• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםניהול עסקיםהערכת שווי לחברות D C F

הערכת שווי לחברות D.C.F

24.02.2004

הערכת שווי חברות

שווי חברה – המחיר בין קונה מרצון למוכר מרצון.

אנו נלמד שיטות לקביעת הערכת שווי המחירים הללו מצביעים על כיוון כלשהו כשהמחיר האמיתי הוא המחיר בין קונה מרצון למוכר מרצון.

הערכת השווי היא בנוגע להנחות לגבי העתיד, הדבר לא חייב להתממש בפועל אם זה אומדן סביר שאנו נשתמש בו.

אנו נכיר שלוש שיטות להערכת שווי לחברות:

 1. שיטת שווי נכסי 

 2. שיטת המכפיל 

 3. היוון תזרימי מזומנים
D.C.F.

שיטת השווי הנכסי

שיטת השווי הנכסי בוחנת את החברה כחברה בפרוק, היא אינה מנסה למדוד כמה שווה החברה השלמה אלא מהו סכום חלקיה. ההנחה הבסיסית היא, שהחברה חיה כמכלול תמיד תהיה שווה יותר מסכום חלקה ולכן שווי החברה בשיטת השווי הנכסי תמיד יהיה ערך הרצפה (הערך המינימלי) שבו תימכר החברה.

כיצד מוצאים את שווי החברה לפי שיטת השווי הנכסי?

כדי למצוא את ערך החברה לפי שיטת השווי הנכסי נאמוד את ערך נכסי החברה כל אחד בפני עצמו כאשר מתוך ערך הנכסים יש להפחית את הוצאות המכירה והוצאות המס הכרוכות במימוש הנכסים.

לאחר שמצאנו את סכום הנכסים נטו נפחית מסכום זה את ערך הסילוק של התחייבויות החברה. ההפרש הוא השווי הנכסי של החברה.

ערך הסילוק של התחייבות החברה = כמה צריך לשלם לצד ג' כדי שיכנס במקומו לצד להתחייבות.

כיצד מודדים את שווי הנכסים?

קיימות 3 שיטות למדידת שווי הנכסים.

 1. השווי החשבונאי המאזני – יתרת העלות המופחתת של הנכס במאזן.
  יתרונות: פשוטה וזולה כל הנתונים נמצאים.
  חסרונות: לא רלוונטית, העלות מופחתת לא משקפת שווי אמיתי בעיקר בנדל"ן.

 2. אומדן הנדסי/מחיר שיחלוף – המחיר שיעלה לי לבנות/לקנות את הנכס מחדש. בשיטה זו אנו מסתכלים מנקודת מבט הקונה.

  בעיה – יוצרת עיוות כאשר מדובר בנכסים ייחודיים לחברה.
  לדוגמא: חברה העוסקת בחפירות בים המלח – עובדת במליחות גבוהה ומייצרים לה במיוחד טרקטורים ממתכת יקרה מאוד. הערך של הטרקטורים לא יישאר בשוק כל כך גבוה כי היתרון לא שווה ערך לקונה.

 3. מחיר שוק/שווי הוגן – מחיר בין קונה מרצון למוכר מרצון כששני הצדדים הם בעלי ידע דומה.

בשיטת השווי הנכסי מפרידים את הנכסים הלא מוחשיים של החברה לשניים:

 1. נכסים שניתנים להעברה משפטית – זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, נכסים שאינם בהכרח מזוהים עם החברה וניתן לעשות בהם שימוש עם גורמים נוספים 

 2. נכסים שאינם ניתנים להפרדה משפטית מהחברה – מוניטין (קשרי לקוחות, קווי הפצה, קווי אשראי, קשרי ספקים וכו...) 

דוגמאות לחישוב שווי נכסי:

מלאי – עלות/שוק נמוך מביניהם – 40,000 עלות

50,000 מחיק שוק
36% מס

שווי נכסי של המלאי?

46,400=36%*(40,000-50,000)-50,000

שווי נכסי של השקעה על בסיס אקויטי – 58,000 שווי מאזן בספרי החברה

90,000 שווי שוק השקעה

42,000 עלות מקורית

36% מס

שווי נכסי של השקעה?

