ralc.co.il

true

הגבלת סמכות בעלי עסק לשלם משכורות סתמיות

רמי אריה עו"ד רו"ח

 |  07.08.2017

הגבלת סמכות בעלי עסק לשלם משכורות סתמיות

 ראיון לתכניתו של  גבי גזית  - רדיו    FM   103

   רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

בעל שליטה בחברה או בעל עסק, אינו רשאי לשלם משכורות לבני משפחה או לעובדים, כאשר בפועל הם אינם עובדים בעסק, או שהשכר המשולם להם עולה על הסביר ביחס לתפקידם בחברה/בעסק. אך אין מניעה לשלם להם שכר הוגן לפי המקובל לעובד באותו ידע ותפקיד.

כאשר מעסיק משלם משכורת לאנשים שאינם מועסקים בעסקו באופן שאינו מוצדק, הוא יוצר לעצמו הוצאה פיקטיבית בעסק, כנגד רישום הכנסה לאדם שבדרך כלל אינו חייב במס בכלל או חייב במס נמוך בגינה. התוצאה היא חיוב במדרגות מס נמוכות על ההכנסה ממשכורת ובמקביל יצירת הוצאות שכר פיקטיביות.  

האזינו לדעתו של עו"ד ורו"ח רמי אריה בנושא משכורות פיקטיביות,  בראיון לתכניתו של גבי גזית   ברדיו  FM 103, מיום 1.8.2017. להאזנה לראיון המלא – לחצו כאן !

בעניין טובה פישמן, רעייתו של איש העסקים ופושט הרגל אליעזר פישמן, הוגשה בקשה לבית המשפט על ידי הנאמן בהליך פשיטת הרגל לשיתוף נכסיה עם נכסי בעלה. בין היתר, לאור הטענה שהעלה הנאמן, כי בעלה שילם לה שכר דירקטורים, במשך שנים, למרות שהיא כלל לא הועסקה בעסקיו.

נציין, כי החל משנת המס 2014 נקבעו קריטריונים ברורים בקשר לגובה השכר הראוי בהתאם לתפקידו של בן זוג העובד בחברה, כאשר שני בני הזוג או אחד מהם הינם בעלי השליטה בה. בפועל, פקידי השומה מחילים קריטריונים אלו גם על העסקת קרובי משפחה אחרים.

לכן, חשוב להוכיח היטב את העסקת בני המשפחה בפועל, וכן כי משולם להם שכר ראוי בהתאם לתפקידם בחברה.

להאזנה לראיון המלא – לחצו כאן !

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4836-הגבלת-סמכות-בעלי-עסק-לשלם-משכורות-סתמיות.aspx

© כל הזכויות שמורות