מקרה הביטוח

 

גרינפלד נ' הסנה

אין כיסוי כי נקבע ע"י חוות דעת מומחים כי מת מכך שנפל מהכסא כלומר כתוצאה משיכרות

ולכן כשהחריג לפוליסה הוא שיכרות אזי אין כיסוי .

 

רחל צור נ' הפניקס

בעלה של המערערת סבל בעבר מאוטם שריר הלב בנהגו במכוניתו הוא לקה בהתקף לב המכונית סטתה והתנגשה ברמזור המנוח הגיע לבית החולים מת וללא סימני אלימות חיצוניים.

היה לו ביטוח חיים במקרה שהמוות נגרם כתוצאה מחבלה גופנית ללא קשר לסיבות אחרות ושהמוות נגרם רק ע"י גורם חיצוני אלים ומקרי ולא על מחלה .

אשתו של המנוח טענה שהתאונה גרמה למותו בשל הלחץ והמתח שקיים בעת נהיגה .

הכל מוכרע עפ"י חוות דעת מומחים והשאלה במקרים אילו היא שאלה עובדתית .

 

בימ"ש קבע המוות אינו קשור לתאונה התקף הלב אירע על רקע מחלה וכתוצאה ממנה מת עוד לפני שהמכונית סטתה מהמסלול ולא הוכח אירוע חיצוני מקרי בעת הנהיגה שיכל לגרום למוות.

 

המגן נ' מדינת הילדים

המשיבה מפיקה מופעי בידור קנתה ביטוח מפני סיכונים של חוסר קהל ביטול או הפסקה של אירוע התנאי הוא שהאירוע לא בשליטתו של המבוטח .

המשיבה הגישה תביעה על הפסד כתוצאה ממזג האוויר ואירוע טרגי חבלני שקרה במדינה חברת הביטוח טענה כי האירוע קרה בשליטת המבוטח .

בימ"ש קבע כי תמיד הכלל הוא שהפרשנות היא נגד המנסח במקרה של פוליסה לא ברורה שקשה להבחין בדקויות כלל זה יפה כאשר יש שתי פרשנויות או משמעויות .

 

בימ"ש קבע שבמקרה דנן יש שתי משמעויות ולכן הולכים לטובת המבוטח מכיוון שאחד הסיכונים בביטוח הוא מיעוט קהל ולכן האירוע קרה ולכן המבטחת אחראית לניסוח ולשיפוי המבוטח העליון קובל על המחוזי על כך שנתן שיפוי ללא בדיקה האם המקרה לא בשליטת המבוטח.

 

אשל נ' ריט

המבוטחים סוחרי יהלומים קנו פוליסה כל הסיכונים הם נתנו לחברה אחרת את היהלומים והיא החזירה רק חלק בטענה שהיתר נשדד המחוזי דחה את המבוטחים כי לא הובאו הוכחות לשוד ולכן אין מקרה ביטוח עוד טענה חב' הביטוח כי המבוטחים לא עמדו בחובת הגילוי בכך שלא אמרו שמכרו לחברה את היהלומים במסגרת עסקה .

 

בימ"ש קבע כי בביטוח כל הסיכונים הביטוח הוא כנגד אובדן או נזק הנובעים מכל סיבה שהיא על כן על המבוטח להוכיח כי נגרמו לו אובדן או נזק אין הוא חייב להוכיח כיצד זה נגרם ואין הוא חייב להוכיח את הסיבה לאובדן על היהלומנים להוכיח כי שהיהלומים יצאו משליטתם כי לא מכרו אותם וכי אין סיכוי שיחזרו ולכן משלא הוכיחה חב' הביטוח כי המבוטחים מכרו את היהלומים או גנבו אותם חב' הביטוח חייבת בשיפוי .               

 

חיצוב סחר נ' מנורה

קבלן בניין תובע שיפוי בעבור נזקים בדירות שבנה שחלק מהם הוא מכר כבר חב' הביטוח מתנגדת לשפות בטענה שחלק מהנזקים חלו לאחר מועד פקיעת הביטוח ולפיכך אין חבות ביטוחית בגינם

חברת הבנייה טענה שהנזקים הם תולדה שהייתה בזמן תקופת הביטוח .

 

בימ"ש קיבל את הערעור לאחר בדיקות עובדתיות שגילו שאכן מקרה הביטוח החל בתוך זמן תקופת הביטוח .

 

 

 

 

 

סלע נ' סולל בונה

המבטחת ביטחה בביטוח קבלנים-כל הסיכונים ביטוח שתנאיו משתנים משנה לשנה למבוטחת נגרם נזקים לציוד והמבטחת לא מוכנה לשלם בגלל שמדובר בנזקים שאינם תאונתיים .

 

בימ"ש קבע שהרשלנות שמייחסים למבוטחת אינו בדיון על הכיסוי הביטוחי הכולל בביטוח כל הסיכונים אלא בדיון על החריגים לכיסוי זה .

פס"ד הכי חשוב שקבע את מושג התאונה למושג תאונה יש 2 משמעויות:

סובייקטיבית (תאונה שלא נגרמה מפעולה רצונית של המבוטח)

סובייקטיבית (לא מדובר באירוע שהוא המשך מהלך העניינים הרגיל והטבעי)

אין כיסוי לבלאי טבעי.

יש חזקה הניתנת לסתירה ולפיה הנזק נגרם כתוצאה מתאונה .

את השאלה מה גרם לנזק היא שאלה סיבתית עובדתית(מזהים מכל הסיבות את זו שגרמה בצורה הישירה למאורע .

 

אישורנס נ' רוסמן

בימ"ש קבע כי נזקים מבלאי טבעי אין כיסוי כי הוא צפוי

 

פיישביין נ' ויקטור

בעל עסק רב עם עובד שלו שבמהלך הריב העובד איים עליו עם קלשון הלך הבית ואז מת מהתקף לב .

בימ"ש קבע כתוצאה מחוות דעת כי האוטם אירע כתוצאה מהאיום ולכן יש כיסוי .

 

האריס נ' פולנד

שמה כסף ותכשיטים באח ושכחה והכל נשרף .

בימ"ש קבע שבדר"כ אין כיסוי לאש ידידותית אך במקרים מסוג אילו אם האש הידידותית הנטל על המבוטח להראות שהוא לא גרם למקרה הביטוח במתכוון .

 

סויה נ' וייט

בהעדר הוראה מפורשת בפוליסה פגם מטבע הברייה צפוי שכזה לא יכוסה אך ניתץן בהחלט לרכוש אחד כזה .

 

 

כריתת חוזה הביטוח וצורתו

 

אריה נ' סער

היה לו ביטוח תאונות אישיות רגלו נשברה והוא קיבל תגמולים מחברת הביטוח כמה שנים לאחר מכן כשלא חודשו הסכמי הביטוח פנה לחב' הביטוח בהצעה להתקשרות בפוליסה שנשלחה לו החריג היה שאין כיסוי לנזקים שנגרמו כתוצאה משבירת רגל המערער לא עיין בפוליסה ורגלו נשברה הטענה של חב' הביטוח כי בגלל החריג אין כיסוי .

 

בימ"ש קבע כי אדם חייב לעיין בפוליסה אך מכיוון שהמבוטח לא עשה כך נראה כאילו הסכים לכך החריג לאי עיון בפוליסה הוא במצב שחב' הביטוח נתנה למבוטח להבין שאין צורך לעיין בפוליסה וזה מה שקרה במקרה זה .

 

לה נסיונל נ' חיים

המבוטח ביקש לבטח את רכבו שעמוס במוצרי חשמל במענה לשאלות שיקר בנוגע לגניבות אחרות ונזקים שהיו התיקון שביקש לפוליסה לא נשלח אליו ע"י הפקידה שעמה דיבר ומכוניתו נגנבה חברת הביטוח מסרבת לשלם .

 

בימ"ש קבע שמבטח רשאי לבטל פוליסה אם המבוטח לא גילה לו עובדה שהיא מהותית במידה זו שלו היה המבטח יודע עליה לא היה מבטח את המבוטח ובמקרה דנן עובדת קיום פריצות קודמות היא עובדה מהותית כשמדובר בביטוח סחורה ולכן לא קמה לחב' הביטוח חובת תשלום

 

עטיה נ' אררט

נפגעה בתאונת דרכים וחב' הביטוח לא רוצה לשלם בטענה כי הפוליסה כפופה לתנאים של ותק בנהיגה וגיל מינימום לנהג .

 

בימ"ש קבע כי היה זה מחובתה של המבטחת להעמיד את המבוטחים על השינוי היסודי שבין מה שביקשו המבוטחים לבין מה שהחתימה אותם המבטחת .

 

אליהו נ' חיון

פס"ד פטרנליסטי  כמו פס"ד עטיה  שמבשר על חובת המבטחת למסור ולגלות מידע למבוטחים וכיצד המבוטח צריך לנהוג כשהוא מגלה פער בין הצעת הביטוח לבין הפוליסה.

 

הצדדים לחוזה הביטוח

 

צור נ' חדד

חדד קנה מכונית בסוכנות זו שלחה לו אותה עם נהג בדרך תאונת דרכים הסוכנות נתנה לו רכב אחר כמו שהוסכם בחוזה לפני הרכישה בתנאי שיתבע את חב' הביטוח ויעביר לה את כספי הביטוח חב' הביטוח מסרבת לשלם בטענה כי קיבל מכונית חדשה ולכן אין נזק המכר לא הושלם כי המשיב לא קיבל את הרכב ובנוסף הנהג לא קיבל אישור מחב' הביטוח .

 

בימ"ש קבע שמכיוון שסוכנות המכוניות נתנה רכב אחר למשיב מעידה על מערכת כללים של עשיית יושר ולא במשפט ולכן חב' הביטוח חייבת לפצות את המשיב והוא לפי ההסכם את סוכנות המכונית בנוסף חוק המכר אינו מחייב מסירה פיזית של הממכר.

 

 

 

 

 

ניו-זילנד נ' רגואן

בעל סטקייה שהיו לו שני עובדים הוא ערך עבורם ביטוח חיים ותאונות אישיות העובדים נשאלו שאלות לפני כריתת החוזה חב' הביטוח טענה כי לא גילו לה מידע מהותי על אורח חיים מסוכן של העובד .

 

בימ"ש קבע שנקבע בחוזה הביטוח שהמעביד הוא המבוטח הוא שילם את הפרמיות ולכן הוא המבוטח ולכן חב' הביטוח חייבת לשלם למעביד כי הוא לא הסתיר מידע מהמבטחת .

 

סוכן הביטוח

 

דדש נ' אריה

בימ"ש המחוזי פטר את חברת הביטוח מחובת תשלום בכך שקבע כי הסוכן לא היה מורשה לקבל הודעות מטעם המשיבה .

 

בימ"ש העליון קבע בערעור כי כאשר ממלא סוכן הביטוח את הצעת הביטוח הרי הוא נחשב לסוכנו של המבוטח וכאשר מציג המבטח ע"י התנהגותו את סוכן הביטוח לעשות בשמו פעולות ניתן לראות את הסוכן כשלוח של המבטח .

 

מוריה נ' איסחרוב

עשה ביטוח נגד מחלה תאונה ומוות אך לא גילה כי היה חולה לב המבטחת סירבה לפצות מהטענה שהפוליסה חלה רק לגבי מקרים של נכות צמיתה שמקורה בתאונה בלבד

 

העליון קבע שלפי הוראות חוק חוזה הביטוח 6(א) ו- 7(ג)2 לא היה המבטח מתקשר לו ידע על מחלת הלב ודי בזה כדי לקבל את טענת הסוכן לפי ההוראות בחוק .דרישת הכתב בנוסף ס' 4 שצריך לצרף העתק של תשובה לפוליסה .

 

 

 

אליהו נ' נועם אורים

המבטחת טענה שהיא לא קשורה במה שהסוכן עשה והפנתה לס' 33 א' דרישת הכתב.

 

בימ"ש קבע כי חוק חוזה הביטוח אינו מבחין בין סוגי סוכנים .

 

לוי נ' דאגר

המבוטח לא ידע אנגלית ביקש מהסוכן שימלא בשבילו את הטופס באנגלית הסוכן עשה טעויות ובסוף לא קיבל את הביטוח שרצה .

 

בימ"ש קבע שהסוכן במקרה זה היה שלוחו של המבוטח ורשלנותו של הסוכן זה בינו לבין המבוטח .

 

וויסמן נ' פרודנשל

בפס"ד זה נקבע שהכל נקבע בהתייחס לכל מקרה ומקרה וזה שאלה עובדתית .

 

עדני נ' סער

דובר בסוכן  שאינו סוכן לפי חוק חוזה הביטוח .

 

בימ"ש קבע רציונאל שהוא הגנת הלקוח כי חב' הביטוח היא כיס עמוק והיא יכולה לברור את סוכני הביטוח שהתקשרה עמה .

 

פרל נ' קנטי

השאלה האם חב' הביטוח חייבת לכבד שתי תעודות כיסוי זמני שהוצאו ע"י הסוכן הביטוח במרמה נשארו אצל הסוכן מסמכים והמבטחת התנערה מתשלום בטענה של מרמה ע"י הסוכן .

 

בימ"ש קבע כי המבטחת התרשלה ויצרה מצג של סמכות נחזית ומושגים של שליחות ס' 34 מדבר על זה ולכן בהתנהגותה יצרה סכנה לאנשים תמימים שחושבים שרכשו פוליסה .

 

 

 

חובות גילוי

 

טרום חוזי של המבוטח

רגומי נ' אררט

כאשר לשון השאלה המוצגת ע"י חב' הביטוח מעורפלת ומשתמעת לשתי פנים לא ייראה המבוטח כמי שהעלים עובדות ונתן תשובה כוזבת ולכן יש לפרש את החוזה במקרה של ספק כנגד מנסחו .

רוטנברג נ' כלל

 

סיני נ' מגדל

אירע פריצה בחנות וחב' הביטוח מסרבת לפצות בטענה של אי גילוי מידע מהותי:

 

גולדברג אומר כי חייב בכל מקרי הביטוח הרכוש על המבוטח לשלול את מעורבותו בקרות מקרה הביטוח .

שמגר אומר די למבוטח אם יוכיח התרחשות אירוע מוגדר כלומר פריצה

בסוף נקבע כי לא הביאה חב' הביטוח ראיות אשר יקבעו כי המבוטח הוא זה שתכנן את המקרה

 

הלמן נ' לה נסיונל

שוב מקרה של ביטוח שחב' הביטוח לא רוצה לפצות על שריפה במועדון חברים בטענה כי הסתירו ממנה מידע מהותי

 

בימ"ש קבע שבמקרה זה אין לחב' הביטוח מספיק ראיות שהיו למבוטחים כוונות הסתרה בדבר האיום של העובדת שפוטרה עוד נקבע כי האיום לא רלוונטי ולא מהותי כי לא פורש לאן הוא כוון לגוף לרכוש ואין המבוטחים ידעו כי האיומים מהותיים .

חובות גילוי של מבטחות

 

 

 

אליהו נ' ישר

מדובר בשתי משאיות שנגנבו בפער זמנים של שבועיים וזה עורר את חשד המבטחת ובנוסף מהטעם שלא התקין בהן את אמצעי המיגון המוזכרים בפוליסה.

 

בימ"ש קבע לאור הפוליסה כי התקנת אמצעי מיגון הייתה הצהרה בלבד ולא התניה לתשלום הפיצוי ובנוסף המבוטח אדם פשוט ולכן הצד החלש כאן במקרה דנן לא הייתה הבלטה של אמצעי המיגון ולכן חב' הביטוח שלא דאגה לוודא שהמבוטח ער לסייגים שנקבעו על ידיה לא תוכל מאוחר יותר על סמך אותם סייגים להתנער מחבותה על פי הפוליסה .

 

פרשנות חוזי הביטוח

 

הפניקס נ' מריאנו

המבטחת סירבה לשלם את ירידת ערך המכונית שבוטחה .

 

בימ"ש קבע כי נזק בגין ירידת ערך מכונית בשל תאונה הוא נזק ישיר שנגרם במישרין לנכס עצמו עקב התאונה .במקרה דנן הנזק נגרם עקב התממשות סיכון מכוסה ונזק זה מכסה את המבוטח בשיפוי .

 

אגודה נ' סהר

המבוטחת ביטחה בית כנסת מפני אובדן או נזק שנגרם מפריצה למבנה אלמונים פרצו דרך חלון צדדי שלא היה נעול .

 

בימ"ש קבע שצריך להבין את המושג פריצה בכח ואמר בקשר למקרה כי פרשנות הדיבור פריצה בפוליסה חייבת להיות פרשנות רחבה יותר העולה בקנה אחד עם רצון המבוטחת שציפתה להיות מכוסה במקרה זה ולקבל את תגמולי הביטוח .

 

תקנת הציבור וזיקת ביטוח

 

לה נסיונאל נ' סטרפלאסט

שאלה בחבותה של חב' הביטוח לפיצוי במצב שהמעביד לא נקט אמצעי זהירות .

 

בימ"ש קבע שלשם הפרת תניה בחוזה ביטוח למעבידים שעל המבוטח לנקוט באמצעים זהירות וחייבים להתקיים שני תנאים מצטברים:

אובייקטיבי אמצעי הזהירות סוטים בצורה ניכרת מרמת הזהירות שהיה נוקט מעביד סביר

סובייקטיבי המעביד התנהג מתוך מצב של פזיזות או אי אכפתיות

בימ"ש קבע כי לא התקיים יסוד הנפשי של פזיזות ולכן לא הפרה חובותיה כלפי חב' הביטוח על פי תנאי הפוליסה .

 

נטל ההוכחה

 

זיקרי נ' כלל

ביטוח כל הסיכונים לעסק כאשר אירע פריצה מסרבת חב' הביטוח לפצות בטענה כי ביימו את הפריצה .

 

בימ"ש קבע שכאשר יש בידי חב' הביטוח ראיות בעלות משקל המעוררות חשד של ממש שמעשה הפריצה בוים וכי ההודעה מטעם המבוטח לא הוגשה בתום לב וכאשר היא מצליחה לבסס את חשדה לא יהיה זה צודק שתוכרח לפצות את המבוטח כמובן שהנטל על המבטחת לבסס את החשדות .

 

טננבאום נ' פזית

סוחר יהלומים שאבד לו הסחורה נמצא דובר אמת בפוליגרף חב' הביטוח מסרבת לשלם בטענה כי יש לו עבר ביטוחי שלא ידעה עליו ולכן הפוליסה בטלה .

 

בימ"ש קבע שאת הצעת הביטוח יש לכרוך עם כל המסמכים וחובתו של המבוטח לגלות פרטים מהותיים למבטח במקרה דנן הסוכן ידע ולכן כשלוח של הביטוח כאילו חב' הביטוח ידעה ובנוסף הדרישה להיבדק בפוליגרף היא נדבך מכריע במצב של דובר אמת אך רק אם הוסכם ע"י שני הצדדים .

 

חניפס נ' סהר

ביטח רכב הרכב נשרף נמצא בפוליגרף שהוא זה שתכנן את הכל וחב' הביטוח השליכה את יהבה על הבדיקה וסירבה לשלם .

 

בימ"ש קבע שקבילותם של בדיקות פוליגרף מותנית בהוכחת הסכמתם המוקדמת של הצדדים ומכיוון שהמבטחת לא הביאה שום ראיות לחשדותיה  הערעור התקבל .

 

 

וידיאמיקס נ' רייט

ברק קובע שעל המבטחת הנטל להוכיח חריגים לפוליסה .

 

 

תגמולי הביטוח

 

הלפרן נ' קונטיננטל

בימ"ש קבע כי ביטוח כפול אינו מצדיק את ביטול הפוליסה אלא כתוצאה ממנו יהיה המבטח הנתבע זכאי להשתתפות יתר המבטחים בשיפוי המבוטח והעובדה שהמבוטח לא גילה על המבטחים האחרים אינה עובדה מהותית שאי גילויה גורם לביטול הפוליסה .

 

הפניקס נ' דבורה

בימ"ש קבע הצורך בהארכת תקופת הכינון מוצאת ביטוי בפוליסה  וסירוב המבטחת להאריך לא היה מוצדק .

 

כלל נ' הפועלים ליסינג

בימ"ש קבע  שבתביעות פוליסה כל הסיכונים הנטל להוכיח שהמבוטח התרשל וכתוצאה מכך קרה מקרה הביטוח הנטל הוא על המבטחת .

 

 

 

שמיר נ' יאיר

תביעה לפיצוי בעבור מחשב שנגנב מבית עסק ואשר בוטח בפוליסה הבעיה שחב' טוענת שעירך המחשב ירד .

 

בימ"ש קבע שכאשר חב' הביטוח  קובעת את סכום הביטוח וגובה את פרמיית הביטוח על פי סכום זה חזקה עליה שזהו ערכו הממשי של הנכס וסכום הביטוח אמור לבטא את שווי הנכס בעת כריתת החוזה ולכן על חב' הביטוח הנטל להוכיח כי ירד הערך ואם אין בידיה אמת לגבי שווי הנכס רואים את השווי כפי שהיה בעת הכריתה כלומר אינה מנועה להביא ראיות לירידת הערך .

 

 

 

תחלוף

 

חמודות נ' שפירא

המדינה נושאת באחריות במקרה של תאונה שגרם נהג צבאי והמערערים חוייבו בהטבת מלוא הנזק ונדחתה הטענה כי יש לנכות את הסכום ששולם למשיב ע"י חב' הביטוח שבה הייתה מבוטחת מכוניתו .

 

בימ"ש קבע שהמבטח המפצה את המבוטח בנעליו של המבוטח בכל מה שנוגע לזכויות תביעה שיש למבוטח נגד המזיק ואילו זכות המבוטח לתבוע מהמזיק מה שנפרע לו ע"י המבטח נשללת ממנו .

 

תום לב ותרופות

 

מנורה נ' סדובניק

בימ"ש קבע שבמקום בו הונע אדם החותם על מסמך לחשוב כי המסמך הוא בעל מהות בסיסית שונה ממה שהוא לאמיתו של דבר יהיה בימ"ש נכון להסיק כי החתימה על המסמך עליו היא מובאת בטלים ומצמיחים עילת ביטול בשל השפעה בלתי הוגנת .

סירוב להיבדק בפוליגרף יכולות להביא להשלכות בדבר הערכת אמינותו של המסרב .

 

מלון דבורה

על המבוטח חלה חובת הקטנת הנזק .