72,720 = 36%*(42,000-90,000)- 90,000


ערך סילוק של הלוואה - 100,000 הלוואה למשלם במאזן

8% ריבית שנתית
2 תקופה (

I )
5% ריבית שוק
36% מס

ערך סילוק של הלוואה? 105,578 =

PV

103,570 = 36% * (100,000-105,578) – 105,578 ערך סילוק נטו

שיטת המכפיל

השיטה מבוססת על השוואה בין חברות. הנחת הבסיס היא: לחברות באותו ענף פעילות אמורים להיות יחסים פיננסיים דומים מהסיבה, שאופי הפעילות והסיכון בענף זהה לכלל החברות בענף.

מתוך ההנחה, שהחברות באותו ענף דומות מחשבים לכל ענף מכפיל רווח ממוצע המתבסס על נתוני חברות ציבוריות בענף.

כדי לחשב שווי חברה פרטית ניקח את מכפיל הענף הרלוונטי ונשתמש בו לחישוב ערך החברה.

ערך החברה (שווי שכר) ="מספר" מניות * מחיר מניה (שוק).

רווח חברה = מספר המניות * רווח למניה

מכפיל רווח = החברה ערך = מחיר מניה
רווח נקי של החברה רווח למניה


מכפיל – הגדרה כלכלית – תוך כמה זמן נחזיר את ההשקעה .

תקופת החזר ההשקעה.

כדי למצוא שווי שוק של חברה פרטית:

שווי שוק חברה פרטית = מכפיל ממוצע בענף * רווח נקי של החברה.

מכפיל הון – משתמש לחישוב חברות בהפסדים = הון עצמי חברה * ממוצע בענף.

מכפיל נכסים – חברות בגירעונות = נכסי החברה * ממוצע בענף

עובד על אותו עיקרון המכפיל – מכפיל הרווח.

דוגמא:

מכפיל רווח בענף הדפוס הממוחשב – 8

רווח חברה פרטית העוסקת בדפוס ממוחשב – 350,000 ₪

מהו שווי החברה לפי שיטת המכפיל?

2,800,000= 350,000*8

יתרון – שיטה פשוטה

חסרון – הנחת יסוד שחברה באותו ענף זהות (ביחסים הפיננסיים) אינה נכונה.

היוון תזרימי מזומנים

F . D . C

בעלי הון, מניות


מזומנים לחלוקה

בעלי חוב , הון זר

ערך השקעה = חוב לבעלי חוב – מזומנים לחלוקה.

בשיטה זו שווי השקעה הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפני פעילויות המימון ולאחר תשלומי המס בניכוי התחייבויות החברה לבעלי ההון הזר ובתוספת נכסים נוספים בבעלות החברה שהם אינם חלק מהפעילות התפעולית של החברה (נכסים עודפים).

אג"ח קונסול – תזרים קבוע מעוד שנה לנצח (1)

PMT =" (0)PV
i

מודל דיבידנד של גורדון – תזרים בעל שיעור צמיחה קבועה

g מעוד שנה לנצח

(1)

PMT
=" (0)PV

IG

ההנחה הבסיסית בהערכת שוי חברה לפי שיטת

D.C.F היא כי החברה היא עסק חי לנצח

שלבים בביצוע הערכת שווי ב

D.C.F:

 1. בניית תחזית תזרים פנוי לחלוקה עד לשיעור צמיחה קבוע.

   

 2. קביעת שיעור היוון (תמיד נתון בשאלה).

   

 3. חישוב ערך נוכחי כולל תחזית פרטנית + מודל הדיבידנדים.

   

 4. הוספת נכסים עודפים – קרקע חסרת שימוש, השקעות בני"ע.

   

 5. החסרת השווי ההוגן של ההון הזר – ערך הסילוק של ההלוואה.

   

 6. ניתוח רגישות – משחקים עם פרמטרים – אין בתרגילים קיים רק במציאות.

   

כיצד מחשבים את תחזית התזרים הפנוי לחלוקה:

 1. גישה ישירה

   

 2. גישה עקיפה

   

מדובר בתזרים תפעולי לפני הוצאות מימון אך לאחר הוצאות מס והשקעות ברכוש קבוע.

שיטה ישירה-

XXX

תקבול מלקוחות

(

XXX)

תשלום לספקים

(

XXX)

הוצאות שוטפות

(

XXX
)

הוצאות מס

XXX

תזרים תפעולי נקי

(

XXX )

השקעות הדרישות לעסק (מכונות)

(

XXX )

מזומן לחלוקה (פנוי)

שיטה עקיפה (שיטה מקובלת) –

XXX (בסיס מצטבר)

רווח תפעולי נקי (לאחר מס)

XXX

הוצאות פחת

XXX או ( XXX )

הון חוזר – שינוי

XXX

תזרים תפעולי

(

XXX )

השקעות ברכוש קבוע

XXX

מזומן לחלוקה (פנוי)

מדוע נוצר הבדל?

 1. שיטת שווי הנכסי אינה מתייחסת לנכסים בלתי מוחשיים הקיימים בחברה: המוניטין, קשרים עם ספקים, ידע הייצור, מחקר כל הנ"ל אינם מקבלים ביטוי בשיטת השווי הנכסי .

   

 • D.C.F
 • מניח הנחה חזקה מאוד – הנכס חי לנצח.

   

 • D.C.F
 • משתמש באומדנים רבים. שווי נכסי משתמש בדברים מוחלטים יותר שווי

   

  שוק, שמאי,

  D.C.F משתמש באומדנים. באומדנים נטייה כלפי מעלה.

  תרגיל מס' 2

   

  להלן מאזן חברת "היצרן" בע"מ ליום 31 בדצמבר 1991 בש"ח מותאמים של חודש דצמבר 1991:

  31.12.90

  31.12.91

  31.12.90 ₪

  31.12.91 ₪

  התחייבויות שוטפות

  רכוש שוטף

  25,000

  30,000

  ספקים

  5,000

  5,000

  מזומנים

  ---------

  --------

  25,000

  30,000

  לקוחות

  20,000

  26,000

  מלאי

  100,000

  100,000

  התחייבויות לז"א

  ---------

  ---------

  50,000

  61,000

  ----------

  ----------

  הון ועודפים:

  50,000

  40,000

  השקעות במקרקעין

  25,000

  25,000

  הון מניות עודפים

  ----------

  ----------

  50,000

  56,000

  100,000

  110,000

  75,000

  81,000

  ---------

  ---------

  ---------

  ---------

  ----------

  ----------

  200,000

  211,000

  200,000

  211,000

  נתונים נוספים בש"ח מותאמים של חודש דצמבר 1991:

  1. מלאי

    

  2. שווי השוק של המלאי לתאריך המאזן – 30,000 ₪.

  3. השקעות במקרקעין
  4. א. הסעיף כולל השקעה במגרשים שאינם בשימוש החברה.

    

    

   ב.

   

  התנועה כסעיף במהלך שנת 1991:

  ש"ח

  50,000

  יתרת פתיחה

  (10,000)

  מימוש מקרקעין*

  40,000

  יתרת סגירה

  * התקבול בסך 22,000 ₪ ממימוש המקרקעין נתקבל ביום 31.12.91.

  ג. שווי יתרת המגרשים לתאריך המאזן על פי הערכות שמאי- 70,000 ₪.

 • רכוש קבוע, זמן

   

 •  

  א.

  התנועה בסעיף זה הכולל מכונות וציוד בשנת 1991:

  עלות מופחתת

  פחת שנצבר

  עלות

  100,000

  (100,000)

  200,000

  יתרת פתיחה *

  (20,000)

  (20,000)

  -

  הוצאות פחת 10% לשנה

  30,000

  -

  30,000

  רכישת מכונות 31.12.91

  110,000

  (120,000)

  230,000

  יתרת סגירה

  * נרכש ב- 31.12.85

  ב. שווי המכונות והציוד לעסק לתאריך המאזן, על פי הערכת שמאי, מסתכם ב- 120,000 ₪.

  ג. להלן תוכנית ההשקעות של החברה במכונות וציוד (על פי מדיניות הרכוש הקבוע נרכש ב- 31 בדצמבר כל שנה):

  ש"ח

  30,000

  1992

  40,000

  1993

  45,000

  1994

  1995 ואילך – השקעה בגובה הפחת השוטף של המכונות והציוד.

  ד. על פי מדיניות הנהלת החברה מופעלים המכונות והציוד עד לתום חייהם המועילים.

 • התחייבויות לזמן ארוך

   

 •  

  א. ההתחייבויות לזמן ארוך לתאריך המאזן כוללות הלוואה צמודת מדד "בגין" הנושאת ריבית בשיור של 8% לשנה המשולמת ב – 31 בדצמבר כל שנה. מועד פירעון ההלוואה – 31.12.93.

  ב. על פי תנאי השוק בתאריך המאזן ניתן לקבל הלוואה בתנאי הצמדה ופירעון דומים בריבית בשיעור 5% לשנה המשולמת ב- 31 בדצמבר של כל שנה.

  ג. מדיניות ההנהלה הנה לשמור על יחס המנוף הפיננסי ברמה הזהה לרמתה ב- 31.12.91.

 • החברה נוהגת לחלק את כל המזומנים החופשיים שלה כדיבידנד ב- 31 בדצמבר של כל שנה. סכום הדיבידנד שחולק בשנת 1991 הוא 25,000 ₪.

   

 • להלן תחזית ההנהלה לגבי גידול הרווחים התפעוליים וההון החוזר באחוזים לשנים הבאות:

   

 • 1992

  1993

  1994

  1995

  10%

  10%

  10%

  2%

  שיעור גידול הרווחים התפעוליים

  10%

  10%

  10%

  2%

  שיעור גידול ההון החוזר

 • החל משנת 1996 צפוי שעור הגידול השנתי של תזרים המזומנים התפעולי של החברה להתייצב על 2%.

   

 • מחיר ההון של החברה (ממוצע משוקלל של מחיר ההון הזר ומחיר ההון העצמי) הינו – 10%.

   

 • אין פריטי רווח שאינם תפעוליים מעבר לנתון בשאלה.

   

 • הרווח הנקי של החברה בשנת 1991 הסתכם ב – 31,000 ₪.

   

 • התעלם מבעיות מס.

  נדרש:

    

  1. להעריך את שווי החברה לפי שיטת השווי הנכסי.

    

  2. להעריך את שווי החברה לפי שיטת היוון תזרים המזומנים העתידי (
  3. D.C.F ).

    

  4. להסביר במפורט את המשמעויות ש מוניטין בהקשר להערכת שווי החברה.

    

  5. לקבוע את שווי חברת "היצרן" בע"מ בדרך של שילוב שיטות ההערכה על פי (א) ו- (ב) לעיל.

    

  6. תרגיל מס' 2

   שיטת השווי הנכסי:

    

   50,000 ₪

   מזומן

   (בניכוי הלח"מ)

   30,000 ₪

   לקוחות

   *30,000

   מלאי

   (נכס עודף-

   D.C.F )

   *70,000

   השקעות במקרקעין

   *120,000

   רכוש קבוע

   (30,000)

   ספקים

   (הון זר)

   *(105,578)

   הלוואות ז"א

   119,422

   *אם היה מס היינו צריכים להתחשב בו.

   F

   . C . D

   תחזית תזרים פנוי לחלוקה-

   1995

   1994

   1993

   1992

   =102*35,937

   36,656

    

   35,937=1.1*32,670

   32,670=1.1*29,700

   29,700=1.1*29,700

   רווח תפעולי נקי

   (825)

   (3,751)

   (3,410)

   (3,100)

   שינוי בהון חוזר

   /

   /

   30,000

   26,000

   23,000

   הוצאות פחת

   (45,000)

   (40,000)

   (30,000)

   השקעות ברכוש קבוע

   35,831

   17,186

   15,260

   19,600

   תזרים לפני מימון

   חישוב רווח תפעולי – מתבסס על נתוני שנת 91.

   רווח נקי 31,000 (נתון)

   הוצ' מימון 8,000 = 100,000 * 8%

   רווח הון ממכירת קרקע (12,000) = 10,000- 22,000

   שנת 91 27,000

   הון חוזר

   לקוחות 30,000

   מלאי 26,000

   ספקים (30,000)

   מזומן 5,000

   31,000

   95


   1.02

   94


   1.1

   93


   1.1

   92


   1.1

   91

   42,086

   41,261

   37,510

   34,100

   31,000

   825

   3,751

   3,410

   3,100

   אם יש גידול בהון החוזר – יש פחות מזומן לחלוקה ולהפך את התוצאות , מעבירים לטבלה בסימון הפוך.

   השקעות ברכוש קבוע

   תשלום במזומן לטובת שימור היכולת התפעולית רואים אותן לאורך השנים בהוצ' פחת.

   נרשום את ההוצ' במהלך השנים כנתון שלילי.

   היוון התזרים

    

   35,831

   379,847 = 0.02-0.1 + 17,186 + 15,260 + 19,600

   1.13 1.13 1.12 1.1

   379,847

   שייך לבעל מניות + בעלי חוב

   70,000

   יש להוסיף את הנכסים העודפים

   (105,578)

   הון זר

   344,269

   שווי חברה לבעלי מניות

   לפי

   D.C.F

   שאלה מס' 1

   חברת מ.ג.ה. בע"מ החלה בפעילותה ב- 1 בינואר 1998. להלן פרטים מתוך דו"חותיה הכספיים לשנת 1998.

   מאזן ליום 31 בדצמבר 1998

   אלפי ₪

   פירוט

   אלפי ₪

   פירוט

   התחייבויות שוטפות

   רכוש שוטף

   140,000

   ו

   ספקים

   101,000

   א

   בטוחות סחירות

   100,000

   עלות שוטפת של הלוואה

   125,000

   ב

   לקוחות

   70,000

   ג

   מלאי

   240,000

   296,000

   - - - - - - -

   200,000

   ז

   הלוואה לז"א בניכוי עלות שוטפת

   - - - - - - -

   הון עצמי

   54,000

   ד

   השקעות

   10,000

   הון מניות

   - - - - - - -

   80,000

   עודפים

   180,000

   ח

   רכוש קבוע נטו


   - - - - - -

   90,000   530,000

   530,000

   דו"ח רווח והפסד לשנת 1998

   אלפי ש"ח

   פירוט

   1,000,000

   ח

   הכנסות ממכירות

   20,000

   א

   הכנסות אחרות

   - - - - - - -

   1,020,000

   700,000

   ט

   עלות מכירות

   - - - - - - -

   320,000

   רווח גולמי

   200,000

   י

   הוצאות הפעלה

   - - - - - - -

   120,000

   רווח לפני מימון

   20,000

   הוצאות מימון

   - - - - - - -

   100,000

   54,000

   מיסים על הכנסה

   - - - - - - -

   46,000

   34,000

   רווחים מהשקעה בחברה מוחזקת

   - - - - - - -

   80,000

   רווח נקי

   - - - - - - -

   פרוטים:

   1. בטוחות סחירות

     

    

   החברה מנהלת תיק ניירות ערך סחיר תמורת השקעה שוטפת. הכנסות החזרות נטו (לאחר ניכוי ההוצאות המתייחסות לניהול תיק זה) מניירות ערך בשנה 1998 הסתכמו ב- 20,000 אלפי ₪ במסגרת הכנסות אחרות.

  7. לקוחות

    

  8.  

   יתרת הלקוחות לסוף השנה מהווה 1/8 מסכום המכירות באותה שנה. יחס זה צפוי להישמר גם בעתיד.

  9. מלאי

    

  10.  

   ערך המלאי בספרים בתום השנה מהווה 10% מעלות המכירות באותה שנה. יחס זה צפוי להישמר גם בעתיד. שווי השוק של המלאי, נכון ליום 31.12.1998 מסתם ב – 85,000 אלפי ₪.

  11. השקעות

    

  12.  

   השקעה בחברה מוחזקת ב- 30%, ההשקעה מטופלת בשיטת השווי המאזני, עלות ההשקעה (זהה לצורך מס) – 20,000 ₪. שווי השוק של החברה המוחזקת – 300,000 ₪.

  13. רכוש קבוע

    

  14.  

   הרכוש הקבוע כולו נרכש בתחילת השנה ומופחת במשך 10 שנים בקו ישר. כל הרכוש הקבוע משמש את החברה לצורך פעילותה השוטפת. שווי השוק של הרכוש הקבוע מוערך ב- 250,000 אלפי ₪.

   ההשקעה השנתית הנדרשת לצורך שמירת הציוד ברמתו הנוכחית שווה לשיעור הפחת השנתי על הציוד.

  15. ספקים

    

  16.  

   יתרת הספקים לסוף השנה מהווה 20% מסכום עלות המכירות באותה שנה. יחס זה צפוי להישמר גם בעתיד.

  17. התחייבויות

    

  18.  

   לחברה יש הלוואה אחת מבנק בתנאים הבאים:

   שיעור הריבית השנתית – 5% משולמת בתום כל שנה.

   ההלוואה נפרעת בתשלומים שווי של 100,000 ₪ בתום כל שנה. החברה מתכוונת

   לשמור על רמה קבועה של סכום ההלוואה כפי שהיה בסוף שנת 1998. בתום כל שנה

   תיקח החברה הלוואה (בתנאי השוק, שישרדו) במקום חלק ההלוואה שנפרע.

   שעור הריבית שיכולה לקבל החברה כיום על הלוואה בתנאים דומים הוא 8% לשנה.

  19. הכנסות ממכירות

    

  20.  

   הביקוש הכללי, בשוק בו פועלת החברה, צומח בקצב של 2% לשנה. על-פי התחזיות בסוף, קצב צמיחה זה צפוי להמשך גם בעתיד. נתח השוק של החברה, בשנה הראשונה לפעילותה, מוערך ב- 30%. הצפי הוא כי נתח השוק של החברה ילך ויצמח בהדרגה עד שיתייצב על 40%, (שנת 1999- 35%, שנת 2000 ואילך- 40%). המחיר הריאלי של מוצרי החברה איננו צפוי להשתנות בעתיד.

  21. עלות המכירות

    

  22.  

   עלות המכירות מהווה 70% מסך המכירות בשנת 1998. שיעור זה צפוי לעלות ל- 75% בשנת 1999 עקב התייקרות צפויה של התשומות. בשנת 1999 ואילך צפוי שיעור זה להתייצב על 75%.

  23. הוצאות הפעלה

    

  24.  

   הוצאות ההפעלה כוללות סך של 50,000 אלפי ₪ המשולמים כדמי ניהול לבעלי המניות של החברה (כל בעל מניות על פי שיעור החזקתו). דמי הניהול אינם משולמים עבור פעילות כל שהיא שמבצעים בעלי המניות עבור החברה. לפיכך, אינם מוכרים בהוצאה לצורך מס. שאר הוצאות ההפעלה (למעט דמי הניהול) צפויות להתייקר ריאלית ב- 2% בכל שנה.

  25. מסים על הכנסה

    

  26.  

   שיעור המס החל על החברה- 36%. כל הכנסות והוצאות החברה מנוקות ע"פ שיעור זה (למעט דמי הניהול לבעלי המניו, כאמור לעיל).[

  27. הנח/י כי כל הוצאות/הכנסות החברה מתבצעות בתום השנה. כמו כן, החברה מחלקת את יתרות המזומן העודפות כדיבידנד, בתום כל שנה.

    

  28. מחיר ההון הממוצע להיוון זרמי מזומנים אחרי מס הוא 12% . מחיר ההון מביא בחשבון את השפעת המס בגין הוצאות המימון.

    

  29. כל הנתונים הכספיים מבוטאים בשקלים מותאמים של חודש דצמבר 1998.

    

  30. נדרש:

  31. לערוך הערכת שווי של חברת מ.ג.ה. בע"מ ליום 31.12.1998:

    

    1. לפי שיטת השווי הנכסי הנקי.

      

    2. לפי שיטת היוון תזרימי המזומנים – ב-
   D.C.F לרבות:
   (1) ביצוע התאמות לד"וח רווח והפסד לצורך קביעת הרווח המייצג.

    

   (2) בניית תחזית תזרימי המזומנים והיוונה.

   (3) טיפול בנכסים עודפים ובהתחייבויות פיננסיות.

   1. להסביר בקצרה את הסיבות האפשריות להפרש בהערכות השווי לפי שתי השיטות הנ"ל.

     

   חברת מ.ג.ה

   שווי נכסי

    

   בטוחות סחירות – השקעה בני"ע בעלות סיכון יחסית נמוך לרוב אג"ח/מק"מ.

   101,000

   מוצגות בשווי שכר

   125,000

   לקוחות

   = 0.36*(70,000-85,000)-35,000

   79,600

   מלאי

   = 0.36*(20,000-90,000)-90,000

   64,800

   <
   הוסף למועדפים

   דרוגים

   דרג

   תגובות גולשים

   שלח תגובה
   • לין  (02/05/2012 17:16)
    איפה ניתן למצוא את רשימת מכפילי הרווח לפי ענפים?
   • ירון  (24/02/2012 13:09)
    מאמר מעולה, הוספתי למועדפים!
   • bigeli30  (13/03/2012 01:01)
    ללא תוכן
   • אמנון  (30/10/2008 13:04)
    ללא תוכן
   • דבורה21  (23/01/2007 11:41)
    בדוגמא לחישוב שווי נכסי יש תרגיל שהמינוס מחוץ לסוגרים צריך להיות + אחרת הפתרון הוא 53600...ואם זה + הפתרון הוא כמו שכתוב, 46400
   הקש קוד אימות
    
   לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר
   לא רשומים אירועים לחודש אוקטובר
   לא רשומים אירועים לחודש נובמבר