ralc.co.il

true

לרכוש נדל"ן או דירה - כיחיד או חברה ?

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  17.04.2019

טבלת השוואה

רכישת/מכירת/השכרת נכס נדל"ן

כיחיד או חברה או חברה בית/משפחתית  ?

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

טבלת השוואת הבדלי המיסוי אשר יחולו בעת רכישה/מכירה/השכרה של נכס נדל"ן בישראל כיחיד או חברה או חברה בית/משפחתית

 

חברה

יחיד

חברה בית/ משפחתית

 

 

 

 

 

נכס נדל"ן שאינו דירה

מס רכישה

6%

6%

כחברה

הכנסות מהשכרה

מס חברות (23%)

+

דיבידנד במשיכה מהחברה (25%/30%)

+

מס יסף על דיבידנד (3%)

מס שולי 31%-47%

(בני 60 ומעלה החל מ- 10%)

כיחיד

 

 

 

מס שבח

חישוב ליניארי:

1.   עד 7.11.2001 – מס   

     שולי (עד 47%)

2.   מ-7.11.2001 עד        

     1.1.2012 – עד 20%

3.   מ-1.1.2012 עד  

      1.1.2014 – עד 25%

 (+מס יסף 3%)

 

 

 

כיחיד

 

 

 

 

 

 

 

נכס נדל"ן שהוא   דירת מגורים

 

מס רכישה

8%, 10%

 

דירה יחידה:

 0%, 3.5%, 5%, 8%, 10%

דירה שאינה יחידה:

 8%, 10%

 

כחברה

 

הכנסות מהשכרה

מס חברות (23%)

+

דיבידנד במשיכה מהחברה (25%/30%)

+

מס יסף על דיבידנד (3%)

בחירה ב-1 מהמסלולים:

1. פטור ממס (מלא/חלקי)

    עד 5,090 ₪

2. מס מופחת 10%

3. מס מלא בניכוי הוצאות

 

 

כיחיד

 

 

מס שבח

דירה יחידה – פטור עד 4.4 M  ₪

דירה לא יחידה – פטור לרווח שנצבר עד 31.12.2013

רווח שנצבר מיום 1.1.2014 חייב במס עד 25%

(+מס יסף 3%)

 

כיחיד

(למעט זכאות לפטור)

 

 

הטבלה משקפת תמצית ההבדלים בלבד והיא אינה מפרטת חריגים ספיצפיים,

אין להסתמך עליה בלי להתייעץ עם מומחה לפני קבלת החלטה סופית בנושא.

לקביעת פגישת ייעוץ להבהרת היתרונות והחסרונות – לחץ כאן

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5284-לרכוש-נדל-ן-או-דירה-כיחיד-או-חברה.aspx

© כל הזכויות שמורות