שאלות ותשובות ע''פ הספר ''הכחול''

התשובות מובאות עם השלמות והקדמות כדי לכלול מה שיותר מידע לגבי השאלות הנשאלות ו'סביבת המידע' הכוללת שלהן.

שיהיה בהצלחה.

 

 

 

תיבת טקסט: בהצלחה
תשובות לשאלות מבחינות ההסכמה בעל
פה

 

1.                 ספר על חוות דעת מתקופת ההתמחות.


2.                 מהי תעודה נושנה ?

יש צורך ב2-  תנאים מצטברים:

א.                  בת 20 שנה לפחות.

ב.                   הוצאה מתוך משמורת הנראית כשרה בעיני ביהמ''ש.

כוחה הראייתי של התעודה: הוכחה לכאורה להיותה אוטנטית. תעודת לידה, מסמך ממשלתי החתום על ידי שר / פקיד מדינה/ ביהמ''ש/ פס''ד ישן וכו'.

            משמעות: אין צורך להביא את העד. בכל הנוגע לתעודה העונה על התנאים הנ''ל - אין צורך להביא                        את עורך המסמך.

                        תעודה נושנה מתקבלת כהוכחה לכאורה להיותה אותנטית ללא צורך בעד מגיש או מאמת,                                     וזאת מכוח קיומן של שתי חזקות:

א.                  חזקה שהחתימה והרישום בכתב יד נעשו על ידי האדם שהם נחזים.

ב.                   חזקה שהתעודה נעשתה או אומתה כהלכה בידי האדם שנחזה כמי שעשה או אימת אותה.

חזקות אלו ניתנות לסתירה.

יודגש: החזקות בסעיף 43 לפקודת הראיות, עניינן בקבילות הנוגעת לאותנטיות המסמך ולא בקבילות הנוגעת לאמיתות תוכנה של התעודה.

את אמיתות תוכן המסמך יש להוכיח על פי כללי הדיות הרגילים, אלא אם חל בעניין זה אחד החריגים לכלל האוסר על עדות מפי השמועה.

 

3.                 מהי עדות כבושה?

עדות שהעד כבש בליבו וגילה אותה רק בשלב מאוחר יותר.

המשקל הראייתי של עדות כבושה מועט ביותר.

חריג: אם נותנים הסבר מתקבל על הדעת יש לביהמ''ש שיקול דעת לקבל את העדות.

        עדות כבושה מצד הנאשם יכולה לשמש חיזוק לראיות התביעה.

חיזוק כמשקל: משהו נוסף, לא תוספת ראייתית שאנו מכירים.

 

4.                 מהו חומר החקירה?

חומר חקירה הגדרה כללית על פי חשין: כל חומר הקשור באופן ישיר או עקיף לאישום ונוגע ליריעה הנפרשת במהלך האישום הפלילי.

דוגמא: תיק משטרה והעדויות שבו, אך חייב להיות בכתב.

תרשומות או התכתבויות פנימיות אינן מהוות חומר חקירה.

 מסמך המסכם את החקירה אינו מהווה חומר חקירה.

 

5.                 מהן העילות לפסילת החלטה מנהלית בבג''צ ?

אפליה, חומר סמכות, חוסר סבירות וחוסר מידתיות.

כל העילות הנוגעות לכללי הצדק הטבעי כמו: זכות הטיעון, הזכות לקבל סיבות להחלטה השיפוטית.

 

6.                 מתי תוענק חנינה טרם מתן פסק הדין או לאחריו ?

טענת חנינה הגישה הרווחת היא כי החנינה מוחקת את העבירה מעיקרה כאילו לא הייתה, ועל כן אין מקום לקיומו של כתב אישם בגינה ויש לבטלו.

נשיא המדינה יכול להעניק חנינה אישית לפני הרשעה ולפני פסק דין.

 

7.                 כיצד יש לפרש חוזה כאשר לשון החוזה אינה ברורה ?

על פי כוונת הצדדים המשתמעת מהחוזה, מהתמורה וכו'.

האם בוצע החוזה באופן חלקי, האם שולם משהו וכו'. פס''ד אפרופים.

 

8.                 לקוח שלך חשוד בביצוע עבירה. הוא טוען שהיה באותו זמן במקום אחר. כיצד תייעץ לו לנהוג ?

טענת אליבי  -  ''במקום אחר הייתי'' : יש להעלות אותה לאחר התשובה לכתב האישום. יש לפרט את המקום האחר.

אם לא מעלים במועד, לא יהיה הנאשם רשאי להביא ראיות להוכחת       הטענה, אלא ברשות ביהמ''ש.

לעומת זאת, טענת אליבי שלא נטענה במהלך החקירה המשטרתית אלא לאחר התשובה לכתב האישום, היא מבחינת עדות כבושה שמשקלה הראייתי הוא מועט ביותר. 

 

9.                 מה מיוחד בעסקה במקרקעין ?

סעיף 8 לחוק המקרקעין הקובע את דרישת הכתב בעיסקה במקרקעין.

דרישת הכתב לא הייתה קיימת לפני חוק המקרקעין.

עם כניסת דרישת הכתב זה היה דבר חדש במשפט הישראלי ובית המשפט העליון ניסה לצמצם את המקרים בהם ניתן להתייחס לדרישת הכתב.

בתחילה הייתה דעה 'צרה' מאד שאמרה שאם אין כתב אין חוזה מקרקעין.

לאט התפתחה הפסיקה ובפס''ד 'גיא נגד קלמר' ונקבע כנ''ל על ידי השופט ברק.

(פס''ד עסק בחוזה בע''פ ושלא נחתם, דובר בשתי חלקות ששייכות לאדם אחד. סוכם על עסקת קומבינציה בנייה על שתי חלקות ללא מסמך בכתב.. לאחר שנבנה הבית ביקשו הדיירים השניים לרשום הבית על שמם והבעלים לא הסכים.  השופט ברק קבע כי דרישת תום הלב בחוזים (ס. 12 ו39- לחוק החוזים הכללי ) מייתרת לעיתים את דרישת הכתב במקרקעין כמו במקרה הנ''ל שהיה פה ביצוע חלקי של העסקה, עובדות גמורות, האנשים בנו את הבית והם נכנסו לדירה שבחלקה השנייה. היה ברור אם אין להם עניין בעל המקרקעין מנסה למנוע מהם, לא נעשה כך ולא אינם יכולים לטעון שאין עסקה במקרקעין.

 

10.            האם תמיד נדרש כתב בעסקה במקרקעין

בתחילה, אחרי חוק המקרקעין (69' תוקף: במחצית שנות ה70-.)

נאמר : אם שני הצדדים לא חתומים  על החוזים, אזי אין עסקה בכתב. הייתה נוקשות. הנוקשות אפשרה לצד שביצע את העסקה הלא טובה לצאת  מהעסקה. 

 

11.            האם חובה לבצע רישום ראשון של קרקע לא מוסדרת

רישום ראשון כשהקרקע לא רשומה באף אחד מהפנקסים: (שטרות, זכויות ובתים משותפים. ) אדם התובע זכות בהם רשאי לפנות למפקח בבקשה להורות על רישום ראשון. אחרי רישום ראשון הנותן רישום בפנקס השטרות ה'זוטר' לכאורה שאינו ראייה לתוכנו אלא משהו הדומה ל'ראיה לכאורה'.

לאחר מכן -  בא שלב של הליכי ההסדר.

הרישום הראשון למעשה נוגע לקרקע לא מוסדרת, ואח''כ הליכי ההסדר.

למעשה אין חובה לפנות למפקח לצורך רישום.

 

12.             למי הסמכות לדון בענייני ירושה

רשם לענייני ירושה וזאת אם אין 'בעיה' או התנגדות כלשהי. ואם מוגשת התנגדות מפנה הרשם את הנושא לבית המשפט לענייני משפחה.

 

13.            כאשר בני זוג מתגרשים והם מעונינים חלק את רכושם המשותף לאיזה בית משפט הסמכות ?

בית המשפט לענייני משפחה. בכריכת הרכוש בתוך תביעת הגירושין והפנייה היא לבית הדין הרבני הנושא יידון שם.

 

14.            בנק הגיש תביעה בסדר דין מקוצר כנגד לקוח שלך. מה עליך לעשות ?

בסדר דין מקוצר התובע יכול להגיש במספר מוגדר ומצומצם של מקרים תביעה בלא שיוגש נגדו כתב הגנה. עם זאת, רשאי הנתבע לבקש מבית המשפט או מהרשם רשות להתגונן.

נתן ביהמ''ש או הרשם רשות להתגונן התיק יעבור לפסים של תביעה רגילה.

לא נתן ביהמ''ש או הרשם רשות להתגונן יינתן פס''ד לטובת התובע על יסוד כתב התביעה.

כאשר התביעה אינה כשרה להתברר בסדר דין מקוצר, משום שאינה עונה על הדרישות שפורטו, רשאי הנתבע להגיש בקשה למחיקת כותרת. המשמעות: מחיקת התביעה ''בסדר דין מקוצר'' באופן שהתובענה תהפוך לתביעה רגילה.

דילמת הנתבע: אם תוגש  בקשה למחיקת כותרת ולחילופין בקשת רשות להתגונן: בכך יחשוף הנתבע את קלפיו מראש שכן בבקשת רשות להתגונן מפרט הנתבע בתצהירו את טענותיו.

אם הנתבע לא יגיש בקשת רשות להתגונן הוא לוקח סיכון: אם בקשתו למחיקת כותרת תידחה יחלוף המועד להגשת בקשת הרשות להתגונן ויינתן נגדו פס''ד.

הפתרון האפשרי:

להגיש

א.                  בקשה למחיקת כותרת +

ב.                   בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות להתגונן.

 

15.            ענייני מכרזים

הסמכות הייתה תמיד בבג''צ. כעת הועברו מכרזים ציבוריים לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית       משפט לעניינים מנהלים. 

הבג''צ קבע כי מכרזים פרטיים יועברו לבית המשפט לפי שווי התביעה אלא אם כן מתעורר עניין / נושא חדש שלא נדון בבג''צ (תקדים וכד'), וביהמ''ש לעניינים מנהליים יעביר זאת לבג''צ.

 

16.            האם חוקי היסוד השפיעו על חוק המעצרים החדש, ואם כן כיצד?

כן, יש לפרש את חוק המעצרים לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. פסקת השימור: כל החוקים שנחקקו בטרם כניסת חוקי היסוד לתוקף לא יבוטלו אלא יפורשו בהתאם לרוח חוקי היסוד.

 

17.            איך מגישים בקשה בכתב ? פירוט טיעונים, אסמכתאות ותצהיר.

בקשה בכתב הכוללת את פרטי הבקשה, השתלשלות האירועים וכו', וכן היא מוגשת בלוויית תצהיר. הזכות להגיב על הבקשה תוך 20 יום והזכות להגיב / להשיב לתשובה היא תוך 10 ימים. פס''ד מתן נ' מילטן: אם בעל דין מבקש לחקור את המצהיר על תצהירו, אזי חייב ביהמ''ש לקבוע מועד לדיון בבקשה ולאפשר את חקירת המצהיר.

חובת ההתייצבות כאשר המצהיר הוא בעל דין הוא חייב להתייצב לחקירה ביום הדיון, אלא אם הודיע הצד שכנגד בכתב לביהמ''ש, כי הוא מוותר על חקירת המצהיר.

מצהיר שאינו בעל דין אין חובת התייצבות, אך המצהיר יהא חייב להתייצב לחקירה רק אם בעל הדין ביקש זאת.

אי התייצבות לחקירה תגרום לכך שהתצהיר לא ישמש כראייה בביהמ''ש אלא ברשות מיוחדת.

 

18.            מה היתרונות והחסרונות של תצהירי עדות ראשית מול עדות בבית משפט ?

האפשרות לחקור חקירה נגדית.

אם יש תצהיר שאינו לטובתי אזי יכולה אני בביהמ''ש להפריח את העדות.

אם אני לא נחקר אזי כל מה שהוצהר מהווה אמת ללא אפשרות הפרחה.

 

19.            הבורר נתן פסק בורר ואינך מרוצה ממנו. מה באפשרותך לעשות ?

להגיש בקשה לביטול הבוררות, לא יאוחר מתוך 45 יום, אלא אם כן הוגשה בקשה לאישור, ואז תוך 15 יום. הפגרה לא באה במניין הימים.

 

20.            מהי התוצאה של דחיית בקשה לביטול פסק בורר ?

פסק הבורר הפך לפסק ביהמ''ש ואז ניתן לפנות להוצאה לפועל.

ערעור על החלטה כזו: בקשת רשות ערעור לביהמ''ש לערעורים. שלום מחוזי. מחוזי בר''ע לעליון.

חריג: ביה''ד האזורי לעבודה: פונים בערעור בזכות לביה''ד הארצי לעבודה.

 

21.            איזה סוגי צוואות אתה מכיר? (ס. 18 לחוק הירושה)

צוואה נעשית בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה.

צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו.

צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין התאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו, העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.

הצוואה תופקד אצל רשם לענייני ירושה, ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על ידי המצווה עצמו לרשם לענייני ירושה.

 

22.            מהו צו הגנה?

צו שמוצא מתוך החוק למניעת אלימות במשפחה.

הצו נועד להגן על הצד הפגיע, מוצא על ידי ביהמ''ש לענייני משפחה, רבני או שלום. *חובה לאסור בפועל במקרים של אלימות בפועל. (חדש)

 

23.            מהו אין להשיב לאשמה

נטען אחרי פרשת התביעה כשאין בסיס לכתב האישום.

כלומר: התביעה לא הצליחה להרים את נטל ההוכחה בכל הנוגע לאשמה. יכול להיאמר גם על ידי השופט עצמו.

 

24.            מהו ''הדבר מדבר בעד עצמו'' ?

כאשר בעל דין רוצה להעלות טענת "הדבר מדבר בעד עצמו", הוא חייב לציין אותה           במפורש             בכתב     התביעה.

            קשור בנזיקין/ רשלנות.

ס. 41 לפקודה: נטל ההוכחה עובר לנתבע שמכיוונו פרצה השריפה.

הפרת חובה חקוקה: כאשר נטענת בכתב הטענות טענה של 'הפרת חובה חקוקה' יש לציין את החיקוק אשר הפרתו מהווה עילה לתובענה. (תקנה 74 לתקסד''א)

            הנ''ל: מקרים חריגים שבהם יש חובה לציין הוראת דין.

 

25.            מהי טענת קיזוז וכיצד יש לטעון אותה

א.                  נתבע רשאי לקזז כל זכות בתביעה שלו כנגד תביעת התובע או להגיש אותם בתביעה שכנגד. כוחה של הקיזוז או התביעה שכנגד ככוח תובענה שכנגד וביהמ''ש יכול ליתן בהם פס''ד סופי הן על התביעה המקורית והן על התביעה שכנגד. סעיף 52 לתקסד''א.

ב.                   התובע יכול לקזז מסכום התביעה המקורי חובות אחרים שהוא חייב לנתבע.

טענת קיזוז ניתן לטעון כאשר עומדת לנתבע טענת קיזוז, עדיף לטעון  אותה במסגרת תביעה שכנגד, שאז היא לא תהיה תלויה בתביעה העיקרית.

לעניין זה נפקות בשני מישורים:

1.                  כאשר שיעור הקיזוז גבוה מסכום התביעה לא ניתן לקזז יותר מהסכום אשר תבע התובע. לעומת זאת ניתן לקבל את מלוא הסכום במסגרת תביעה שכנגד.

2.                  כאשר התביעה נפסקת, נמחקת או נדחית עדיין ניתן לדון בתובענה שכנגד.

העלאת טענת קיזוז בכתב תביעה: ניתן להעלות טענת קיזוז גם במסגרת כתב תביעה.

 

26.            כיצד מתנהל הליך של פירוק שיתוף במקרקעין ?

אילו עילות רלוונטיות להליך זה ?

חלוקה בעין: במקרקעין הניתנים לחלוקה. מקרה שחלוקה בעין תגרום הפסד כספי יבוצע הפירוק בדרך של מכירה. מקרקעין הניתנים לחלוקה הם אלו הניתנים לחלוקה בהתאם לתשריט מאושר. לעיתים כשלא ניתן לבצע חלוקה בעין באופן שווה בין השותפים, יהיה על השותף המקבל את החלק הארי במקרקעין לשלם תשלומי איזון.

לדוגמא: אם מקבל אחד השותפים חלק במקרקעין עליו רובצת שכירות.

 

רישום בית משותף

מכירת המקרקעין: כשהמקרקעין אינם ניתנים לחלוקה במקרקעין או כשהחלוקה תגרום הפסד לשותפים. החלוקה: כמו בהוצאה לפועל: מכרז, מכירה פומבית.

אם המקרקעין הם דירת מגורים של בני זוג, לא יאפשר ביהמ''ש את המכירה - אם לא סודר עניין הדיור החלופי לבת הזוג והילדים.

פירוק על ידי רישום בית משותף: אם המקרקעין משותפים, מהווים בית הראוי להיות רשום כבית משותף ונתקבלה חוות דעת המפקח בנושא, יורה ביהמ''ש על רישום הבית כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים והדירות תרשמנה ע''פ חלקו של הבעלים במקרקעין המשותפים.

            העילות: סכסוך, בנייה ונטיעה במקרקעין המשותפים וכו'.                                                       

בהסכם שיתוף תנייה השוללת את הזכות לדרוש פירוק לתקופה העולה על 3 שנים, רשאי           ביהמ''ש כעבור 3 שנים, לצוות על פירוק אם הדבר נראה לו צודק בנסיבות העניין.

הערה: תנייה על עשיית הסכמים בחלק היחסי של השותף במקרקעין המשותפים העולה על 5          שנים, רשאי ביהמ''ש כעבור 5 שנים לאשר עיסקה במקרקעין המשותפים על אף הקנייה. 

 

27.            אילו סוגי פירוק שיתוף במקרקעין אתה מכיר

ראה לעיל.

 

28.            מהו המשקל הראייתי הנדרש ב:

הליך פלילי:  

התביעה נושאת בנטל השכנוע ולכן היא נושאת ראשונה בנטל הראייה: היא זו שחייבת להציג      ראשונה את ראיותיה. חובת הראיה על התביעה וזה כולל הבאת חומר ראיות שיהיה בו משום           ''ראייה לכאורה'' בלבד להוכחת האשמה.

ראייה לכאורה: ביהמ''ש אינו בוחן את מהימנות הראיות או מעריך את משקלון הראייתי או בודק את דיותן,

ביהמ''ש שואל, בהנחה שיינתן אמון באותן ראיות מפלילות ובהנחה שיוענק להן מלוא המשקל הראייתי ותמצא תוספת לבסס הרשעה הרי שהתביעה עמדה בנטל ההוכחה לכאורה.         

כאשר לא עמדה התביעה בחובת הראייה, הנאשם אינו חייב להשיב לאשמה וניתן לזכותו כבר בשלב            זה.

עמדה התביעה בחובת הראייה, עוברת החובה אל הנאשם, זאת - להבדיל מהתביעה החייבת למלא   חובת ראייה על ידי הבאת ראיות  שהרי אם לא תעשה כן, יזוכה הנאשם.

הרי שהנאשם אינו חייב להביא ראיות ויכול לצאת ידי חובתו על ידי כך שיסמוך על ראיות התביעה   מכאן, שחובת הבאת הראיות המוטלת על הנאשם היא חובה הנתונה לשיקול דעתו, על רקע            משקלן   של הראיות שהובאו על ידי התביעה.

            סיכום: מידת ההוכחה במשפט הפלילי מוטלת על התביעה, בכל הנוגע לעניין העמידה בנטל                            השכנוע.

            על מנת לעמוד במידת ההוכחה,  על התביעה להוכיח את יסודות האשמה במידה גבוהה של                                     הסתברות הגובלת בוודאות, אך אין עליה להוכיח זאת במידה של וודאות מוחלטת.           

 

ביהמ''ש רשאי להרשיע נאשם אם הגירסה של התביעה היא הפירוש ההגיוני היחיד לעובדות    שהוכחו, אף אם איננה בגדר של וודאות ממש.

            עמידה במאזן ההסתברויות: זוהי מידת ההוכחה המוטלת על הנאשם כאשר הוא נושא        בנטל השכנוע, והיא זהה לזו המוטלת על תובע במשפט אזרחי

על מנת לעמוד במידת הוכחה זו יש להביא ראיות המצביעות על כך שגירסתו של הנאשם היא          מסתברת יותר מגירסת הצד שכנגד הוכחה ברמה של 51%. על כן כאשר הגרסאות שקולות, אין   הנאשם או התובע במשפט אזרחי יוצא ידי חובת נטל השבוע.   

ספק סביר: זוהי אמת המידה לאופיו של הספק ממנו זכאי הנאשם ליהנות.

המושג ''ספק סביר'' מצביע על קיומה של אפשרות מתקבלת על הדעת, כלומר: אפשרות ממשית    שיש לה אחיזה בחומר הראיות, להבדיל מהשערה שאין לה כל בסיס בראיות או שהינה מבחינת             אפשרות תיאורטית גרידא.

בהעדר אמון בהסברו של הנאשם או בהעדר הגיון בתזה התיאורטית שהוא מעלה, נשמט הבסיס      הדרוש ליצירתו של ספק כזה.

 

                      J          לעניין זה כדאי לזכור גם את החזקות:

חזקה שבעובדה : זו חזקה שכוחה הראייתי בא לה מניסיון החיים, היא ישירה ואין צורך     בתשתית עובדתית להקמתה. אינה מעבירה את נטל השכנוע אל כתפי הנאשם ועל מנת לסתור אותה די       בכך שהנאשם יעורר ספק לעניין קיומה של המסקנה המתחייבת מכוחה של החזקה.                                  

חזקה שבחוק: זוהי חזקה שנקבעה על ידי המחוקק. עקיפה על התביעה להוכיחה מעל לכל            ספק סביר. חזקה זו מעבירה את נטל השכנוע אל הנאשם, ועליו לסתור אותה ברמה של עמידה במאזן      הסתברויות

 

חזקה חלוטה:  חזקה הקבוע בחוק ואינה ניתנת לסתירה (כמו חובת גיוס וכו'). מכאן - אינה ניתנת לסתירה על ידי הנאשם.

 

29.            האם עדות חולה נפש קבילה ?

כן. אך יינתן לה המשקל המתאים.

            הכלל קובע: חולה נפש אינו פסול לעדות.

סייג: רק כאשר מחלת הנפש שוללת מן העד לחלוטין את כושר ההעדה ייפסל חולה הנפש מליתן             עדות. בכל מקרה אחר העד כשר ומחלת הנפש רלוונטית רק לעניין משקלה של העדות.       

מחלת הנפש מהווה את אחד הגורמים שביהמ''ש יביא בחשבון לעניין משקל העדות.

הכללים הללו חלים הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי.

 

30.            מה צריך לכלול זיכרון דברים בכדי שיהיה לו תוקף של חוזה ?

עסקה במקרקעין: עסקה במקרקעין היא הקנייה של בעלות או זכות אחרת במקרקעין חפי רצון המקנה, למעט הורשה על פי צוואה.

על מנת שיהיה מדובר בעסקה צריכים להתקיים 2 תנאים:

1.                  מדובר בהקניית זכות במקרקעין.(בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה)

2.                  ההקנייה היא מרצון. דוגמה להקניית זכות שלא מרצון היא הפקעה.

מה נדרש ממסמך בכתב כדי שיהווה ראשית ראייה?

1.                  תיאור המקרקעין

2.                  תיאור הצדדים לעסקה.

3.                  מהות העסקה

4.                  התמורה.

                     J         השלמת פרטים במסמך באמצעות ראיות חיצוניות:

            נפסק: כאשר ניתן להוכיח את הפרט החסר בהוכחה פשוטה וישירה, ניתן להשלימו באמצעות ראיה             חיצונית. כמו כן ניתן להשלים פרטים חסרים באמצעות הוראות חוק משלימות כגון: חוק המכר.

האם חתימה על המסמך היא פרט חיוני הדרוש לצורך מילוי דרישת הכתב?

נפסק כי חתימה על המסמך אינה מהווה תנאי לעמידתו של המסמך במבחן סעיף 8 לחוק המקרקעין.             אי החתימה על המסמך אינה גורעת מהיותו הסכם המכיל את כל הנתונים הנחוצים ליצירת          ההתקשרות.

 

31.            האם קיים 'אשם תורם' בנזיקין ?

כן. האחריות המוטלת על הניזוק אשר תרמה לנזק שנגרם לו.

 

32.            עשיית עושר ולא במשפט הסבר תוך שימוש בדוגמה מתאימה

מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שרות או טובת הנאה אחרת שבאו לו מאדם אחר, חייב להשיב למזכה את הזכייה ואם ההשבה בעין היא בלתי סבירה או בלתי אפשרית עליו לשלם לו את שווייה. (חוק עשיית עושר ולא במשפט 79').

 

33.            האם עו''ד יכול לעסוק כסוכן ביטוח ?

אפשר.

 

34.            האם עו''ד יכול להיות שותפו של שמאי מקרקעין ?

לא. חוקי האתיקה.

 

35.            מה על החייב לעשות לאחר שהוגשה נגדו בקשה לפירעון שטר ?

א.                  לשלם את החוב/ או במלואו או על פי צו התשלומים האוטומטי הניתן על ידי ההוצל''פ.

ב.                   להגיש בקשה לצו תשלומים.

ג.                    להגיש התנגדות לביצוע שטר.

ד.                   להתייצב לחקירת יכולת.

א-ג כולל: עד 20 יום. ד'- תוך 21 יום.

 

36.            מה ההבדל בין לשכת הסיוע המשפטי לבין הסנגוריה הציבורית.

סנ''צ: חשודים, נאשמים ונחקרים מן התחום הפלילי.

לשכת סיוע משפטי: גורם אזרחי המטפל בסיוע משפטי למיעוטי יכולת. קיים בצמוד לרשויות מקומיות ובבית משפט למשפחה.

יחידת הסיוע הינה יחידה בבית המשפט לענייני משפחה, הנותנת שירותי אבחון, ייעוץ וטיפול בענייני משפחה לרבות העמדת מומחים לרשות ביהמ''ש.

ביהמ''ש רשאי להפנות את בעלי הדין ליחידת סיוע מיוזמתו או על פי בקשה ליישוב סכסוך, על מנת שתיתן להם שירותי אבחון, ייעוץ או טיפול בענייני משפחה.

ביהמ''ש או הרשם בבימ''ש למשפחה רשאי, מטעמים שירשמו, להפנות ליחידת הסיוע גם בן משפחה של בעל דין, בתנאי שאותו בן משפחה הסכים לכך.

על הדברים הנאמרים ביחידת הסיוע חלים כללי חיסיון עדויות וכללי רעיות חסויות, וביהמ''ש יסביר את לבעל הדין.

חריג: כאשר הפניית בעלי הדין ליחידת הסיוע היא לצורך מתן חוות דעת, לא יחולו כללי החיסיון על דברים שנאמרו לצורך מתן חוות הדעת. ביהמ''ש יסביר זאת לבעלי הדין.

 

37.            אחיין תובע את דודו בעניין אזרחי לאיזה ערכאה משפטית עליו להגיש את כתב התביעה ?

בית המשפט לענייני משפחה, אם העילה היא במסגרת סכסוך משפחתי.

 

38.              אישה יהודיה התאלמנה מבעלה ומעונינת להגיש תביעת מזונות איזו ערכאה עדיפה לה: ביה''ד הרבני או ביהמ''ש לענייני משפחה ?

ביהמ''ש לענייני משפחה. למעשה סמכות מקבילה גם רבני וגם משפחה, עדיפות מבחינת האישה: ביהמ''ש לענייני משפחה.

 

39.            בני זוג יהודיים נישאו בארה''ב. האישה הגיעה לישראל והגישה תביעת גירושין בפני ביה''ד הרבני. האם מוסמך בית הדין הרבני לדון בתביעה ?

ביה''ד הרבני הינו בעל סמכות ייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל, אזרחי המדינה ותושביה.

באשר לתובע די בנוכחות קונסטרוקטיבית מעשית בארץ: זכות להגיש הבקשה בישראל.

התובע אינו חייב להיות נוכח פיזית בישראל, די שהגיש התביעה באמצעות שליח ע''מ שביה''ד ידון בתביעה.

אם מדובר בנתבע: יש צורך בזיקה הדוקה במידה מספקת בין הנתבע לבין ישראל.

מכאן: ניתן להגיש התביעה לביה''ד הרבני כיוון שלאישה נוכחות קונסטרוקטיבית בישראל.

 

40.            איזו ערכאה מוסמכת לדון בתביעה לשכר מולן.

ביה''ד האזורי לעבודה. אם התביעה עד 34,400 ש''ח גם רשם של ביה''ד לעבודה מוסמך לדון בתביעה.

 

41.            אדם נפגע בתאונת דרכים בדרכו לעבודה האם זוהי ''תאונת דרכים'' או ''תאונת עבודה'' ?

ייחשב כתאונת עבודה.

 

42.            מהי עסקת קומבינציה, כיצד יש לדווח עליה ?

בעל מקרקעין מתקשר בחוזה עם קבלן שמתחייב לבנות בניין המקרקעין ובתמורה למקרקעין מקבל הבעלים אחוזים מסוימים בבניין המחדש. בדרך כלל,  על מנת להבטיח את זכויותיהם של רוכשי הדירות, מתחייב בעל המקרקעין בחוזה הקומבינציה על הסכמתו לרישום הערות אזהרה לרוכשי הדירות.

פס''ד בורנשטיין לפיו לא צריך בהסכמתו של בעל המקרקעין בהסכם קומבינציה על מנת להחליף את הערת האזהרה בהערה אחרת לטובת הרוכש מהרוכש הראשון. למעשה יש כבר הסכמה. אין גם צורך בהסכמתו של בעל המקרקעין על מנת לרשום הערת אזהרה לטובת בנק למשכנתאות שהלווה כסף לרוכשים.

ההגיון: הערת אזהרה לטובת הבנק או לטובת הרוכש החדש, למעשה אינה נותנת לבנק או לרוכש החדש זכויות שהן מעבר לזכויות שהיו לרוכש הראשון.

 

43.            מהי צוואת שכיב מרע ?

עדות בע''פ של עד ששמע את תוכנה של צוואה מפי המצווה תהיה ראייה קבילה בהתקיים התנאים הבאים:

1.                     המצווה יציג את תכנה של הצוואה בפני העד, לפני שהתגלע סכסוך בעניין זה.

2.                     הצוואה אבדה.

 

44.            פרט את הידוע לך התנגדות לביצוע שטר (עמ' 530, כרך א')

יש להגיש תוך 20 יום את ההתנגדות.

אסמכתאות, טיעונים + תצהיר.

עם הגשת ההתנגדות ראש ההוצל''פ יעכב את ההליכים ויעביר את ההתנגדות לביהמ''ש המוסמך לפי שווי השטר.

אם לא הוגשה בקשת התנגדות במועד, רשאי החייב להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות + ההתנגדות עצמה. ראש ההוצאה לפועל יעביר את הבקשה וההתנגדות לביהמ''ש המוסמך ולביהמ''ש יש את שיקול הדעת אם לעכב את הליכי ההוצל''פ או לא במקרה זה. (מטעמים מיוחדים שירשמו).

מרגע שההתנגדות עוברת לביהמ''ש, בקשת הביצוע הופכת לתביעה בסדר דין מקוצר וההתנגדות הופכת לבקשת רשות להתגונן.

אם הבקשה (בקשת רשות להתגונן) נדחתה- פס''ד ולאחר מכן בר''ע.

 

45.            מהי הסנגוריה הציבורית.

גוף המעניק ייצוג משפטי בהליכים פליליים לזכאים לכך לפי חוק זה.

הזכאים לכך הם: קטינים, נאשמים ועצורים מחוסרי אמצעים, עצור או מי שהוגשה לגביו עתירה לקבוע שהוא בר הסגרה. נדון בבקשה למשפט חוזר או בקיומו. אסיר שוועדת שחרורים החליטה למנות לו סנגור. כן יש למנות סנגור גם במקרה שהחשוד בעבירה לא נתפס והעד חייב להעיד בשל יציאתו לחו''ל וכד'. הסנגור מייצג את ''הנאשם הוירטואלי'' במהלך עדותו המוקדמת של עד התביעה.

 

46.            מיהו ''מסייע'' לפי תיקון 39 לחוק העונשין.

ס. 31  לחוק העונשין: מי אשר לפני עשיית העבירה או בשעת עשייתה עשה מעשה כדי לאפשר את הביצוע, להקל עליו או לאבטח אותו, או למנוע את תפיסת המבצע, גילוי העבירה או שללה או לתרום בדרך אחרת ליצירת תנאים לשם עשיית העבירה.

 

47.            מה קובעת הלכת קינזי ?

אין להעיד שותף לעבירה נשוא האישום, אלא אם כן נסתיימו ההליכים נגדו, וכבר אין חשש שהוא מצפה לטובת הנאה בתמורה למתן עדות מצידו.

 

סייגים להלכת קינזי:

א.                  כאשר לא הועלתה התנגדות לעדות: הלכת קינזי אינה פוגעת בכשרותו להעיד של שותף לעבירה וכאשר לא מועלית התנגדות להעדתו, למרות שמשפטו טרם הסתיים עדותו כשרה. לדבר יש השפעה על משקל העדות בלבד ולא על קבילותה.

ב.                   השותף לעבירה אינו צפוי להיות מועמד לדין: הלכת קינזי אינה חלה במקרים בהם השותף לעבירה הנקרא להעיד אינו צפוי להיות מועמד לדין בעצמו, למשל: עד מדינה או מי שההליכים נגדו עוכבו על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

 

48.            האם הלכת קינזי חלה על עדי הגנה ?

לא, ע''פ פס''ד חכמי. 

אדם אינו פטור מחובתו להעיד כעד מטעם ההגנה של נאשם שותף שהואשם בנפרד, אפילו אם עדיין לא הסתיים משפטו.

המסקנה: הלכת קינזי אינה חלה על עדות שותף מטעם ההגנה.

 

49.            מהו מקור המושג 'איזון המשאבים', מאיזה תחום נשאב, פרט הלכות בתחום זה

נמצא בחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל''ג 1973: הסדר איזון המשאבים.

ע''פ ס. 3: לא עשו בני הזוג הסכם ממון, ואם עשו במידה שההסכם אינו קבוע אחרת, יראום כמסכימים להסדר איזון המשאבים לפי פרק זה, ויראו הסדר זה כמוסכם בהסכם ממון בעל תוקף שנתמלאו בו הוראות ס. 2: אישור ביהמ''ש לגבי הסכם הממון.

 

50.            מה תבקש מביהמ''ש, אם אתה רוצה חוות דעת מומחה מחו''ל אשר אינו מוכן להעיד בארץ. מה  יעשה ביהמ''ש במקרה כזה ?

ראשית מומחה: ייחשב מי שעוסק כמומחה בנושא שבמדע, במחקר, באמנות או במקצוע. גם מומחה רפואי נכלל בהגדרה של ''מומחה''. ניתן למנות גם מומחה או מומחים לעניין שבמחלוקת בין בעלי הדין מטעם ביהמ"ש. להבחין בין 'מומחה רגיל' ל'מומחה לעניין שברפואה'.

חוות דעת רפואית שנעשתה מחוץ לישראל: ביהמ''ש יקבל אותה כראיה רק אם יש עליה אישור של נציג קונסולרי או דיפלומטי של ישראל. (ס. 22 לפקודת הראיות, הפרק על חוות דעת ותעודת רופא שנעשו מחוץ לישראל).

 

51.            פומביות הדיון

הכלל ביהמ''ש מקיים את דיוניו בפומבי. (חוק בתי המשפט, ס. 68 (א).

חריגים: שמירה על בטחון המדינה, מניעת פגיעה ביחסי החוץ של המדינה, הגנה על המוסר, דיונים בבית משפט לענייני משפחה (להוציא דיונים שאינם סכסוך בתוך המשפחה), הגנה על עניינו של קטין / חסר ישע, הגנה על מתלונן בעבירות מין, הגנה על סוד מסחרי, הפלייה מחמת נטייה מינית, זכות לפרטיות, כשהדיון הפומבי עלול להרתיע עד מלהעיד או מלהעיד באופן חופשי.

ביהמ''ש המקיים דיון ב'''דלתיים סגורות'' רשאי להרשות לאנשים מסוימים להיות נוכחים בדיון כולו או בחלקו.      (עמ' 17.כרך  א')

 

52.            התיישנות במקרקעין

אין התיישנות בזכויות במקרקעין מוסדרים אך אין בכך כדי למנוע טענת התיישנות שאדם היה זכאי לטעון לפני תחילת חוק המקרקעין. דהיינו: אם לפני תחילת חוק המקרקעין חלפה תקופת התיישנות של 25 שנה יוכל לטעון להתיישנות לגבי מקרקעין מוסדרים.

מקרקעין לא מוסדרים:  15 שנה.                                       

 

53.            פרט מהו היחס שבין בוררות לסמכות ערעור בביהמ''ש. מה קורה כשבורר טועה.

לא ניתן לבטל פסק בורר בשל טעות שנפלה בו, בעקבות טעות הבורר ביישום הדין המהותי. עילות הביטול המנויות בסעיף 24 אינו נוגעות לתוכנו של הפסק אלא מהוות בדיקה לתקינות ההליך.

 

54.            באילו עבירות פליליות ניתן להרשיע על סמך עדות שותף ללא תוספת ראייתית

עדות שותף לעבירה שהוא עד מדינה יש צורך בתוספת ראייתית מסוג סיוע.

חריג: עבירות שוחד ועבירות של הימורים, משחקים מסוכנים והגרלות.

 

55.            פרט אופן העלאת טענת פסלות שופט החל מהעלאת הטענה ועד הערעור.

להעלות את הטענה מיד כשהיא עולה.

הסיבה צריכה להיות: חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.

מועד: בתחילת הדיון, בערעור ולפני כל טענה אחרת.

על השופט שנגדו הוגשה בקשת הפסלות

על השופט להחליט בטענת הפסלות מיד, עם העלאתה ולפני כל טענה אחרת.

אם מערערים על ההחלטה הכלל הוא כי יש להפסיק את הדיון עד להחלטה בערעור.

חריג: ביהמ''ש רשאי להורות על המשך המשפט מנימוקים שיירשמו.

ערכאת הערעור: ביהמ''ש העליון.

מועד הגשה:          10 ימים באזרחי,               5 ימים בפלילי.

לערעור יצורף תצהיר.

קיימת זכות תשובה לבע''ד שכנגד תוך 10 ימים מיום הגשת הערעור.

לתשובה גם יצורף הערעור.

אין ערעור על החלטת שופט עליון בטענת פסלות המופנית כלפיו.

 

 

56.            איזה מסמכים מגישים בתביעה לנזקי גוף?

המסמכים כוללים צירוף חוות דעת מומחה רפואי. תובע אשר רוצה להוכיח עניין שברפואה לביסוס טענותיו חייב לצרף לכתב תביעתו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה רפואי. בע''ד שלא צירף חוות דעת לכתב תביעתו לא יוכל להוכיח עניין שברפואה מטעמו.

 

57.            מה עליך לעשות כאשר אדם מגיע למשרדך עם פגיעה גופנית ?

להפנות לבדיקה רפואית + חוות דעת רופא לצורך המשך ההליך.

(לדעתי.)

 

58.            כשקיימים מעט מסמכים רפואיים לאורך זמן ארוך בתביעה נזיקית, האם המסמכים הללו יספיקו להגשת תביעה?

בתביעת נזיקין תובע הרוצה להוכיח עניין שברפואה לביסוס טענותיו חייב לצרף לכתב תביעתו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה רפואי, אלא אם כן פטר אותו מכך בית המשפט או הרשם, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

אם לא צורפה חוות דעת לכתב התביעה לא יוכל התובע להוכיח עניין שברפואה מטעמו.

הנתבע רשאי להגיש חוות דעת נגדית תוך 60 יום מיום שהוצאה לו חוות הדעת של התובע.

חוות הדעת הנגדית תומצא לתובע, לפי דרישתו, תוך זמן סביר לאחר הבדיקה.

בית המשפט רשאי למנות מומחה רפואי לאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות לטעון בעניין.

בעל דין אשר ללא הצדק סביר, לא נענה לדרישת מומחה רפואי מטעם ביהמ''ש להיבדק או להוראת ביהמ''ש להיבדק בידי מומחה רפואי או לדרישת הצד שכנגד להיבדק בידי מומחה רפואי מטעמו לא יוכל להוכיח עניין שברפואה מטעמו.

מומחה רפואי שמונה על ידי ביהמ''ש חייב להגיש לביהמ''ש את חוות דעתו תוך 30 יום ממינויו.

בע''ד הדין רשאים לבקש ממומחה רפואי שמונה על ידי ביהמ''ש, הבהרות לחוות דעתו.

בע''ד רשאים לחקור חקירה נגדית את המומחה שמונה על ידי ביהמ''ש על חוות דעתו.

לבע''ד זכותו לתקן את כתב טענותיו  לאור האמור בחוות דעת המומחה, תוך 15 יום מיום שהומצאה לו חוות הדעת, ואין צורך בקבלת רשותו של ביהמ''ש.

ביהמ''ש רשאי לפצל את הדיון כך שתחילה תידון שאלת האחריות, ולאחר מכן אם ייקבע כי קיימת אחריות, תידון שאלת הנזק. כשנקבע כי קיימת אחריות, הערעור על ההחלטה טעון קבלת רשות. כשנקבע כי לא קיימת אחריות, הערעור הוא בזכות.

לביהמ''ש סמכות לפסוק פיצויים בדרך ש ל  תשלום עיתי, בתביעות על נזקי גוף.

תקופת ההתיישנות של תביעת נזיקין היא 7 שנים מהיום בו נולדה עילת התובענה, ובחישובה לא נמנה הזמן בו לא מלאו לתובע 18 שנה.

במידה שהנזק לא התגלה ביום האירוע, תקופת ההתיישנות היא 10 שנים.

 

59.            האם צריך לצרף תצהיר לבקשה לעיקול זמני לפני  מתן אזהרה ? - כן

כללי: עיקול הוא פעולה משפטית המופנית נגד בעליו של נכס או מחזיק בו, שמטרתה להגביל את הסחרות הנכס ויכולת השימוש בו, כדי שהנתבע לא יוכל לסכל את פירעון החוב וכדי שהתובע יוכל לממש את פס''ד שניתן לטובתו.

הסמכות: שופט, רשם שהוא שופט ורשם.

התנאים: ראיות מהימנות לקיומה של עילת תביעה, הפקדת ערבות ועוד.

 

הנכסים הניתנים לעיקול:

זכויות חוזיות על פי הסכם שיש לנתבע אצל המחזיק, כספי פיצויים העתידים להתקבל מחברת הביטוח בגין תביעת נזקי גוף ודמי מפתח עתידיים של בית עסק.

אין לעקל חלק ממשכורת נתבע שמוגנת מעיקול, כספי מימון מפלגות ונכסי אישה שנרכשו כשהייתה פנוייה (אינם ניתנים לעיקול ע''י בעלה).

בתובענה לדבר שבעין, ניתן לעקל רך ורק את הנכס הנתבע.

הבקשה צריכה לכלול (ס. 365 לתקסד''א)

א.                  התחייבות של המבקש לפיצוי מי שאליו מופנה הצו, בגין כל נזק שייגרם לו ע''י הצו הזמני, אם תיפסק התובענה או יפקע הצו מסיבה אחרת

ב.                   בתצהיר יפרט המבקש את כל העובדות הנוגעות לבקשה

 

60.            האם ניתן להוציא צו עיכוב יציאה מן הארץ לתייר שמגיע לארץ?

כאשר מקום מגוריו של הנתבע בחו''ל, יינתן נגדו צו עיכוב יציאה רק בנסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

מתן הצו מותנה בהפקדת עירבון עד לסך של 50,000 ש''ח.

חריגים: תביעה למזונות אין צורך בהפקדת עירבון,

כשביהמ''ש ראה שהדבר מוצדק מטעמים מיוחדים שיירשמו  -  רשאי להגדיל סכום העירבון          או להתנות מתן הצו במתן עירבון אחר. 

 

61.            האם יוכל אדם שאין לו כסף לשלם לעו''ד את שכר טרחתו בתמונות יקרות?

הכלל הוא: שכר טרחה רק בכסף.

עורך הדין רשאי לקבל שכר טרחה בעד עבודתו המקצועית רק בכסף. כך עו''ד המייצג חברה קבלנית. אינו רשאי לקבל דירה בבניין שנבנה כשכר טרחה, אך הוא רשאי לקבל שכר טרחה בכסף ולאחר מכן לקנות דירה. כך גם חל איסור לקבל מניות בחברה תמורת מתן שירותים משפטיים.

לעומת זאת מותר לעורך דין לקבל תשלום שכר טרחה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות שיק דחוי.

 

62.            באילו מקצועות אסור לעו''ד לעסוק ?(שונה החוק לבדוק )

עד מרץ 02':

עורך דין אינו רשאי לעסוק בעיסוקים המפורטים להלן:

1.                  לעו''ד אסור לעסוק בפועל בראיית חשבון, אך הוא רשאי להיות בעל רשיון לכך

2.                  תיווך: עו''ד אינו רשאי לעסוק בשכר בעסקי תיווך בקנייה או מכירה של מקרקעין ומיטלטלין, או לשתף עצמו ברווחי עסקי תיווך או לקבל מלקוחו דמי תיווך. כך למשל, הסכם הקובע כי תפקיד עו''ד הינו למצוא משקיעים ליזם והמבטיח לעו''ד קבלת עמלה בגין מציאת המשקיעים הינו אסור, שכן הוא מהווה עיסוק בתיווך.

חריג: עסקה שממלאת אחר התנאים הבאים לא תיחשב כעסקת תיווך ועו''ד יהיה רשאי לתווך בה עבור לקוחו:

I.                    הוא קיבל הרשאה בכתב מראש מלקוחו לביצוע העסקה.

II.                 הוא לא מקבל דמי תיווך מהצד   השני לעסקה, גם אם הצד השני הוא לקוחו.

עו''ד לא יקבל מלקוחו דמי תיווך, אך הוא רשאי לגבות את הוצאותיו ושכר טרחתו כחלק משכר הטרחה שהוא מקבל כפרקליטו של הלקוח.

3.                  חוקר פרטי: אסור לעו''ד לעבוד כחוק פרטי.

4.                  שמאי מקרקעין: אסור לעו''ד לעבוד כשמאי מקרקעין.

5.                  שמאי רכב: אסור לעו''ד לעבוד כשמאי רכב.

 

63.            מהי תעודה ציבורית

תעודת עובד ציבור הינה תעודה העונה על הדרישות הבאות (ס. 23 לפ' הראיות)

I.                    תעודה על דבר שנרשם במסמך רשמי.

II.                 תעודה חתומה על ידי עובד ציבור.

עובד ציבור הינו:

1.                  עובד מדינה,

2.                  עובד ההסתדרות הציונית / סוכנות יהודית

3.                  עובד גוף ציבורי   אחר שנקבע על ידי שר המשפטים.

III.               עובד ציבור עשה את הרישום או המעשה או קיבל את הידיעה שנרשמה, ואם אינו עובד באותו שירות תיחתם התעודה על ידי האחראי על היחידה שבה עבד עובד הציבור.

 

כוחה הראייתי של תעודת עובד ציבור מתמצה בהוכחת עצם קיומו של הרישום במסמך הרשמי ואנו מהווה ראייה לכאורה לאמיתות תוכנו של אותו רישום.

תעודת עובד ציבור מוגשת כראייה ללא צורך בעד מגיש או מאמת, ורואים את התעודה כבאה במקום עדות בחקירה ראשית. אין מניעה להציג את התעודה כראייה ולהעיד את עובד הציבור להשלמת תוכנה של התעודה.

תנאי לקבילות התעודה: ביהמ''ש אינו רואה חשש לעיוות דין בשל קבלתה כראייה.

 

64.            איך תוקפים הליכי מכרז לא תקין, לאן מערערים ?

בית משפט מנהלי, אם המכרז הוא ציבורי. אם לא כלומר: פרטי: בימ''ש אזרחי לפי שווי התביעה.

 

65.            את מי יתבע נהג שנפגע בתאונת דרכים.

את חברת הביטוח של הרכב בו הוא נמצא.

 

66.            איזה סוגי דיווחים ייחודיים לחברה  ציבורית.

לחברה ציבורית תדווח לרשות ניירות ערך, לבורסה שבה רשומים למסחר ניירות הערך של החברה ולרשם החברות, כנדרש לפי חוק החברות, לפי חוק ניירות ערך או לפי כל דין אחר.

 (סעיף 142 לחוק החברות).

 

לידיעה: דיווח לרשם החברות שלא נקבע לו מועד בחוק או בפקודה, ייעשה בתוך 14 יום ממועד הפעולה או החלטה הטעונה דיווח.

לגבי חברה פרטית:

חברה פרטית שאינה מקיימת אסיפה שנתית ועורכת דו''חות כספיים תגיש את הדו''ח השנתי אחת לשנה, לא יאוחר מ14- ימים לאחר משלוח הדו''חות הכספיים לבעלי המניות.

חברה פרטית שאינה מקיימת אסיפה שנתית, אינה פעילה ואינה עורכת דו''חות כספיים תגיש את הדו''ח השנתי אחת לשנה.

חברה פרטית תגיש דו''ח שנתי לרשם 14 ימים לאחר האסיפה השנתית.

חברה פרטית תצרף לדין וחשבון השנתי שלה את המאזן הכלול בדו''חות אם תקנונה אינו מסייג את הזכות להעביר את מניותיה או אינו אוסר הצעה לציבור או אינו מגביל את מספר בעלי המניות בחברה ל50-.

 

67.            איזה סוג דו''חות משותפים לכל סוגי החברות.

חובת דיווח לרשם החברות בחברה פרטית ובחברה ציבורית. (לפי חוק החברות).

 

68.            מנו את סוגי החברות שאתם מכירים.

סוגי חברות לפי חוק החברות:

1.         חברה פרטית  - כל חברה יכולה להיות מסווגת באחד משני סוגי החברות הבאים:

            חברה ציבורית: חברה שנתמלאו בה התנאים הבאים:

I.                    מניותיה: רשומות למסחר בבורסה או מניותיה הוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך.

II.                 מנותיה מוחזקות בידי הציבור.

בורסה:

I.                    בורסה בישראל שקיבלה רישיון לפי חוק ניירות ערך. כיום רשומה בישראל רק בורסה אחת כזו הבורסה לניירות ערך בת''א בע''מ.

II.                 בורסה שמתנהלת מחוץ לישראל, בהתאם לחוקי אותה מדינה.

חברה פרטית: הגדרה שיורית: כל חברה שאינה חברה ציבורית.

 חברה מוגבלת באחריות וחברה בלתי מוגבלת.

 חברה מוגבלת באחריות היא חברה שבסוף שמה חייבת לציין את המילים בע''מ.

 חברה שאינה מוגבלת באחריות: חברה  שאחריות בעלי המניות שלה אינה מוגבלת            ולכן לא תציין בשמה את המילים בע''מ. חברה כזו דומה דמיון רב לשותפות.             המחוקק קבע מטעמים של טובת הציבור, מקרים מסוימים שבהם החברה חייבת        להיות בלתי מוגבלת לדוגמא: התאגדות בחברה של עורכי דין, של רואי חשבון      ורופאים.

            חברת חוץ: חברה או כל חבר בני אדם, למעט שותפות, שמקום רישומה אינו בישראל.

על מנת שחברת חוץ תוכל לקיים מקום עסקים בישראל היא חייבת להירשם ברשם   החברות, אולם מעמדה המשפטי של חברת החוץ נקבע בהתאם לחוקי המדינה שבה היא           התאגדה.

 

69.            כיצד מקימים חברה?

זכות ההתאגדות:

הכלל:  כל אדם רשאי לייסד חברה.

החריג: לא ניתן לייסד חברה שאחת ממטרותיה היא מן הבאות:

1.                  נוגדת את החוק.

2.                  בלתי מוסרית

3.                  נוגדת את תקנת הציבור

חברת אדם אחד: לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד.

 

קיומה של חברה ואישיותה המשפטית: תחילת התאגדות חברה היא ביום המצוין בתעודת ההתאגדות.

חברה היא אשיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופייה וטבעה כתאגיד, בכפוף לחריג הרמת מסך ההתאגדות.

 

70.            מהו מעצר עד תום ההליכים לפי החוק החדש

כאשר מוגש כתב אישום, רשאית התביעה לבקש לעצור את הנאשם עד תום ההליכים המתקיימים נגדו, קרי: עד שיסתיים משפטו באותה הערכאה.

בית המשפט המוסמך לעצור נאשם עד תום ההליכים, לאחר שהוגש כתב אישום נגדו, מסורה לביהמ''ש שבפניו הוגש כתב האישום.

התנאים המצטברים למעצר עד תום ההליכים:

I.                    קיימת עילת מעצר.

II.                 קיימות ראיות לכאורה להוכחת האשמה.

III.               לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה ותנאי שחרור שפגיעתם בחירות הנאשם פחותה.

IV.              לנאשם יש סניגור או שהודיע שברצונו לא להיות מיוצג.

 

 

71.            החזקת חשוד במעצר עד תום ההליכים עד מתי אפשר להחזיק אדם בלא שיוגש כתב אישום

התנאים למתן צו מעצר נגד חשוד בטרם הוגש נגדו כתב אישום הם:

I.                    קיים חשד סביר שהחשוד עבר עבירה.

II.                 העבירה היא מסוג עוון או פשע.

III.               מתקיימת אחת מעילות המעצר  (ביצוע עבירה בפני שוטר, אי התייצבות להליכי חקירה, שיבוש הליכי משפט, סכנה לביטחון, חומרת העבירה, הפרת תנאי השחרור בערובה, הימלטות ממשמורת חוקית והפרעה לסמכות העיכוב).

IV.              לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה.

 

עילות המעצר לפי צו של שופט לפני הגשת כתב האישום הינן:

1.                  שיבוש הליכי חקירה או משפט.

2.                  פגיעה בביטחון

3.                  נקיטת הליכי חקירה.

 מעצר ע''פ צו של שופט לפני הגשת כתב אישום על פי עילה של נקיטת הליכי חקירה מוגבל לתקופה של 5 ימים, אולם ביהמ''ש רשאי להאריכו ב15- יום נוספים.

 

72.            מהן הדרכים להגשת:

 

כתבי טענות:

אופן פתיחת הליך: הגשת תובענה. תובענה כוללת גם עניין שהועבר לביהמ''ש וערעור.

טופס פתיחת הליך בבית משפט שיש בו מערכת ממוכנת יש לפתוח הליך, למעט הליך שנפתח באמצעות תובענה ממוכנת, לפי טופס פתיחת הליך (טופס מס 1).

 

כללי ניסוח של כתבי טענות:

פירוט עובדות מהותיות ולא ראיות.

 

הסתמכות על עובדות שונות. בעיקרון יש להפריד בכתב הטענות:

I.                    נימוקים שונים זה מזה המבוססים על עובדות שונות

II.                 תביעות ועילות שונות זו מזו, המבוססות על נימוקים שונים.

אין לטעון טענות עובדתיות חלופיות אך ניתן לטעון טענות עובדתיות חלופיות כאשר הטוען הצהיר כי העובדות כהווייתן אינן ידועות לו.

טענות משפטיות חלופיות: אין מניעה לטעון טענות משפטיות חלופיות.

 

ציון הוראת דין:

הכלל הוא שאין חובה לציין הוראת דין. אי ציון הוראת דין אינה מונעת מבעל דין להסתמך עליה.

 

החריגים: מקרים בהם יש לציין הוראת דין הם:

1.                  הפרת חובה חקוקה יש לציין את החיקוק שהפרתו מהווה עילה לתובענה.

2.                  טענת ''הדבר מדבר בעד עצמו": לפי ס. 41 לפקודת הנזיקין בע''ד חייב לציין אותה במפורש.

 

חובת פירוט מסמכים:

1.                  בעל דין יפרט בכתב הטענות את המסמכים עליהם הוא מסתמך, או שיצרף רשימה נפרדת של מסמכים, גם אם אינם ברשותו.

2.                  לצרך מסמך  מהותי כמו הסכם בכתב לעיסקה במקרקעין, חוזה וכו'.

 

כתבי תביעה

הפרטים שיכיל הינם:

I.                    ביהמ''ש וסמכותו שם ביהמ''ש ומקום מושבו.

II.                 אין צורך לציין מדוע ביהמ''ש מוסמך, די שהדברים יעלו מהעובדות המפורטות בכתב התביעה עצמו. (כמו שווי התביעה, מען הנתבעים וכו').

III.               פרטי התובע: שמו, מס. זהות, מקום מגוריו ומען להמצאת כתבי בי''ד. (אם טוען לעצמו מקום מגוריו הקבוע, מיוצג: משרד עו''ד ייקבע כמען, נקבע מורשה לקבלת כתבי בי-דין: מקום מגורי המורשה או עסקו, המען בתחומי המדינה).

IV.              פרטי הנתבע

V.                 פרטים הנוגעים לכשרות המשפטית של בעלי הדין. (אם בע''ד תאגיד יש לפרט, אם פסול דין יש לציין זאת בכתב התביעה, כולל קטין).

VI.              עילת התביעה על התובע לפרט בכתב התביעה את העובדות המהוות את עילת התביעה ואימתי נולדה.

 

עילת התביעה תקיים 3 תנאים:

I.                    העילה מוכרת על פי דין

II.                 העילה מקשרת בין התובע המסוים לנתבע מסויים

III.               העילה מזכה בסעד המבוקש.

VII.            הסעד המבוקש: כל סעד שביהמ''ש מוסמך לתיתו ורשאי גם לבקש סעדים חלופיים כמו:  אכיפה ולחילופין פיצויים.

VIII.         סכום התביעה: יש לפרט בכתב התביעה את שוויו של נושא התובענה ככל שאפשר לקובעו.

IX.              סכום שהתובע הסכים לקזז או ויתר עליו.

X.                 הזמנת הנתבע לדין.

 

כתב תביעה בסדר דין מקוצר

סדר דין מקוצר: הליך משפטי קצר המאפשר לתובע במספר מצומצם ומוגדר של מקרים להגיש את תביעתו בלא שיוגש נגד כתב הגנה. במקרים אלה הנתבע אינו זכאי להגשת כתב הגנה, ולכל היותר הוא רשאי לבקש מביהמ''ש או הרשם רשות להתגונן.

 

אופן פתיחת ההליך:

1.                  כתב התביעה יוכתר במילים ''סדר דין מקוצר'', יצורף לו העתק של המסמכים והחשבונות המובאים לראיה ויומצא לנתבע יחד עם הזמנה ערוכה לפי טופס 17.

2.                  באמצעות תובענה ממוכנת.

 

המרצת פתיחה

המרצת פתיחה דרך לפתיחת הליך משפטי. זוהי דרך מהירה לניהול הליך משפטי ולדיון בתובענה, שכן למשל אין צורך בכתבי טענות ואין שלב של הוכחות.

הגשת כתבי בי-דין ע''י הצדדים:

כאמור אין צורך בהגשת כתבי טענות על ידי הצדדים.

על המבקש לצרף תצהיר לאימות העובדות. תצהיר התומך בהמרצת פתיחה יכיל רק עובדות שהמצהיר יכול להוכיחן מתוך ידיעתו.

תצהיר שלא צורף להמרצת הפתיחה בעת הגשתה לא יצורף לה אלא ברשות ביהמ''ש.

אין חובה להגיש תשובה להמרצת הפתיחה. מכל מקום את התשובה יש להגיש בתוך 45 יום ממועד המצאת המרצת הפתיחה או עד 14 יום לפני המועד שנקבע לדיון, לפי המוקדם.

תשובת המשיב תוגש לביהמ''ש ועותק ממנה יומצא למבקש.

תוכן התשובה יכלול אסמכתאות, תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לתשובה.

חשוב: ביהמ''ש רשאי, בכל שלב של הדיון להעביר את הדיון בהמרצת הפתיחה לפסים של תובענה רגילה, כאשר נראה לו כי אין זה מן הראוי לטפל בתובענה על דרך של המרצת פתיחה.

 

 

73.            באילו דרכים ניתן להאריך את מועד ההחזקה של חשוד במעצר לפני הגשת כתב אישום?

ר' לעיל.

 

74.            מהי הרמת מסך?

הרמת מסר הוא חריג לעקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה, שבמסגרתו קובע ביהמ''ש אחד אלה:

1                    הוא מייחס זכויות וחובות של החברה לבעל מניה שלה.

2                    הוא מייחס תכונות, זכויות וחובות של בעל מניה לחברה.

 

מתי ניתן להרים מסך?

ביהמ''ש רשאי להרים את מסך ההתאגדות באחד מן המקרים הבאים : (ס. 6 ב' ו-ג' לחוק החברות)

I.                    בנסיבות העניין צורך ונכון לעשות כן

II.                 התקיים תנאי לכך הקבוע בחיקוק.

בכל אחד משני המקרים הבאים רשאי ביהמ''ש הדן בהליך נגד חברה להרים את מסך ההתאגדות וזאת במקרה חריג ומטעמים מיוחדים:

III.               שימוש לא הוגן באישיות המשפטית הנפרדת של החברה

 

השימוש באישיותה המשפטית הנפרדת של החברה נועד:

1.                  לסכל כוונתו של כל דין

2.                  להונות אדם

3.                  לקפח אדם.

IV.              ניהול עסקי החברה שלא לטובתה:

אם בנסיבות העניין צודק ונכון להרים את מסך ההתאגדות וזאת בשים לב להתקיימות שני התנאים המצטברים הבאים:

I.                    היה יסוד סביר להניח כי ניהול עסקי החברה לא היה לטובת החברה.

II.                 היה בניהול החברה משום נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה.

 

שיקולים נוספים: ביהמ''ש הבא להרים מסך לשם ייחוס חובות החברה לבעל מניה, יעשה זאת תוך שימת לב ליכולת החברה לפרוע את חובותיה.

 

75.            פרטו את תקופות ההתיישנות שאתם מכירים ?

התיישנות עבירות:

פשע שדינו מיתה או מאסר עולם: 20 שנה

פשע אחר:                              10 שנים

עוון:                                       5 שנים

חטא:                                      שנה אחת.

התיישנות עונשים:

פשע:                 20 שנה

עוון:                   10 שנים

חטא:                 3 שנים.

חידוש הליכים שעוכבו:

פשע:                 5 שנים

עוון:                   שנה

חטא:                 לא ניתן לחדש.

 

                     J         מסירת הודעה בעבירות תעבורה: לא יוגש כתב אישום ולא תומצא       בעניינה הזמנה למשפט אם עברה שנה מיום שבוצעה עבירה לפי פקודת התעבורה או לפי התקנות לפיה או לפי פקודת ביטוח רכב מנועי שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם או ניזוק רכוש.

במידה והוכיח בעל הרכב החשוד כי לא חלה עליו אחריות לעבירה לפי ס. 27 ב' לפקודת התעבורה,                  ניתן להגיש כתב אישום ולהמציא הזמנה למשפט למי שנהג ברכב אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה.

 

76.            מהו ההבדל בין קבילות למשקל ?

קבילותה של עדות לכשעצמה אינה אומרת דבר לעניין משקלה. ראיה יכולה להיות קבילה אבל בעלת משקל אפסי.

ניתן להעיד חולה נפש אך לעדותו יינתן משקל בהתאם.

 

77.            מה ההבדל הראיתי בין חוק האזנת סתר לחוק הגנת הפרטיות ?

האזנת סתר: הינה האזנה לשיחה באמצעות מכשיר ללא הסכמת אף אחד מבעלי השיחה, לרבות הקלטה של שיחה כזו.

מהי שיחה? שיחה כוללת גם דיבור בטלפון אלחוטי, טלפון נייד, מכשיר קשר אלחוטי, פקסמיליה, טלקס או תקשורת בין מחשבים.

האזנה נעשית בו זמנית לשיחה: האזנת סתר היא האזנה לשיחה או הקלטתה בעת קיום השיחה ולא הקשבה מאוחרת לדברים שהוקלטו קודם לכן.

האזנה שנעשית ללא הסכמת אף אחד מבעלי השיחה:

הכלל: תנאי לכך שמדובר בהאזנת סתר הוא שההאזנה נעשית ללא הסכמת אף אחד מבעלי השיחה. מכאן שכאשר השיחה מוקלטת על ידי אחד מבעלי השיחה אין המדובר בהאזנת סתר.

אין בהסכמת צד ג' שאינו נוטל חלק בשיחה כדי לפטור את ההאזנה מאופייה כהאזנת סתר, אף אם צד ג' הוא בעל עניין לגיטימי בשיחה.

חריג: האזנה למטרת עבירה או גרימת נזק: האזנה לשיחה הנעשית בהסכמת אחד מבעלי השיחה תעשב להאזנת סתר במקרים הבאים:

I.                    ההאזנה נעשית למטרת ביצוע עבירה או מעשה נזק.

II.                 ההאזנה נעשית למטרת גילוי דברים שבינו לבינה שלא לצורך הליך משפטי בין בני זוג.

איסור האזנת סתר

הכלל: האזנת סתר הינה אסורה אלא אם כן נעשתה בהיתר.

חריגים: האזנות סתר אשר אינן טעונות היתר

I.                    האזנה לשיחה ברשות הרבים על ידי מי שהוסמך על ידי ראש רשות בטחון מטעמים של בטחון המדינה.

רשות הרבים מקום שאדם סביר יכול לצפות ששיחותיו ישמעו ללא הסכמתו, לרבות בית מעצר או בית סוהר.

II.                 האזנה לשיחה ברשות הרבים על ידי מי שהוסמך על ידי קצין משטרה לשם מניעת עבירות או גילוי עבריינים.

III.               האזנה לשיחה ברשות הרבים שנעשתה באקראי ובתום לב, תוך כדי הקלטה גלוייה שנועדה לפרסום ברבים או למחקר.

IV.              האזנה לשיחות בינלאומיות שנעשתה מטעם הצנזור למטרות צנזורה.

V.                 האזנה לשיחה המתנהלת באמצעי התקשורת שברשות צה''ל או המשטרה, על ידי חייל או שוטר שהוסמכו לכך.

VI.              האזנה לשיחה על ידי עובד משרד התקשורת לצורך מתן השירות או ביקורת תקינות קו הבזק.

VII.            האזנה במערכת אלחוטית בתחומי התדרים של חובבי רדיו ושל שידורים לציבור.

 

לראש הממשלה ולשר הביטחון הסמכות להתיר בכתב האזנת סתר כאשר הדבר דרוש מטעמים של בטחון המדינה.

לנשיא ביהמ''ש המחוזי או לסגנו סמכות להתיר בצו האזנת סתר לשם מניעת עבירות וגילוי עבריינים.

היועץ המשפטי רשאי לערער על סירוב ביהמ''ש לתת את ההיתר בפני נשיא ביהמ''ש העליון או שופט אחר שהנשיא מינה לכך.

 

ככלל, דברים שנקלטו בדרך של האזנת סתר שלא לפי הוראות החוק אינם קבילים כראייה בביהמ''ש.

דברים שנקלטו בדרך של האזנת סתר שבוצעה כדין יהיו קבילים כראייה רק בהליך פלילי שנפתח שלא בדרך של קובלנה.

גם דברים שנקלטו מחוץ למדינת ישראל בדרך של האזנת סתר שלא על פי הוראות חוק האזנת סתר, אינם קבילים בביהמ''ש בישראל, למעט כאשר האזנת הסתר בוצעה בחו''ל על ידי רשות זרה על פי החוק המחייב שם.

חומר שהושג תוך פגיעה בפרטיות פסול מלשמש כראייה בביהמ''ש ללא הסכמת הנפגע, אלא אם כן ביהמ''ש התיר לעשות שימוש בחומר מטעמים שיירשמו, או שלפוגע בפרטיות, שהינו צד להליך, יש הגנה או פטור לפי החוק.

חריג: חומר שהושג תוך פגיעה בפרטיות

מהי פגיעה בפרטיות?

בילוש או התחקות אחרי אדם העלולים להטרידו או הטרדה אחרת.

האזנה אסורה על פי חוק

צילום אדם ברשות היחיד.

פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו.

העתקת תוכן מכתב שלא נועד לפרסם או שימוש בתוכנו, ללא רשות הנמען או הכותב, שימוש בשם אדם, בתמונתו או בקולו לשם רווח.

הפרת חובת הסודיות לגבי ענייניו הפרטיים של אדם שנקבעה בדין או בהסכם.

פרסום או שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה.

פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, או למצב בריאותו או להתנהגותו ברשות היחיד.

הגנות מפגיעה בפרטיות

1.                  הפגיעה נעשתה בתום לב כאשר הפוגע לא יכול היה לדעת על אפשרות הפגיעה בפרטיות.

2.                  הפגיעה נעשתה בתום לב בנסיבות שבהן הייתה מוטלת על הפוגע חובה חוקית, מוסרית, חברתית או מקצועית לעשותה.

3.                  הפגיעה נעשתה בתום לב ולשם הגנה על עניין אישי כשר של הפוגע.

4.                  הפגיעה נעשתה בתום לב, תוך ביצוע עיסוקו של הפוגע כדין ובמהלך עבודתו הרגיל ושלא בדרך של פרסום ברבים.

5.                  הפגיעה נעשתה בתום לב בדרך של צילום או פרסום תצלום ברשות הרבים, אשר דמות הנפגע מופיעה בו באקראי

6.                  הפגיעה נעשתה בתום לב בדרך של פרסום המוגן על פי סעיפים 15(4) ו-15(11) לחוק לאיסור לשון הרע.

7.                  בפגיעה היה עניין ציבורי המצדיק אותה.

8.                  הפגיעה נעשתה בדרך של פרסם המוגן לפי סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע.

 

קבילות ראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיות:

I.                   הכלל:

חומר שהושג תוך פגיעה בפרטיות פסול מלשמש כראיה בביהמ''ש, ללא הסכמת הנפגע.

II.                חריגים:

1.                  ביהמ''ש התיר לעשות שימוש בחומר מטעמים שירשמו.

2.                  לפוגע בפרטיות אשר הינו צד להליך יש הגנה או פטור לפי החוק.

 

78.            לקוח מביא לכם  קלטת שהקליט בהאזנת סתר שלא כדין וקובע שהקלטת מוכיחה את טענותיו. מה תעשו ?

אפנה לביהמ''ש בבקשה להתיר לעשות שימוש בחומר וביהמ''ש יקבע בנדון.

(ע''פ החריגים שלעיל).

 

79.            באיזה הרכב יושב בית המשפט אונס.

מחוזי 3 שופטים ??????? לבדוק

 

80.            האם ניתן  להרשיע באונס על סמך עדות יחידה של המתלוננת ?

כן.

ככלל אין מניעה לבסס הרשעה בפלילים על סמך עדות של עד יחיד, כל עוד זוכה העדות לאמון ולמלוא המשקל ההוכחתי, פרט למקרים בהם הדין קובע כי הרשעה על סמך עדותו של עד יחיד טעונה תוספת ראייתית.

חריג: דרישת התוספת הראייתית: במקרים מסוימים שנקבעו בחוק ובפסיקה הרשעה על סמך עדותו של עד יחיד טעונה תוספת ראייתית כלשהי: סיוע, חיזוק או דבר מה.

חובת האזהרה העצמית: השופט אינו רשאי לבסס הרשעה בפלילים על סמך עדות יחידה, אלא אם כן הזהיר את עצמו קודם לכן, כי עדות יחידה בפניו וכי עליו לשקול בקפידה אם ניתן להסתפק בה כבסיס יחיד להרשעה.

פיצול עדות של עד יחיד: עדותו של עד יחיד ניתנת לפיצול ככל עדות, אך על ביהמ''ש להבהיר מדוע הוא נותן אמון בחלקה בלבד, במידה המתירה לסמוך הרשעה על חלק זה.

לגבי אונס:

כאשר ביהמ''ש מרשיע נאשם בעבירת מין על סמך עדות יחידה של הנפגע עליו לפרט בהכרעת דינו מה הניע אותו להסתפק בעדות זו.

 

81.            כיצד מגישים בקשה למינוי אפוטרופוס ?

ראשית לעניין פסול דין:

פסול דין מוגדר בתקנות סד''א ככולל גם קטין שהוא מתחת לגיל 18.

פסול דין רשאי לתבוע על ידי אפוטרופסו או ידידו הקרוב, וכן להתגונן מפני תביעה שהוגשה נגדו על ידי אפוטרופסו.

בית המשפט או הרשם רשאי למנות אפוטרופוס לפסול דין או למי שזקוק לאפוטרופוס.

צירוף תובע פסול דין:

ניתן לצרף פסול דין כתובע בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

1.                  לפסול הדין יש אפוטרופוס לאותה תובענה.

2.                  האפוטרופוס נתן את הסכמתו בכתב.

נתבע פסול דין שאין לו אפוטרופוס: כאשר לנתבע פסול דין אין אפוטרופוס או כשאפוטרופוסו נעדר מן הארץ ינהגו כך:

1.                  התובע יגיש בקשה למינוי אפוטרופוס מייד לאחר פתיחת התובענה, ואם הוא מציע אדם מסויים כאפוטרופוס יצרף את הסכמתו בכתב של אותו אדם.

2.                  כל עוד לא מונה אפוטרופוס לא רשאי התובע להמשיך בתובענה.

מי יכול להתמנות כאפוטרופוס :

1.                  יחיד

2.                  תאגיד

3.                  האפוטרופוס הכללי.

 

82.            מה ההבדל בין ייפוי כוח בלתי חוזר לייפוי כוח כללי ?

ייפוי כוח: מערכת היחסים בין עו''ד ללקוחו היא מערכת יחסים של שליחות (הלקוח: שולח, עו''ד שלוח), אשר חלות עליה הוראות חוק השליחות. מערכת יחסים זו מוצאת ביטוייה בייפוי הכוח אשר הלקוח נותן לעורך דינו.

ייפוי הכוח יכול שיהא:

I.                    בהרשאה בכתב

II.                 בהרשאה בעל פה

III.               על ידי התנהגות השולח כלפי השלוח.

 

בהליך פלילי: עו''ד רשאי לייצג לקוח בהליך פלילי בהתקיים אחד משני התנאים הבאים:

I.                    הגיש לביהמ''ש ייפוי כוח בכתב.

II.                 הנאשם הודיע לביהמ''ש בעל פה בשעת הדיון כי הוא ממנה את סניגורו והדבר נרשם בפרוטוקול.

 

ייפוי כוח בלתי חוזר

ייפוי כוח בלתי חוזר הינו ייפוי כוח הניתן מאת השולח להבטחת זכות אדם אחר או להבטחת זכותו של השלוח עצמו, כאשר זכותם תלויה בביצוע נושא השליחות.

למשל: כאשר מוכר דירה חותם על ייפוי כוח לטובת קונה הדירה בו הוא מייפה את כוחו של הקונה לחתום בשמו על כל המסמכים הדרושים לשם ביצוע הליכי רישום הדירה על שם הקונה.

תוקפו של ייפוי כוח בלתי חוזר:

 

הכלל הוא כי שליחות רגילה, דהיינו: ייפוי כוח רגיל, מסתיים באחד מן המקרים הבאים:

I.                    ביטולה על ידי השולח או השלוח

II.                 מותו של השולח או השלוח.

III.               גריעת כשרותו של השולח או השלוח

IV.              פשיטת רגלו או פירוקו של השולח או השלוח.

 

לעומת זאת כאשר מדובר בייפוי כוח בלתי חוזר אין השליחות מסתיימת בקרות אחד האירועים הנ''ל, דהיינו: ייפוי הכוח הבלתי חוזר אינו מתבטל.

מכאן, במקרה בו ניתן לעורך דין ייפוי כוח בלתי חוזר להעברת בעלות בנכס במקרקעין, ולאחר מכן נפטר השולח, נקבע כי עורך הדין אינו רשאי להתפטר מתפקידו על פי ייפוי הכוח. עליו להודיע לצדדים, כי הם רשאים לפנות לביהמ''ש תוך זמן סביר, על מנת למנוע ממנו לעשות שימוש בייפוי הכוח. אם לא יעשו כן, על עורך הדין לפעול בהתאם לייפוי הכוח, לפי שיקול דעתו.

 

אישור נוטריוני של ייפוי כוח:

ייפוי כוח מאחד מהסוגים המפורטים לעיל ניתן בישראל לעורך דין די בחתימת הלקוח על ייפוי הכוח ואישור של החתימה על ידי עורך הדין, ואין צורך באישור נוטריוני של ייפוי הכוח.

 

העברת ייפוי הכוח לעו''ד אחר

הכלל: לא ניתן להעביר את ייפוי הכוח לעו''ד אחר גם אם קיימת הוראה כללית שבייפוי הכוח המרשה להעביר את הטיפול עו''ד אחר.

חריגים:

I.                    הסכמת הלקוח: עו''ד רשאי להעביר  את ייפוי הכוח לעורך דין אחר אם נתן הלקוח הסכמה נפרדת ומפורשת בכתב לכך.

II.                 האצלת סמכויות: עורך הדין רשאי להאציל מסמכויותיו לעו''ד אחר או להיעזר בו בפעולותיו אם קיימת הוראה כללית בייפוי הכוח המתירה זאת. כאשר מדובר בהאצלת סמכויות עורך הדין אשר קיבל את ייפוי הכוח עדיין נושא באחריות כלפי הלקוח, וזאת להבדיל מהעברת ייפוי הכוח לעורך דין אחר.

 

83.            איזה סוגי נכסים אתם מכירים ?

מיטלטלין

נכסי דלא ניידא.

 

84.            איך מבצעים החזרת קטין חטוף בהליכי הוצאה לפועל

פסק דין שעניינו מסירת קטינים או התראות עימם, יכול להורות אחת מההוראות הבאות:

1.                  למסור קטין מהורה להורה.

2.                  לאפשר מגע או התראות  או קשר בין הורה לבין קטין שאיננו נמצא בחזקת אותו הורה.

3.                  לעשות כל דבר אחר בקשר לקטין.

אופן ביצוע פסק הדין:

הכלל: הליכי הביצוע בתובענה בעניינו של קטין, למעט בענייני רכושו, יבוצעו על פי החלטת ביהמ''ש לענייני משפחה ובפיקוחו.

החריג: ביצוע ההליכים על ידי לשכת ההוצאה לפועל

            כאשר קבע בית המשפט לענייני משפחה כי פסק הדין יבוצע באמצעות לשכת ההוצאה לפועל           יפעל ראש ההוצאה לפועל לביצועו של פסה''ד.

            כלל: הליכי הביצוע בתובענה בעניינו של קטין, למעט בענייני רכושו, יבוצעו על פי                                     החלטת             ביהמ''ש לענייני משפחה ובפיקוחו.              

 

85.            מהו פיצול סעדים

כאשר עילה אחת מצמיחה מספר סעדים רשאי התובע לתבוע את כולם או חלקם. אך אם לא תבע את כולם לא יוכל לתבוע שנית בגין אותה עילה, אם קיבל מביהמ''ש היתר לפיצול סעדים.

חריג: כאשר כל אחד מן הסעדים מצוי בסמכותו העניינית של בית משפט אחר, אין צורך להגיש בקשה להיתר לפיצול סעדים, שכן ממילא יש להגיש את התובענות לבתי משפט שונים.

דוגמא: א' הפר הסכם שהיה לו עם ב'. ב' מבקש בשלב ראשון להגיש תביעה לצו מניעה, מבלי לפגוע בזכותו לתבוע סעד כספי בשלב מאוחר יותר. הן הסעד של צו המניעה והן הסעד הכספי נובעים מאותה עילה. לפיכך על התובע להגיש בקשה לפיצול סעדים, על מנת שיוכל לתבוע סעד כספי בשלב מאוחר יותר. לעומת זאת, במידה שהסעד של 'צו המניעה' מצוי בסמכות בית משפט אחד, ואילו הסעד הכספי מצוי בסמכות עניינית של בית משפט אחר, אין צורך בהיתר לפיצול סעדים.

ניתן להגיש בקשה לפיצול סעדים כל עוד לא הסתים ההליך הראשון.

רק שופט מוסמך להורות על פיצול סעדים.

כאשר ניתן היתר לפיצול סעדים, מפסיק מרוץ ההתיישנות לגבי אותה עילה לתקופה שמיום הגשת התביעה ועד ליום מתן פסק הדין.

 

86.            מהי אחריות של דירקטורים בחברה ?

כללי: האורגנים בחברה הם :

1.                  אסיפה כללית

2.                  דירקטוריון

3.                  מנהל כללי.

4.                  וכל מי שעל פי דין או מכוח התקנון רואים את פעולתו בעניין מסויים כפעולות החברה.

 

חברה רשאית לקבוע בתקנון הוראות המאפשרות להעביר לדירקטוריון את סמכויות המנהל הכללי.

גם בהעדר הוראה בתקנון, רשאית האסיפה הכללית ליטול סמכויות מהדירקטוריון אם קבעה האסיפה הכללית כי נבצר מהדירקטוריון להפעיל סמכויותיו וכי הפעלת סמכות מסמכויותיו הינה חיונית.

גם בהעדר הוראה בתקנון רשאי הדירקטוריון להפעיל את סמכויות המנהל הכללי אם נבצע ממנו להפעיל את סמכויותיו או אם המנהל הכללי לא קיים את הוראות הדירקטוריון.

סמכויות ניהול וביצוע שיוריות בחברה נתונות למנכ''ל,

סמכות שיורית כללית נתונה לדירקטוריון החברה.

 

היה לדירקטור יסוד סביר להניח שעומדת להתבצע פעולה של נושא משרה שעלולה להוות הפרת חובה של נושא משרה, רשאי הוא, לאחר שפעל בלא דיחוי לזימון ישיבת דירקטוריון, אם הנסיבות מאפשרות זאת, לפנות לביהמ''ש המחוזי בבקשה שיאכוף את החובה או ימנע את הפעולה.

 

87.            אילו מסמכים נדרשים לצורך רישום חברה חדשה

1.                  בקשה לרישום חברה לפי טופס שקבע שר המשפטים

2.                  הצהרה של דירקטורים ראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים. זהות החותמים תאומת בידי עו''ד, והם יוזהרו להצהיר את האמת

3.                  עותק של התקנון.

4.                  בעת הגשת הבקשה יש לשלם אגרת רישום.

 

88.            כמה אנשים לכל הפחות יכולים להקים חברה.

אחד.

לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד. סעיף 3 לחוק החברות.

תחילת קיומה של החברה הוא מיום ההתאגדות המצוין בתעודת ההתאגדות.

סיום קיומה הוא ביום פקיעת ההתאגדות, כתוצאה מחיסולה.

 

89.            מתי ניתנת המצאה מחוץ לתחום השיפוט?

במידה שלא ניתן להמציא לנתבע הזר את כתב בי-הדין בישראל, חייבים לפנות לביהמ''ש ולבקש ביתר המצאה מחוץ לתחומי המדינה.

התנאים למתן היתר המצאה מחוץ לתחום:

1.                  התביעה נכנסת בגדר אחת החלופות של תקנה 500 לתקסד''א (ראה להלן)

2.                  קיימת עילת תביעה טובה

3.                  הדבר נתון לשיקול דעת בית המשפט או הרשם שהוא שופט.

גם כשהתקיימו תנאים אלה עדיין הדבר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט או רשם שהוא              שופט.

היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט חל גם על המצאת יתר המסמכים באותו המשפט, לרבות המסמכים בערעור אלא אם בית המשפט הורה אחרת.

 

90.            מהו סדר דין מקוצר

הליך משפטי קצר המאפשר לתובע במספר מצומצם ומוגדר של מקרים להגיש את תביעתו בלא שיוגש כתב הגנה.

הנתבע רשאי לבקש מביהמ''ש או הרשם 'בקשת רשות להתגונן'.

 

הקטגוריות הן:

תביעה  לסכום כסף קצוב  + ראייה בכתב.

תביעות לתשלום סכום קצוב שעילתו בחיקוק.

תביעות של רשות מקומית.

תביעות במקרקעין (סילוק יד, פינוי ממקרקעין).

ניתן להגיש גם בעילות חלופיות בתנאי שכל אחת מהעילות כשרה להתברר בסדר דין מקוצר.

 

91.            מתי פונים לבג''צ ומתי לבתי משפט מנהליים ?

בית משפט לעניינים מנהליים:

ביהמ''ש לעניינים מנהלים דן בסכסוכים בין אנשים פרטיים לרשויות. רשות: רשויות המדינה , רשויות מקומיות וכן ממלאי תפקידים ציבוריים על פי דין.

 

סוגי ההליכים:

1.                  עתירה מנהלית: כנגד החלטה של רשות בעניינים הנמצאים בתוספת הראשונה לחוק כמו ארנונה, עייני חינוך, עמותות, מנהל אוכלוסין, תכנון ובנייה ועוד.

2.                  ערעור מנהלי: ערכאת ערעור על החלטות המפורטות בתוספת השנייה לחוק בתי המשפט המנהלים כמו החלטות רשם האגודות השיתופיות, וועדת ערר בענייני הסדרת שמירה, ביוב ועוד.

3.                  תובענה מנהלית: תובענה לסעד אזרחי שעילתה מכוח עניין מנהלי כמו תובענה לפיצויים שעילתה במכרז ציבורי.

4.                  עניין מנהלי שנקבע בחוק אחר. לדוגמא עתירה לפי פרק ד' לחוק שחרור על תנאי ממאסר הדן בעתירות נגד וועדת שחרורים וועדת שחרורים מיוחדת.

 

בג''צ: ביהמ''ש לעניינים מנהליים רשאי להעביר עתירה מנהלית שנדונה בפניו לבג''צ אם מצא כי היא בעלת חשיבות, רגישות או דחיפות מיוחדת. ההליך יכול להתבצע לבקשת בע''ד, היועץ המשפטי לממשלה או ביוזמת ביהמ''ש.

סמכות בג''צ שני תנאים מצטברים:

I.                    ידון כשהוא רואה צורך לתת סעד למען הצדק

II.                 עניינים שאינם בסמכות ביהמ''ש או בי''ד אחר.

 

92.            מהם התנאים לעיכוב יציאה מן הארץ?

מדובר בסעד דרסטי הפוגע בזכות חוקתית בסיסית של המשיב.

התנאים

1.                  סכום התביעה הכלל: עולה על 50,000 ש''ח . חריג: מזונות גם כששווי התביעה נמוך  יותר. וכן כשקיימים טעמים מיוחדים המצדיקים מתן צו עיכוב יציאה.

2.                  חשש סביר כי המשיב עומד לצאת מן הארץ לצמיתות או לתקופה ממושכת.

3.                  העדר המשיב עלול להכביד על בירור ההליך או ביצוע פסק הדין.

4.                  שיקול דעת ביהמ'ש:

זכות האדם לצאת מישראל הינה זכות חוקתית. לכן יש לבחון אם יש ממש בתביעה            שהוגשה נגדו.

הפגיעה שלמניעתה מתבקש עיכוב היציאה חייבת להיות בעלת חומרה יתרה.

יש לבחון האם קיימות דרכים פחות דרסטיות להבטחת האינטרס הראוי להגנה כמו:           עיקול זמני וכו'.

 

93.            האם יכול להיות עד עויין במשפט אזרחי ?

כן.

עד עויין הינו עד אשר במסגרת  עדותו בביהמ''ש מגלה עוינות כלפי הצד שקרא לו לעדות. לדוגמא: עד החוזר בו מאימרה קודמת אשר שימשה בסיס להעדתו.

משמוכרז עד עויין רשאי ביהמ''ש להתיר לצד שקרא לו להעיד לחקור אותו בחקירה נגדי, כלומר: להציג לו שאלות מדריכות.

ביהמ''ש רשאי לקבוע את סדר חקירת העד העוין בידי בעלי הדין האחרים.

ביהמ''ש רשאי להכריז על עד כעויין גם בשלב החקירה החוזרת, אם שכנע כי העד הישהה במתכוון את עוינותו לשלב החקירה הנגדית. במקרה כזה תיפתח חקירת העד מחדש, והצד שכנגד יהיה רשאי לחקור אותו בחקירה נגדית.

 

94.            מהו ההבדל בין תביעה ברשלנות רפואית ובתאונות דרכים ?

רשלנות רפואית תביעה נזיקית רגילה: ע''פ פקודת הנזיקין.

1.                  בתביעה לפיצויים בשל נזקי גוף אין צורך לפרט בכתב התביעה את הסכום הנתבע בעד נזק כללי (הנזק המתייחס לעתיד). קיימת חובה לפרט את ראשי הנזק ואת הסכום הנתבע לגבי נזק מיוחד (שארע בעבר).

2.                  תובע הרוצה להוכיח עניין שברפואה לביסוס טענותיו חייב לצרף לכתב התביעה תעודת רופא או חוות דעת של מומחה רפואי, אלא אם כן פטר אותו מכך ביהמ''ש או הרשם מטעמים מיוחדים שיירשמו. אם לא צורפה חוות דעת.

 

תאונת דרכים: ע''פ חוק הפלת''ד. חוק הפלת''ד כמה נקודות חשובות

אדם שתאונת דרכם מקנה לו עילת תביעה על פי חוק הפלת''ד, אינו יכול להגיש תביעה על פי פקודת הנזיקין בשל נזק גוף שנגרם לו, אלא אם נפגע בתאונה שנגרמה לו על ידי אדם אחר במתכוון.

נפגע רשאי לקבל פיצויים על פי חוק הפלת''ד בגין שני ראשי נזק: כאב וסבל (לא נזק ממון), ואבדן השתכרות.

כאשר נפגע בתאונת דרכים טוען בכתב התביעה בעניין נכותו הרפואית או כל נושא רפואי אחר, עליו לצרף לכתב תביעתו את המסמכים את המסמכים הבאים:

1.                  בקשה למינוי מומחה רפואי.

2.                  תצהיר בנושא בריאותו

3.                  כתב ויתור סודיות רפואית

4.                  העתק סיכומי מחלה מתיק המוסד הרפוי בו היה מאושפז או מסמך שנערך לצורך טיפול רפואי בו.

5.                  תובע אינו רשאי לצרף לכתב התביעה חוות דעת של מומחה רפואי.

6.                  נתבע המגיש כתב הגנה צריך לצרף לכתב הגנתו תשובה לבקשה למינוי מומחה רפואי, אחרת יראו אותו כמסכם לבקשה.

7.                  ביהמ''ש יחליט בבקשה למינוי מומחה רפואי לאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

 

95.            תשלום תכוף : כיצד יכול אדם שעבר תאונת דרכים לדרוש את פיצויו באופן מיידי

תשלום תכוף הינו תשלום מיידי לנפגע בתאונת דרכים, כסעד ביניים, על חשבון התביעה העיקרית.

הנפגע או התלויים בו רשאים להגיש לביהמ''ש בקשה לתשלום תכוף, אם עברו 60 יום מיום שהגישו דרישה לחייב פיצוי, והוא לא נענה לה.

אם טרם הוגשה תביעה עיקרית בתיק יש להגיש את הבקשה לתשלום תכוף לבית משפט השלום שהוא בעל הסמכות המקומית לדון בעניין.

 

אם הוגשה כבר תביעה עיקרית בתיק, יש להגיש את הבקשה לתשלום תכוף לאותו בית משפט שאליו הוגשה התביעה העיקרית בתיק.

ככלל, בית המשפט לא יפסוק תשלם תכוף לתקופה העולה על שנתיים מיום קרות התאונה.

 

החלטת ביהמ''ש בבקשה לתשלום תכוף אינה מהווה מעשה בית דין לגבי התביעה העיקרית.

החלטת ביהמ''ש בבקשה לתשלום תכוף היא ''החלטה אחרת'' ולכן הערעור עליה טעון קבלת רשות.

ככלל ניתן להגיש לביהמ''ש בקשה נוספת לתשלום תכוף או בקשה לשינוי החלטה קודמת, אם השתנו הנסיבות וחלפו שישה חודשים ממתן ההחלטה הקודמת.

 

96.            תוך כמה זמן צריכה חברת הביטוח להשיב למכתב דרישה ?

הנפגע או התלויים בו רשאים להגיש לביהמ''ש בקשה לתשלום תכוף אם עברו 60 יום מיום  שהגישו דרישה לחייב בפיצוי, והוא לא נענה לה.

 

97.            לאיזה בימ''ש אפשר להגיש בקשה לתשלום תכוף במידה ולא הוגשה תביעה  

בית משפט שלום. ואם הוגשה תביעה לביהמ''ש אליו הוגשה התביעה.

 

 

98.            מהי הודאה והדחה

כאשר הנתבע מודה בכל העובדות הנטענות על ידי התובע, אבל מוסיף טענות עובדתיות המפקיעות את זכות התובע או האמורות להזים את טענות התובע, עובר נטל ההוכחה אל הנתבע (טענת ''כן אבל, ")

                     J         טענת הגנה שאינו מודה בכל האלמנטים של עילת התביעה, אינה טענת הודאה והדחה ונטל ההוכחה נשאר על התובע.

יחד עם זאת, די להודות בכל האלמנטים החיוביים של עילת התביעה, על מנת שטענת הנתבע תהיה בגדר הודאה והדחה.

הרציונאל: קל יותר להוכיח טענה חיובית מאשר טענה שלילית.

דוגמא לטענת הודאה והדחה:

טענת פרעתי: התובע טוען כי נתן לנתבע הלוואה (טענה חיובית), כי הנתבע הבטיח להחזיר את ההלוואה (טענה חיובית) וכי היא לא הוחזרה (טענה שלילית). הנתבע מודה כי ניתנת לו הלוואה וכי הבטיח להחזירה כלומר: מכחיש את הטענה השלילית. מדובר ב''הודאה והדחה'' ונטל הראיה יעבור אל הנתבע להוכיח כי אכן פרע ההלוואה.

דוגמא לטענה שאינה הודאה והדחה:

 התובע טען כי הלווה לנתבע לסכום כסף. הנתבע טוען כי קיבל את סכום הכסף, אך הייתה זו מתנה ולא הלוואה. במקרה זה, אין זו הודאה בכל העובדות החיוביות שנטענו על ידי התובע (הנתבע לא מודה שמדובר בהלוואה), ולכן נטל ההוכחה נשאר  על התובע להוכיח כי מדובר בהלוואה.

 

99.            מהו היטל השבחה

כל דבר שמשביח את הנכס ומעלה ערכו. כמו זכויות בנייה שנוספו למקרקעין על פי תכנית מתאר וכו'. דברים כאלו מחייבים תשלום 'היטל השבחה'. (מס שבח מקרקעין: משולם על הרווח מההפרש בין שווי הרכישה לשווי המכירה).

 

100.       מה עליך לעשות על מנת לגרום להפסקת בנייה של שכן מתחת לדירתך

צו מניעה זמני והגשת תביעה באותו יום עד שבעה ימים.

 

101.       מה זו '''הגנה מן צדק''

הגנה מן הצדק אינה מנוייה בין הטענות המקדמיות המנויות בסעיף 149 לחסד''פ. מקור הדוקטרינה בפס''ד אנגלי, בו נקבע כי לביהמ''ש סמכות טבועה לבטל אישום שאינו מנוגד לצד בנסיבות העניין. דוקטרינה זו אומצה על ידי ביהמ''ש העליון.

מהות הטענה: יש לעכב את ההליכים נגד הנאשם משום שאין באפשרות בית המשפט להעניק לנאשם משפט הוגן, או משום שיש בניהול המשפט פגיעה בחוש הצדק וההגינות. בדרך כלל מדובר במקרים בהם התנהגות התביעה מונעת משפט הוגן מן הנאשם.

תוצאות קבלת הטענה: אין עוד מקום להעיד את הנאשם לדין פלילי וזאת במנותק משאלת אשמתו או חפותו. לפיכך, אם מתקבלת הטענה התוצאה היא שכתב האישום שהוגש נגד הנאשם יבוטל.

מתי יעשה ביהמ''ש שימוש בטענה זו?  ביהמ''ש העליון קבע סטנדרטים מחמירים לשימוש ב'הגנה מן הצדק' לביטול כתב אישום: התנהגות בלתי נסבלת של הרשות, התנהגות שערורייתית שיש בה משום רדיפה, דיכוי והתעמרות בנאשם.

מדובר בטענה שתתקבל במקרים נדירים, בהם המצפון מזדעזע ותחושת הצדק האוניברסלית נפגעת.

דוגמא: כשהוגשו נגד הנאשם שני כתבי אישום נפרדים בגין עבירות מס: אחד על ידי אגף מס הכנסה והאחר על ידי אגף מע''מ, נקבע שלמרות שלא היה מקום להגשת שני כתבי אישום נפרדים ולמרות שנגרמה לנאשם או נוחות קשה, אין מקום לבטל את האישום בשל הגנה מן הצדק, משום שאין מדובר בהתנהגות כה מקוממת אשר מונעת את הרשעת הנאשם אם יוכחו האישומים נגדו.

 

102.       מה זה טען ביניים

הליך של טען ביניים מיועד לסייע לאדם החושש מתביעות מתחרות כלפי  שני אנשים או יותר, והוא חפץ שביהמ''ש יכריע בין הטוענים השונים ויקבע לתביעתו של מי עליו להיענות. קביעה זו של ביהמ''ש מונעת תביעות דומות כלפיו של אחרים באותו עניין.

הבקשה לטען ביניים תוגש לביהמ''ש בו הוגשה התביעה נגד הנתבע או לביהמ''ש בו צפוי המבקש להיתבע.

בהליך של טען ביניים רשאי לפתוח נתבע או מי שהינו צפוי להיות נתבע.

הליך של טען ביניים יש להגיש לביהמ''ש בו הוגשה התביעה נגד הנתבע או בו הוא צפוי להיות נתבע.

הטוען הינו כל אחד מן האנשים הטוענים לחבות המבקש כלפיהם.

על טוען שקיבל הזמנה לטען ביניים, להגיש תוך 7 ימים לביהמ''ש הודעת הסתלקות (הודעה המציינת שהוא אינו תובע דבר לגבי נושא הבקשה) או הודעת פרטים (הודעה המפרטת את נימוקי תביעתו לגבי נושא הבקשה).

מטרתו של צו גודר היא להקים מחסום מכאן ולהבא בפני תביעת טוען בעניין נשוא הליכי טען הביניים.

צו גודר שניתן כלפי טוען שלא הגיש הודעת הסתלקות חוסם את תביעתו של הטוען נגד המבקש בלבד וכל הבאים מכוחם. לעומת זאת, צו גודר כלפי טוען שהגיש הודעת הסתלקות, חוסם את תביעתו של הטוען כנגד כל בעלי הדין וכל הבאים מכוחם.

 

103.       כיצד מבטלים פס''ד שניתן במעמד צד אחד מאילו סיבות ומהי הפרוצדורה לביטול

מגישים בקשה לביטול תוך 30 יום מיום המצאתה.

יש החלטות שנועדו להינתן במעמד שני הצדדים, אלא שבהתקיים סיטואציות מסוימות רשאי ביהמ''ש ליתן את ההחלטות גם במעמד צד אחד לדוגמא: בעל הדין לא הוזמן לדיון כדין כמו: הנתבע לא קיבל הזמנה לדיון.

ההזמנה שלא בהתאם לתנאי ההמצאה.

בעל הדין קיבל הזמנה שגויה שנקבה בתאריך.

התוצאה: בעל הדין שכשנגדו ניתנה החלטה יגיש בקשה לביטול ההחלטה שניתנה במעמד צד אחד, וביהמ''ש ייעתר לבקשה.

כשבעל הדין הוזמן כדין: ביהמ''ש אמור היה לקיים דיון במעמד שני הצדדים או ליתן החלטה לאחר שקיבל את עמדת שני הצדדים. אלא שהצד שכנגד למרות שקיבל הזמנה כדין, לא הופיע או שלא הגיב. במקרה כזה רשאי ביהמ''ש לקיים דיון או ליתן החלטה בהעדרו של בעל הדין  - כלומר: במעמד צד אחד.

בפני בעל הדין שנגדו ניתנה החלטה במעמד צד אחד עומדות 2 אפשרויות:

1                    הגשת בקשה לביטול ההחלטה לביהמ''ש או לרשם שנתן את ההחלטה

2                    הגשת ערעור על ההחלטה.- ערעור בזכות תוך 45 יום.

במידה שלבעל הדין סיבה מוצדקת להיעדרותו מהדיון או לאי-תגובתו, ראוי שיגיש קודם בקשה לביטול ההחלטה שניתנה במעמד צד אחד, ובה יפרט את הנימוקים לכך, ולא ינקוט מיד בדרך הערעור.

 

104.       האם עו''ד יכול לייצג אדם הפונה אליו כנגד אדם אחר בנוגע לחוזה שהכין כמתמחה

לא.

 

105.       באילו מקרים ניתן להגיש תביעה בסדר דין מהיר  ומהם יתרונות ההליך

הליך סדר הדין המהיר הינו הליך חדש שמקורו בתיקון מס' 4 תשס''א.

תובענה בסדר דין מהיר היא הליך מקוצר המתנהל בבית המשפט, שבו מצרפים לכתבי הטענות את תצהירי בעלי הדין והמסמכים הרלוונטיים, מנהלים ישיבה מקדמית מקוצרת ומבררים במהירות את העובדות.

 

שתי דרכים לפתיחת ההליך :

I.                    הגשת תובענה בסדר דין מהיר לביהמ''ש, במקרים בהם נקבע כי כך יש להגיש את התובענה. לתובענה יצורף תצהיר התובע לאימות העובדות המפורטות בכתב התביעה.

II.                 באמצעות העברת תובענה רגילה להליך של תובענה בסדר דין מהיר, לבקשת הצדדים.

בתובענה בסדר דין מהיר ניתנה סמכות לדון ולהכריע בתובענה גם לרשם ביהמ''ש.

בנוסף, בתובענה בסדר דין מהיר מוסמך הרשם לקיים ישיבה מקדמית ואף לדון בתובענה.

 

המקרים בהם יתקיים דיון בסדר מהיר :

I.                    תובענה בשווי עד 50,000 ש''ח.

II.                 העברת תובענה לסדר דין מהיר בהסכמת  הצדדים.

           

פרטים נוספים נקודות שחשוב לזכור:

1.                  נתבע שקיבל כתב תביעה בתובענה בסד''מ יגיש כתב הגנה בתוך 45 יום. התובע יהיה רשאי להגיש כתב תשובה בתוך 15 יום.

2.                  תביעה שכנגד ובקשת רשות להגיש הודעה לצד שלישי יש להגיש יחד עם כתב ההגנה. נתבע המבקש להגיש הודעה לצד שלישי  חייב לבקש את רשות ביהמ''ש, קודם למשלוח ההודעה.

3.                  בתובענה בסדר דין מהיר, הצד השלישי אינו יכול לשלוח הודעות לצדדים נוספים.

4.                  בעל דין אשר לא גילה ברשימת המסמכים מסמך אשר הייתה עליו חובה לגלותו לא יוכל, ככלל, להגיש את המסמך כראיה מטעמו במשפט.

5.                  בקשת ביניים תוגש בסמוך לאחר שקמה עילת הבקשה, באופן שבו מגישים בקשה בכתב.

6.                  המשיב לבקשת ביניים רשאי להגיש תשובה תוך 7 ימים, והחלטה בבקשה תינתן תוך 7 מימם ממועד הדיון בבקשה או ממועד הגשת תשובת המשיב לפי העניין.

7.                  ישיבה מקדמית תיקבע לא יאוחר מ30- יום ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון.

8.                  במידת האפשר השופט או הרשם שדן בישיבה המקדמית, לא יהיה השופט או הרשם שדן בתובענה.

9.                  על בעלי הדין להתייצב לישיבה המקדמית, אלא אם קבע בית המשפט או הרשם אחרת.

10.              ביהמ''ש או הרשם רשאי, בכל עת להורות כי תובענה בסדר דין מהיר או תביעה שכנגד תעבור למסלול דיון ''רגיל''.

11.              פס''ד בתובענה בסדר דין מהיר יינתן עם תום הדיון בתובענה, ולכל המאוחר בתוך 14 יום. ככלל פסק הדין יהיה מנומק באופן תמציתי.. הנמקה מפורטת תהא אם בפס''ד יש משום חידוש, חשיבות מיוחדת לציבור או מטעמים מיוחדים שיירשמו.

 

106.       את מייצגת תובע בהליך אזרחי. אחד העדים החשובים עומד לנסוע לחו''ל ויש חשש כי לא יהיה בארץ במהלך המשפט. כיצד תנהג

אבקש להעידו עדות מוקדמת.

 

107.       מהן הדרכים לגביית עדות במקרה הנ''ל

אם נקבע הרכב יחקור ההרכב. אם לא השופט שייקבע, צריך שופט ברמת ביהמ''ש שאליו הוגשה התביעה.

מופיע בפקודת הראיות (נוסח חדש) סעיף 13 אזרחי

                                                סעיף 14 - פלילי

 

גביית עדות על ידי שלוח במשפט אזרחי:

I.                    לפי בקשת בעל דין במשפט אזרחי רשאי ביהמ''ש, אם נראה צורך בכל למען הצדק ולפי התנאים שהורה עליהם, לצוות שעד או כל אדם אחר ייחקר בתצהיר על ידי אדם פלוני ובמקום פלוני שמחוץ לתחום שיפוטו של ביהמ''ש, ורשאי ביהמ''ש ליתן הוראה בכל דבר הכוך באותה חקירה, כפי שייראה סביר וצודק, ורשאי הוא להתיר לכל בעל דין להגיש את פרוטוקול העדות כראייה באותו משפט.

II.                 אדם שהורו לו לערוך חקירה כאמור רשאי להשביע ולערוך דו''ח מיוחד לבית המשפט בדבר החקירה ובדבר התנהגותו של כל עד או אדם אחר בה או בדבר היעדרו ממנה, ורשאי ביהמ''ש להורות על כל הליך וליתן כל צו כפי שייראה לו צודק.

 

עדות מחוץ למדינה במשפט פלילי: על אף האמור בחוק סדר הדין הפלילי, תשכ''ה 1965, מקום שנגבתה עדות מחוץ לתחום שיפוטם של בתי המשפט בישראל, מכוח כל אמנה, הסכם או דין, לצורך הליך פלילי בישראל, רשאי ביהמ''ש להתיר שפרוטוקול העדות שניתנה כאמור יוגש כראיה במשפט, ובלבד שביהמ''ש ראה להנחת דעתו שיש סיבה מספקת להיעדרו של העד שהעיד לפי הפרוטוקול וכי לנאשם או לעורך דינו ניתנה הזדמנות לחקור את העד חקירה שכנגד בשעה שנגבתה העדות.

 

108.       אילו תנאים מהותיים יש לכלול בהסכם שכירות.

אם מייצג השוכר: לוודא שהמשכיר יכול להשכיר את המקרקעין.

עסק: שימושים והיתרים חוקיים להשכרה לצורך בית עסק.

למנוע העברת זכויות.

קביעת התשלום התמורה.

מטרת השכירות.

 

109.       קבלן פשט את הרגל באמצע בניית הבניין ומונה לו נאמן. האם יממש הנאמן את המשכנתא הראשונה על הנכס לטובת הבנק או שמא ימשיך בבניית הבניין לטובת הדיירים

תלוי באיזה שלב נמצאת הבנייה.

אם בשלב מאוחר ומשתלם להמשיך בבנייה כן.

 

110.       לאיזה חוקים תפנו כדי לבדוק חוזה שכירות

חוק השכירות והשאלה.

חוק המקרקעין (כי מדובר בזכות במקרקעין).

תקנות המקרקעין ניהול ורישום (לעניין רישום).

 

111.       אילו סמכויות יש  לבית המשפט לעניינים מקומיים

סמכויות לדון בעבירות הבאות:

I.                    עבירות לפי פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות.

II.                 עבירות לפי חוק התכנון והבנייה

III.               עבירות על חוקי עזר וצווים שהוצאו מכוח החוקים הנ''ל.

IV.              עבירות על החוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט ובעיקר חוקים עירוניים וחוקים הנוגעים לבריאות.

יודגש כי סמכות ביהמ''ש לעניינים מקומיים אינה גורעת מסמכות ביהמ''ש השלום לדון בעבירות הנ''ל כלומר: סמכות מקבילה לבתי משפט השלום ולעניינים מקומיים.

 

112.       מהו ההבדל בפיצול סעדים בין ביה''ד לעבודה לבין בימ''ש אזרחי

בית דין לעבודה פיצול סעדים

הכלל: תובענה תכיל את מלוא הסעד לו זכאי התובע בשל עילת התביעה.

היתר לפיצול סעדים:

תובע אשר לא כלל בתובענה את כל הסעדים להם הוא זכאי בשל אותה עילה, יוכל לתובעם אם קיבל את רשותו של ביה''ד לכך, לא יאוחר ממועד הגשת התובענה הנוספת. זאת להבדיל מבקשת פיצול סעדים בבת המשפט האזרחי אותה יש להגיש עד תום מועד הדיון בתביעה הראשונה.

 

בבקשה למתן היתר לפיצול סעדים יתחשב ביה''ד לעבודה בגורמים הבאים:

I.                    התביעה קנטרנית או טורדנית

II.                 התביעה הוגשה בחוסר תום לב.

III.               כל נימוק אחר שעל פיו יש לסרב למתן הרשות.

יצויין, כי בתקנות סד''א אין פירוט של השיקולים שעל יסודם רשאי ביהמ''ש לסרב להיענות לבקשה לפיצול סעדים. (תקנה 45 לתקסד''א).

 

113.       מהי הגנת זוטי דברים

סעיף 34יז. לחוק העונשין קובע: לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה, אם, לאור טיבו של       המעשה,  נסיבותיו, תוצאותיו והאינטרס הציבורי, המעשה הוא קל ערך.
פס''ד לדוגמא:  899/99 מד''י נ' עזעזיען. קבע השופט מנחם אילן:
" הדגש לעניין ההגנה של           זוטי דברים מושם על טיבו של המעשה הקונקרטי עצמו "נסיבותיו, תוצאותיו והאינטרס הציבורי". עפ"י בחינת המעשה לאורם של מבחנים אלה, עשוי השופט להגיע לכלל מסקנה אם אכן הדברים אמורים בעבירה מבחינה טכנית פורמלית אשר מבחינה מהותית
מתאים לה הכלל "העדר עניין לציבור".
כפי שמיצינו לא ניתן לערוך מראש רשימה סגורה ומפורטת של המקרים הראויים להיכנס בד' אמותיה          של ההגנה דנן, קרי מקרים הנמצאים "מתחת לאותו סף של חומרה ואנטי חברתיות", אלא יש לבחון    כל מקרה לפי נסיבותיו. בחינה זו צריכה להיעשות בזהירות מרובה, כדי שלא לרוקן מתוכן דווקא את      העבירות הקלות, וכל זאת בהתחשב בתוצאה המחויב מקבלת ההגנה, שהינה זיכויו של הנאשם".           

 

114.       כיצד רוכש ביהמ''ש בישראל סמכות לדון בקיום צוואתו של אדם שנפטר  בחו''ל

אם הרכוש נמצא בישראל.

מקום מגוריו האחרון  - בישראל. (אם נפטר בטיול וכד').

 

115.       האם עו''ד רשאי לבוא במגע עם הצד שכנגד ובאילו תנאים

בהסכמה.

ואם אני מייצג בית חולים  שנתבע ברשלנות רפואי

 

116.       מה התנאים לקבלת עיקול זמני

I.                    סוג התביעה צריך להיות - תביעה כספית או דבר שבעין.

II.                 ראיות מהימנות לכאורה.

III.               הנכסים ניתנים לעיקול

IV.              אי מתן הצו עלול להכביד על ביצוע פסה''ד.

V.                 מתן התחייבות עצמית

VI.              וכל זה נתון לשיקול ביהמ''ש ע''פ: מאזן נוחות, תום לב ותנאי חוקי יסוד (סבירות, מידתיות וכו').

 

117.       מהם היתרונות הדיוניים בהליך של המרצת פתיחה

דרך מהירה לקיום הליך משפטי ודיון בתובענה שכן אין צורך בכתבי טענות ואין שלב הוכחות.

לכן זה עניין המתאים בעיקרון לעניינים שאינם מורכבים מבחינה עובדתית.

 

118.       תן דוגמאות לתוספת ראייתית במשפט פלילי ואזרחי

בתחום הפלילי עמ' 373 כרך ב'. טבלה עמ' 381.

עדות הטעונה תוספת כלשהי יכולה לשמש כשלעצמה ''תוספת'' לעדות אחרת הטעונה תוספת.

ראייה שבכוחה לשמש כסיוע כסיוע תספק את דרישת הדבר מה (למעט שתיקת הנאשם בדיון שאינה מהווה דבר מה להודייתו) ואת דרישת החיזוק.

סיוע הינה ראיה המסבכת את הנאשם בביצוע העבירה ומתייחסת לנקודה ממשית השנויה במחלוקת.

הימנעות הנאשם מלהעיד במהלך הדיון בבית המשפט יכולה לשמש סיוע או חיזוק לראיות התביעה, פרט לסיוע לעדותו של קטין בפני חוקר ילדים בעבירה שחוק הגנת ילדים חל עליה.

ראיית הסיוע צריכה להיות לגבי כל עבירה בנפרד, אך היא יכולה לשמש סיוע למספר עבירות בהן מואשם הנאשם כאשר מדובר בסדרה של עבירות דומות, הקשורות זו בזו והמהוות מסכת אחת.

החיזוק תוספת מאמתת קרי: ראיה המחזקת את אמינותה של העדות.

כאשר ביהמ''ש מרשיע נאשם בעבירת מין על סמך עדות יחידה של הנפגע עליו לפרט בהכרעת דינו מה הניע אותו להסתפק בעדות זו. (כמו במקרה אונס).

(ע''ס עמ'  382 כרך ב' נקודות שחשוב לזכור)

דוגמאות: באילו מקרים נדרשת תוספת ראייתית מסוג סיוע:

עדות שותף לעבירה שהוא עד מדינה,

הרשעה בעדות שקר,

עדות ילד בפני חוקר ילדים,

עדות מוקדמת של ילד בעבירה שחוק הגנת ילדים חל עליה,

הרשעה בהמרדה (יותר מאחת)

 

באילו מקרים נדרש חיזוק?

בעדות שותף לעבירה, אמרת חוץ בכתב של עד, הרשעה על סמך עדות קטין מתחת לגיל 12.

ראיות היכולות להוות סיוע: ראשית הודייה, עדות על מעשים דומים ושיטת ביצוע, שקרי נאשם, ידיעת פרטים מיוחדים  ומוכמנים כולל מצב נפשי של קורבן העבירה.

 

 

תוספות ראייתיות תחום אזרחי עמ' 486.

חובת ההנמקה במשפט האזרחי קיימת כשבית המשפט פוסק על סמך עדות יחידה שאין לה סיוע, העדות אינה הודאת בעל דין ומדובר בעדות של אחד מאלה: קטין למטה מגיל 14, בעל דין או בן זוגו, ילדו, הורו, אחיו או אחותו, אדם המעונין בתוצאות המשפט לטובת בעל הדין שהזמינו להעיד, התובענה היא נגד עיזבון, קטין חולה נפש או נעדר, או שקיימות נסיבות אחרות בהן דרושה לדעת ביהמ''ש  הנמקה.

על מנת למלא את חובת ההנמקה על בית המשפט לתת טעם אמיתי להכרעתו על סמך עדות יחידה כגון אמון מלא באמיתותה של העדות.

 

119.       מתי ניתן להגיש ראייה שאיננה המקור

כלל הראייה הטובה ביותר: (עמ' 383 כרך ג')

כאשר מבקשים להוכיח את תוכנו של המסמך קרי: כאשר תכלית הצגת המסמך היא הוכחת מה שרשום בו חל כלל הראייה הטובה ביותר ולפיו: יש להציג את המסמך המקורי בפני ביהמ''ש.

ראייה משנית בעניין זה היא פסולה, אלא אם התיר ביהמ''ש את הצגתה בהתקיים אחד החריגים שיפורטו להלן.

מהו מסמך?

I.                    מסמך לעניין זה כולל כל חפץ מכל סוג וחומר, הנושא עליו סימנים בעלי משמעות.

II.                 טביעת אצבעות מהווה מסמך בהקשר זה ויש להציג בפני ביהמ''ש את ''מעתק'' טביעת האצבעות.

III.               סרט הקלטה נחשב אף הוא מסמך. תמליל של סרט הקלטה הינו ראייה משנית.

החריגים:

ביהמ''ש רשאי להתיר הצגת ראייה משנית במקרים הבאים:

1.                  המסמך המקורי אבד או הושמד, לרבות מקרה בו האובדן קרה בשל רשלנות חמורה.  סייג: לא תותר הגשת ראיה משנית כאשר הצד המעונין בהגשתה השמיד את המסמך המקורי בזדון, כדי למנוע הבאתו בפני ביהמ''ש.

2.                  המסמך המקורי מצוי מחוץ לתחום הריבונות.

3.                  המסמך המקורי מוחזק בידי היריב.

4.                  המסמך המקורי מוחזק בידי אדם שלישי בנסיבות שבהן קשה או בלתי ניתן להוציאו מידיו.

5.                  הבאת המסמך כרוכה בקשיים מרובים או שהיא בלתי אפשרית.

6.                  רשומה מוסדית ניתן להוכיח את תוכנה על ידי העתק צילומי של הרשומה.

רשימת החריגים אינה סגורה, וכיום די בדרישה כי בעל הדין ייתן הסבר ראוי לאי הצגתו .

                        ראיה משנית

ראייה משנית יכולה להיות אחת מאלה:     

1.                  עדות בע''פ של מי שקרא את המסמך

2.                  עדות של מי שרשם בשעתו את תוכן הדברים

3.                  מסמך שהוכן על ידי העד השווה למקור.

4.                  העתק מכני

5.                  העתק שנערך בשעתו על ידי מי שראה את המקור.

 

תמצית:

תמצית של אירוע או של האזנה תהיה קבילה, בהתקיים התנאים הבאים (פס''ד שניר)

1.                  יכולת ההבנה של המקור.

2.                  דיוק בשימור המקור.

3.                  אובייקטיביות בתיאורו של המקור.

4.                  אמינות כפשוטה.

 

במישור האזרחי:

1.                  בעלי הדין רשאים להסכים שכלל זה לא יחול ואי התנגדות להגשת העתק כאשר יש צורך בהצגת המקור דינה כוויתור וכהסכמה להגשת ההעתק.

2.                  כאשר דרש בעל דין מן הצד שכנגד להציג מסמך מקורי המצוי בחזקתו ודרישתו לא נענתה לא יוכל בעל הדין המחזיק במסמך המקורי, להתנגד להצגת ראיה משנית להוכחת תוכנו של אותו מסמך.

 

העתקים צילומיים:

I.                    התנאים המהותיים לקבילותם של העתקים צילומים כראייה

העתק צילומי של מסמך אשר מצורף אליו אישור שהוא מתאים למקור, הינו קביל כראייה לכאורה בהליך משפטי בהתקיים התנאים הבאים:

1.                  לפי הדין מותר להוכיח את תוכן המסמך בהעתקו.

2.                  המקור בוער, ומצורף אישור על כך.

יצויין כי השופט קדמי סבור כי אין המדובר בתנאים מצטברים וכי ניתן להגיש העתקים צילומים גם כאשר מקורם לא בוער, אם הדין מתיר זאת.

דוגמא למסמך אשר לפי הדין מותר להוכיח את תוכנו על ידי העתק צילומי הוא רשומה מוסדית.

לעניין זה פלט של מחשב שהוא רשומה מוסדית אינו נחשב כהעתק של המסמך אלא כמקור.

II.                התנאים הפורמליים להגשת העתק צילומי כראייה

העתק צילומי של מסמך יתקבל כראיה לאמיתות תוכנו, בהתקיים התנאים הבאים:

1.                  תהליך העתקה: המדובר בהעתק שנעשה בהליכי צילום או בשיטת הרפוגרפיה.

2.                  סוג המסמך:

I.                    מסמך שמקורו לא בוער העתקו ישמש כראיה אם נעשה סמוך להגשתו לביהמ''ש.

II.                 מסמך שמקורו בוער  - העתקו ישמש ראיה בהתקיים התנאים המפורטים בתקנה 3 לתקנות.

III.               אישור: העתק צילומי ישמש כראיה אך ורק אם מצורף אליו אישור שההעתק נעשה מן המקור באופן שנקבע בתקנות.

 

כדאי לדעת:

על פי כלל הזכירה שבעבר כאשר עד מעלה על הכתב פרטי אירוע בסמוך להתרחשותו, ולאחר מכן הוא נקרא להעיד בביהמ''ש בנוגע לאותו אירוע, רשאי ביהמ''ש לקבל את הרישום שנעשה בסמוך לאירוע כראייה לאמיתי תוכנו, אם העד העיד על נסיבות הרישום, ועל פי עדתו ניתן לקבוע כי הוא אינו מסוגל לזכור את האירוע.

 

ומה ההבדל בין ריענון זיכרון העד

לבין כלל ''הקפאת הזכירה שבעבר'':

ריענון מצב שבו העד מעיד בביהמ''ש על פי זכרונו ואמרת החוץ מוגשת על ידי בעל דין על מנת שתהא נגד עיני ביהמ''ש כאשר יעריך עדות העד.

האמרה מתקבלת כראייה למצב אמירתה בלבד, לא אמיתות התוכן.

הקפאת הזכירה: מצב בו לא ניתן להעיר זיכרון העד ואמרת החוץ מתקבלת כראייה לאמיתות תוכנה ובאה במקום עדות העד שזכרונו בגד בו.

 

120.       תובענה ייצוגית מהי

תובענה ייצוגית הינה תביעה של בעל מניות בשמו ובשמם של בעלי מניות אחרים, כבעלי תביעות אישיות, בגין פגיע בו ובהם. בעלי המניות האחרים אינם צד לתביעה ואינם נוטלים חלק בהליך.

התנאים להגשת תובענה ייצוגית הם:

כל מי שיש לו עילת תביעה על פי כל דין רשאי להגיש תובענה ייצוגית בשם קבוצה אם מתקיימים התנאים המצטברים הבאים:

1.                  עילת התביעה נובעת מזיקה לנייר ערך:

זיקה  הינה:  בעלות, החזקה, רכישה ומכירה.

''נייר ערך'' כולל מניה, איגרת חוב, או זכויות לרכוש, להמיר או למכור כל אחד מאלה, והכל בין אם הן על שם ובין אם הן למוכ''ז.

ניתן אישור ביהמ''ש כפי שיפורט להלן:

לכל אחד מן הנמנים על הקבוצה קיימת עילת תביעה הנובעת מאותה זיקה לנייר    ערך.

הודעה:

תובע שמגיש תובענה ייצוגית יודיע על כך בכתב ליועץ המשפטי לממשלה.

אם עילת התביעה נבעה מזיקה לנייר ערך של חברה ציבורית, יודיע על כך התובע גם לרשות ניירות ערך.

מי זכאי למימון ?

תובע המבקש לתבוע בתובענה ייצוגית, הנובעת מזיקה לנייר ערך של חברה ציבורית, רשאי לבקש מרשות ניירות ערך לשאת בהוצאותיו.

התנאים למימון רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך רשאית לשאת בהוצאות תובע, בסכום ובתנאים שתבע, אם מתקיימים התנאים המצטברים הבאים:

I.                    רשות ניירות ערך שוכנעה שיש בתובענה עניין לציבור

II.                 רשות ניירות ערך שוכנעה שיש סיכוי סביר שביהמ''ש יאשר את התובענה כ''תובענה ייצוגית''.

ביהמ''ש המחוזי רשאי לאשר תובענה ייצוגית אם הוא ראה שלכאורה נתקיימו התנאים המצטברים הבאים:

1.                  נתקיימו יסודות העילה, כאשר יסוד מיסודות העילה הוא נזק, די בכך שהתובע הראה לכאורה, לעניין הנזק, את נזקו

2.                  שאלות מהותיות של עובדה ומשפט, המשותפות לכלל חברי הקבוצה, יוכרעו בתובענה

3.                  התובענה הייצוגית היא הדרך המתאימה ביותר להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין, וזאת בשים לב, בין השאר לגודלה של הקבוצה.

4.                  עניינם של כל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת בידי התובע. שים לב: הנתבע אינו רשאי לערער או לבקש לערער על החלטת ביהמ''ש בעניין זה.

 

ביהמ''ש לא יאשר את התובענה הייצוגית אם מצא שהתובענה הוגשה  בחוסר תום לב.

                                             J         מי שיש לו עילת תביעה על פי כל דין, רשאי להגיש תובענה ייצוגית בשם קבוצה אם עילת התביעה נובעת מזיקה לנייר ערך, אם ניתן אישור ביהמ''ש המחוזי ואם לכל אחד מהנמנים על הקבוצה קיימת עילת תביעה, הנובעת מאותה זיקה לנייר ערך.

                                             J         ביהמ''ש רשאי לאשר תובענה ייצוגית אם מצא כי לכאורה נתקיימו יסודות העילה, כי שאלות מהותיות המשותפות לכל הקבוצה יוכרעו בתובענה, כי התובענה הייצוגית היא הדרך המתאימה ביותר להכרעה וכי עניין הקבוצה ינוהל בדרך הולמת בידי התובע.

                                             J         תובע המבקש לתבוע בתובענה ייצוגית, הנובעת מזיקה לנייר ערך של חברה ציבורית רשאי לבקש מרשות ניירות ערך לשאת בהוצאותיו.

                                             J         אם אישר ביהמ''ש את הגשת התובענה כתובענה ייצוגית, הוא יגדיר את הקבוצה שבשמה תוגש התובענה ויורה לתובע על אופן פרסום החלטתו.

                                             J         יראו את מי שנמנה עם הקבוצה כפי שהוגדרה בידי ביהמ''ש כמי שהסכים להיכלל בקבוצה, אלא אם כן הודיע לביהמ''ש על רצונו שלא להיכלל בקבוצה בתוך 60 ימים מיום פרסום החלטת ביהמ''ש.

                                             J         תובע לא יסתלק מתובענה ייצוגית ולא יעשה הסדר או פשרה עם נתבע, אלא באישור ביהמ''ש.

 

תביעה נגזרת: תובענה שהגיש תובע בשם חברה בשל עילת תביעה של החברה.

 

121.       מה הדבר הראשון שעליך לעשות אם פונה אליך לקוח שהוגש נגדו כתב אישום על ידי המשטרה

לבקש לעיין בחומר החקירה

 

122.       כיצד ניתן לבדוק מהו מצב זכויות בקרקע שאינה רשומה בטאבו ?

לבדוק אם היא רשומה במנהל מקרקעי ישראל.

אם לא מבקשים רישום ראשון.

 

123.       תביעות על לשון הרע: האם חייבים לקבוע נזק על מנת לחייב בפיצויים

על פי סעיף 87 לפקודת הנזיקין, נוסח חדש

פיצויים על לשון הרע בעיתון

.א.        תובע שזכה במשפט נגד בעל עיתון בשל פרסום לשון הרע באותו עיתון, והוא מראה לביהמ''ש, שלפניו נתבררה התובענה, שאין הוא יכול להביא לקיום פסק הדין בדרך של הוצאה לפועל נגד מקרקעין או מיטלטלין של הנתבע, רשאי ביהמ''ש להורות שפס''ד יבוצע נגד החתומים על כתב הערבות שניתן על ידי הנתבע או למענו לפי סעיף 5(1)(3) לפקודת העיתונות ולהורות על מימוש הערובה שניתנה על ידי החותמים על אותו כתב, ובלבד שחבותם של החותמים לא תעלה על חבותם לפי כתב הערבות.

ב.         תובע כאמור בסעיף קטן (א) ימציא לשר האוצר  העתק של צו ביהמ''ש לפי  סעיף זה.

ג.         שר המשפטים רשאי להתקין תקנות להסדרת הנוהג וסדרי הדין בהליכים לפי סעיף זה                                ולקבוע את האגרות שישולמו בהם.

           

124.       האם ניתן להגיש תביעה כשכנגד בסדר דין מקוצר?

לא. אלא לאחר שניתנה בקשת רשות להתגונן, התצהיר והפך לכתב הגנה ואז צריך לבקש מביהמ''ש רשות להגיש כתב הגנה חדש ולהגיש אליו כתב תביעה שכנגד.

 

125.       הוצל''פ : איזו טענת הגנה טובה יותר מטענת פרעתי

 

טענת פרעתי היא טענה במסגרתה טוען החייב כי הוא מילא אחר פסק הדין או שהוא אינו חייב עוד למלא אחריו.

טענה זו ניתן לטעון לכל סוג של טענה הפוטרת את חייב מלמלא אחר פסק הדין.

אין מניעה לכך שהפניה לראש ההוצאה לפועל תבוא לא רק מצידו של החייב, אלא גם מצד שלישי, שיש לו עניין בפירעון החוב במקום החייב.

יודגש כי המדובר רק בטענת פירעון שהתגבשה לאחר מתן פסק הדין, וטענת פירעון שנתגבשה לפני מתן פסק הדין מקומה בבית המשפט ואם לא נטענה אבד עליה הכלח.

 

טענת קיזוז:

הסוגייה: האם ניתן במסגרת טענת פרעתי להעלות טענת קיזוז שיש לחייב נגד הזוכה |?

הקשר זה יש להבחין בין שני סוגי טענות קיזוז

1.                  זכות קיזוז מוכחת היא זכות קיזוז שקיומה אינו שנוי במחלוקת: זכות שהזוכה הודה בקיומה במפורש או שניתן להוכיחה בפס''ד נגדי שניתן לחייב כנגד הזוכה או שהיא נובעת מחיוב שדינו כדין פס''ד.

רק זכות קיזוז כזו עומדת לחייב הטוען טענת ''פרעתי''.

2.                  זכות קיזוז נטענת היא זכות אשר קיומה שנוי במחלוקת, ובירורה של טענה כזו חורג מגדר סמכותו של ראש הוצל''פ.

 

126.       מה עושה עו''ד בכספים שקיבל בעסקת מכר מקרקעין

מחזיק אותם בנאמנות.

 

127.       מה עושים כשמכרז אינו תקין

בימ''ש מנהלי מכרז ציבורי, פרטי בימ''ש אזרחי

 

128.       מה ההבדלים בין:     צורך, כורח ו:         הגנה עצמית

לקוח מפרק ה 1 לחוק העונשין: סייגים אחריות פלילית.

סעיף 34 י: הגנה עצמית: לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו, ואולם, אין אדם פועל תוך הגנה עצמית מקום שהביא בהתנהגותו הפסולה לתקיפה תוך שהוא צופה מראש את אפשרות התפתחות הדברים.

סעיף 34 י''א: צורך: לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי להצלת חייו, חירותו, גופו או רכושו, שלו או של זולתו, מסכנה מוחשית של פגיעה חמורה הנובעת ממצב דברים נתון בשעת המעשה, ולא הייתה לו דרך אחרת אלא לעשותו.

סעיף י''ב: כורח: לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שנצטווה לעשותו תוך איום ושנשקפה ממנו סכנה מוחשית של פגיעה חמורה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו, ושאנוס היה לעשותו עקב כך.

 

129.       כיצד מתקשרים צווי אנטון פילר ומרווה

צו אנטון פילר:

תפיסת נכסים ביהמ''ש או רשם שהוא שופט רשאי למנות אדם כתופס נכסים לביצוע חיפוש, העתקה או תפיסה של נכסים, אם שוכנע כי קיים חשש ממשי שהמשיב או אדם מטעמו עומד להעלים את הנכסים וכי הדבר יכביד באופן ממשי על קיום ההליך.

נכסים ---- > הכוונה לנכסים המהווים ראיות או דרושים לברור התובענה.

 

כינוס נכסים זמני אימוץ עקרונות 'אנטון פילר'.

ביהמ''ש או רשם שהוא שופט רשאי למנות כונס נכסים זמני על נכסים מסוימים של המשיב, הנמצאים ברשותו או ברשות מחזיק אם שוכנע כי:

1.      קיים חשש ממשי לפגיעה ניכרת בערכם של הנכסים או

2.      המשיב או אדם מטעמו עומדים להעלים את הנכסים או להשמידם, או

3.      הנכסים הופקו תוך ביצוע המעשה נשוא התובענה או שימשו לביצועו

וכי אי מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין.

הסמכות:

שופט

רשם שהוא שופט.

ביהמ''ש או רשם שהוא שופט רשאי להסמיך כונס נכסים זמני לבצע את הפעולות שלהלן:

I.                    להיכנס לחצרים של המשיב או המחזיק

II.                 לחפש את הנכסים, לצלם או להעתיקם

III.               לתפוס את הנכסים, להחזיקם ולנהלם

IV.              לשמור או לבטח את הנכסים

V.                 להפעיל את הסמכויות המוקנות לבעל הנכסים.

 

צו מרווה: צו מניעה זמני המגביל את הנתבע מלהוציא נכסים מתחום השיפוט או מלשנות את מצבם בתוך תחום השיפוט, כדי שאם התובע יזכה בפס''ד נגד הנתבע יהיו די נכסים של הנתבע בתחום שיפוטו של ביהמ''ש בארץ שמתוכם יוכל התובע לממש את פסק הדין.

ככלל: ברוב המכריע של המקרים, ביהמ''ש לא יעשה שימוש בצו מרווה שכן עומד לרשותו מגוון של סעדים זמניים, הנותן פתרון לרוב המכריע של המקרים בהם מבקש התובע להבטיח את מימוש פסק הדין.

יחד עם זאת, ייתכנו מקרים שבהם הסעדים הזמניים הקיימים לא יהיו אפקטיביים, ולכן נדרש צו מרווה.

דוגמא: כאשר הנתבע הבריח את נכסיו לחו''ל, ונסע לשם בעקבות נכסיו, לא יוכל ביהמ''ש להוציא צו עיקול לבנקים בחו''ל, הנמצאים מחוץ לתחום סמכותו. כך גם צו עיכוב יציאה מהארץ לא יביא תועלת כשהנתבע כבר בחו''ל.

לכן הפתרון: מתן צו מרווה כלפי הנתבע. ככלל, לביהמ''ש בישראל יש סמכות שיפוט פרסונלית על הנתבע, יהא מקום מגוריו אשר יהא. צו מרווה שיינתן כלפי הנתבע, יאסור עליו מלהוציא את נכסיו או לשנות את מצבם, אף אם הנכסים נמצאים בחו''ל.

צו מרווה: אינו נותן בידי התובע שעבוד או זכות קניינית אחרת בנכסים שהוגבלו על ידי הצו. אם לנתבע נושים אחרים הם יוכלו לפעול נגד הנכסים שחל עליהם הצו, וזאת משום שצו מרווה הוא 'צו אישי'.

דוגמא: כשהנתבע מחזיק בנכסים בחו''ל, צו עיקול לא היה אפקטיבי שכן ביהמ''ש מוסמך ליתן צו עיקול רק לגבי נכסים של הנתבע בנמצאים בישראל.

הסיבה להבדל: צו מרווה מכוון באופן אישי לנתבע ומכאן סמכותו של ביהמ''ש כלפי הנתבע, אך חוסר יכולתו לפעול כלפי נושאים אחרים. לעומת זאת צו עיקול זמני הוא צו IN REM החל על נכסי הנתבע כלפי כולי עלמא: העיקול אמנם מוגבל רק לתחומי מדינת ישראל, אך הוא חל כלפי כל הנושאים וכל אדם אחר.

 

130.       מהי הפרוצדורה  לגביית תצהיר עדות בחו''ל

בית המשפט יכול למנות מזכיר או עו''ד שיגבה

 

131.       מהי אחריותו של עו''ד לגבי תצהיר שערך ? מהי אחריות המצהיר

אחריות לכך שעליו להזהיר האדם לאמר האמת, לא להדריך את האדם בדבריו, לא לנסח בצורה פוגענית שתעליב את ביהמ''ש או הצד שכנגד.

 

132.          אדם נפגע בתאונת דרכים וכששהה בבית החולים כרתו לו בטעות רגל. באיזו עילה יתבע: תאונת דרכים , רשלנות או שתיהן

עדיף 'ללכת' על רשלנות כי יוכל לתבוע יותר ראשי נזק בעוד הפלת''ד מוגבל מבחינת ראשי נזק.

 

133.       מהי    'זכות קדימה'

זכות קדימה משמעה עדיפות ראשונה לקבל מבעל הזכויות במקרקעין הצעה לרכוש את הזכויות במקרקעין במחיר שבעל המקרקעין דורש בעדם. תחולת זכות הקדימה:

 

1.                  הכלל: העברת בעלות במקרקעין או חכירה לדורות è מתן עדיפות לבעל זכות הקדימה חלה על העברת בעלות במקרקעין או העברת חכירה לדורות.

2.                  סייג: העברה הקרקע ללא תמורה: החובה להציע מקרקעין לבעל זכות הקדימה אינה חלה במקרה של העברת הקרקע לאחר ללא תמורה, אך זכות הקדימה אינה מתבטלת בשל העברת המקרקעין, והיא תחול לגבי מי שקיבל את המקרקעין ללא תמורה. (כלומר: אין זכות קדימה בהעברה חינם).

3.                  המקרים בהם קיימת זכות קדימה:

I.                    זכות קדימה מכוח הסכם: בעל מקרקעין או בעל חלק בלתי מסויים במקרקעין, רשאי לרשום זכות קדימה לגבי המקרקעין או לגבי חלקו בהם, לטובת אדם מסויים ואז הוא לא יהיה זכאי להעבירם לאחר לפני שהציע אותם תחילה לבעל זכות הקדימה.

II.                 זכות קדימה בין יורשים במשק חקלאי: כאשר משק חקלאי עבר בירושה, על פי דין או על פי צוואה, ליורשים אחדים במשותף לא יהיה היורש זכאי להעביר את חלקו בהם לפני שהציע אותם תחילה ליורש בעל זכות קדימה.

מי ייחשב כיורש בעל זכות קדימה? בשנתיים הראשונות לאחר מן צו הירושה או צו קיום הצוואה ורואים כל יורש כבעל זכות קדימה לגבי חלקו של יורש אחר.

לאחר מכן רואים כבעל זכות קדימה רק יורש שרשם במהלך השנתיים הראשונות זכות קדימה לעצמו לגבי חלקו של יורש אחר.

III.               זכות קדימה בין בני זוג: זכות הקדימה קיימת כאשר מדובר במקרקעין הנמצאים בבעלות משותפת של בני זוג, והמקרקעין הם אחד מאלה:

I.                    משק חקלאי או בית עסק המתנהלים על ידם במשותף

II.                 דירה המשמשת להם למגורים.

במקרים הנ''ל לא יהיה בן זוג זכאי להעביר את חלקו לאחר, אלא אם הציע אותו תחילה לבן זוגו.

           

לזכור: הצעה לבעל זכות הקדימה תהיה בכתב, תישלח בדואר רשום ותציין את המחיר הנדרש בעד המקרקעין המוצעים. העתק מן ההצעה יישלח לרשם המקרקעין אשר ירשום על כך הערה בפנקסי      הרישום. כאשר יש מספר אנשים בעלי זכות קדימה תישלח ההצעה לכולם.           

 

134.       האם ניתן לטעון טענת פרעתי לגבי סכום ששולם לאחר פסק הדין

טענת ''פרעתי'' היא טענה במסגרתה טוען החייב כי הוא מילא אחר פסה''ד או שהוא אינו חייב עוד  למלא אחריו. הטענה אינה מוגבלת רק לפירעון חוב כספי, אלא לכל סוג של טענה הפוטרת את החייב מלמלא אחר פסק  הדין. אין מניעה לכך שהפנייה לראש ההוצל''פ תבוא לא רק מצידו של החייב, אלא גם מצד שלישי, שיש לו עניין בפירעון החוב במקום החייב.

 

יודגש כי המדובר רק בטענת פירעון שהתגבשה לאחר מתן פסה''ד וטענת פירעון שנתגבשה לפני מתן פסה''ד מקומה בביהמ''ש, ואם לא נטענה אבד עליה הכלח.

 

135.       איך מערערים על טענת פרעתי

הדיון בטענה: על פי הוראת החוק בדיון בטענת ''פרעתי'' על ראש ההוצאה לפועל לנהוג כאילו היה ביהמ''ש הדן בבקשה בדרך של המרצתה.

זכות ערעור: לעניין ערעור דין החלטתו של ראש ההוצל''פ כדין פס''ד של בית משפט שלום דהיינו: יש ערעור בזכות על החלטתו לבית המשפט המחוזי.

הערעור יוגש תוך 15 יום מיום מתן ההחלטה או מיום המצאתה לזוכה או לחייב.

הערעור יוגש באופן בו מגישים בקשה בדרך המרצה. יפורטו בו נימוקים עובדתיים ומשפטיים ויצורפו לו המסמכים הבאים:

I.                    תצהיר

II.                 העתק החלטת ראש ההוצל''פ.

 

 

136.       איך מבטלים חוזה שכירות  

אם הצדדים מעונינים לבטל השוכר משכיר את התקופה שנותרה בשכירות למשכיר.

 

137.       באיזה הליך תובעים שוכר

כספית: עד 50 א' שקל: סדר מהיר,

אם פינוי או סילוק יד: סדר דין מקוצר.(מגישים בשלום)

עד 17,800 ש''ח בבית משפט לתביעות קטנות.

 

138.          מה יקרה בתיק בו הראיות העיקריות בתיק מבוססות על עדות                               אשתו כנגדו במשטרה ?

בני זוג בהליך פלילי:

I.                    במשפט פלילי בן זוג אינו כשר להעיד לחובת בן זוגו.

II.                 במשפט פלילי לא כופים בן זוג להעיד לחובת אדם המואשם יחד עם בן זוגו בכתב אישום אחד. (כאן, מדובר במי שמואשם באופן פורמלי עם בן זוג באותו כתב אישום ואין זה משנה אם הם שותפים לעבירה או לא.

מי נחשבים בני זוג:

I.                    בני זוג הם אלה שהדין הישראלי מכיר בנישואיהם, ואין זה משנה אם הם חיים בנפרד. ידוע או ידועה בציבור אינם נחשבים לבני זוג בהקשר זה.

II.                 בני זוג לעניין זה הם אלה הנשואים ביום מתן העדות, ואין זה משנה אם היו נשואים ביום ביצוע העבירה.

III.             חריגים

IV.              בעבירה של חבלת גוף או אלימות או איום לא יחולו הכללים בדבר איסור עדות בני זוג ועדות הורה כנגד ילדו.

מכאן: משפט פלילי בן זוג אינו כשר להעיד לחובת בן זוגו וכן הורה וילד אינם כשרים                                 להעיד אחד לחובת משנהו, ולא ניתן לכפות עליהם להעיד לחובת אדם הנאשם יחד                עם בן משפחתו בכתב אישום אחד.

קיימת בחוק רשימה של חריגים במסגרתם מתאפשרת עדותו של בן זוג או הורה או           ילד וחריגים אלה כוללים בעיקר עבירות אלימות, עבירות בתוך המשפחה, עבירות            ריבוי נישואין, עבירת זנות ועדות לטובת בן משפחה.

 

139.       האם אפשר לשפוט שוטר גם על פי הדין המשמעתי וגם במשפט פלילי

כן, בעיקר  אם העבירה חמורה ועומדת בקריטריונים של ביהמ''ש במובן הפלילי. מכל מקום, ביה''ד המשמעתי של המשרה ידון בעניינו של שוטר אך אם העבירה עומדת בקריטריונים 'אזרחיים פליליים' ניתן להעמידו לדין גם שם.

 

140.       מה על כתב תביעה להכיל

על כתב טענות לכלול עובדות מהותיות ולא את הראיות להוכחת העובדות.

אין לטעון כנגד אותו בעל דין טענות עובדתיות חלופיות, אלא אם הטוען מצהיר כי הוא אינו יודע את העובדות כהווייתן.

אין חובה לציין את הוראות הדין שבעל הדין מתכוון להסתמך עליה.

בע''ד יפרט בכתב הטענות את המסמכים עליהם הוא מסתמך, או שיצרף רשימה נפרדת של מסמכים.

כשתוכנו של מסמך הוא עניין מהותי במשפט, יש לפרט בכתב הטענות את נוסחו או את קטעיו המהותיים או לצרפם לכתב הטענות.

על התובע לפרט בכתב התביעה את העובדות המהוות את עילת התביעה ומתי היא נולדה.

אין צורך לבקש בכתב התביעה סעד כללי קרי: הפרשי הצמדה וריבית, הוצאות משפט ושכר טרחת עו''ד, ובהימ''ש מוסמך לפסוק זאת גם אם לא התבקש לכך.

יש לפרט בכתב התביעה את שווי נושא התובענה ככל שניתן לקבוע אותו. בתביעה לסכום כסף יש לציין את הסכום התביעה במדויק.

 

141.       מה הקריטריונים לקביעת סמכות מקומית

לכל בתי משפט השלום באותו מחוז סמכות שיפוט מקומית מקבילה ועל כן ניתן להגיש תובענה לכל בתי משפט השלום הנמצאים באותו מחוז.

כאשר מדובר בתובענה שכולה במקרקעין הסמכות המקומית לדון בה מסורה לבימ''ש שבאשר שיפוטו נמצאים המקרקעין.

אין צורך לבדוק את שאלת הסמכות המקומית לדון בתביעה שכנגד, שכן התביעה שכנגד נגררת אחרי התביעה עיקרית.

טענת חוסר סמכות מקומית, יש להעלות בהזדמנות הראשונה.

כאשר קיים בין הצדדים הסכם שיפוט ייחודי תוגש התובענה לאותו בימ''ש שעליו הסכימו הצדדים, למעט בבימ''ש לתביעות קטנות בו אין תחולה להסכם שיפוט.,

תובענה שאינה כולה במקרקעין תוגש לביהמ''ש שבאזור שיפוטו מצוי אחד מאלה, לפי בחירת התובע: מקום מגוריו או עסקו של הנתבע, מקום יצירת ההתחייבות, מקום שנועד או שהיה כוון לקיום ההתחייבות, מקום המסירה לשל הנכס, מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים.

כשלעסקו של התובע מספר סניפים ואחד הסניפים מצוי בתחום השיפוט שבו נמצא מקום מגוריו או עסקו של הנתבע, יש להגיש את התובענה לביהמ''ש שבתחום שיפוטו נמצא מקום מגוריו או עסקו של הנתבע.

ככלל, כאשר יש מספר נתבעים, הסמכות המקומית מסורה לכל בית משפט שבו ניתן להגיש את התובענה נגד אחד הנתבעים.

כאשר אין מקום שיפוט מתאים, מסורה הסמכות המקומית לבית משפט בירושלים.

 

142.       מה הקריטריונים לקביעת סמכות עניינית

אין בעלי הדין יכולים להתנות על סמכות עניינית.

סמכות עניינית: איזה ביהמ''ש מוסמך לדון בעניין שבו עוסקת התובענה. שאלה זו נבדקת לפי הסעדים המבוקשים במסגרת התובענה.

כיצד בוחנים מהי סמכות עניינית ?

האם יש הוראת חוק ספציפית המקנה לביהמ''ש או לבית דין כלשהו סמכות עניינית ייחודית לדון בעניין.

אם כן הסמכות מסורה לביהמ''ש הזה או בי''ד אשר לו הוקנתה הסמכות בחוק.

כאשר מדובר בתביעות כספיות, הסמכות העניינית נקבעת לפי הסכום הנתבע ביום הגשת התובענה.

גבול הסמכות העניינית בתביעות כספיות בבית משפט השלם עומד על 2,500,000 ש''ח.

תביעה כספית הקשורה במקרקעין הינה תביעה כספית והסמכות העניינית לדון בה תיקבע על פי סכום התביעה.

ככלל, תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין מצויה בסמכות בית משפט שלום. אולם כאשר מדובר בתביעה לפירוק שיתוף של נכס מקרקעין אשר אינו רשום בלשכת רישום מקרקעין, הסמכות לדון בכך מסורה לבית משפט השלום או המחוזי, לפי השווי.

סמכות בית משפט שלום בתובענות במקרקעין: רק בענייני חזקה ושימוש, חלוקת מקרקעין וחלוקת השימוש. בכל יתר התובענות האחרות במקרקעין הסמכות לבית המשפט המחוזי.

בתביעה כשנגד בבית משפט שלום, ניתן לתבוע מעבר לגבול הסמכות העניינית רק כאשר התביעה שכנגד נובעת מאותו נושא או אותן נסיבות של התביעה העירית.

לבית המשפט המחוזי סמכות לדון בתביעה שכנגד הנמצאת בסמכות העניינית של בית משפט השלום, והיא אינה מוגבלת למקרים בהם התביעה שכנד עוסקת באותו נושא או נובעת מאותן  נסיבות.

 

 

 

143.       מה ההבדל בין שותף לעבירה לבין עד מדינה לגבי תוספת ראייתית

 

עדים שותפים לעבירה:

הכלל: התביעה אינה יכולה להעיד מטעמה נאשם אחד שהודה כנגד נאשם אחר, המואשם יחד עימו באותו כתב אישום, אלא לאחר שנגזר דינו.

 

החריג: ביהמ''ש רשאי לגזור את דינו של נאשם שהודה לפני סיום משפטם של האחרים בנסיבות מיוחדות שירשמו ואז תוכל התביעה להעידו.

כאשר התביעה מבקשת להעיד מטעמה נאשם משותף כנגד נאשם משותף אחר עליה להגיש נגדו כתב אישום נפרד, והעדתו כפופה להלכת קינזי.

 

לגבי שותף לעבירה הכלל קובע כי:

אין להעיד שותף לעבירה נשוא האישום אלא אם כן נסתיימו ההליכים נגדו וכבר אין חשש שהוא מצפה לטובת הנאה בתמורה למתן עדות מצידו.

 

 

 

 

סייגים להלכת קינזי:

I.                    כאשר לא הועלתה התנגדות לעדות: הלכת קינזי אינה פוגעת בכשרותו להעיד של שותף לעבירה וכאשר לא מועלית התנגדות להעדתו, למרות שמשפטו טרם הסתיים עדותו כשרה. לדבר יש השפעה על משקלה של העדות בלבד ולא על קבילותה.

II.                 השותף לעבירה אינו צפוי להיות מועמד לדין: הלכת קינזי אינה חלה במקרים שבהם השותף לעבירה הנקרא להעיד אינו צפוי להיות מועמד לדין בעצמו לדוגמא: למשל: עד מדינה או מי שההליכים נגדו עוכבו על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

עדות שותף לעבירה שהוא עד מדינה:

הכלל על מנת להרשיע בעבירה על סמך עדות יחידה של שותף לעבירה שהוא עד מדינה יש צורך בתוספת ראייתית מסוג סיוע.

חריגים:

בעבירות הבאות ניתן להרשיע על סמך עדות יחידה של שותף שהוא עד מדינה גם אם אין סיוע בצידה:

1.                  עבירות שוחד.

2.                  עבירות של הימורים, משחקים מסוכנים והגרלות.

 

144.       מה ההבדל בין ערעור לבין טעות סופר

ערעור הינה זכות מהותית, ועל כן קיומה טעון הענקה מפורשת בחוק. משלא קבע המחוקק זכות ערעור היא אינה קיימת בעלי הדין אינם יכולים להסכים בינהם על זכות הערעור.

ערעור לשופט

תיקון טעות סופר תיקון שאינו מהותי, גם רשם יכול לבצעו ואינו פוגע בנקבע בפס''ד.

 

145.       מהו משפט זוטא

כינוי להליך שבמסגרתו נדונה התנגדות הנאשם לקבילותה של הודיית חוץ. המיוחסת לו ואשר סיומו קובע ביהמ''ש אם ההודייה ניתנה ''חופשית ומרצון''.

כאשר הנאשם אינו מתנגד לקבילות הודיית החוץ שמסר, לא מקיימים משפט זוטא.

כאשר בכתב אישום יש מספר נאשמים, מתקיים משפט זוטא בנפרד בעניינו של כל נאשם.

אין ערעור עצמאי על החלטה במשפט זוטא אלא במסגרת הערעור על פסה''ד.

I.                   השלבים:

II.                 הגשת הודייה וכן ציון הנסיבות שבהן נמסרה. בהעדר התנגדות מצד הנאשם די בעדות זו כדי להכשיר את ההודייה כראייה.

III.               התנגדות הנאשם: מתנגד הנאשם לקבילות ההודיה חייב הוא להציג בשלב זה את נימוקי ההתנגדות, בצורה מפורטת.

IV.              הבאת הראיות:

פרשת התביעה: במסגרתה משמיעה התביעה את עדיה ומגישה כל ראייה             אחרת   שתימצא לנכון, לשם הפרכת טענות הפסול. התביעה היא אשר נושאת                    בנטל ההוכחה ועליה להפריך במדיה של ''למעלה מספק סביר'' את טענות הפסול    של הנאשם.

פרשת ההגנה: במסגרתה רשאי הנאשם להעיד בעצמו ולהביא עדים וראיות          מטעמו, אך הוא אינו חייב לעשות כן.

V.                 סיכומי הצדדים: עם תום השמעת הראיות מסכמים בעלי הדין את עמדתם. תחילה מסכמת התביעה ואח''כ הנאשם.

VI.              החלטת ביהמ''ש האם ההודיה ניתנה חופשית ומרצון. לצורכי מתן החלטתו במשפט זוטא רשאי ביהמ''ש לעיין בהודאה וזאת כאשר הדבר דרוש על מנת להכריע בשאלה אם ההודייה ניתנה חופשית ומרצון.

 

 

146.          מה ההבדל בין סעד זמני לתקופת הערעור לבין עיכוב ביצוע

עיכוב ביצוע:

הכלל הגשת ערעור אינה מעכבת את ביצוע ההחלטה. כלומר: הגשת ערעור אינה מעכבת את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים. לשים לב: מדובר בהחלטה המורה על ביצוע חיוב כלשהו, לאור קבלת התביעה כולה או חלקה.

על מנת לעכב את ביצועה של ההחלטה יש להגיש בקשה לביהמ''ש אשר נתן את ההחלטה ובמידה שסרב לבית המשפט לערעורים.

מהו עיכוב ביצוע ?

1.                  עיבוד ההוצאה לפועל

2.                  התליית פעולתה של החלטה

3.                  עיכוב ביצוע בכל דבר אחרת.

בית המשפט מוסמך לעכב ביצוע של כל פס''ד שנתן, לרבות פסקי דין שאינם מבוצעים בהוצאה לפועל כגון: צווי מניעה, צווי ביצוע בעין, צו ירושה וצו פירוק וכי פסקי דין שאינם מבוצעים כלל, כמו פס''ד הצהרתי.

סעד זמני לתקופת הערעור: בית המשפט רשאי ליתן סעד זמני לתקופת הערעור. במידה שטרם הוגש ערעור מוסמך לתיתו בית המשפט שהחלטתו ביטלה את הסעד הזמני, במידה שכבר הוגש ערעור הסמכות לדון בבקשה לסעד זמני נתונה לבית המשפט שלערעור.

 

147.       מהם עיקרי טיעון ומתי יש להגישם

לפני תחילת המשפט.

יכול להיות שדומה ל'רשימת פלוגתאות'

בעלי הדין יכולים להסכים בכתב מהן הפלוגתאות שבינהם העומדים להכרעת ביהמ''ש.

ככלל בשלב קדם המשפט קובע ביהמ''ש מהן המוסכמות שעליהן אין מחלוקת ולכן לא יתקיים דיון לגביהן ומהם הפלוגתאות העניינים שבעלי הדין חלוקים לגביהם, ובעניינים אלה יתקיים הדיון.

יחד עם זאת בעלי הדין יכולים להסכים בעצמם מהן הפלוגתאות שבינהם. בעלי דין אשר הסכימו בינהם מהו העניין השנוי במחלוקת (עובדתי או משפטי) רשאים בכל עת לפני תחילת הדיון:

לנסח את העניין השנוי במחלוקת

להסכים בכתב כי לאחר שביהמ''ש יכריע בפלוגתא בינהם.

 

148.       מהו המועד בו יש להעלות טענת ''אליבי'' ? מה התוצאה הנובעת מאי העלאת הטענה במועד ?

טענת אליבי במקום אחר הייתי:

המועד להעלאת הטענה לאחר התשובה לכתב האישום, ועל הנאשם לפרט את המקום האחר בו היה במועד ביצוע העבירה.

ביהמ''ש חייב להסביר לנאשם כי אליו להעלות טענת אליבי בשלב זה וכן את התוצאה הנובעת מאי העלאת הטענה במועד.

נאשם שלא העלה טענת אליבי בשלב זה או לא ציין את זהות המקום האחר, לא יהיה רשאי להביא ראיות להוכחת הטענה, אלא ברשות ביהמ''ש. ביהמ''ש ייתן רשות רק אם שוכנע שהייתה הצדקה לאי העלאת הטענה במועד.

לא מילא ביהמ''ש את חובת ההסבר לא יהיה רשאי למנוע מהנאשם להעלות טענת אליבי בשלב מאוחר יותר.

לעומת זאת, טענת אליבי שנטענה במועד, אך לא נטענה במהלך החקירה המשטרתית הינה בבחינת עדות כבושה, שערכה ומשקלה מועטים ביותר, כל עוד הנאשם לא נתן הסביר מניח את הדעת לשאלה מדוע כבש את עדותו ומדוע החליט לחושפה בשלב מאוחר יותר.

 

149.       מה מתרחש בשלב ההקראה? מה חובת ביהמ''ש בהליך זה

על הנאשם להשיב לאישום.

אם לא בוטל כתב האישום מכוח טענה מקדמית שואל ביהמ''ש את הנאשם מה תשובתו לאישום, כלומר: האם הוא מודה בעובדות המיוחסות לו בכתב האישום.

האפשרויות העומדות בפני הנאשם:

I.                    לא להשיב לאישום

II.                 להודות בעובדות הנטענות בכתב האישום או בחלקן.

III.               לכפור בעובדות הנטענות בכתב האישום או בחלקן.

IV.              לטעון עובדות נוספות, בין אם הודה בעובדות הנטענות בכתב האישום ובין אם לא.

 

150.       מה הדין לעניין מסמך שלא הוצג במסגרת תצהיר גילוי מסמכים

מהותה של חובת גילוי מסמכים הינה פירוט בתצהיר אילו מסמכים נמצאים ברשותו של בעל דין או היו מצויים ברשותו.

חובת גילוי המסמכים אינה כוללת את החובה להמציא את המסמכים לבעל הדין שכנגד, או להרשות עיון בהם.

הליכי הגילוי נוהגים רק בין בעלי הדין בתובענה. ניתן לדרוש מבעל דין לגלות מסמכים המצויים או שהיו מצויים בחזקתו ו/או בשליטתו ואשר רלבנטיים לעניין הנדון.

הסנקציה של אי גילוי מלא : בעל דין שלא גילה בתצהיר גילוי מסמכים מסמך אשר הייתה עליו חובה לגלותו לא יוכל להגישו כראיה בטעמו במשפט.

חריג: הגשת המסמך כראיה תתאפשר בהתקיים בתנאים הבאים:

1.                  קבלת רשות בית המשפט.

2.                  קיים הצדק סביר למחדלו של בעל הדין.

ביהמ''ש אשר התיר הגשת המסמך רשאי להורות בנוגע להוצאות.

 

 

 

151.       באיזה חיקוק קבועה חובת האזהרה של החשוד

סדר הדין הפלילי, (סמכויות אכיפה מעצרים)

סעיף 33: מסירת הודעות על המעצר, ס''ק ג: הקצין הממונה אחראי לביצוע הוראות סעיף זה, הוא יודיע לעצור על זכויותיו וכן ימסור לו רשימה של עו''ד המוכנים לשמש סניגורים לעצורים, שנערכה על ידי לשכת עו''ד, העצור יאשר בחתימת ידו שההודעה נמסרה לו.

 

152.       מהו סדר הטיעונים במסגרת ההגנה במשפט פלילי

פרשת ההגנה:

האפשרויות העומדות בפני הנאשם בתום פרשת התביעה:

בתום פרשת התביעה ולאחר שנדחתה טענה של ''אין להשיב לאשמה'' (אם הועלתה) יכול הנאשם

1.                  לקיים את פרשת ההגנה כתשובה לפרשת התביעה ולהביא ראיות מטעמו.

2.                  לא לקיים פרשת הגנה כלל ולא להביא ראיות מטעמו.

אי קיום פרשת ההגנה אינו חורץ את גורל המשפט, שכן ביהמ''ש יבחן האם עמדה התביעה בנטל ההוכחה של למעלה מספר סביר, זאת להבדיל מעמידה בנטל הבאת הראיות הנבחנת במסגרת העלאת הטענה של אין להשיב לאשמה.

                        דברי פתיחה: הנאשם או סניגורו רשאים להקדים דברי פתיחה להבאת הראיות מטעמם

ניהול פרשת ההגנה כאשר יש נספר נאשמים:

הכלל כאשר ישנם מספר נאשמים בכתב אישום אחד ישאו הנאשמים את דברי הפתיחה לפי הסדר            שבו הם מופיעים בכתב האישום, ולאחר מכן יביא כל אחד מהם את ראיותיו באותו סדר.                       

סייג: לבקשת בעל דין רשאי בית המשפט להורות על סדר אחר.

עדות מטעם הנאשם: הכלל נאשם שבחר להעיד יעיד בתחילת הראיות מטעם ההגנה.

חקירה נגדית על ידי התביעה: לאחר שהעיד הנאשם, רשאית התביעה לחקור אותו           חקירה נגדית.

הכלל התביעה אינה רשאית לשאול את הנאשם בחקירה נגדית שאלות בנוגע להרשעותיו             הקודמות.

חריגים: התביעה רשאית לחקור את הנאשם בנוגע להרשעותיו הקודמות במקרים הבאים:

I.                    הנאשם העיד על אופיו הטוב.

II.                 הנאשם הביא ראיה בנוגע לאופיו הטוב במסגרת הבאת ראיותיו.

III.               הנאשם הביא ראייה בנוגע לאופיו הטוב במסגרת חקירה נגדית של עדי התביעה, לרבות בשאלות שהציג לעדים.

בסיום פרשת ההגנה מכריז הנאשם ''אלו עדי'' ובכך מסתיימת פרשת ההגנה.

 

153.       השופט החליט לא לשחרר את העצור בערבות מה ניתן לעשות.

לגבי החלטה בעניין הנוגע למעצר, שחרור או בקשה לעיון חוזר שנתן בימ''ש השלום - יש להגיש ערר בזכות לביהמ''ש המחוזי, ומהמחוזי ערר בזכות לביהמ''ש העליון.

החלטה בעניין הנוגע למעצר, שחרור או בקשה לעיון חוזר שנתן ביהמ''ש המחוזי יש להגיש ערר בזכות לביהמ''ש העליון.

 

154.       מהי משמעות האבחנה בין חיסיון מוחלט לבין חיסיון יחסי ?

מהו חיסיון?

חיסיון הוא הענקת פטור מחובה הקבועה בחוק למסור מידע, במסגרת של חקירה על ידי גורם המוסמך לחקור או במסגרת של מסירת עדות בפני ביהמ''ש, בית דין, גוף או רשות המוסמכים לגבות ראיות.

הפטור מתייחס רק לגבי אותו מידע שהחסיון חל עליו, בכפוף לתנאים הקבועים בדין או בהלכה הפסוקה.

יודגש: החיסיון אינו פוסל את הראיה אלא רק מעניק פטור מחובת מסירתה. ראיה שנמסרה למרות החיסיון אינה פסולה, אלא אם יש בדין הוראה מיוחדת השוללת את קבילותה.

סוגי החסיונות:

I.                    חיסיון לטובת המדינה: התנאים לתחולת החסיון: אדם אינו חייב למסור וביהמ''ש לא יקבל ראיה במקרים הבאים:

I.                    ראש הממשלה או שר הביטחון הביעו את דעתם בתעודה חתומה על ידם כי מסירת הראיה עלולה לפגוע בביטחון המדינה. 

II.                 ראש הממשלה או שר החוץ הביעו דעתם בתעודה חתומה על ידם כי מסירת הראיה עלולה לפגוע ביחסי החוץ של המדינה.

ויתור על החיסיון יעשה על ידי בעל החיסיון בלבד: ראש הממשלה, שר הביטחון או שר      החוץ.

III.               חיסיון לטובת הציבור: אדם אינו חייב למסור וביהמ''ש לא יקבל ראייה כאשר שר הביע את דעתו בתעודה חתומה על ידו כ מסירתה עלולה לפגוע בעניין ציבורי חשוב. דוגמא: מסירת זהות מודיע משטרתי אם הוטל חיסיון.

IV.              חיסיון מפני הפללה עצמית: אדם אינו חייב למסור ראיה שיש בה הודיה בעובדה שהיא יסוד מיסודותיה של עבירה שהוא מואשם בה או עשוי להיות מואשם בה. זכות החיסיון מפני הפללה עצמית אינה חלה על נאשם המעיד במשפט פלילי להגנתו, בנוגע לעבירה בה הוא מואשם. בנוסף, לביהמ''ש סמכות לדחות בקשה ליהנות מן החיסיון ולחייב את העד להשיב לשאלה מפלילה אולם לא ניתן יהיה לעשות שימוש בתשובתו המפלילה במשפט בו הואשם בשל העבירה הנוגעת לשאלה ללא הסכמתו.

V.                 חיסיון התקשרות עם עורך הדין: זכות החסיון: עורך הדין אינו חייב למסור כראיה דברים ומסמכים שהוחלפו בינו לבין לקוחו או לבין אדם מטעם הלקוח, ואשר יש להם קשר ענייני לשירותי המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח . הוא הדין לגבי עובדו של עורך הדין בנוגע לדברים ומסמכים שהגיעו לידיו במסגרת עבודתו אצל עורך הדין. חיסיון חולה כלפי רופא: רופא אינו חייב למסור ראיות בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

1.                  מדובר בדבר הנוגע לאדם שנזקק לשירותו.

2.                  הדבר הגיע אליו תוך כדי עבודתו כרופא.

3.                  מדובר בדברים שלפי טיבם נמסרים לרופא בדרך כלל מתוך אמון שישמרם בסוד.

VI.              חיסיון מטופל כלפי פסיכולוג: פסיכולוג מומחה אינו חייב למסור ראיות בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

1.                  מדובר בדבר הנוגע לאדם שנזקק לשירותו.

2.                  הדבר הגיע אליו תוך כדי עבודתו כפסיכולוג .

3.                  מדובר בדרים שלפי טיבם נמסרים לפסיכולוג מתוך אמון שישמרם בסוד.

VII.           חיסיון מקבל שירות כלפי עובד סוציאלי:

1.            מדובר בדבר הנוגע לאדם שנזקק  לשירותו.

2.      הדבר הגיע אליו תוך כדי עיסוקו כעובד סוציאלי.

3.      מדובר בדברים שלפי טיבם נמסרים לעובד סוציאלי מתוך אמון שישמרם בסוד.

VIII.         חיסיון כהן דת: כהן דת אינו חייב למסור עדות על דבר אשר נאמר לו בוידוי, ואשר גילויו אסור עליו לפי דיני דתו. בעל החיסיון : בעל החיסיון הינו כהן הדת, ולכן רק הוא רשאי לוותר החיסיון, וזאת להבדיל משאר החסיונות.

IX.              חיסיון מכוח הלכה פסוקה: חיסיון עיתונאי, חיסיון עורך פטנטים,חיסיון מסמכים (מבלי לפגוע בזכויות בספר כרך ב' עמ' 438), חיסיון מסמכי הרשות, חיסיון בנקאי, חיסיון ראיות שנמסרו בפני וועדת חקירה וחיסיון ממלאי תפקיד כמו: נשיא מדינה, ח''כ, נציג דיפלומטי ופקיד קונסולרי.

 

חיסיון מוחלט: החיסיון הניתן לעורך הדין הוא מוחלט ואין לביהמ''ש שיקול דעת לכפות עליו להעיד, זאת בניגוד לחיסיון המוענק לרופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי שביהמ''ש יכול להורות על הסרתו. גם החיסיון של כהן דת הינו מוחלט, ולביהמ''ש אין סמכות להורות על הסרת החיסיון. 

 

חיסיון יחסי: חיסיון עיתונאי הוא יחסי והוא כפוף לשיקול הדעת של ביהמ''ש, אשר יכול להורות על מתן תשובה לשאלה. המבחן על פיו יפעיל ביהמ''ש את שיקול דעתו בעניין זה הינו האם הדבר חיוני ובעל חשיבות לשם עשיית משפט צדק בנושא מהותי לדוגמא: כאשר מדובר בפשע או בעוון בעלי משמעות מהותית, לגביהם נדרש גילוי המקור.

 

חיסיון חלקי -  גילוי חלקי: בעתירה לגילוי ראיה רשאי ביהמ''ש להיעתר לעתירה באופן חלקי, ולמתן את החיסיון על ידי מתן הוראה לחשיפה חלקית של המידע החסוי.(קיבלו הראיה התביעה אם הדבר עלול לחשוף פרטים בלתי רצויים  תוכל חזור בה מהאישום

באזרחי: אם קיבל ביהמ''ש את העתירה חייבת המדינה לחשוף את הראיה או למחוק את התביעה או לחילופין, לקבלה.

 

155.       מה ההבדל בין חיסיון וסודיות ?

חיסיון: מהווה חריג לעיקרון הגילוי שלפיו אין להסתיר דבר בהליך שיפוטי ותכליתו למנוע חשיפת מידע חסוי בפני הערכאה השיפוטית.

סודיות: מהווה חריג לעקרון הפומביות ותכליתה למנוע חשיפתו של מידע סודי בפני הציבור. סודיותן של ראיות מכוונת לשמרן מפרסום.

להבדיל מן החיסיון אשר חל גם בגדר הליך בביהמ''ש, כוחה של הסודיות יפה רק מחוץ לכותלי ביהמ''ש וביהמ''ש רשאי להורות על הצגת מסמך שהוסכם לגביו שהוא סודי.

 

156.       עו''ד ורו''ח רוצים לפתוח משרד עם מזכירה משותפת, האם הדבר אפשרי מבחינה אתית ?

לא. ייחוד המקצוע

 

157.       מהי האבחנה בין פסלות שופט במישור הפלילי לבין פסלות שופט במישור האזרחי

            בפלילי מגישים הבקשה תוך 5 ימים ובאזרחי תוך 10 ימים.

 

158.       מהן הסנקציות בהן ניתן לנקוט כלפי בעל דין שמסרב לענות על שאלון

כללי: מדובר בפרוצדורה בה עונה בעל דין לשאלות שמוגשות לו על ידי בעל הדין האחר. התשובות לשאלון יינתנו בתצהיר.

ניתן להמציא שאלון לכל בעלי הדין האחרים ומכאן שאין צורך בקיום יריבות ישירה בין בעלי הדין לעניין משלוח שאלונים. לדוגמא: תובע יכול להפנות שאלון לצד ג'.

בעל דין שהתבקש להשיב על השאלון ולא נענה ניתן להוציא כנגדו צו למסירת שאלון.

בכל מקרה: השאלונים והתשובות לשאלונים אינם חלק מכתבי הטענות ואינם מהווים חלק מחומר הראיות שניתן לבסס עליו ממצאים, אלא אם הם מוגשים באופן פורמלי במהלך המשפט.

 

159.       נאשם נמצא במעצר שנה ועדיין לא שוחרר, מה ביכולתו לעשות

הבקשה להארכת המעצר צריכה להיעשות על ידי ביהמ''ש העליון לתקופה של 90 יום בכל פעם.

כדאי לזכור: עצור משוחרר בערובה או תובע  רשאי לפנות לביהמ''ש בבקשה לעיון חוזר, בעניין הנוגע למעצר, לשחרור או להפרת תנאי השחרור בערובה, לרבות בהחלטה לפי סעיף זה, אם נתגלו עוברות חדשות, נשתנו נסיבות או עבר זמן ניכר מעת מתן ההחלטה.

אדם המוחזק במעצר בשל אי יכולתו להמציא ערובה, רשאי לפנות בכל עת בבקשה לעיון חוזר.

(סעיף 52 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים).

 

160.       האם מותר  להציע לעד, על מנת שזה יעיד במשפט, אחוזים מהסכום שייפסק

תשלום לעדים: הנוהג הוא שעורך דין המזמין עדים שאינם עובדי ציבור צריך להתחייב לשאת בהוצאותיהם, שייפסקו על ידי ביהמ''ש.

אולם אסור לעורך הדין להתנות את התשלום לעדים בתוצאות המשפט.

הטעם לאיסור: למנוע פיצוי מהעד למסור עדות שקר לטובת הלקוח על מנת שהלקוח יזכה במשפט.

 

161.       אישה הייתה עדה לתאונת דרכים שבעלה היה אחראי לה האם יכולה האישה להעיד נגד בעלה בבית המשפט

במשפט פלילי לא. אך בתביעת נזיקין וכו' במישור האזרחי כן.

 

162.       האם ניתן להוציא צו מאסר בהליכי הוצאה לפועל ובאילו תנאים

ביסודה של ההוראה המאפשרת מאסרם של חייבים בשל אי-תשלום חוב מונח העיקרון של ''כפייה לשם גבייה ולא לשם ענישה''. הכלל הבסיסי הוא כי כאשר ברור שלחייב אין יכולת ואמצעים לשלם את החוב, לא אוסרים אותו על אי תשלום חוב, מכיוון שמאסר בנסיבות כאלה אינו משמש כאמצעי כפייה לתשלום החוב אלא כענישה על אי תשלום החוב.

המאפיין הבולט של תיקון 15 לחוק הוצל''פ הוא העברת נקודת הכובד מההליכים נגד גופו של החייב להליכים נגד רכושו.

המנגנון המוביל למאסרו האזרחי של החייב נעשה מורכב וביקורתי יותר, ולפי הוראת הדין החדש המאסר הוא תגובה לביזיון ההוצאה לפועל על ידי החייב שהוא בעל יכולת ומשתמט מתשלום החוב.

מאסר חייב בשל ביזיון ההוצאה לפועל

 ראש ההוצל''פ רשאי, לבקשת הזוכה, לתת צו מאסר נגד החייב בשל בזיון ההוצל''פ לתקופה של עד 7 ימים במקרים כמו:

I.                    החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב בלי לתת הסבר סביר לאי התשלום.

II.                 החייב לא מילא אחר האזהרה ולא הגיש בקשה לצו תשלומים.

III.               החייב לא הרים את נטל ההוכחה בדבר יכולתו לפרוע את החוב ולא הביא בפני ראש ההוצל''פ את כל המידע והמסמכים הדרושים לשם כך, מבלי לתת הסבר סביר.

IV.              החייב לא התייצב לחקירת יכולת במועד

V.                 החייב התייצב לחקירת היכולת אך לא הציג מסמכים שנדרש להציגם וראש ההוצל''פ קבע כי יראו אותו כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.

VI.              הוצאה הזמנה לבירור אך החייב לא התייצב במועד, או שהתייצב אך לא הציג מסמכים שנדרש להציגם וכו'.

הכלל: לא יינתן צו מאסר בשל בזיון ההוצל''פ אלא לאחר שהובא החייב לפני ראש ההוצל''פ על פי צו הבאה או בדרך אחרת.

כלל המאסר: החייב יובא בפני ראש הוצל''פ תוך 48 שעות. חייב שנאסר בשל אי תשלום חוב והשלים את תקופת המאסר הקבוע בצו המאסר לא ייאסר שנית בשל אותו חוב.

חייב שניתנו נגדו מספר צווי מאסר וסך כל תקופות המאסר לפיהם עולה על 30 יום ישוחרר מן המאסר כעבור 30 יום וייאסר שוב לריצוי יתרת תקופות המאסר רק כעבור 30 יום משחרורו.

 

חשוב: ראש הוצל''פ מוסמך לתת צו מאסר כאשר מדובר בחוב מזונות לפי בקשת הזוכה אף מבלי להיזקק לחקירת יכולת או לתצהיר. הסיבה: חקירת יכולת נערכה בעת בירור התביעה למזונות בביהמ''ש. (כשהנושה הוא המוסד לביטוח לאומי, לא חלה הוראה זו).

תקופת המאסר המרבית לכל צו מאסר מוגבלת ל21- יום (להבדיל ממאסר בשל חוב רגיל  המוגבלת ל7- ימים. גם את חייבי המזונות לא ניתן לאסור לתקופה מצטברת העולה על 30 יום.

 

163.       האם עו''ד יכול להופיע בבימ''ש לתביעות קטנות

לא. אך אם הדבר נוגע בענייניו עליו להודיע על כך לביהמ''ש

 

164.       כיצד מערערים על החלטת מגשר

לפס''ד שניתן על דרך של פשרה פן הסכמי ופן שיפוטי, ולאבחנה זו חשיבות הן לעניין תקיפתו על ידי בעלי דין  המבקש לשלול ממנו את נפקותו והן לעניין אכיפתו.

 

ביטול פסק דין שאישר הסכם פשרה: ביטול מחמת פגם בהליך, לרבות בסדרי הדין, מאפשר נקיטה בהליכי ערעור רגילים (עילה שיפוטית). פסיקה על דרך הפשרה אינה שוללת מבעלי הדין את זכות הערעור אולם עילות ההתערבות של ערכאת הערעור תהיינה מצומצמות יותר. לעומת זאת ביטול מחמת פגם הקשור להסכם עצמו (כגון כפיה, הטעיה וכו') מאפשר הגשת תביעה חדשה שעילתה הפגם שנתגלה בהסכם. (עילה הסכמית).

 

אכיפת פסק דין שאישר הסכם פשרה: פס''ד בהסכמה שאושר על ידי ביהמ''ש ניתן לאכיפה במסגרת הוצאה לפועל. במקרים בהם הפרת ההסכם היא ברורה וחד משמעית ניתן לכוף את הצד השני לציית לפסק הדין בהליכי ביזיון ביהמ''ש.

 

165.       מהן 4 החלטות של ראש הוצל''פ שהן החלטות שיפוטיות, כיצד מערערים עליהן, בפני מי

1.                  החלטה בטענת ''פרעתי''

2.                  החלטה בעניין חיוב נאמן,

3.                  החלטה בעניין חיוב צד שלישי

4.                  החלטה בעניין חיוב כונס נכסים.

ערעור על החלטה שיפוטית של ראש הוצאה לפועל בזכות בפני ביהמ''ש המחוזי בדן יחיד.

הערעור על החלטה שיפוטית של ראש הוצל'''פ יוגש תוך 15 יום כפי שמגישים בקשה בדרך המרצה:

א          תצהיר

ב          העתק החלטת ראש ההוצאה לפועל.

 

166.       כיצד מגישים בקשה לצו ירושה

תוכן הבקשה:

בקשת צו ירושה או צו קיום צוואה יש להגיש בשני עותקים.

בקשה לצו ירושה תהא ערוכה לפי טופס 1 בקשה לצו קיום צוואה תהא ערוכה לפי טופס 2.

אם אחד מן היורשים הוא קטין, חסוי או נעדר יש לציין זאת בראש הבקשה ובגופה.

מסמכים אותם יש לצרף:

I.                    תצהיר של המבקש לאימות העובדות הכלולות בבקשה.

II.                 תצהירו של אדם אחר אם קיימות עובדות הכלולות בבקשה שאינן בידיעתו האישית של המבקש.

III.             אחד מן המסמכים הבאים:

1.                  תעודת פטירה או הצהרת מוות לאימות פטירה של המוריש ושל כל אדם אחר שיש להוכיח את עובדת מותו, מאושרת כדין או

2.                  בקשה להוכיח את עובדת מותו של המוריש או אדם אחר כאמור באופן אחר (שלא על ידי תעודת פטירה / הצהרת מוות) או

3.                  החלטה שנתן ביהמ''ש בבקשה כאמור.

IV.              אחד מהבאים:

1.                  אישור משלוח ההודעה בדואר רשום ליורשים על פי דין או לזוכים על פי צוואה או

2.                  תצהיר של המבקש או של אדם אחר על כך שהוא מסר את ההודעה ליורשים או לזוכים לפי העניין וכן צרוף העתק מההודעה כאמור.

3.                  אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין יש לצרף לבקשה ייפוי כוח.

4.                  אם המבקש רוצה לזכות בחלקו של יורש שנפטר לאחר מות המוריש עליו לצרף לבקשה צו ירושה או צו קיום צוואה מאושר כדין לגבי ואתו יורש.

 

לבקשה לצו קיום צוואה יש לצרף את הצוואה המקורית או בקשה להתיר את הבאת הצוואה בהגשת העתק או באפן אחר, או ההחלטה שנתן ביהמ''ש בבקשה כאמור.

 

התנאים לקבלת הבקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

1.                  כל הפרטים הנדרשים מולאו כהלכה בטופס

2.                  צורפו לבקשה כל המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל.

3.                  שולמה אגרה ושולמו הוצאות הפרסום בעיתון.

4.                  במרשם הארצי אין רישום בדבר הגשת בקשה קודמת לצו ירושה או לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה או לביה''ד הדתי בעניין אותו עיזבון.

 

167.       כיצד מגישים שטר כתביעה כספית , האם רק בהוצל''פ

אוחז שטר המבקש לממש את השטר שבידו יכול לפעול באחת משתי דרכים חלופיות:

I.                    הגשת בקשה לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל

II.                 הגשת תביעה בסדר דין מקוצר לבית המשפט המוסמך.

הגשת הבקשה:

I.                    פרטי המבקש

II.                 פרטי החייב

III.               יש לציין אם המבקש או החייב הוא פסול דין או קטין.

IV.              העובדות המשמשות עילה לבקשה.

V.                 הסכום שיש לפרוע על פי השטר

VI.              זמן ומקום הפירעון

VII.            בית המשפט שלו הסמכות המקומית לדון אם תוגש התנגדות.

VIII.         נספחים: השטר המקורי והעתק צילומי ממנו משני צדדיו.

אם המבקש מיוצג על ידי עו''ד ייפוי כוח של עו''ד או העתק ייפוי כוח כללי מאושר על ידי עו''ד.

 

168.       מהם סמכויותיו של המפקח על המקרקעין

מינוי מפקחים, נטילת סמכות על ידי הממונה על המרשם, סמכויות חקירה, ייחוד פעולות למפקח ואישור פעולות הרשם, פרוק שיתוף על פי הסכם, פירוק שיתוף בדרך של הפיכה לבית משותף, קביעת החלק ברכוש המשותף, למפקח סמכות להורות כי כאשר מדובר בבית משותף המורכב ממבנים אחדים, אשר לכל אחד כניסה נפרדת תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף על כל בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף, אף  כשאין קביעה כזאת בתקנון, היתר להתקנת דוד שמש, שיקום בית משותף שנהרס, מינוי נציגות ראשונה, מינוי נציגות, רישום תקנון לבית משותף, כינוס אסיפה כללית וכן סמכות להכריע בסכסוכים בין בעלי דירות בבית משותף.

 

169.       מהו הרוב הדרוש כדי לבנות תוספת לדירת מגורים על חשבון גינה משותפת.

הצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירה טעונה הסכמה של כל בעלי הדירות. כאשר מדובר בהצמדה לשם בנייה שמטרתה הרחבת אותה דירה די ברוב של מי שבבעלותם ¾ מהדירות ו2/3- מהרכוש המשותף.

170.       מה ההבדל בין האזנת סתר לקו של בזק לעומת   האזנת סתר לטלפון נייד

כנראה שאין הבדל כי על שניהם חל החוק הנוגע להאזנת סתר.

 

171.       מה תפקידו של הרשם לענייני ירושה, מהם העניינים המצויים  באחריותו, מיהו בית המשפט המוסמך כאשר מוגשת התנגדות לקיום צוואה ?

תפקיד הרשם לענייני ירושה:

I.                    הודעה על הסתלקות יורש מחלקו בעיזבון תימסר לרשם לענייני ירושה

II.                 צוואה בכתב יד, בעדים או בעל פה תופקד בידי הרשם לענייני ירושה ולא בביהמ''ש.

III.               ניתן לערוך צוואה בפני רשם לענייני ירושה

IV.              סמכות לתקן טעות סופר בצוואה.

V.                 הוענקה לרשמים לענייני ירושה סמכות לתת צו ירושה או צו קיום צוואה.

VI.              סמכות לתקן או לבטל צו ירושה או צו קיום צוואה שניתנו על ידם.

VII.            סמכות למנות מנהל עיזבון כאשר הוגשה בקשה בהסכמת כל הצדדים הנוגעים בדבר.

VIII.         סמכות לקבוע את מותו של אדם כאשר אין תעודת פטירה.

 

ערעור על החלטת הרשם לענייני ירושה יוגש לבית המשפט לענייני משפחה         שבתחום שיפוטו היה מושבו של המוריש במותו אם לא היה מושבו של המוריש בארץ, תוגש התובענה לביהמ''ש שבתחום שיפוטו נמצאים נכסים מנכסי העיזבון.                   

ביהמ''ש ידון בערעור בהרכב של שופט אחד.

הסמכות במקרה של הגשת התנגדות לקיום צוואה: ביהמ''ש לענייני משפחה.

 

172.       רישום הערת אזהרה על נכסי מקרקעין הנמצאים בבעלות חברה

כאשר מתבצעת עסקה במקרקעין בה מוקנית הזכות היא חברה אין צורך לרשום הערת אזהרה על העסקה גם אצל רשם החברות ודי ברישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין.

 

173.       רענון זיכרון עדים

רענון זיכרון עדים במהלך חקירתם במשטרה על ידי מפגש בינהם לצורך בניית הודעותיהם ועימות דבריו של עד אחד כנגד רעהו בטרם מסרו את הודעותיהם הינו פסול ופוגם  במהימנות עדותם בביהמ''ש.