ralc.co.il

true

שאלון לתכנית עסקית

22.03.2004

אם בקניית מכונית משומשת אתם מקפידים לבדוק היטב את המכונית ואת שווייה,
הרי שבהשקעה בעסק על אחת כמה וכמה אין להמר על ההצלחה "המובטחת".
יש להכין תוכנית עסקית מפורטת בעזרת מומחים לדבר,
היא תהיה זולה יותר מאשר לאבד את ההשקעה בעסק ....
והיא גם תעזור בהתמקדות בהפעלת העסק באופן נכון
הדבר נכון גם לגבי תוכנית עסקית חדשה לעסק שכבר קיים (לקידום ולהבראה)

להלן שאלון מפורט לצורך הבהרת הנתונים הנדרשים להכנת התוכנית העסקית ....... ענו על החלקים הרלבנטיים לעסקכם.
להבהרות נוספות - הקישו כאן.

שאלון לתוכנית עסקית

1. כללי:

1.1 נא ציינו את שם המייזם, את שמות הייזמים ואת תאריך התשובה לשאלון.
1.2 מתי יוקם (או נוסד) המייזם ? מיקומו הנוכחי ? פרטים כלליים ?
1.3 פרט שמות נושאי המשרה בעסק ? צרף קורות חיים . ( גיל, השכלה, ניסיון קודם וכד' ).
1.4 פרט שמות העובדים ? תפקידם ? עלות שכר ?
1.5 צרף דוחות כספיים אחרונים (באם קיימים) .
1.6 פרט מה היו תחומי הפעילות העיקריים של העסק בשנים האחרונות ?
1.7 מה המאפיינים העיקריים של הענף בו פועל העסק ?

2. המייזם / המוצר / השרות

2.1 הגדר את המייזם / המוצר/ השירות המתוכננים ?
2.2 מה הצורך אותו הוא בא למלא ?
2.3 מה יחודו של המוצר לעומת מוצרים דומים בשוק ?
2.4 פרט את המתחרים העיקריים הקיימים בשוק ? המתחרים הפוטנציאליים?
2.5 מה הסיכון הקיים לתחרות מיידית ? עתידית ?
2.6 האם מדובר במשפחת מוצרים ? פרט התפתחות המוצר/ המשפחה ?

3. המיפוי ההנדסי / טכנולוגי

3.1 צרף מפרט מדויק של המייזם / המוצר המתוכנן . (תרשים, תפקוד, רכיבים, מוצרים משלימים?).
3.2 פרט את שלבי פיתוח המוצר לפי גמר שלב / לפי חודשים ?
3.3 הכן לוח זמנים מפורט שיכיל נתונים על תכנון המוצר, שלבי פיתוח, ניסוי, הרצה וכד' .
3.4 ציין את היכולת הנדרשת לפיתוח/ ייצור ? ( חומרי גלם, כוח אדם, קבלני משנה ).
3.5 באם מדובר במשפחת מוצרים, פרט את האפיון המיוחד לכל מוצר במשפחה? לוח זמנים?
3.6 מהי מידת החדשנות שבמוצר ? האם יש בו טכנולוגיה מיוחדת ?
3.7 בתוך כמה זמן יוכלו המתחרים לייצר מוצר דומה ?
3.8 האם יידרשו אישורים, רישומי פטנט, רשיונות ממשלתיים, כישורים מיוחדים?

4. כוח אדם ומבנה ארגוני

4.1 פרט את כוח האדם שיידרש ? התפקידים? העלות הצפויה לאדם ?

4.2 כיצד תהא החלוקה ההיררכית ? (מנהל פרוייקט, ראשי צוותים, חלוקת הצוותים? )

4.3 האם נדרש גיוס כוח אדם נוסף מעבר לקיים בעסק ? כיצד יגויס ? עלות ההכשרה והגיוס?

4.4 האם למנהלים / לראשי הצוותות יש ניסיון ניהולי קודם ? היכן ?

4.5 פרט משרות סיוע כגון מחסנאי, קניין, תחזוקאי, חשב, וכו'.

4.6 האם קיימים אנשי מפתח בהיררכיה ? האם יש כוונה לבטחם בביטוח אנשי מפתח ?

5. השוק

5.1 מהו שוק המטרה ?

5.2 מהו גודל השוק ? מהם מאפייניו ? (ניתן להסתמך על נתוני הלמ"ס, אינטרנט?)

5.3 מי המתחרים העיקריים בשוק המטרה ? מה יתרונות הם? / חסרונות הם ?

5.4 האם השוק מאופיין בנאמנות למוצר? למותגים קיימים ?

5.5 מה התהליך השיווקי המקובל בשוק ?

5.6 מה צפויה להיות תגובת המתחרים בשוק ?

5.7 מה זמן החדירה הצפוי של המוצר לשוק ?

5.8 מה תהא היקף החדירה לשוק ? מספר הלקוחות/ המשתמשים? באיזה לוח זמנים?

6. ההערכות השיווקית

6.1 מה האסטרטגיה השיווקית לשיווק המוצר ?

6.2 מהם שלבי השיווק ? ועד כמה הם תלויים בשלבי פיתוח המוצר ?

6.3 מי יטפל בעסק בשיווק ? עלות המשווק ?

6.4 מה עלויות השיווק הצפויות ? תקציב השיווק ?

6.5 פעילויות שיווק מיוחדות ? פרסום ? תערוכות ? יחסי ציבור ? נסיעות לחו"ל ?

7. הפעילות העתידית

7.1 מטרות עתידיות ? (המשך פיתוח/גידול? התבססות בענף? מיזוג ? )

7.2 צורת התפעול השוטף ? מבנה ארגוני ? ייצור ? שיווק ?

7.3 כיצד ישמר היתרון שיווצר ? התמודדות בשוק ?

8. נתוני תפעול

8.1 מיקום נדרש? שטח במ"ר ? יתרונות המיקום ?

8.2 צרכים תפעוליים מיוחדים ? קווי תקשורת ? כוח חשמל ?

8.3 אמצעי פיתוח מיוחדים ? אמצעי שיווק מיוחדים ?

8.4 כוח אדם ניהולי נידרש ? ( מנכ"ל, מנהל כספים, מנה"ח, קניין, מזכירות? )

9. ההשקעה ונתונים כספיים

9.1 ערוך רשימה מפורטת של ההשקעה הראשונית הנדרשת (ציוד, רהוט, זיכיון וכד' ).

9.2 מה לוח הזמנים הנדרש לביצוע ההשקעה? (פרט לפי חודשים)

9.3 מה העלות הצפויה ? תנאי התשלום ? (צרף הצעות מחיר)

9.4 מה הוצאות ההקמה הנוספות הצפויות?

9.5 מהן הוצאות התפעול השוטפות?

9.6 מתי צפויות ההכנסות מהמכירות ?

9.7 מה יהיה פילוח הלקוחות ? תנאי התשלום ? מחזור מכירות לפי חודשים בכמויות/ בסכום?

9.8 מאין צפוי מימון ההשקעה? מה עלות המימון (תנאי תשלום / ריבית) ?

הערה: נא לענות באופן מפורט ככל האפשר לשאלון בסיסי זה, שכן בניית התכנית העסקית הסופית, ותוצאותיה הכספיות הצפויות, יתבססו בסופו של דבר על הנתונים שיתקבלו. בכל מקרה של קיום ספק או קביעת אמדן, ניתן ואף רצוי לתת טווח של האפשרויות ואנו נכין ניתוח רגישויות מתאים.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-163-שאלון-לתכנית-עסקית.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú