ralc.co.il

true

ממשיכים להסתיר כספים בחשבונות זרים

18.07.2010

ממשיכים להסתיר כספים בחשבונות זרים

ד"ר אבי נוב*

רשות המסים יוזמת תוכנית חדשה לגביית מיסים מישראלים המחזיקים בכספים בחשבונות בלתי-מדווחים בבנקים בחו"ל. פוטנציאל הגבייה הוא עצום, אך קיימים מכשולים שונים בדרך להצלחת התוכנית.

בהתאם להערכות, ישראלים מחזיקים כספים בחו"ל בהיקף המוערך במאות מיליארדי שקלים. במקרים רבים, רשות המסים בישראל לא יודעת על הכספים המוחזקים בחשבונות בנק בחו"ל, בעיקר במקלטי מס, ובמדינות השומרות באדיקות על סודיות בנקאית. אותם ישראלים אשר אינם מדווחים על הכנסותיהם סבורים כי לא ניתן יהיה לחשוף אותם, ולכן אין להם כל רצון או תמריץ לדווח לרשויות על הכנסותיהם.

התוכנית של רשות המסים כוללת שני צעדים מרכזיים: הראשון, הוא מבצע "גילוי מרצון" מיוחד ובו תינתן אפשרות לכל אותם ישראלים להגיע ולדווח על הכספים בתמורה לאי-העמדה לדין פלילי. הצעד השני, והמעניין יותר, הוא חתימה על הסכמים להעברת מידע עם מקלטי מס שונים, במטרה שהאחרונים יעבירו מידע על הישראלים הפועלים באמצעותם.

גילוי מרצון - עבר והווה

כיום, רשות המסים מאפשרת לפנות אליה בהליך המכונה "גילוי מרצון". המטרה היא לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים לרבות מייצגים שעברו עבירות על חוקי המסים לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. מדובר בהליך גילוי וולנטרי של כספים שלא דווחו כדין לרשויות המס. בתמורה לגילוי המידע, הנישום זוכה ליחס סלחני מרשות המסים, ובמיוחד הוא ייהנה מאי-העמדה לדין פלילי.

כעת, רשות המסים הגיעה למסקנה כי כדאי לשדרג את ההליך הקיים על מנת לתמרץ את אותם ישראלים להגיע לרשויות ולדווח על החשבונות הסודיים שלהם. בהתאם לתוכנית החדשה לגילוי מרצון, בנוסף לאי-העמדה לדין, רשות המסים תעניק לאותם נישומים הקלות בשיעור הריבית וההצמדה על הרווחים שהופקו בחשבונות האלה.

אף אחד לא יגלה

נראה כי הליך הגילוי מרצון של רשות המסים, גם בגרסתו החדשה, אינו אטרקטיבי ואינו מעודד דיווח בהיקפים גדולים, שכן נישום אשר הגיש בקשה לגילוי מרצון ישלם מס מלא על הכנסותיו בהתאם לדו"חות החדשים שהוא מגיש בעקבות ההליך. מדובר בעיקרון בשיעור מס של 20%.

ההמלצה שלי היא לקדם חקיקה מיוחדת לחנינת מס, ואשר במסגרתה ייקבע בהוראת שעה כי מי שידווח על הכנסותיו מחו"ל, יהיה כפוף לשיעור מס אטרקטיבי של 5% בלבד. תוכנית כזאת תעודד דיווח על הכנסות בחו"ל, ותזרים כסף רב לקופת המדינה. הכספים שיתקבלו מתוכנית החנינה יוכלו לממן את הקדמת הפחתת המסים המתוכננת על חברות ויחידים. אציין עוד כי ארגון ה- OECD תומך בתוכניות לחנינת מס.

ניתן ללמוד מהניסיון של מדינות שונות אשר אמצו תוכניות לחנינת מס. כך לדוגמא, תכנית החנינה של ממשלת איטליה למעלימי מס הצליחה לאתר כ- 95 מיליארד יורו שהוחבאו במקלטי מס בחו"ל. איטליה נחשבת כמובילה אירופית בתכניות חנינת מס, הודות לתנאים הנדיבים שהיא הציעה למעלימי המס ובראשם אנונימיות . באיטליה הטילו על המעלימים מס חד פעמי של 5% - שיעור קטן יחסית לנהוג באירופה - שהניב לאוצר האיטלקי סכום של 5 מיליארד יורו.

חשיפת חשבונות זרים

החלק המעניין ביותר בתוכנית החדשה של רשות המסים הוא הניסיון לחתום על הסכמים עם מקלטי מס להעברת מידע. מדובר במקלטי מס ידועים כמו איי הבתולה הבריטיים, ברמודה, בהאמס ועוד.

מנגנוני החלפת מידע בין מדינות בנושאי מס מעוגנים בדרך כלל באמנות למניעת כפל מס, והם מאפשרים החלפת מידע אודות נישומים בין היתר כדי למנוע השתמטות ממס או הימנעות ממס. רשות המסים אינה מעוניינת בחתימה על אמנות מס עם אותם מקלטי מס, אלא רק בהסכמים להעברת מידע.

הבעיה של רשות המסים היא לשכנע את אותם מקלטי מס לחתום על הסכמים עם מדינת ישראל. אין זה סביר כי מקלטי המס ימהרו לחתום איתנו על ההסכמים. למעשה, גם אם הסכמים כאלה ייחתמו, מידע רב עשוי שלא להגיע לישראל, שכן אין לאותם מקלטי מס כל אינטרס להעביר את המידע מסיבות שונות, כמו אובדן הכנסות ממסים, עלויות מנהלתיות וכד'.

מה עושים?

נכון להיום, רשות המסים בישראל מוגבלת במידע שהיא יכולה להשיג ביחס לכספים המוחזקים על ידי ישראלים בחשבונות בנק בחו"ל. המצב הזה עשוי להשתנות בקרוב, וכדאי להיערך לכך.

במטרה למנוע את החשיפה לדין הפלילי, וכן על מנת להקטין את התשלום לאוצר המדינה, יש לפנות לרשות המסים באמצעות עורך דין מומחה במיסים. בדרך זאת, ניתן לנטרל את החשש מפני העמדה לדין, ובמקרים מסוימים ניתן גם להגיע להסדרים מיטיבים ביחס לחבות המס במישור האזרחי, כולל הפחתת ריבית, הצמדה וקנסות.

היתרון בפנייה לרשות המסים במסגרת הליך לגילוי מרצון, הוא באפשרות להלבין את הכספים ולאפשר שימוש חוקי בהם בישראל ובכל מקום אחר בעולם.

*ד"ר אבי נוב, עו"ד הינו שותף בכיר למיסוי בינלאומי במשרד רמי אריה ושות', עורכי דין

מודגש כי האמור לעיל אינו בגדר יעוץ משפטי ואין בו המלצה לנקוט פעולה ו/או להימנע מנקיטת פעולה כלשהי.

קישור למאמר בגלובס

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2439-ממשיכים-להסתיר-כספים-בחשבונות-זרים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú