ralc.co.il

true

ביהמ"ש העליון אישר הארכת מועד להגשת דיון נוסף בפס"ד מלכיאלי

16.02.2012

ביהמ"ש העליון אישר הארכת מועד להגשת דיון נוסף בפס"ד מלכיאלי

רמי אריה, עו"ד רו"ח

ביום 12.2.2012 אישר ביהמ"ש העליון את בקשת המערערים מלכיאלי, שקורי וכהן המיוצגים ע"י משרדנו, וקבע כי, בהסכמת פרקליטות המדינה, יינתן להגיש בקשה לדיון נוסף בעניין מלכיאלי (ע"א 8114/09 מלכיאלי נ' פקיד שומה) עד לתאריך 15.3.2012 .

כזכור, פס"ד מלכיאלי שנתקבל בביהמ"ש העליון עפ"י פסק דינו של כבוד השופט ריבלין, קיבל את ערעורן של רשויות המס שלא לאפשר עריכת חישוב נפרד לבני זוג נשואים העובדים יחד באותו העסק.

על ההשלכות הנרחבות והקשות שיש לפס"ד מלכיאלי על כלל ציבור בני הזוג הנשואים בישראל ועובדים יחד בעסק שבבעלותם הרחבנו במאמרנו שפורסם ביום 2.2.2012.

בקשתנו לדיון נוסף תעסוק הן בבקשה לאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים יחד, ללא המגבלות שנקבעו בסעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה. או לחלופין, בבקשה לקביעה כי תחולת פס"ד מלכיאלי היא פרוספקטיבית מיום מתן ההלכה מיום 1.2.2012 ואילך בלבד.

במקביל אנו מפנים את תשומת ליבכם לקבוצת פייסבוק שהתארגנה בעניין זה על ידי בני זוג ועל ידי מייצגים, בקישור: http://www.facebook.com/groups/335460973165455/ .

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2914-ביהמ-ש-העליון-אישר-הארכת-מועד-להגשת-דיון-נוסף-בפס-ד-מלכיאלי.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú