• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםחשבונאות וכלכלהמיסיםמס הכנסה ומע"מלהעלות את שווי הרכב הצמוד לעובדים

להעלות את שווי הרכב הצמוד לעובדים

30.01.2007

להעלות את שווי הרכב הצמוד לעובדים

רמי אריה , עו"ד רו"ח

מיני הרפורמה בשווי רכב צמוד, העומדת לאישור הממשלה בימים אלו בהמלצת שר האוצר אברהם הירשזון, מוצדקת לחלוטין. הגיע הזמן שהמיסוי על עובדים שמקבלים רכב צמוד ממעבידם יעלה באופן משמעותי בהתאמה לשווי טובת ההנאה שהם מקבלים ממעבידם.

העילה להגדלה זו, היא בתחשיב שנעשה על ידי רשות המיסים, לפיו עולה כי הוצאות החזקת רכב בפועל עולות משמעותית על שווי הרכב הצמוד הנקוב כיום בתקנות שווי הרכב, במיוחד כשמדובר ברכב שנרכש בליסינג. לכן, אין הצדקה כי עובד לא ישלם את מלוא מס ההכנסה וכן את דמי הביטוח הלאומי על טובת הנאה זו ככל שכר אחר שהוא מקבל ממעבידו.

אין כל סיבה כי עובד שמקבל טובת הנאה בדמות הוצאות רכב פרטי שבכולם נושא המעביד, והיכולות להסתכם בסך של כ- 3,000 ₪ לחודש לרכב ממוצע, כולל עלות הרכב, הביטוחים, טיפולים ודלק, ישלם מס הכנסה וביטוח לאומי רק על חלק קטן מהכנסה זו.

לפי השיטה הנהוגה כיום, הרי שווי הרכב הצמוד נקבע לפי טבלה ארכאית של שווי הרכב הצמוד, אשר קובעת כי הוצאות הרכב הצמוד שעליהם מוטל המס, הם רק כשליש בלבד מהשווי האמיתי. יש לזכור כי כאשר עובדים שכירים משלמים פחות מס על שווי טובת הנאה שהם מקבלים, הרי עובדים שכירים אחרים שלא מקבלים את אותה טובת הנאה, משלמים למעשה יותר מס.

מכאן עולה, כי הגדלת שווי הרכב הצמוד לעובדים תביא לשוויוניות בין קבוצות העובדים שמקבלים רכב צמוד לבין אלו שאינם מקבלים רכב צמוד. אלו וגם אלו, ישלמו מעכשיו מס אמת על שווי הרכב הצמוד. זו גם הסיבה, שעם כל הסימפטיה לעובדים שיש להם רכב צמוד, אשר עומד להיות מוטל עליהם מס גבוה יותר מזה ששילמו עד עתה, אין כל מקום לדחיית מלוא המס ודחיית השוויוניות האמורה למספר שנים כפי שמתוכנן.

עם זאת, חשוב לזכור כי עובדים רבים מקבלים רכב צמוד, אך עיקר השימוש ברכב נועד לצורכי עבודה. עובדים אלויקופחו וייפגעו משמעותית, כאשר מצד אחד הם מחויבים על ידי המעביד לקבל רכב צמוד ולהשתמש בו לצורכי העבודה כגון: טכנאים או סוכני שירות ומכירות, ומצד שני, ישלמו מס הכנסה וביטוח לאומי מלאים על שווי הוצאות החזקת רכב מלאות, בלי לקחת בחשבון את מספר הקילומטר הפרטי המועט שהם נוסעים ברכב לעומת מספר הקילומטר העסקי.

לכן, כדאי ששר האוצר שבסמכותו לקבוע את התקנות, יתווה בהם גם את הכללים המנחים הבאים:

1. עובד שמקבל רכב צמוד ממעבידו ואינו עושה כל שימוש ברכב לצורכי עבודתו , מין הראוי שישלם מס על כל הוצאות הרכב בפועל שיש למעביד, על בסיס חודשי. אין צורך בטבלאות כל שהן לעניין זה שאינן משקפות מציאות. הוצאות הרכב בפועל ממילא רשומות וידועות למעביד וניתן לבדוק ולוודא את גובהן בקלות.

2. עובד שמקבל רכב צמוד ממעבידו כשעיקר השימוש ברכב הינו לצרכי המעביד . כגון, סוכן מכירות, טכנאי שירות וכל בעל מקצוע שנוהג לנסוע לצורכי עבודתו, ישלם מס על שווי השימוש הפרטי ברכב. רצוי כי המס ישולם לפי תקנות תאום הוצאות רכב הרגילות. דהיינו, 9,900 ק"מ ראשונים בכל שנה ייוחסו לשימוש הפרטי ברכב והיתרה לשימוש העסקי. רק חלק ההוצאות בפועל שייוחס לשימוש הפרטי יחויב במס בידי העובד.

3. אין כל מקום להבחנה בין רכב בבעלות המעביד לבין רכב בליסינג – חישוב שווי הרכב לצורכי מס יחושב לפי ההוצאות בפועל. רכב בליסינג – כולל הוצאת הליסינג החודשית. רכב בבעלות המעביד – לפי הוצאות הרכב כולל פחת וירידת ערך.

4. יחושב גם שווי רכב צמוד לעובד שהרכב הוא בבעלותו או בבעלות צד ג' אחר ובלבד שלעניין זה יזקפו 9,900 ק"מ לצורכי חישוב המס רק לפי ההוצאות המשתנות של הרכב שבהן נושא המעביד.

5. לא יערך כל חישוב שווי רכב בשל כלי רכב שאינם משמשים לשימוש פרטי על ידי העובדים או שהשימוש הפרטי ברכב על ידי העובדים הינו זניח לחלוטין. כגון, ברכבי עבודה, רכבי מאגר החונים במפעל עצמם ורכבים שהשימוש הפרטי בהן על ידי העובד אסור.

6. לא יערך חישוב שווי רכב צמוד לעובדים המשלמים בעצמם עבור ההוצאות המשתנות בשל השימוש ברכב או משלמים בעצמם חלק מעלות רכישת הרכב או מהליסינג. במידה והם משלמים חלק מההוצאות יחושב להם רק שווי רכב צמוד יחסי.

7. תישמר הזכות לקבוע את שווי הרכב הצמוד לעובדים, לפי חישוב שימוש ק"מ פרטי, לפי כרטיס עבודה מפורט על הנסיעות הרכב. רק בהיעדר חישוב ספציפי מדויק על השימוש הפרטי ברכב לצרכים פרטיים או עסקיים, ייעשה חישוב השווי על בסיס טבלאי כאמור בתקנות.

8. שווי הרכב יותאם למידת הבלאי של הרכב . דהיינו, קוד הקבוצה שנקבע לפי מחיר הרכב בעת רכישתו לראשונה, יותאם להוצאות הרכב בפועל, לשוויו הריאלי במועד חישוב השווי, ולשיעור השימוש ברכב לצרכים פרטיים או עסקיים.

יישום האמור לעיל, יביא למיסוי מוגדל על עובדים שמקבלים רכב צמוד ממעבידם המשמש רובו ככולו לשימושם הפרטי והינו שכר לכל דבר, אך יקטין את המיסוי על עובדים שמקבלים רכב צמוד ממעבידם כשהוא משמש בעיקר לצורכי עבודה ואף יבטל את מיסוי שווי הרכב כאשר העובד משתתף בעלות ובהוצאות הרכב או כאשר הרכב משמש בעיקרו לטובת המעביד.

האמור לעיל, תואם את העקרונות שכבר נקבעו בפסיקת בהמ"ש העליון בדיני המס לגבי חיוב מס על שווי טובות הנאה לעובדים, לעומת אי חיוב מס על רכב העומד לרשות העובדים בשל טובת המעביד בלבד. עקרונות שדוגלים במיסוי על בסיס שווי ריאלי כלכלי ולא על בסיס אומדן כללי שאינו תואם את המציאות בפועל. עקרונות אלו אומצו כבר במספר הלכות בבהמ"ש המחוזי שנקבעו לאחרונה, לרבות לעניין החיוב במס הכנסה וזיכוי מע"מ בשל הוצאות הרכב.

מחד, יוגדל שווי הרכב הצמוד לעובדים שמקבלים רכב צמוד ממעבידם על בסיס הערך הריאלי של הוצאות החזקת הרכב מידי חודש. מאידך, שווי הרכב הצמוד לצורכי מס יועמד על מידת השימוש הפרטי בפועל ברכב.עיקרון זה כבר מיושם הלכה למעשה בפסיקה.

אין כל מניעה כי כל מעסיק המעמיד רכב צמוד לעובדיו, כשעיקרו ככולו של השימוש ברכב הוא לצרכי עבודה, יחייב אותם במס רק למצער לפי השימוש הפרטי שהם עושים ברכב אם בכלל. עיקרון זה כבר הועלה ע"י כותב רשימה זו בפני רשות המיסים והתקבל על ידה הלכה למעשה במקרים רבים שעסקו בסוגיית הרכב הצמוד. ראוי כי עיקרון זה, יקבל כיום גם עיגון מבסס בתקנות החדשות ויהפוך לדבר המחוקק.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • גד לירן  (03/03/2008 10:19)
  מסכים שיש להטיל מס על שווי ההטבה על שימוש ברכב כחלק מהשכר ומסכים שיש לפלח את המשתמשים לפי השימוש כדי שיהיה מיסוי הוגן כפי שהוצע במאמר.
 • עדי  (04/04/2007 14:43)
  מדהים לראות את כל "לוחמי הצדק" ב"עיוות המס" הזה. מערכת מיסוי אינה מאוזנת או שוויונית ואינה מתיימרת להיות כזו. המיסוי על טלפון סלולרי הוא לפי שווי של 80 ש"ח גם אם הוא משמש לשיחות שווי 800. אין מיסוי על קרנות השתלמות, שהפכו למקלט מס דה-פקטו. אפילו ניתן לקרוא תיגר על הרעיון של מערכת מיסוי פרוגרסיבית. לכן הטיעון של "יש לתקן עיוות מס" חסר משמעות.
 • yossi  (09/02/2007 19:45)
  מגיב 16, הרצחת וגם ירשת? עובד שמחוייב בשכרו ב 3000 ש"ח ובנוסף על כך מחוייב בשווי רכב קב' 2, משלם כבר את מלוא ערכו של הרכב, אם יעלו לו את שווי השימוש, אזי הרכב יעלה לו עוד יותר, עובד כזה לא מקבל הטבה, אלא משלם על השימוש שלו ולכן לא צריך למסותו. הכלל הכי חשוב הוא שאין לעשות הכללות, כי כל מקרה לגופו, לכן כל חוק ייטיב עם קבוצה מסויימת ויפגע בקבוצה אחרת. הראש היהודי ממציא לנו פטנטים ולכן כל מיני פיתולים בחוק ימציאו כל מיני פתרונות כמו למשל, כל עובד יביא חלק אחר מהכיבוד למשרד בדרכו למשרד ואז בעצם כל הנסיעות הם בתפקיד ולא פרטיות (ההקצנה מכוונת). בכדי למנוע עיוותים הדרך הנכונה היא שהמעביד ישלם לעובדים משכורות בלבד, ללא טובות הנאה, כל אחד ישלם את המס על הכנסתו ויצרוך טובות הנאה כטובת ליבו וכיסו. כל פתרון אחר יביא לעיוותים אחרים ולפטנטים חדשים.
 • meir  (05/02/2007 22:05)
  קודם כל אני רוצה להגיד שהמאמר הזה טוב וממצה, תודה על המידע. לכל החולקים והמתלהמים- אני לא רואה חשבון ובכל זאת (ואולי בגלל זה) אני לא מבין איך אתם יכולים לכתוב כאלה שטויות. gjordan - אם אתה וכל עובדי ההיטק משלם 3000 ש"ח מהמשכורת כדי לקבל רכב אז אדרבה, אתה מקבל הטבה בשווי מאוד ברור: 3000 ש"ח. ובתכל'ס זו פחות או יותר גם העלות למעסיק בד"כ. כנ"ל מגיב 14: אם אתה אומר תנו לי הטבה (רכב) ותורידו לי 3000 ש"ח, אז זו בדיוק ההטבה שעליה צריך למסות אותך. מגיב 12: מה הקשר לפגיעה במעמד הביניים? השאלה כאן היא לא יותר או פחות מיסים (שזו שאלה טובה בפני עצמה) אלא עצם קיומו של עיוות המס שקיים לכל הדעות (הרציונליות לפחות). מגיב 7: ההשלכות של העלאת שווי השימוש לא נידונו במאמר. ייתכן שחברות ליסינג יפשטו את הרגל, ושהכבישים יכילו מכוניות ישנות ולא בטיחותיות, ושצריכת הדלק תגדל וכו וכו'. אבל כל זה לא קשור לעיוות המס ולדרכים לתיקון שלו שנידונו כאן. מגיב 5: המעביד בכל מקרה מוציא את עלות הרכב במקום לתת את אותו סכום לעובד, שמבחינתו היא הוצאה מוכרת. כיום זו הטבה לעובדים כי הם נהנים משווי הטבה של נניח 3000 ש"ח ומשלמים מס רק על 1200. מגיבה 4: כל הכבוד על אי ההסכמה, אבל כדאי לקרוא את המאמר כדי לא להסכים איתו. פשוט תקראי את סעיף 8 ושם תראי שהוא התייחס לנקודה הזו שהיא באמת בעייתית. "ובכלל מי קבע שצריך למסות כל דבר!! עוד מעט נחוייב במס גם על נשימות אויר!" הם שני טיעונים מאוד חזקים, במיוחד אם שמים הרבה סימני קריאה. מגיב 2: כרגיל, העיקר לחלוק. הוא התייחס במאמר לעובדה שיווצר עיוות לרעתם של אלו המשתמשים ברכב בעיקר לצרכי עבודה והעלה נקודות לתיקון של זה: סעיף 2 ו-7. אני מקווה שאתם לא רואי חשבון אלא עובדי היטק ממורמרים.
 • gjordan  (05/02/2007 17:56)
  היה רצוי שתבדוק את הדברים יותר לעומק לפני שאתה מפרסם את הדברים. רוב העובדים "שמקבלים" רכב מהמעסיק משלמים על הרכב הרבה יותר ממה שעולה להחזיק רכב באותה קבוצת רכבים. לידעתך רוב העובדים משלמים קרוב ל 3,000 ש"ח נטו + הגבלים על מספר הק"מ מספר הנהגים, ולעיתים גם בכמות הדלק. תבדוק בבקשה שוב כמה עולה לך להחזיק את הרכב שברשותך ותראה שעולה לך הרבה פחות מ 3,000 ש"ח לחודש. ולכן העלת שווי המס על הרכב מזיקה עם העובדים שגם ככה משלמים הרבה יותר מידי עבור אותו רכב. אל תשכח שעובדים שמקבלים רכב לא מקבלים אחזקת רכב או נסיעות.
 • dont@spamme.com  (01/02/2007 11:17)
  אני לא מבין משהו מהותי פה. אני משלם מהברוטו שלי כל חודש 3000 ש"ח - כלומר את מלא העלות של עסקת הליסינג. למה בכלל מחשבים לי מס כאילו קיבלתי הטבה כלשהי? הרי כל העלות עלי! היחיד שמרוויח הוא המעסיק שמפריש פחות קה"ש וביטוח מנהלים
 • רמי אריה  (01/02/2007 00:56)
  נראה לי כי חלק מהמגיבים לא הבין את דעתי ואת טענתי, ואבהיר: לדעתי, הנכון ביותר, הוא לנהל כרטיס נסיעות ברכב, שבו יפורטו כמות הק"מ של הנסיעות העסקיות כנגד כמות הנסיעות הפרטיות. בכל שנת מס - ייערך חישוב הוצאות הרכב הכוללות בפועל- והם יועמסו לשווי חייב במס בידי העובד, רק לפי מספר הק"מ הפרטי שנסע. פיתרון זה פותר את בעיית החוסר נסיעה של דתיים בשישי שבת, את שווי רכב גבוה שאינו משקף שוווי הוצאות אמיתי וכו'. השווי החייב במס יהיה בדיוק השימוש הפרטי ברכב. אני מדגיש, כי פיתרון זה, התקבל לפי חוות דעת שנתתי, גם על ידי המחלקה המשפטית של רשות המיסים. פורטו בה כל הטיעונים המשפטיים והכלכליים לתמיכה בעיקרון זה. בברכה,,, רמי אריה,,
 • levinson@pobox.com  (01/02/2007 00:11)
  1. שווי השימוש המופחת כביכול הינו חלק מחבילת השכר, משמע שפגיעה בו תאלץ את המעסיק לפצות העובד בגין פגיעה בחבילת שכרו. 2. ניתן להגדיל מיסוי עבור קבוצות רכב מקטגוריה 3 ומעלה ולא לפגוע במעמד הביניים הנושא על כתפו את מירב נטל המס. רכב קטגוריה 2 הינם רכבים סטנדרטים ומשמים לרב כרכב יחיד ולצרכי הגעה למקום העבודה.
 • weiss  (31/01/2007 15:02)
  אם המדובר בהטבה, יש לנכות ממנה את ההטבה שמקבל עובד שמשתמש ברכב בשבת. לחילופין יש לבדוק כמה ק"מ העובד משתמש לצורך העבודה וכמה לשימושו הפרטי. מצד המעביד הרי יש אפשרות לממן לעובד גם נסעיה במוניות ולכאורה השתתפות המעסיק בגילום הוצאות הרכב עד היום היה על מנת שלא לשלם הוצאות נסיעה במוניות שהינה יקרה.
 • david  (31/01/2007 14:50)
  השאלה באמת איך מבחינים בין עובד שמשתמש ברכב בעבודה לזה שרק נוסע לעבודה וחזרה. זה הוגן בעיקר לעובדי היי טק עם רכב ליסינג צמוד (העלות המופחתת מנוכה משכר העובד).
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש נובמבר
לא רשומים אירועים לחודש דצמבר
לא רשומים אירועים לחודש ינואר