• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס הכנסהמאמרים - מס הכנסההיבטי מיסוי של חברה משפחתית

היבטי מיסוי של "חברה משפחתית"

21.11.2005

 

 

נובמבר 2005

 

החברה המשפחתית

הילמן ושות', רואי חשבון

 

מהי חברה משפחתית

 

סעיף 64א' לפקודת מס הכנסה מגדיר את החברה המשפחתית  -

חברה שכל בעלי מניותיה הם בני משפחה מדרגה ראשונה, ואשר רווחיה (או הפסדיה) מיוחסים לבעל המניות שהוא בעל זכות לחלק הגדול ביותר של רווחי החברה או שהוא אחד מבעלי הזכויות לחלקים השווים הגדולים ביותר ברווחים בה ("נישום מייצג").

 

 

 

עקרונות מיסוי החברה המשפחתית:

 

§                    הנישום המייצג משלם מס על הכנסות החברה בהתאם לשיעור המס החל עליו, בהתחשב בכלל הכנסותיו, גם אם הוא זכאי לפטורים אלו ואחרים. כך נפסק  לגבי פטור ממס לנכה לפי סעיף 9 (5) לפקודה, כי הוא חל גם על הכנסות כנישום בחברה משפחתית (פס"ד יהושע הלוי) ולגבי פטור ממס על הכנסות מהשכרת דירת מגורים (פס"ד נטע עצמון).

 

§                     תשלום דיבידנד מחברה ישראלית לחברה משפחתית מחוייב במס בניגוד לתשלום דיבידנד בין חברות.

 

§                     חלוקת דיווידנד מרווחי חברה משפחתית, שחולקו מהכנסות החברה בתקופה, שבה היא סווגה כחברה משפחתית, אינה מקימה חבות במס נוסף.

 

§                    תשלומי גמל ומענק פרישה לבעלי מניות אינם הוצאות המותרות בניכוי בחברה משפחתית, בגין השנים שבהן סווגה כחברה כזו כאמור.  מאידך, הם אינם מהווים הכנסה בידי בעלי המניות.

 

§                     לגבי ביטוח לאומי קבעו בתי המשפט כי הכנסות חברה משפחתית אשר יוחסו לנישום המייצג אינן חייבות בדמי ביטוח (החבות בדמי ביטוח תיווצר בעת חלוקת ההכנסות כדיבידנד לפי מבחני ההכנסה באותו מועד).

 

 

 

 

 

 

כדאיות פעילות כחברה משפחתית

             

כאשר בוחנים את כדאיות הפיכת חברה למשפחתית יש לבחון את שיעורי המס הכוללים המוטלים על פעילותה.

 

§                     לגבי הכנסות מעסק - חברה משפחתית תשלם מס גבוה יותר על הכנסותיה מעסק לאור העובדה שחלים עליה שעורי המס של היחיד.

 

§                     לגבי הכנסות משוק ההון, מקובל להניח כי חברה משפחתית שאין לה הכנסות מעסק, תשמר את שיעורי המס החלים על הכנסות יחיד לגבי פעילותה בשוק ההון.

 

§                     בחברה משפחתית אין מוטל מס נוסף בעת חלוקת דיבידנד, וכך שיעור המס הכולל יהיה לא יותר מאשר שיעורי המס הכוללים המוטלים על הכנסת הנישום המייצג.

 

§                     במידה וצפויים לחברה הפסדים, הרי שיש עדיפות לחברה המשפחתית בשל האפשרות לקזזם מול רווחי בעל המניות ממקורות אחרים.

 

 

 

כיצד הופכים למשפחתית

 

בקשות להיחשב כחברה משפחתית בשנת 2006 יש להגיש לפקיד השומה תוך 3 חודשים לאחר התאגדות החברה (אם זו חברה חדשה) או חודש לפני תום שנת המס (עד 30 לנובמבר 2005), אם כי קיימת פרשנות לפיה "חודש" מהווה גם חלק מחודש וניתן להודיע עד 31 לדצמבר 2005ההודעה תיעשה על גבי טופס מיוחד.

 

 

הודעה על ויתור על מעמד חברה משפחתית ניתנת עם הגשת הדוח לשנת המס (במועד הקבוע בפקודה להגשת הדוח (ולא המועד בפועל בו הוגש הדוח במידה והוגש באיחור – פס"ד אריה דגן)  ואין לחזור ממנה במשך 3 שנים.

 

 

 

תיקון 132 לפקודה - "חברה שקופה"

 

במסגרת תיקון מס' 132 לפקודת מס הכנסה נקבע, כי יבוטל מעמד החברה המשפחתית ויוחל מבנה התארגות חדש של "חברה שקופה" (סעיף 64א1 לפקודה). מבנה זה דומה לחברה המשפחתית בכך שמבחינת דיני התאגידים מתקיימת ההפרדה  בין בעל המניות לבין החברה ונשמרת האחריות המוגבלת בעוד שלצרכי חישוב המס מורם מסך ההתאגדות, וההכנסות וההוצאות מיוחסות לכל בעלי המניות לפי חלקם ברווחי החברה (בניגוד לחברה המשפחתית שם יוחסו לנישום המייצג בלבד).

 

 

כ"חברה שקופה", נחשבת חברה העומדת במספר תנאים:

§         חברה פרטית (לא ניתן לשנות את סיווגה) שכל בעלי מניותה יחידים תושבי ישראל

§         לחברה יש סוג אחד של מניות, למעט לעניין זכויות הצבעה, ולא ניתן לשנות את זכויות המניות למעט שינוי בזכויות ההצבעה.

§         הזכות לרווחי החברה מוקנית מכוח המניות בלבד.

§         זכותו של בעל המניות לרווחי החברה זהה לזכותו בנכסיה בעת פירוק.

 

 

§         החברה אינה מוסד כספי.

§         ניתנה הודעה חתומה על ידי בעלי המניות לפקיד השומה תוך 60 ימים מיום ההתאגדות על רצון החברה להיחשב לחברה שקופה.

 

חברה שקופה לא תוכל לחדול מלהיחשב חברה שקופה, אלא אם הפרה את אחד מהתנאים האמורים לעיל.

 

הכנסתה החייבת והפסדיה של החברה השקופה יחושבו במישור החברה וייוחסו לבעלי המניות לפי חלקם בזכויות לרווחים. ההכנסה המיוחסת מהחברה לא תיחשב להכנסה מיגיעה אישית, אלא אם בעל המניות מילא תפקיד פעיל בחברה.

 

ההוראות בדבר חברה שקופה וביטול מעמד החברה המשפחתית אמורות לחול רק מיום כניסתן לתוקף של כל התקנות על פי סעיף 64א1 לפקודה. עד כה טרם נקבעו התקנות כאמור, ונראה כי גם לגבי שנת המס 2006 ימשיכו לחול ההוראות לגבי חברה משפחתית.

 

 

יודגש כי חברה שהתאגדה לפני תיקון 132 והיתה לחברה משפחתית אחרי פרסומו, או חברה משפחתית שהתאגדה לאחר פרסום תיקון 132, אשר ביקשה שלא להיות חברה שקופה, תחדל מלהיות חברה משפחתית ביום כניסתו לתוקף של סעיף 64א1.

 

 

הילמן ושותי, רואי חשבון     office@hilman.co.il

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה