ralc.co.il

true

מצגת: טיפים ותכנוני מס לסוף שנת המס 2012 והיערכות לשנת 2013

15.11.2012

איך לשלם פחות מיסים? התארגנות עיסקית לקראת תום שנת המס 2012
מדידת חבות המס והמס לשלם 2012, היבטי ביטוח לאומי לסוף שנת המס
התיישנות הגשת דוחות וחידושי פסיקה בנושא הליכי שומה והשגה
עצמאי או חברה - היבטי מוניטין והעברת נכסים, מהי נקודת האיזון?
שיעור נטל המס המצטבר בשנת 2012, מס יסף על הכנסות גבוהות משנת 2013
התארגנות לשנת 2013- חברות מיוחדות, בסיס מזומן או מצטבר?
הוצאות רכב ורכב צמוד או תפעולי, ספירות מלאי ביום 31.12.2012, ניהול ספרי החשבונות בשנת 2013,
מי עובד על העסק? קיזוז הפסדים, העלאת מס רווחי הון ושבח מקרקעין
תכנוני מס ברי דיווח, חזקות ה- "תושבות" לפי הרפורמה במיסוי בינלאומי
הטבות לעולים חדשים ותושבים חוזרים, מיסוי בינלאומי וסוף שנת המס
טיפים לסיום
לצפייה במצגת לחץ כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3138-מצגת-טיפים-ותכנוני-מס-לסוף-שנת-המס-2012-והיערכות-לשנת-2013.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú