• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםפיצויים ממס רכוש ונזקי מלחמהפיצויי נזיקין שיתקבלו ממס רכוש נזקים שנגרמו לעסקים בצפון או בעוטף עזה פטורים ממס הכנסה וממע מ

פיצויי נזיקין שיתקבלו ממס רכוש נזקים שנגרמו לעסקים בצפון או בעוטף עזה פטורים ממס הכנסה וממע"מ

14.07.2006

פיצויי נזיקין שיתקבלו ממס רכוש

בשל נזקים שנגרמו לעסקים בצפון או בעוטף עזה

פטורים ממס הכנסה וממע"מ

רמי אריה עו"ד רו"ח

עסקים שנפגעו מפעולות הטרור והמצב הביטחוני וזכאים לקבל פיצויים ממס רכוש או פיצויים אחרים לפי כל דין, פטורים ממס הכנסה ומע"מ, בשל סכומי הפיצויים שיקבלו.

1. הפטור ממס הכנסה

פיצויי נזיקין ממס רכוש ומנזקים אחרים בלתי נצפים מראש, אינם הכנסה הכלולה באחד ממקורות ההכנסה שבסעיף 2 לפקודה. פיצויי נזיקין אינם גם רווחי הון ממכירת נכסי הון היות ולא בוצעה פעולה של מכר מאדם לאדם בשל פיצויי הנזיקין שנתקבלו. לא מכר מרצון ולא מכר שלא מרצון. שהרי אין אדם בצד השני המקבל את הנכס שניזוק. כמו כן, פיצוי כזה אינו נצפה מראש ואינו מבוטח לפי חוזה ביטוח ולכן אינו חלק אינטגרלי מהפעילות העסקית.

בסעיף 3 לפקודה קיימת הרחבה לגבי מיסוי הכנסות מיוחדות אך היא אינה רלבנטית לפיצויים המתקבלים בשל פעולות מלחמה. סעיף 3(ב)(2) לפקודה עוסק אך ורק במענק המחליף הלוואה וקובע כי מדובר בהכנסה, שהרי מדובר במחילת חוב.

לתקבול בשל פיצויי מלחמה אין מקור הכנסה ואף ההרחבה שבסעיף 3 לפקודה אינה חלה עליו. מכאן, עולה כי פיצויי נזיקין הם פטורים ממס. אומנם הם מתקבלים בשל נזק עסקי אך כאמור הם אינם נצפים מראש ואין הם חלק אינטגרלי מהפעילות העסקית.

למעשה אפשר לומר כי הנזק גרם לעסק הפסדים. אלו הפסדים המוכרים לצורכי מס. הפיצוי עצמו עומד בפני עצמו והוא אינו מיועד להיות תחליף הכנסה לעסק אלא פיצוי מוסכם בשל הנזק שנגרם. כדאי לציין כי זו גם דעתו של פרופ' אהרון יורן בספרו העוסק בפיצויי נזיקין בהוצאת המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי.

סעיף 32 (5) לפקודת מס הכנסה קובע כי לא יותרו הוצאות בשל נזקים שמגיע בשלם שיפוי מחברת ביטוח או לפי חוזה שיפוי. סעיף זה לא יחול בעניין פיצויים בשל מלחמה או פעולות איבה הניתנים על פי חוק ולא לפי חוזה ביטוח או שיפוי מובטח. עם זאת ייתכן ופרשנות רשות המיסים בישראל תחמיר ותקבע כי אי קיזוז התקבול מהפיצוי כנגד ההוצאה לתיקון הנזק ואי תשלום מס על התקבול, כמוהם כעשיית עושר ולא במשפט.

בכל מקרה, פיצויים בשל חבלה גופנית פטורים ממס לפי סעיף 9 (7) לפקודת מס הכנסה. אך רק אם הפיצוי יסווג כ"מכירה" של "נכס הון", שהרי רק אז יקבל את הפטור ממס שבסעיף 9 (7) לפקודה הניתן רק בשל "כל סכום הון שנתקבל כפיצויים כוללים על מוות או חבלה".

באותו אופן גם קצבאות המשתלמות לנפגעי מלחמה ונפגעי פעולות איבה באופן שוטף, אינן חייבות במס מכוח סעיף 9 (6) לפקודת מס הכנסה. לרבות, קצבאות המשולמות על ידי המדינה למי שהיה תלוי בפרנסתו של חייל שנפטר עקב פעילות מלחמה.

מכאן עולה כי פיצוי בשל נזקי מלחמה כמו גם פיצוי בשל אירועים דומים אחרים, לא יחויב במס בישראל, כאשר אינו מפצה על אבדן הכנסה ואינו נחשב גם לרווח ממכירת נכס הון או כאשר הוא ממלא אחרי תנאי הפטור של סעיף 9 (7) לפקודה למרות שהוא נופל בבסיס המס.

2. הפטור ממס ערך מוסף

קבלת פיצויי נזיקין אינה "מכר" בהגדרת מונח זה בחוק מע"מ. שכן, "מכר" אף אם הוא לא מרצון משמעותו העברת טובין או שירות מעוסק לאחר. כאשר נגרם נזק לטובין הרי אין העברה כל שהיא לא מרצון ולא שלו מרצון. מכאן, כי פיצויי נזיקין לרבות ממס רכוש אינם תקבולים שהתקבלו בעסקה חייבת במע"מ והם פטורים ממע"מ.

אמנם, סעיף 12 לחוק מע"מ קובע כי תרומה, תמיכה או מענק שניתנו לעוסק הם עסקה חייבת במע"מ, אך תקנה 3 (ח) לתקנות מע"מ קובעת במפורש כי פיצויים בעד נזק מלחמה, נזק עקיף ונזק בצורת לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 לא ייחשבו כחלק מהמחיר ולכן הם פטורים ממע"מ.

הקושי הוא בכך, שאם הפיצוי אינו חייב במע"מ, הרי גם מס התשומות שקוזז בשל הטובין שלהם נגרם הנזק לא ניתן להחזר, היות והם לא שימשו לעסקה חייבת במע"מ. המסקנה היא כי עוסק שתבע החזר מע"מ בשל נכסים וטובין שמאוחר יותר ניזוקו, בפעולות מלחמה, שריפה, גניבה, פריצה וכדומה, אינו זכאי לתבוע החזר מע"מ בשל הנכסים האמורים, מכיוון שהם לא שימשו לצורך עסקה שאינה חייבת במע"מ.

ניתן לטעון כי למרות שהפיצוי בשל הנכסים שניזוקו אינו חייב במע"מ, הרי היה לקבל החזר מע"מ בשל רכישתו, היות ובעת שנעשתה תביעת החזר המע"מ - היא נעשתה כדין.

אלא, שהפסיקה[1] כבר נתנה דעתה לנושא זה וקבעה כי מע"מ שנתבע על ידי עוסק בגין מלאי שנשרף לאחר רכישתו, יוחזר למע"מ משהתברר כי המלאי נשרף ולא יימכר. שכן, גם אם יתקבל החזר ביטוח בגין המלאי, אין בכך משום מכירה כהגדרתה בחוק מע"מ. על העוסק להחזיר את המע"מ שתבע בגין ההוצאות שלבסוף לא שימשו לעסקה חייבת[2].

עיקרון דומה של אי החזרת המע"מ נקבע גם לגבי מע"מ שנכלל בהוצאות המשפטיות, בתביעה שנוהלה כנגד חברת הביטוח לפיצוי בגין מלאי שנשרף[3].

עיקרון זה נובע מתוך הדרישה, כי החזר מע"מ בשל הוצאות עסקיות, מותנה בכך, שההוצאות ישמשו לצורך עסקה החייבת במע"מ. תקבולים ממס רכוש, ביטוח או אף הכנסות מפיצויי נזיקין שהתקבלו מלקוחות, ספקים ואחרים, אינם עסקה חייבת ומכאן שאם הוצאו הוצאות לצורך רכישת המלאי או הנכסים העסקיים, שבגינם התקבלו פיצויי הנזיקין מחברת הביטוח או מגורם אחר - יש להחזיר את סכום המע"מ שהתקבל כהחזר בגינם.

לעניין זה נקבע, כי אין חשיבות לעובדה שבעת הוצאת ההוצאות ששימשו לרכישת המלאי או הנכסים העסקיים הייתה כוונה למכרם בעסקת מכר רגילה החייבת במע"מ כעסקה חייבת. החשיבות ניתנת לשימוש בפועל באותן הוצאות לצורך עסקה חייבת במע"מ או לעסקה פטורה ממע"מ[4].[1]. ראה ע"ש 141/00, א.ג.מ.ק למסחר בע"מ (ניתן ביום 8.9.2003).

[2]. ראה פרופ' נמדר "מס ערך מוסף", הוצאת חושן למשפט, תשס"א - 2000, עמ' 570-572 וע"ש 799/85, ביטון נ' מנהל מע"מ. שם נקבע כי יש להחזיר את מס התשומות בגין רכישת סחורה שנגנבה מהעסק. שכן, הסחורה לא שימשה לצורכי העסק.

[3]. כאשר הטובין שנרכשו נשרפו והתקבל בגינם החזר מחברת הביטוח, הרי אין המדובר במכר החייב במע"מ, ומכאן שלא ניתן לקבל החזר מע"מ בגין רכישתם ולא בשל המע"מ שנכלל בחשבוניות עורכי הדין שייצגו את העוסק בתביעה שנוהלה כנגד חברת הביטוח, ראה ע"א 507/02, אבי צמיגים בע"מ (ניתן ביום 7.1.2004) והרחבה לגבי החזר בשל הוצאות משפטיות בסעיף 22.16 לעיל.

[4]. ראה ע"א 507/02, אבי צמיגים בע"מ (ניתן ביום 7.1.2004).

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אוקטובר
לא רשומים אירועים לחודש נובמבר
לא רשומים אירועים לחודש דצמבר