ralc.co.il

true

"הבנק" של מכבי תל אביב

24.10.2009

"הבנק" של מכבי תל אביב

רמי אריה עו"ד רו"ח

ככל שהתברר כי השמועות בנושא "הבנק" של מוני פנאן נכונות, הרי מדובר ב-"בנק" נוסף בשוק האפור במדינת ישראל. בנק נוסף המתנהל ללא דיווח, ללא פיקוח, תוך העלמת הכנסות והעלמת הון. כמו ש"הבנק" של מוני פעל בקרב מכבי תל אביב, אני מעריך שפועלים כאלו עוד אלפי "בנקים" ואולי עשרות אלפי בנקים דומים במקומות עבודה שונים. קבוצות ספורט, מקומות עבודה, מועדוני חברים ועוד.

שימו לב, כל מי שנתן הלוואות וקיבל ריבית קצוצה ממוני פנאן. כולם עברייני מס והלבנת הון או לפחות מסייעים ביד העבריינים להעלים מס. אני מציע לכם לגשת במהירות לעורך דין טוב שיפנה בשמכם לרשות המיסים כדי לדווח על כל המידע הידוע לכם בעניין ולשלם את המס.

ההכנסות חייבות במס מלא החל על ריבית והפרשי הצמדה . החיוב במס חל גם על הספורטאים הזרים שקיבלו ריבית מהבנק. היות ומקור הפקת הריבית היה בישראל, הם חייבים במס בישראל על הריבית הזו ובוודאי בדיווח עליה. אין התיישנות. כל סכום של הכנסה שנתקבלה כריבית על הכסף חייב במס הכנסה בידי המקבל, אף אם נתקבלה לפני שנים. כי אי דיווח או דיווח חלקי על הכנסות אינו מהווה דיווח ולעולם אין התיישנות על אי דיווח.

כל מי שנתן הלוואות לבנק של מוני, היה חייב לדווח על סכומיה בהצהרת ההון שלו למס הכנסה ואם לא דיווח הוא צפוי לעונש של עד שבע שנות מאסר. כמובן, שדיווח זה חל גם על נושי הבנק, שלא לדבר על מוני עצמו שהיה חייב בדיווח על "העסק" שלו למס הכנסה ולמע"מ.

בכירי רשות המיסים, שימו לב, המלחמה בהעלמת הכנסות, אינה רק במישור הפשע המאורגן ואפילו לא במישור החשבוניות הפיקטיביות. המלחמה בהון השחור מתחילה בדיוק במיין סטרים של המשק הישראלי.במקומות כמו מכבי תל אביב כדורסל. מקומות שבהם נושאי הדגל ומיטב בכירי העם יודעים ושותקים. תתביישו לכם. זו לא הלשנה לדווח ולגרום לאחרים לשלם מס אמת, זו אזרחות טובה לשמה. זו אזרחות שתביא להקטנת בסיס המס לכולם ותאפשר לא רק מניעת גזרות מס אלא אף עידוד מס למשלמי מס אמת והרחבת מסגרת ההטבות הסוציאליות לשכבות החלשות.

הפיתרון המיידי כרגע לכל לקוחות הבנק של מוני, הוא לגשת ולדווח באופן דחוף לרשות המיסים, בדרך של גילוי מרצון . לפחות בדרך זו, הם יימנעו מכתבי אישום פליליים ואולי גם מפרסומים לא מחמיאים בלשון המעטה בתקשורת. שימו לב, כי אף אם כרגע יש הפסדים ללקוחות הבנק עקב התאבדותו של מוני, הרי הפסדים אלו אינם ניתנים לקיזוז לאחור. על הרווחים מהעבר יש לדווח ולשלם מס מלא. הפסדים לפי פקודת מס הכנסה ניתנים לקיזוז רק בשנה שבה נוצרו והלאה. קדימה למה אתם מחכים.

רמי אריה עו"ד ורו"ח, מומחה לדיני מיסים. מידע נוסף באתר "מיסים ועסקים" www.ralc.co.il

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2257-הבנק-של-מכבי-תל-אביב.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú