ralc.co.il

true

הממשלה דוחפת אלפי שכירים להקים חברות; המשמעות: אובדן הכנסה למדינה

02.08.2009

הממשלה דוחפת אלפי שכירים להקים חברות;

המשמעות: אובדן הכנסה למדינה

אחת המכות שהונחתו על ראשי השכירים בחוק ההסדרים היא העלאת התקרה לביטוח הלאומי: לפי החוק, החל ב-1 באוגוסט ועד ל-31 בדצמבר 2010, תוכפל התקרה לתשלומי ביטוח לאומי מכ-38 אלף שקל בחודש לכ-77 אלף שקל בחודש. המשמעות: נטל המס החודשי של עצמאים ושכירים שמשתכרים יותר מהתקרה הקודמת יגדל בעד כ-4,000 שקל; כמו כן, המס השולי ליחידים המשתכרים יותר מ-38 אלף שקל בחודש (עד התקרה החדשה) זינק לשיעור של כ-60%.

מומחי מס מעריכים כי ההוראה החדשה תעודד מעבר של אלפי שכירים ועצמאים לפעילות במסגרת חברות. חברה אינה חייבת בתשלום ביטוח לאומי על הכנסותיה, גם חלוקת דיווידנד לבעלי המניות אינה חייבת בביטוח לאומי. בפועל, רק השכר שמקבל בעל המניות, אם בכלל, חייב בביטוח לאומי. כך, יכול היחיד לקבל את שכרו כרווחי חברה ולהפחית באופן משמעותי את התשלומים לביטוח הלאומי. חברה, יש לזכור, נהנית משיעורי מס נמוכים יותר בהשוואה לעצמאים: שיעור המס המרבי לעצמאים ב-2009 הוא 46% ואילו חברות משלמות שיעור מס קבוע של 26%. יתרה מכך, לאור העלאת התקרה בביטוח לאומי, עצמאים עשויים להגיע כאמור לשיעור מס שולי של כ-60% לעומת שיעור מס חברות, שהוא, כאמור, 26%.

לדוגמה: עצמאי המשתכר בחודש כ-80 אלף שקל משלם כיום כ-5,900 שקל דמי ביטוח לאומי ומס בריאות. לאחר הגדלת התקרה ישלם 11,800 שקל (הפרש חודשי של כ-5,900 שקל). כלומר, המעבר לפעילות באמצעות חברה יביא לחיסכון בתשלומי הביטוח לאומי של 70,800 שקל בשנה אם העובד לא ימשוך משכורת כלל, או לחיסכון שנתי של כ-54 שקל בשנה אם ימשוך משכורת חודשית של 15 אלף שקל.

עם זאת, גם למעבר לפעילות במסגרת חברה עשויות להיות השלכות מיסוי שכדאי להביא בחשבון. כדי להבהיר את המציאות החדשה, ביקשנו משלושה מומחי מס לספק עצות שינחו את העצמאים והשכירים כיצד לפעול כדי להקטין את חבות המס בצורה חוקית ונבונה.

עו"ד ורו"ח רמי אריה מסביר כי לעצמאי או לשכיר כדאי להתאגד כחברה כאשר הכנסתו החודשית ברוטו עולה על 17,600 שקל, מכיוון שאז שיעור נטל המס כולל ביטוח לאומי הוא 45.8% ליחיד, בעוד שיעור נטל המס הכולל בחברה הוא רק 44.5%.

הדרך החכמה והחוקית להקטנת חבות המס

לדברי עו"ד ויועץ המס ירון אלי ממחלקת המסים במשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות', לאחר הקמת החברה, יש להעביר את נכסי העסק לחברה במהלך פטור ממס לפי סעיף 104 לפקודת מס הכנסה. למעשה מדובר בסעיף דחייה במס המאפשר העברת נכסים לחברה ללא חבות במס במועד העברת הנכסים.

אלי מציין כי למרות שהקמת חברות ומעבר למתן שירותים באמצעות חברה אפשרית גם לעצמאים וגם לשכירים המשתכרים שכר גבוה, כדאי שהחברה תהיה בעלת מטרה עסקית וכלכלית, כדי להימנע מטענה לעסקה מלאכותית מצד רשויות המס.

אלי ממליץ על משיכת משכורת מהחברה בסכום של כ-15 אלף שקל, כדי ליהנות מהטבות המס (שמירה על זיכויים אישיים, נקודות זיכוי, ניכויים וזיכויים בשל הפקדות לקופת גמל וקרן השתלמות). את יתרת הרווחים מהחברה ממליץ אלי למשוך כדיווידנד, שכאמור אינו חייב בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות. שיעור המס שתשלם החברה יהיה בשיעור של 25%.

למרות כל היתרונות במעבר לחברה, אלי מזהיר כי למעבר של שכיר לפעילות באמצעות חברה יש השלכות נוספות כגון ויתור על תנאים סוציאליים (דמי הבראה, ימי חופשה, דמי מחלה, פיצויים פיטורים ופנסיה חובה).

שלמו בונוסים עכשיו

עו"ד רו"ח ליאת נויבירט ועו"ד מירי ביקל , ראש מחלקת מסים ממשרד שבלת ושות', ממליצות למהר ולשלם מענקים ובונוסים שחייבים אף הם בביטוח לאומי עד סוף החודש.

לפי תקנות הביטוח (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) כל "תשלום נוסף", כלומר "שכר הניתן לעובד בנוסף לשכר החודשי הרגיל", לרבות מענקים, בונוסים ומשכורת 13, אם ישולמו עד ל-31 ביולי 2009 תחול לגביהם התקרה הקיימת, ואילו החל ממועד זה ואילך תחול לגביהם התקרה המוגדלת.

ביקל ונויבירט מסבירות כי הקטנת השכר החודשי ל-18-15 אלף שקל עלולה לפגוע בגמלאות העתידות להתקבל מהביטוח לאומי ואף לגרום לפגיעה בכיסוי ביטוח אובדן כושר עבודה. לפיכך, יש לבחון מראש שינוי של תנאי הפוליסה כך שהשכר לעניין כיסוי ביטוח אובדן כושר עבודה יכלול גם את מרכיב הדיווידנד.

נקודת האיזון האפקטיווית להקמת חברה: הכנסה חודשית של 22 אלף שקל

עו"ד ורו"ח רמי אריה מסביר כי נקודת האיזון שבה כדאי לעצמאי או לשכיר להתאגד לחברה היא הכנסה חודשית של כ-42 אלף שקל. אריה מסביר כי רק בהיקף הכנסה כזה נוצר המעבר לפעילות כחברה מגדיל את ההכנסה החודשית לאחר מסים ב-1,000 שקל, שזה הסכום הדרוש לכיסוי תוספת העלות החודשית של ניהול החברה (הנהלת חשבונות וראיית חשבון). זאת אם הוא מושך את כל הכנסתו החודשית לצריכה עצמית.

ואולם, ממשיך אריה, אם רק שלושה רבעים מההכנסה משמשת לצריכה עצמית והיתרה נותרת בעסק להשקעות לטווח ארוך, יורדת נקודת האיזון להקמת חברה להכנסה חודשית של 22 אלף שקל, זאת מכיוון שעל תוספת ההכנסה שמעל 18 אלף שקל משלמים רק מס חברות בשיעור של 25% במקום כ-50% מס הכנסה וביטוח לאומי. כלומר, במקרה כזה נוצר חיסכון של 1,000 שקל בחודש לכיסוי עלויות החברה הנוספות.

לפיכך, מסכם אריה, הכנסה חודשית בסך 22 אלף שקל היא נקודת האיזון האפקטיווית ולכל אדם המשתכר מעל לסכום זה כדאי להתאגד בחברה ולהעביר אליה את פעילותו.

גם למי שמשתכר פחות מ-22 אלף שקל אבל יותר מ-17,600, אומר אריה, כדאי להתאגד בחברה, אף כי לא יצליח לכסות את תוספת העלות החודשית של ניהול החברה.

המאמר נכתב ע"י נורית רוט לאתר "דה-מרקר".

לחץ כאן- לצפייה במאמר המלא!

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2209-הממשלה-דוחפת-אלפי-שכירים-להקים-חברות-המשמעות-אובדן-הכנסה-למדינה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú