדעת בית המשפט עמד בהן הצד הזוכה כדי לממן את עצם זכות עמידתו – כתובע או כמתגונן – בבית המשפט.

בשני המקרים, כוונת בית המשפט הינה שיפוי והחזרת מצבו של הצד הזוכה למצב טרום התביעה והקטנת, ואולי השבת, הנזק, בעיקר הכספי, בו עמד אותו אדם.

משבאנו לכלל דיעה כי זו המטרה והתכלית של הוצאות המשפט והחזר הוצאות שכ"ט עו"ד, לא תוכל לומר אלא כי המדובר בהחזר הוצאה, או לחילופין בפיצוי בעל אופי נזיקי, בגין הנזק שנגרם בדמי ממון לצד הזוכה, והרי זה מכבר נקבע כי פיצוי, ובודאי פיצוי בעל אופי נזיקי אינו בר הגדרה המחילה את המונח "עסקה" לעניין חוק מע"מ.

ברמה הפרקטית

אדם (יחיד או חברה) המקבל החלטה/פסק דין הטומנת בחובה החזר הוצאות בית המשפט והחזר שכר טרחת עורך דין, והכל בגין תובענה שמהותה ועניינה קשור במהלך העסקים, ינהג כך:

1. בגין החזר הוצאות המשפט [אשר כמובן אינן כוללות מע"מ] – ינפיק, לצד המשלם שכנגד, קבלה, בה יצויין המקרה ומספר התיק, והכל בהתאם להוראות ניהול פנקסים.

2. בגין החזר הוצאות שכר טרחת עורכי דין [הכוללים כאמור בתקנה 512(ג) שלעיל מע"מ] - ינפיק, לצד המשלם שכנגד, קבלה בלבד הכוללת את מרכיב המע"מ בתוכה, הא ותו לא.

דברינו האמורים לעיל, רלוונטיים גם לעורך דין המייצג את עצמו, וזוכה, מעבר להוצאות המשפט, גם בשכר טרחת עורך דין, בגינם יעביר לצד המשלם, קבלה בלבד ולא חשבונית!

הנפקת חשבונית מס לצד שכנגד כמוה כהענקת פרס למעוול, שכן המשלם הוא אשר "הזיק" לזוכה, ומסירת חשבונית מס בידו, עליה יבקש ויקזז את מע"מ התשומות היא לא יותר מאשר הענקת זכות שלא בדין לצד החוטא. לא לזה כיוון המחוקק, ולא כך מגדיר חוק מע"מ את עקרון ה"עסקה".

במישור התיאורטי נציין עוד, כי אין ולא נערכה כל "עסקה", לעניין חוק מע"מ, בין הצד המשלם לצד הזוכה, ומשכך, אם תרצה הסבר אקדמי, שוב מתייתרת ואינה קיימת החובה להנפיק חשבונית לצד המשלם מאת הצד המקבל, בגין הוצאות שכר טרחת עורכי דין.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • קובי  (14/09/2006 16:07)
  אשמח לדעת מה ההלכה במקרה בו, הצדדים הגיעו להסכם פשרה וציינו סכום X אך לא ציינו אם סכום זה כולל מע"מ או לא. אשמח אם תפנה אותי לפסיקה רלוונטית או לכל אבמכתאה בעניין.
 • רני  (22/09/2005 22:54)
  אודה אם תישלח אלי תשובה למייל בהקדם. אני אזרח התובע פיצוי נזיקי בהליך אזרחי שלא קשור לעסקיי. עורך הדין שלי רוצה להחתים אותי על הסכם שכ"ט 20%+מע"מ, ממה שהבנתי מהמאמר, עורך הדין שלי לא יפיק ל"חוטא" חשבונית בעבור החזר שכ"ט אלה קבלה בלבד, ומכאן שהרווח יהיה שלו, ולמעשה הוא גבה ממני 24% בקירוב. האם כך הוא?
 • שחר יורם יועץ מס  (22/09/2005 21:08)
  1 האם אין כל חשיבות לעובדה שהזוכה בהחזר הוצאות שכ"ט עוה"ד ניכה בשעתו את מס התשומות בחש' שכה"ט שעוה"ד הוציא לו? 2. האם ההתייחסות היתה משתנת במקרה שהחזר שכה"ט לפי פסה"ד נשאר אצל עוה"ד המייצ במשפט מאחר וזה האחרון עבד לפי התוצאה. שנה טובה יורם שחר יועץ מס
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש נובמבר
לא רשומים אירועים לחודש ינואר