ralc.co.il

true

מינוי ועדת בדיקה בעניין פיצוי נזק עקיף לבעלי עסקים באזור הדרום

21.11.2012

מינוי ועדת בדיקה בעניין פיצוי נזק עקיף לבעלי עסקים באזור הדרום

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

בעקבות פנייתנו מיום 15.11.2012 בעניין פיצויי נזק עקיף בשל אובדן רווחים לבעלי עסקים באזור הדרום שעסקיהם מושבתים עקב מבצע עמוד ענן, מינה שר האוצר אתמול (20.11.2012) ועדת בדיקה שתמליץ על דרכי קביעת הפיצוי לבעלי העסקים באזור הדרום עקב המבצע.

אנו מברכים על מינוי ועדת הבדיקה, הגם שלדעתנו דרך המלך היא לקבוע מסלולי פיצוי זהים לאלו שנקבעו במבצע עופרת יצוקה בינואר 2009 בשינויים הכרחיים להיקף הפגיעות ולרוחבם הנוכחי. אנו תקווה כי הפיצוי יהיה סביר וראוי לבעלי העסקים לא רק לאובדן הרווחים בימי המבצע עצמם, אלא גם לימי ההתאוששות הנדרשים עד שמסלול החיים יחזור למסלולו לאחר המלחמה. בדיוק לשם כך קיימת קרן הפיצויים שהוקמה לפי חוק מס רכוש.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3143-מינוי-ועדת-בדיקה-בעניין-פיצוי-נזק-עקיף-לבעלי-עסקים-באזור-הדרום.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú